Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Βικιλεξικό » Βιβλιοθήκη » grc αρχαία ελληνικά :: gkm μεσαιωνικά ελληνικά :: el νέα ελληνικά :: συντομογραφίες

δοκιμαστική σελίδα - testing
Σεπτέμβριος 2020
Εκκρεμότητες: _2023. Αν θα μπαίνει τελίτσα (όπως στο #Πηγές συντομογραφιών@DGE) ή anchors με και χωρίς.
_2023.Μελλοντικά, υποσέλιδα γιατί είναι πολύ μεγάλες οι σελίδες.)

Εδώ, υπάρχει κατάλογος των πιο εύχρηστων πηγών και προτύπων που χρειάζονται οι συντάκτες για τα παραθέματα (συγγραφείς, κείμενα, μελέτες) για τα αρχαία ελληνικά.
Καλύπτονται οι περίοδοι από τον Όμηρο έως τον 6ο αιώνα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ - PERIODS

αιώνας
century
περίοδος
period
εδώ υπάγονται included
00_108 ↑ α1 έπος. Όμηρος. Ησίοδος. epic. Homer. Hesiod.
00_207-6 ↑ α2 λυρικοί, προσωκρατικοί. lyric. presocratic.
00_405-4-3 ↑ α3 κλασικοί, τραγικοί, Πλάτων. Αριστοτέλης. Θουκυδίδης. classics. tragic. Plato. Aristotle, Thucydides.
00_603-2-1 ↑ κ1 μετακλασικοί, πρώτη φάση της κοινής ελληνιστικής. Πολύβιος. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς. postclassical, first Koine. Polybius. Dionysius.
1-2-3 ↓ κ2 κοινή αλεξανδρινή 1.Πλούταρχος. 2.Παυσανίας 3.Διογένης Λαέρτιος. Καινή Διαθήκη. Koine of Alexandria. 1.Plutarchus. 2.Pausanias. 3.Diogenes Laertius. New testament.
4-5-6 ↓ κ3 όψιμη κοινή. Late Koine.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - AUTHORS

abbr. συντ. LINK - όνομα (monotonic) s. p name (latin + epithet or transcription) lang.
LB ΓΒ Linear B 00_0014-12 ↑ ΓΒ Γραμμική Β gmy
a1 α1 αρχαία1 00_108 ↑ γΒ ancient1 grc
Hes. Ησ. Ησίοδος 00_207 ↑ α1 Hesiodus epicus grc-ion
Hom. Όμ. Όμηρος 00_108 ↑ α1 Homerus epicus grc- epic
a2 α2 αρχαία2 00_207-6 ↑ α2 ancient2 grc
Alcm. Αλκμ. Αλκμάν 00_207 ↑ α2 Alcman lyricus grc-lyric
Archil. Αρχίλ. Αρχίλοχος 00_207 ↑ α2 Archilochus lyricus grc-lyric
Sapph. Σαπφ. Σαπφώ 00_257/6 ↑ α2 Sappho lyrica grc-lyric
a3 α3 αρχαία3 00_603-2-1 ↑ α3 ancient3 grc grc-att
A. Αισχ. Αισχύλος 00_356/5 ↑ α3 Aeschylus tragicus grc
Arist. Αριστ. Αριστοτέλης 00_504 ↑ α3 Aristoteles philosophus grc
Ar. Αρ. Αριστοφάνης 00_455/4 ↑ α3 Aristophanes comicus grc
E. Ευρ. Ευριπίδης 00_405 ↑ α3 Euripides tragicus grc
Hdt. Ηρόδ. Ηρόδοτος 00_405 ↑ α3 Herodotus historicus grc
Hp. Ιππ. Ιπποκράτης 00_405 ↑ α3 Hippocrates medicus grc
Isoc. Ισοκ. Ισοκράτης 00_504 ↑ α3 Isocrates orator grc
Xen. Ξεν. Ξενοφών 00_504 ↑ α3 Xenophon historicus grc
Pl. Πλ. Πλάτων 00_455/4 ↑ α3 Plato philosophus grc
S. Σ. Σοφοκλής 00_405 ↑ α3 Sophocles tragicus grc
Th. Θουκ. Θουκυδίδης 00_405 ↑ α3 Thucydides historicus grc-att
k1 κ1 κοινή1 ελληνιστική κοινή 00_405-4-3 ↑ κ1 koine1 Hellenistic Koine Greek grc-koi
A.R. Απολλ.Ρόδ. Απολλώνιος ο Ρόδιος 00_603 ↑ κ1 Apollonius Rhodius epicus grc-koi
D.S. ΔιόδΣικ. Διόδωρος Σικελιώτης 00_801 ↑ κ1 Diodorus Siculus historicus grc-koi
Theoc. Θεόκρ. Θεόκριτος 00_603 ↑ κ1 Theocritus poeta bucolicus grc-koi
Nic. Νικ. Νίκανδρος ο Κολοφώνιος 00_702 ↑ κ1 Nicander epicus grc-koi
Nicand.Thyat. ? Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνός 00_702? ↑ κ1 Nicander Thyatirius grc-koi
LXX Π.Δ. Παλαιά Διαθήκη - Εβδομήκοντα 00_60 3/2 ↑ κ1 Vetus Testamentum Graece redditum grc-koi
Plb. Πολύβ. Πολύβιος 00_702 ↑ κ1 Polybius historicus grc-koi
Str. Στράβ. Στράβων 00_901 ↑↓ κ1 Strabo geographus grc-koi
k2 κ2 κοινή2 1-2-3 ↓ κ2 koine2 grc-koi
Ael. Αιλ. Αιλιανός, Κλαύδιος 2/3 ↓ κ2 Aelianus, Claudius grc-koi
A.D. Dysc. Απολλ.Δύσκ. Απολλώνιος ο Δύσκολος 2 ↓ κ2 Apollonius Dyscolus grammaticus grc-koi
Ant.Lib. Αντ.Λιβ? Αντωνίνος Λιβεράλις 2? ↓ κ2 Antoninus Liberalis mythographus grc-koi
Gal. Γαλην. Γαληνός 2 ↓ κ2 Galenus medicus grc-koi
Gauden. ? Γαυδέντιος ο φιλόσοφος 2/3? ↓ κ2 Gaudentius philosophus grc-koi
D.H. ΔιονΑλ. Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 2 ↓ κ2 Dionysius Halicarnassensis grc-koi
D.T. ? Διονύσιος ο Θραξ 2 ↓ κ2 Dionysius Thrax grammaticus grc-koi
Dsc. Διοσκ. Διοσκουρίδης 1 ↓ κ2 Dioscorides, Pedianus (Dioscurides) grc-koi
Hdn. Ηρωδιαν. Ηρωδιανός, Αίλιος 2/3 ↓ κ1 Herodianus grammaticus grc-koi
N.T. Κ.Δ. Καινή Διαθήκη 1/2? ↓ κ2 Novum Testamentum grc-koi
ClemAl. ΚλήμΑλ. Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 1/2 ↓ κ2 Clemens Alexandrinus theologus grc-koi
Longus Λόγγ. Λόγγος 2 ↓ κ2 Longus scriptor eroticus grc-koi
Opp. Οππ. Οππιανός 2/3 ↓ κ2 Oppianus Anazarbensis epicus grc-koi
Opp. Οππ. Ψευδο-Οππιανός 3 ↓ κ2 Oppianus Apamensis epicus grc-koi
Paus. Παυσ. Παυσανίας 2 ↓ κ2 Pausanias periegeta grc-koi
Plu. Πλούτ. Πλούταρχος 1/2 ↓ κ2 Plutarchus biographus et philosophus grc-koi
Poll. Πολυδ. Πολυδεύκης, Ιούλιος 2 ↓ κ2 Pollux grammaticus grc-koi
Porph. Πορφύρ. Πορφύριος 3 ↓ κ2 Porphyrius Tyrius philosophus grc-koi
S.E. Σέξτ. Εμπ. Σέξτος Εμπειρικός 2 ↓ κ2 Sextus Empiricus philosophus grc-koi
Orig.]? Ωριγ.]? Ωριγένης 2/3 ↓ κ2 Origenes theologus grc-koi
k3 κ3 κοινή3 όψιμη ελληνιστική 4-5-6 ↓ κ3 koine3 Late Koine Greek grc-koi-late
Aesop. Αίσωπ. Αίσωπος 00_306 ↑ α2 Aesopus fabularum scriptor ms grc-koi
Alex.Trall. Αλέξ. Τραλλ. Αλέξανδρος Τραλλιανός 6 ↓ κ3 Alexander Trallianus medicus grc-koi
EustAnt. ΕυστΑντ. Ευστάθιος Αντιοχείας 4 ↓ κ3 Eustathius Antiochenus episcopus (?) grc-koi
EustEpiph. ΕυστΕπιφ. Ευστάθιος Επιφανεύς 5 ↓ κ3 Eustathius Epiphaniensis historicus grc-koi-late
Eust. Ευστ. Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 12 μ2 Eustathius Episcopus Thessalonicensis κ3 grc-koi grc
Hsch. Hesych. Ησύχ. Ησύχιος 5? ↓ κ3 Hesychius lexicographus grc-koi
HschJer]?? ΗσΙερ]?? Ησύχιος Ιεροσολυμίτης 5 ↓ κ3 Hesychius Hierosolymitanus grc-koi
Jul. Ιουλιανός Ιουλιανός αυτοκράτωρ 4 ↓ κ3 Julianus imperator grc-koi
CyrΗ. Κύριλλ.I? Κύριλλος Ιεροσολύμων 4 ↓ κ3 Cyrillus Hierosolymitanus grc-koi
CyrAl. Κύριλλ. Κύριλλος Αλεξανδρείας 4/5 ↓ κ3 Cyrillus Alexandrinus grc-koi
Longin. Λογγίν. Λογγίνος 3 ↓ κ3 Longinus rhetor grc-koi
Orib. Ορειβ. Ορειβάσιος 4 ↓ κ3 Oribasius medicus grc-koi
Choerob. Χοιροβ. Χοιροβοσκός, Γεώργιος 8/9 ↓ μ1 Choeroboscus grammaticus κ3 grc-koi

Πηγές συντομογραφιών[επεξεργασία]

Βιβλιογραφία

 • Dickey, Eleanor. Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatiacl Treatises, from Their Beginnings to the Byzantine Period, Society for Classical Studies Classical Resources, vol.7. Oxford University Press, 2007. ISBN 0198042663, 9780198042662.
  preview@books.google

Γενικές συντομογραφίες:

Συγγραφείς α..ω[επεξεργασία]

Κωδικοί με συχνή χρήση.

Κατηγορία:Πρότυπα παραθεμάτων (αρχαία ελληνικά)
abbr συντ όνομα
πολυτονικό
μονοτονικό
αι π name (latin + epithet or transcription) γλώσσα - παρατηρήσεις
[Ael.] [Αιλ.] Αἰλιανός, Κλαύδιος
Κλαύδιος Αιλιανός
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

2/3 ↓ κ2 Aelianus, Claudius
 • Ed. R. Hercher, Leipzig (T.) 1864-87.
 • Ep. = Epistulae (ed. R. Hercher, Epistolographi, p. 17) Fr. = Fragmenta NA = De Natura Animalium (excerpts in Ar.Byz.Epit.) Tact. = Tactica (ed. H. Köchly & W. Rüstow, Griechische Kriegsschriftsteller, Leipzig 1855) VH = Varia Historia
grc-koi
[Hdn.] [Ηρωδιαν.] Αἴλιος Ἡρωδιανός
Αίλιος Ηρωδιανός


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
2/3 ↓
κυρίως αρχή 3ου
κ2 Herodianus grammaticus grc-koi
γραμματική
grammar
[A.] [Αισχ.] Αἰσχύλος
Αισχύλος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_356/5 ↑ α2 Aeschylus tragicus
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. A. Sidgwick, Oxford (OCT). Scholia, ed. W. Dindorf in editione Aeschyli, Oxford 1851. Scholia in Aeschyli Persas, ed. O. Dähnhardt, Leipzig (T.) 1894.
 • Ag. = Agamemnon Ἀγαμέμνων Ch. = Choephori Χοηφόροι Eu. = Eumenides Εὐμενίδες Pers. = Persae Πέρσαι Pr. = Prometheus Vinctus Προμηθεὺς ΔεσμώτηςSupp. = Supplices Ἱκέτιδες Th. = Septem contra Thebas Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
 • Eleg. = Fragmenta Elegiaca «Επιγράμματα», ed. T. Bergk, #PLG ii p. 240@archive
 • Fr. = Fragmenta , ed. A. Nauck, #TGF p. 3@archive; new fragments, marked A, B, &c., ed. H. W. Smyth, American Journal of Philology, xli (1920) p. 101.
grc
τραγικός
tragic
[Aesop.]
[Es.]
[Αίσωπ.] Αἴσωπος c.620‑564
Αίσωπος
@catalog.perseus
@scaife.perseus
@trismegistos


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_306 ↑ α2 Aesopus fabularum scriptor
 • Ed. C. Halm, Leipzig (T.) 1889. Prov. = Proverbia, ed. E. L. von Leutsch & F. G. Schneide- win, Paroemiographi ii p. 228

Μύθοι του Αισώπου en: Aesop's Fables fr: Ésope, Fables d'Ésope

σώζονται χειρόγραφα μετά τον 8ο κε αιώνα.
εκδοσεισ
Fabulae Aesopicae Collectae. [Αισωπείων μύθων συναγωγή] Halm, Karl, editor. Leipzig: Teubner, 1872
GRC: @scaife.pereus
Aesopi Fabulae. Ed.Trans.fr: Émile Chambry,Paris: Société d'Édition "Les Belles Lettres", 1925? 1927.
εισαγωγή (γαλλικά): Τα ελληνικά κείμενα, κυρίως από τα χφφ Parisinus 690 (Pa) et l’Augustanus 564 (Pb)
και σημειώσεις για τη γλώσσα: ελληνιστική κοινή αλεξανδρινή, επιπλέον κάποιες μεσαιωνικές λέξεις.
GRC @el.wikisource @scaife.perseus
※στο Βικιλεξικό: → λυκιδεύς
trans.fr: @fr.wikisource
ms grc-koi
μύθοι
fables
[Alex.Trall.] [Αλέξ. Τραλλ.] Ἀλέξανδρος ὁ Τραλλιανός c.525‑c.605
Αλέξανδρος ο Τραλλιανός
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
6 ↓ κ3 Alexander Trallianus medicus
 • Alexander von Tralles, ed. Dr. Theodor Puschman vol.1. Wien: Wilhelm Braumüller, 1878 vol.2 1879
  vol.1 1878@books.google
  vol.2 1879@books.google - ToC - index
 • @Bailly A. Tr. = Alexandre de Tralles, en Lydie, médecin, 6e s. apr. J.-C. [éd. de Theodor Puschmann, 2 vol., 1878-1879 et de Johann Winter von Andernach (Ioannes Guinterius Andernacus), Alexandri Tralliani Medici libri duodecim, 1556]. Pour la numérotation, le cas échéant, les pages réfèrent à l'éd. von Andernach ; l'éd. Puschmann est citée par volume, page, ligne.
 • de Febribus Περί πυρετῶν
  GRC @scaife.perseus - p.290@books.google
  μάκτρον
grc-koi
ιατρική
medicine
[Alcm.] [Αλκμ.] Ἀλκμάν
Αλκμάν, Αλκμάνας
@catalog.perseus
00_207 ↑ α2 Alcman lyricus grc
λυρικός
lyric
[Ant.Lib.] [Αντ.Λιβ]? Ἀντωνῖνος Λιβεράλις
Αντωνίνος Λιβεράλις


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_702? ↑ κ2 Antoninus Liberalis mythographus
 • Ed. E. Martini, Mythographi Graeci ii (1), Leipzig (T.) 1896.
 • Μεταφορφώσεων Συναγωγή ※στο Βικιλεξικό → ἴυγξ
grc-koi
μύθοι
myths
[A.D.] [Dysc.] [Απολλ Δύσκ.] Ἀπολλώνιος ὁ Δύσκολος
Απολλώνιος ο Δύσκολος


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_702 ↑ κ2 Apollonius Dyscolus grammaticus grc-koi
γραμματική
grammar
[A.R.] [Απολλ. Ρόδ.] Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος
Απολλώνιος ο Ρόδιος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_603 ↑ κ1 Apollonius Rhodius epicus
 • GRC: @scaife.perseus
 • Ἀργοναυτικά
  • Apollonii Rhodii Argonautica, Τόμοι 1-2, August Wessaurer, ed., Sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1828
   @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ἀγελάς (Σχολιαστής)
  • Apollonii Rhodii Argonautica Scriptorum Classicorum bibliotheca Oxoniensis e typographeo Clarendoniano, 1828
   @el.wikisource - Oxoniensis - @books.google
  • The Argonautica of Apollonius Rhodius, Mooney, George W, ed., translator. London: Longmans, Green, and Co., 1912.
   GRC: @scaife.perseus
grc-koi
επικός
[Arist.] [Αριστ.] Ἀριστοτέλης 384‑322↑
Αριστοτέλης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_504 ↑ α3 Aristoteles philosophus

Corpus Aristotelicum

 • Ed. I. Bekker, Berlin 1831-70
 • GRC: @archive org vol.1, vol.2, vol.3, vol.4, vol.5
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • trans.eng: Oxford 'The Works of Aristotle' @archive.org (contents by volume): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 23.
 • APo. = Analytica Posteriora. Ἀναλυτικὰ Ὕστερα. APr. = Analytica Priora. Ἀναλυτικὰ Πρότερα. (Ath.= Ἀθηναίων πολιτεία (Athenesium Respublica)). de Cael. = de Caelo. Περὶ οὐρανοῦ. Cat. = Categoriae. Κατηγορίαι. Col. = de Coloribus. Περὶ χρωμάτων. de An. = de Anima. Περὶ ψυχῆς. Div.Somn. = de Divinatione per Somnia. Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς. EE = Ethica Eudemia. Ἠθικὰ Εὐδήμεια. EN = Ethica Nicomachea. Ἠθικὰ Νικομάχεια. GA = de Generatione Animalium. Περὶ ζῴων γενέσεως. GC = de Generatione et Corruptione. Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. HA = Historia Animalium. Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν. IA = de Incessu Animalium. Περὶ πορείας ζῴων. Insomn. = de Insomniis. Περὶ ἐνυπνίων. Int. = de Interpretatione. Περὶ Ἑρμηνείας. Juv. = de Juventute / De Juventute et Senectute, De Vita et Morte, De Respiratione. Περὶ νεότητος καὶ γήρως, καὶ ζωῆς καὶ θανάτου, καὶ ἀναπνοῆς. LI = de Lineis Insecabilibus. Περὶ ἀτόμων γραμμῶν. Long. = de Longaevitate / De longitudine et brevitate vitae. Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος. MA = de Motu Animalium. Περὶ ζῴων κινήσεως. MM = Magna MoraliaΗθικά Μεγάλα. Mech. = Mechanica. Μηχανικά. Mem. = de Memoria. Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως. Metaph. = Metaphysica. Τὰ μετὰ τὰ φυσικά Mete. = Meteorologica. Μετεωρολογικά. Mir. = Mirabilia / De mirabilibus auscultationibus. Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων. Oec. = Oeconomica. Οἰκονομικά. PA = de Partibus Animalium. Περὶ ζῴων μορίων. Pepl. = Peplus (Fr. 640). Ph. = Physica. Φυσικὴ ἀκρόασις. Phgn. = Physiognomonica. Φυσιογνωμονικά. Po. = Ars Poetica. Περὶ ποιητικῆς. Pol. = Politica. Πολιτικά. (Pr. = Problemata. Προβλήματα.) Resp. = de Respiratione. Rh. = Ars Rhetorica. Ῥητορική. Rh.Al. = Rhetorica ad Alexandrum SE = Sophistici Elenchi. Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι. Sens. = de Sensu / De sensu et sensibilibus /De sensu et sensili / De sensu et sensato. Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν. Somn.Vig. = de Somno et Vigilia. Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως. Spir. = de Spiritu. Top. = Topica. Τοπικά. VV = de Virtutibus et Vitiis. Vent. = de Ventis. Xen. = de Xenophane.
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 170@archive
 • Fr. = Fragmenta. Αποσπάσματα., ed. V. Rose, Leipzig (T.) 1886.

Μικρά φυσικά - Parva naturalia

 • Sens. = De sensu et sensibilibus, De sensu et sensili, De sensu et sensato Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν

Αποδιδόταν - Was attributed

Ψευδο-Αριστοτέλης Pseudo-Aristoteles

grc
φιλοσοφία
philosophy
πραγματίες
essays
[Ar.] [Αρ.] Ἀριστοφάνης 445-385↑
Αριστοφάνης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_455/4 ↑ α3 Aristophanes comicus
 • GRC: (@scaife.perseus) @el.wikisource GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. F. W. Hall & W. M. Geldart, Oxford (OCT); suppl. J. Demiańczuk, Supp. Com. #SC p. 11@archive
 • (sozomena 11) Ach. = Acharnenses Ἀχαρνεῖς Ἀχαρνῆς 425↑ Av. = Aves Ὄρνιθες 414↑ Ec. = Ecclesiazusae Ἐκκλησιάζουσαι c.392↑ Eq. = Equites Ἱππεῖς Ἱππῆς 424↑ Lys. = Lysistrata Λυσιστράτη 411↑ Nu. = Nubes Pax Νεφέλαι 423.rev:416↑ Pl. = Plutus Πλοῦτος rebB:318↑ Ra. = Ranae Βάτραχοι 405↑ Th. = Thesmophoriazusae Θεσμοφοριάζουσαι c.411↑ V. = Vespae Σφῆκες 422↑
 • Pax Εἰρήνη
 • Fr. = Fragmenta
 • Scholia, ed. W. Dindorf in editione Aristophanis, Oxford 1835-8.
grc
κωμικός
comic
[Archil.] [Αρχίλ.] Ἀρχίλοχος
Αρχίλοχος
@catalog.perseus
00_207 ↑ α2 Archilochus lyricus grc
λυρικός
lyric
[Gal.] [Γαλην.] Γαληνός 128‑216
Κλαύδιος Γαληνός
Aelius Galenus
Claudius Galenus
Galen of Pergamon
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
2 ↓ κ2 Galenus medicus grc-koi
ιατρική
medicine
[Gauden.] [Γαυδ.]?? Γαυδέντιος ο φιλόσοφος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
2 ↓ κ2 Gaudentius philosophus grc-koi
μουσική
music
[D.S.] [ΔιόδΣικ.] Διόδωρος Σικελιώτης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_801 ↑ κ1 Diodorus Siculus historicus
 • Biblioteca Historica Diodori Bibliotheca Historica. Diodorus Siculus. Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. Kurt Theodor Fischer. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1903-1906.
  Βιβλιοθήκη Ἱστορική GRC: @el.wikisource
 • ※στο Βικιλεξικό: → ἁγισμός, δίφωνος
grc-koi
ιστορία
history
[D.H.] [ΔιονΑλ.] Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς 60-7↑
Διονύσιος Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνασσεύς
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
1 ↓ κ2 Dionysius Halicarnaseus / Halicarnassensis
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource
  • Antiquitates Romanae Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία (20 βιβλία), ed. C. Jacoby, Leipzig (T.) 1885-1905
   GRC: @el.wikisource
   Trans.eng: Earnest Cary, Loeb Classical Library @penelope.uchicago.edu
 • Amm. 1, 2 = Epistula ad Ammaeum 1, 2 Comp. = de Compositione Verborum Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων Dem. = de Demosthene Din. = de Dinarcho Is. = de Isaeo Isoc. = de Isocrate Lys. = de Lysia Orat.Vett. = de Oratoribus Veteribus Pomp. = Epistula ad Pompeium Rh. = Ars Rhetorica Τέχνη ῥητορική Th. = de Thucydide Vett.Cens. = de Veterum Censura, ed. J. Hudson, Oxford 1704.
grc-koi
πραγματείες
ιστορία
ρητορική
γραμματική
essays
history
rhetor
grammar
[D.T.] [Θραξ??] Διονύσιος ὁ Θρᾷξ 170‑90↑
Διονύσιος ο Θράξ
@catalog.perseus
※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_752/1 ↑ κ2 Dionysius Thrax grammaticus
 • Τέχνη Γραμματική GRC: Bekker, Immanuel, 1785-1871 (ed) (1816). Anecdota Graeca, vol.2, Berolini, Apud G.C. Nauckium, p.627–643@archive @el.wikisource
 • Trans.eng. (1874) Thomas Davidson @en.wikisource
 • Ed. G. Uhlig, Leipzig 1883; Scholia in Dionysium Thracem, ed. A. Hilgard, Grammatici Graeci i pars iii, Leipzig 1901.
grc-koi
γραμματική
grammar
[Dsc.] [Διοσκ.] Διοσκουρίδης, Πεδάνιος Αναζαρβεύς c.40‑90↓


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
1 ↓ κ2 Dioscorides, Pedianus (Dioscurides) medicus grc-koi
φαρμακολόγος
pharmacopoeia
βοτανική
botany
[E.] [Ευρ.] Εὐριπίδης 480‑c.406↑
Ευριπίδης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Euripides tragicus
 • GRC: @scaife.perseus GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Ed. G. G. A. Murray, Oxford (OCT). Fragments, ed. A. Nauck, TGF p. 363, and H. von Arnim, Supplementum Euripideum, Bonn 1913 (cf.*)
 • (sozomena 18-19) Alc. = Alcestis Ἄλκηστις Andr. = Andromache Ἀνδρομάχη *Antiop. = Antiope Ἀντιόπη *Archel. = Archelaus Ἀρχέλαος Ba. = Bacchae Βάκχαι *Cret. = Cretes Cyc. = Cyclops Κύκλωψ El. = Electra Ἠλέκτρα HF = Hercules Furens Ἡρακλῆς μαινόμενος Hec. = Hecuba Ἑκάβη Hel. = Helena Ἑλένη Heracl. = Heraclidae Ἡρακλεῖδαι Hipp. = Hippolytus Ἱππόλυτος Hyps. = Hypsipyle, ed. A. S. Hunt, Tragicorum Graecorum Fragmenta Papyracea, Oxford (OCT). IA = Iphigenia Aulidensis Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι IT = Iphigenia Taurica Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Ion = Ἴων Med. = Medea Μήδεια *Melanipp.Capt. = Melanippe Captiva *Melanipp.Sap. = Melanippe Sapiens *Oen. = Oeneus Or. = Orestes Ὀρέστης Ph. = Phoenissae Φοίνισσαι *Phaëth. = Phaëthon *Pirith. = Pirithous Rh. = Rhesus Ῥῆσος *Sthen. = Stheneboea Supp. = Supplices Ἱκέτιδες Tr. = Troades Τρῳάδες
 • Scholia in Euripidem, ed. W. Dindorf, 4 vols., Oxford 1863; ed. E. Schwarz, 2 vols., Berlin 1887, 1891.
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 275@archive
 • Epigr. = Epigrammata, ed. T. Bergk, #PLG ii p. 265@archive
 • Fr. = Fragmenta #TGF p. @archive
grc
τραγικός
tragic
[EustAnt.] [ΕυστΑντ.] Εὐστάθιος Ἀντιοχείας
Ευστάθιος Αντιοχείας


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
4 ↓ κ3 Eustathius Antiochenus episcopus (?)
 • Eustathii Antiocheni, patris Nicaeni, opera quae supersunt omnia, ed. J.H.Declerck. Turnhout 2002.
grc-koi @LBG
χριστιανισμός
christianity
[EustEpiph.] [ΕυστΕπιφ.] Ευστάθιος Επιφανεύς 5 ↓ κ3 Eustathius Epiphaniensis historicus grc-koi-late
[Eust.] [Ευστ.] Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης c.1115‑1195/6)
Ευστάθιος


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
12 ↓ μ2 Eustathius Thessalonicensis Episcopus
 • ref @LBG
 • GRC Eustathius Thessalonicensis Episcopus, Opera ommia @documentacatholicaomnia.eu
 • Ιστορικόν της Αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Νορμανδών
 • Παρεκβολαί εὶς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα Παρεκβολαὶ εις την Ομήρου Ιλιάδα καὶ Οδύσσειαν Commentarii ad Homeri Iliadem et Odysseam (συλλογή κειμένων άλλων σχολιαστών)
  • Commentarii ad Homeri Odysseam, Commentarii ad Homeri Iliadem et Odysseam, Τόμος 5, @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ψίλωσις
  ※στο Βικιλεξικό (για τον Όμηρο): → ἀμφίγλωσσος, ἡσυχαίτερον, κλαυσίγελως, και άλλες παραπομπές.
 • Σχόλια στο έργο Διονυσίου του Περιηγητού
  ※στο Βικιλεξικό: → φλύαξ
 • Σχόλια στον Πίνδαρο (σώζεται η εισαγωγή)
 • Πονημάτιον ? → δείτε τη λέξη γενναιόψυχος

Συλλογές κειμένων σε εκδόσεις

κ3 grc-koi-late, grc
σχόλια
scholia
[Hdt.] [Ηρόδ.] Ἡρόδοτος c.484‑c.425↑
Ηρόδοτος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Herodotus historicus grc
ιστορία
history
[Hes.] [Ησ.] Ἡσίοδος
Ησίοδος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_807 ↑ α1 Hesiodus epicus grc-epic
επικός
[Hsch.]
[Hesych.] @LBG
[Ησύχ.] Ἡσύχιος ὁ Ἀλεξανδρεύς λεξικογράφος
Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
5? ↓ κ3 Hesychius lexicographus
 • {{ΠΘ:Ησύχιος}} Ἡσύχιος (5ος αιώνας κε), Γλῶσσαι
 • Ed. M. Schmidt, Jena 1858-68.
 • Hesychii Alexandrini Lexicon. I: A–Δ. II: E–O, rec. K.Latte. Kopen­hagen 1953. 1966; III: Π–Σ. rec. P.A.Hansen. Berlin 2005; IV: T–Ω rec. P.A.Hansen – I.C.Cunningham. Berlin 2009 [ersetzt IV: Σ–Ω, rec. M.Schmidt. Jena 1862].

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: οι βραχυγραφίες στις διάφορες εκδόσεις. Π.χ. *<θολος>· στρογγυλοειδὴς οἶκος ASvg, δι' ὀστράκων εἰλημμένος Ἡσύχιος (5ος αιώνας κε), Γλῶσσαι, Θ

 • @bmcr.brynmawr.edu Review by Eleanor #Dickey στην έκδοση του Cunningham
  all the abbreviations can be found in volume 3 (pp. xxv-xxxiii) and the symbols in volume 4 (pp. xvi-xix), b
  For example, entry α 8697 now reads ‘*ἄφιξις· ἔφοδος vg αφο4 (AS 19 Br 1189). παρουσία g αφο4 (AS 19)’.
grc-koi
λεξικό
dictionary
[HschJer]?? [ΗσΙερ]?? Ἡσύχιος ὁ Ἱεροσολυμίτης
Ησύχιος Ιεροσολυμίτης
5 ↓ κ3 Hesychius Hierosolymitanus
 • HesychHom (@LBG Les homélies festales d’Hésychius de Jérusalem, publ. par M.Aubineau. 2 Bde. Bruxelles 1978–1980 (Wörterverz. I,XXXII.382–385.489.529f.; II 620f.640–642).
grc-koi
χριστιανός εξηγητής
christian
[Theoc.] [Θεόκρ.] Θεόκριτος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_603 ↑ k1 Theocritus poeta bucolicus
 • Ed. U. von Wilamowitz-Möllendorff2, Bucolici Graeci, Oxford (OCT). Beren. = Coma Berenices Ep. = Epigrammata Scholia, ed. C. Wendel, Leipzig (T.) 1914.
 • GRC: @scaife.perseus @el.wikisource
  Μυρτώ
 • Syr = Syrinx Theocritus. Bucolici Graeci. Ed. Gow, A. S. F. Oxford: Clarendon Press, 1952 (printing)
  GRC: @scaife.perseus
 • Ep. = Epigrammata. Fr. = Fragmenta.
grc-koi
βουκολικός
[Th.] [Θουκ.] Θουκυδίδης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Thucydides historicus grc-att
ιστορία
history
[Jul.] [Ιουλιαν.]? Ἰουλιανός 331/332‑363 r.361‑363
Ιουλιανός
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → κρύσταλλον Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Julianus imperator / Iulianus
 • Ed. F. C. Hertlein, Leipzig (T.) 1875-6.
 • ad Ath. = Epistula ad Athenienses ad Them. = Epistula ad Themistium Caes. = Caesares Ep. = Epistulae, ed. J. Bidez & F. Cumont, Paris 1922. Gal. = contra Galilaeos, ed. C. J. Neumann, Leipzig 1880. Mis. = Misopogon Or. = Orationes
 • GRC: Ioulianou tou autokratoros Misopogon, kai epistolai @books.google apud Andream Wechelum, 1566
  • transcipt: @boooks.google Iuliani Augusti Opera, Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, ed. Heinz-Günther Nesselrath, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015
grc-koi
[Hp.] [Ιππ.] Ἱπποκράτης
Ἱπποκράτης ὁ Κῷος
Ιπποκράτης ο Κώος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Hippocrates medicus
 • GRC: @scaife.persues @cmg.bbaw.de
 • Ed. E. Littré, 10 vols., Paris 1839-61; ed. H. Kuehlewein, vols. i-ii, Leipzig 1894, 1902.
 • Corpus Hippocraticum Acut. = Περὶ διαίτης ὀξέων νοσιμάτων Acut.(Sp.) = (νόθα) Aër. = Περὶ ἀερίων ὑδάτων καὶ τόπων Aff. = Περὶ παθῶν Alim. = Περὶ τροφῆς Anat. = Περὶ ἀνατομῆς Aph. = Ἀφορισμοί Art. = Περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς. [?] de Arte = Περὶ τέχνης Carn. = Περὶ σαρκῶν Coac. = [cf Προρρητικὸν] καὶ Κωακαὶ προγνώσεις Cord. = Περὶ καρδίης Decent. = Περὶ εὐσχημοσύνης Dent. = ὀδοντοφυΐης Dieb.Judic. = Περὶ κρισίμων ἡμερεῶν [ημερών] Ep. = Ἐπιστολαί Epid. = Ἐπιδημίαι Fist. = Περὶ συρίγγων Flat. = Περὶ φυσῶν Foet.Exsect. = Περὶ ἐγκατατομῆς ἐμβρύου Fract. = Περὶ ἀγμῶν Genit. = Περὶ γονῆς Gland. = Περὶ ἀδένων Haem. = Περὶ αἱμορροΐδων Hebd. = Περὶ ἑβδομάδων ed. W. H. Roscher, Die Hippokratische Schrift von der Siebenzahl, Paderborn 1913. Hum. = Περὶ χυμῶν Insomn. = Περὶ ἐνυπνίων Int. = Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν Judic. = Περὶ κρισίων krisi/wn Περὶ κρίσεων Jusj. = Ὅρκος Lex = Νόμος Liqu. = Περὶ ὑγρῶν χρήσιος Loc.Hom. = Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον Medic. = Περὶ ἰητροῦ [ιατρού] Mochl. = Μοχλικόν Morb. = Περὶ νούσων [νόσων] Morb.Sacr. = Περὶ ἱερῆς νούσου [ιεράς νόσου] Mul. = Γυναικεῖα Nat.Hom. = Περὶ φύσιος ἀνθρώπου Nat.Mul. = Περὶ γυναικείης φύσιος Nat.Puer. = Περὶ φύσιος παιδίου Oct. = Περὶ ὀκταμήνου Off. = Κατ’ ἰητρεῖον [Κατ' ιατρείον] Oss. = Περὶ ὀστέων φύσιος Praec. = Παραγγελίαι Prog. = Προγνωστικόν Prorrh. = Προρρητικ;on Salubr. = Περὶ διαίτης ὑγιεινῆς Septim. = Περὶ ἑπταμήνου Septim. (Sp.) = (second treatise) Steril. = Περὶ ἀφόρων Superf. = Περὶ ἐπικυήσεως Ulc. = Περὶ ἑλκῶν VC = Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων [των εν τη κεφαλή τραυμάτων] VM = Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς [αρχαίας ιατρικής i)htrikh=|s] Vict. = Περὶ διαίτης Vid.Ac. = Περὶ ὄψιος [όψεως] Virg. = Περὶ παρθενίων
grc
ιατρική
medicine
[Isoc.] [Ισοκ.] Ἰσοκράτης 436‑338↑
Ισοκράτης
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_504 ↑ α3 Isocrates orator grc
[N.T.] [Κ.Δ.] Καινή Διαθήκη 1/2? ↓ κ2 Novum Testamentum
 • New Testament@en.wikipedia
 • [Act.Ap.] = Acts of the Apostles Πράξεις Ἀποστόλων [Apoc.] = Apocalypse [Ep.Col.] = Epistle to the Colossians [1 Ep.Cor.] = 1st Epistle to the Corinthians Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους [2 Ep.Cor.] = 2nd Epistle to the Corinthians [Ep.Eph.] = Epistle to the Ephesians [Ep.Gal.] = Epistle to the Galatians [Ep.Hebr.] = Epistle to the Hebrews [Ep.Jac.] = Epistle of James [1 Ep.Jo.] = 1st Epistle of John [2 Ep.Jo.] = 2nd Epistle of John [Ep.Jud.] = Epistle of Jude [1 Ep.Pet.] = 1st Epistle of Peter [2 Ep.Pet.] = 2nd Epistle of Peter [Ep.Phil.] = Epistle to the Philippians [Ep.Philem.] = Epistle to Philemon [Ep.Rom.] = Epistle to the Romans [1 Ep.Thess.] = 1st Epistle to the Thessalonians [2 Ep.Thess.] = 2nd Epistle to the Thessalonians [1 Ep.Ti.] = 1st Epistle to Timothy [2 Ep.Ti.] = 2nd Epistle to Timothy [Ep.Tit.] = Epistle to Titus [Ev.Jo.] = Gospel according to John Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην [Ev.Luc.] = Gospel according to Luke Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν [Ev.Marc.] = Gospel according to Mark Εὐαγγέλιον κατὰ Μᾶρκον [Ev.Matt.] = Gospel according to Matthew Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
 • Ed. A. Souter, Oxford 1910
 • Ed ?
  @el.wikisource
 • cf #LXX
grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[ClemAl.] [ΚλήμΑλ.] Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς c.150‑c.215↓
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς
Titus Flavius Clemens
ο Κλήμης του Κλήμεντος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό → Αναζήτηση
1/2 ↓ κ2 Clemens Alexandrinus theologus grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[CyrH.] [ΚύριλλΙ.?] Κύριλλος Α΄ Ἱεροσολύμων 313‑386)
Κύριλλος Ιεροσολύμων
#DGE
4 ↓ κ2 Cyrillus Hierosolymitanus scriptor ecclesiasticus grc-koi
χριστιανός
christian
[CyrAl.] [Κύριλλ.] Κύριλλος Α΄ Ἀλεξανδρείας αρχιεπίσκοπος c.378‑444↓
αρχιεπίσκοπος 412‑444
Κύριλλος Αλεξανδρείας
#DGE[@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
4/5 ↓ κ2 Cyrillus Alexandrinus archiepiscopus
scriptor ecclesiasticus
 • GRC: @scaife.persus
 • Cyrilli Archiepiscopi Alexandrini In XII Prophetas, Vol 1-2. Pusey, Philip Edward, editor. Oxford: Clarendon Press, 1868.
  GRC: @scaife.perseus
  ※στο Βικιλεξικό → κομψοεπής
 • vol.76 PG, Patrologiae cursus completus ed.Migne, 1863 @books.googe - ToC - index vol.9 = Tu en hagiois hēmōn Kyrillu archiespiskopu Alexandreias ta heuriskomena panta, Alexandrinus Cyril
grc-koi
χριστιανός
christian
[Longin.] [Λογγίν.] Λογγῖνος
Λογγίνος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
3 ↓ κ3 Longinus rhetor
 • GRC:
  @scaife.perseus
 • Fr. = Fragmenta, ed. C. Hammer in L. Spengel, Rhet. i2 (2), Leip- zig (T.) 1894, p. 213. Proll.Heph. = Prolegomena ad Hephaestionis Euchiridion, ed. M. Consbruch (post Hephaestionem), Leipzig (T.) 1906, pp. 81 ff. Rh. = Ars Rhetorica, ed. C. Hammer, op. cit., p. 179.
 • Αποδίδεται - attributed On the Sublime@wikipedia Ed. A. O. Prickard, Oxford (OCT); Περὶ ὕψους de Sublimitate
  • GRC: @scaife.perseus Longinus. On the Sublime. Roberts, William Rhys, editor. Cambridge: Cambridge University Press, 1907.
  • GRC: @books.google Dionysius Longinus de Sublimitate, ex recensione Zachariae Pearcii. Animadversiones interpretum excerpsit, suas et novam versionem adjecit Sam. Fr. Nathan. Morus. Weidmann. et Reichii, 1769
grc-koi
ρητορική
rhetor
[Longus] [Lgs.] [Λόγγ.] Λόγγος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → ὁμογάλακτος Αναζήτηση
2 ↓ κ2 Longus scriptor eroticus grc-koi
ερωτικός
erotic
[Nic.] [Νίκ.]?? Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_702 ↑ κ1 Nicander epicus
 • Nicander Colophonius
 • Ed. O. Schneider, scholia ed: H. Keil, Leipzig, 1856. (Nicander of Colophon. Nicandrea. Theriaca et Alexipharmaca. Schneider, Otto, ed. Leipzig: Teubner, 1856.)
 • Al. = Alexipharmaca Ἀλεξιφάρμακα @scaife.perseus
 • Th. = Theriaca Θηριακά
  • ed.Schneider GRC: @scaife.perseus
  • Scholia vetera ed. H. Bianchi, Stud. Ital. xii (1904) p. 321.
grc-koi
Nicand.Thyat. [Νίκ Θυατ.]?? Νίκανδρος ὁ Θυατειρηνός
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_702? ↑ κ1 Nicander Thyatirius historicus
 • Nicander, Historicus Nicandro, Grammatico Nicandro, di Tiatira Nikandros, Grammatiker Nikandros, von Thyateira
 • GRC: @scaife.perseus
grc-koi
γραμματική
grammar
[Isoc.] [Ξεν.] Ξενοφῶν 436‑338↑
Ξενοφών, Ξενοφώντας
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_504 ↑ α3 Xenophon historicus
 • Ed. E. C. Marchant, Oxford (OCT).
 • GRC: @scaife.persues @el.wikisource
 • Ages. = Agesilaus Ἀγησίλαος An. = Anabasis Ἀνάβασις Ap. = Apologia Socratis Ἀπολογία Σωκράτους πρὸς τοὺς Δικαστάς Cyn. = Cynegeticus Κυνηγετικός Cyr. = Institutio Cyri (Cyropaedia Κύρου παιδεία) Eq. = de Equitanái ratione Eq.Mag. = de Equitum magistro (?=De equis alendis Περὶ ἱππικῆς, Ἱππαρχικός) HG = Historia Graeca (Hellenica Ἑλληνικά) Hier. = Hiero Ἱέρων Lac. = Respublica Lacedaemoniorum Λακεδαιμονίων Πολιτεία Mem. = Memorabilia Ἀπομνημονεύματα Oec. = Oeconomicus Οἰκονομικός Smp. = Symposium Συμπόσιον Vect. = de Vectigalibus Πόροι ἢ περὶ Προσόδων (Ways and means)
 • Ἀπομνημονεύματα
 • Ep. = Epistulae, ed. R. Hercher, Epistolographi, #EG p. 788.
 • Pseudo-Xenophon: Ath. = Respublica Atheniensium Ἀθηναίων πολιτεία
grc
ιστορία
history
[Hom.] [Όμ.] Ὅμηρος
Όμηρος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → {{ΠΘ:Ιλ}} {{ΠΘ:Οδ}}
00_108 ↑ α1 Homerus epicus

Pseudo-Homer Βατραχομυομαχία

Ομηρικοί Ύμνοι Homeric Hymns

grc-epic
επικός
[Opp.] [Οππ.]?? Ὀππιανός (από την Ἀναζαρβός?)
Οππιανός
@catalog.perseus
2/3 ↓ κ2 Oppianus Anazarbensis epicus
 • @scaife.perseus
 • H. = Halieutika Ἁλιευτικά
  • ed: Oppian; Halieutica; A. W. Mair, editor; London, William Heinemann, Ltd.; New York: G.P. Putnam's Sons. 1928.
   GRC: @scaife.perseus
   ※στο Βικιλεξικό: → βέμβιξ
  • ed. F. S. Lehrs, Poetae Bucolici et Didactici, &c., Paris (D.) 1851.

Ψευδο-Οππ. Οππιανός ο εξ Απαμείας Ps.-Opp. Oppianus Apamensis epicus (3↓) @catalog.perseus

 • C. = Cynegetica Κυνηγετικά
  • ed. P. Boudreaux, Paris 1908. (Ix. = Ixeutica, only in paraphrase; v. Dionysius.) Scholia in Oppianum, ed. U. C. Bussemaker, Paris (D.) 1847.
grc-koi
[Orib.] [Ορειβ.] Ὀρειβάσιος c.320‑403
Ορειβάσιος
Fr@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
4 ↓ κ2 Oribasius medicus
Oreibasius
 • Ed. U. C. Bussemaker & C. Daremberg, 6 vols., Paris 1851-76.
 • Eup. = Euporista Fr. = Fragmenta inc. = liber incertus Syn. = Synopsis
grc-koi
ιατρική
medicine
[LXX.]
LXX=70
[Π.Δ.] Παλαιά Διαθήκη Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα
Μετάφραση των Εβδομήκοντα


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_60 3/2 ↑ κ1 Vetus Testamentum Graece redditum
 • Μετάφραση των Εβδομήκοντα - Old Testament@en.wikipedia, Septuagint
 • Ed. H. B. Swete, ed. 3, Cambridge 1901. A. Versiones ab Origene collectae
 • Ed. F. Field, Origenis Hexapla, Oxford 1875.
 • Ed. Rahlfs
 • Ed. ?
 • Al. = <G>a)/lloi</G> Aq. = Aquila (q. v.) Heb. = <G>*(ebrai=os</G> Quint. = Quinta Sext. = Sexta Sm. = Symmachus (q.v.) Thd. = Theodotion (q.v.) B. Libri singuli his siglis notantur:— Am. = Amos Ba. = Baruch Bel Ca. = Canticles 1 Ch. = 1 Chronicles 2 Ch. = 2 Chronicles Da. = Daniel De. = Deuteronomy Ec. = Ecclesiastes Ep.Je. = Epistle of Jeremiah Es. = Esther 1 Es. = 1 Esdras 2 Es. = 2 Esdras Ex. = Exodus Ez. = Ezekiel Ge. = Genesis Hb. = Habakkuk Hg. = Haggai Ho. = Hosea Is. = Isaiah Jb. = Job Jd. = Judges Je = Jeremiah Jl. = Joel Jn. = Jonah Jo. = Joshua Ju. = Judith 1 Ki. = 1 Kings 2 Ki. = 2 Kings 3 Ki. = 3 Kings 4 Ki. = 4 Kings La. = Lamentations Le. = Leviticus Ma. = Malachi 1 Ma. = 1 Maccabees 2 Ma. = 2 Maccabees 3 Ma. = 3 Maccabees 4 Ma. = 4 Maccabees Mi. = Micah Na. = Nahum Ne. = Nehemian Nu. = Numbers Ob. = Obadiah Pr. = Proverbs Prec.Man. = Prayer of Manasses
 • Ps. = Psalms Ru. = Ruth Si. = Ecclesiasticus (Siracides) Su. = Susanna To. = Tobit Wi. = Wisdom of Solomon Za. = Zechariah Ze. = Zephaniah
grc-koi
χριστιανισμός
christianity
[Paus.] [Παυσ.] Παυσανίας


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_60 3/2 ↑ κ2 Pausanias periegeta
 • Ed. H. Hitzig & H. Bluemner, Leipzig 1896-1910.
 • Ἑλλάδος Περιήγησις (Ἀττικά, Κορινθιακά, Λακωνικά, Μεσσηνιακά, Ἠλιακῶν, Ἀχαικά, Ἀρκαδικά, Βοιωτικά, Φωκικά, Λοκρῶν Ὀζόλων)
grc-koi
γεωγραφία
geography
[Pl.] [Πλ.] Πλάτων 384‑322
Πλάτωνας
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_455/4 ↑ α3 Plato philosophus

Alc. 1, 2 = Alcibiades 1, 2 Amat. = Amatores Ap. = Apologia Ax. = Axiochus Chrm. = Charmides Clit. = Clitopho Cra. = Cratylus Cri. = Crito Criti. = Critias Def. = Definitiones Demod. = Demodocus Ep. = Epistulae Epigr. = Epigrammata, ed. T. Berk, PLG ii p. 295 Epin. = Epinomis Erx. = Eryxias Euthd. = Euthydemus Euthphr. = Euthyphro Grg. = Gorgias Hipparch. = Hipparchus Hp.Ma., Mi. = Hippias Major, Minor Ion Just. = De Justo La. = Laches Lg. = Leges Ly. = Lysis Men. = Meno Min. = Minos Mx. = Menexenus Phd. = Phaedo Phdr. = Phaedrus Phlb. = Philebus Plt. = Politicus Prm. = Parmenides Prt. = Protagoras R. = Respublica Sis. = Sisyphus Smp. = Symposium Sph. = Sophista Thg. = Theages Tht. = Theaetetus Ti. = Timaeus Virt. = De Virtute Scholia, ed. C. F. Hermann, Platonis Dialogi, vol. vi, Leipzig (T.) 1892.

grc
φιλοσοφία
philosophy
[Plu.] [Πλούτ.] Πλούταρχος 46↓‑a.119
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
1/2 ↓ κ1 Plutarchus biographus et philosophus grc-koi
πραγματείες
essays
[Plb.] [Πολύβ.] Πολύβιος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_702 ↑ κ1 Polybius historicus grc-koi
ιστορία
history
[Poll.] [Πολυδεύκης.] Πολυδεύκης, Ἰούλιος
Ιούλιος Πολυδεύκης
Pollux
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
3 ↓ κ2 Pollux grammaticus
 • Bks. i-v ed. Bethe, Leipzig 1900: complete in W. Dindorf, Leipzig 1824.
 • Onomasticon Ὀνομαστικόν
grc-koi
γραμματική
[Porph.] [Πορφύρ.] Πορφύιος Τύριος c.234‑c.305
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
3 ↓ κ2 Porphyry (philosopher)Porphyrius Tyrius philosophus
 • νεοπλατωνικός
 • GRC: @scaife.perseus
 • Abst. = De Abstinentia ab Esu Animalium Περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων, ed. A. Nauck2 Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • ad Il. (Od.) = Quaestionum Homericarum ad Iliadem (Odysseam) pertinentium reliquiae, ed. H. Schrader, Leipzig 1880-82, 1890.
 • Antr. = de Antro Nympharum, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • Chr. = adversus Christianos Κατὰ Χριστιανῶν, ed. A. von Harnack, Abh. Berl. Akad. 1916. Fr.Hist. = Fragmenta Historica, ed. C. Müler, FGH iii p. 688. Gaur. = ad Gaurum, ed. T. Kalbfleisch, Abh. Berl. Akad. 1895. in Cat. = in Aristotelis Categorias commentarium, ed. A. Busse (Comm. in Arist. Graeca iv pars i p. 55), Berlin 1887.
 • in Harm. = in Ptolemaei Harmonica, ed. J. Wallis (post Ptolemaeum). in Ptol. = in Ptolemaei Tetrabiblon, Basel 1559 (cited by page).
 • Intr. = Isagoge sive quinque voces, ed. A. Busse (Comm. in Arist. Graeca iv pars i p. 1), Berlin 1887.
 • Marc. = ad Marcellam, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
 • Plot. = Vita Plotini, ed. A. Westermann, v. Diogenes Laertius; ed. R. Volkmann, v. Plotinus.
 • Sent. = Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. B. Mommert, Leipzig (T.) 1907. VP = Vita Pythagorae, ed. A. Nauck2, Porphyrii Opuscula, Leipzig (T.) 1886.
grc-koi
[Sapph.] [Σαπφ.] Σαπφώ
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_257/6 ↑ α2 Sappho lyrica
 • Ed. Th. Bergk, #PLG iii p. 82@archive
 • Supp. = Papyrus fragments in E. Diehl, Supp. Lyr.3 p. 29.<*> Oxy. = Papyrus fragments in POxy., cited by No. of Pa<*> C. (?)
grc-lyric
λυρική
[S.E.] [Σέξτ. Εμπειρ.] Σέξτος Ἐμπειρικός c.160‑c.210
Σέξτος Εμπειρικός
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
2 ↓ κ2 Sextus Empiricus philosophus
 • GRC: @scaife.perseus
 • M. = adversus Mathematicos P. = Pyrrhonianae institutiones
grc-koi
[S.] [Σοφ.] Σοφοκλῆς
Σοφοκλής
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_405 ↑ α3 Sophocles tragicus
 • GRC: @scaife.perseus GRC+EL: @greek‑language.gr
 • Tragoediae, ed. A. C. Pearson, Oxford (OCT).
 • Aj. = Ajax Ant. = Antigone El. = Electra OC = Oedipus Coloneus OT = Oedipus Tyrannus Ph. = Philoctetes Tr. = Trachiniae
 • Eleg. = Elegiae, ed. T. Bergk, #PLG ii p. 243
 • Fr. = Fragmenta, ed. A. C. Pearson, Cambridge 1917.

Scholia

grc
τραγικός
tragic
[Str.] [Στράβ.] Στράβων
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
00_901 ↑↓ κ1 Strabo geographus grc-koi
γεωγράφος
geography
[Choerob.] [Χοιροβ.] Χοιροβοσκός, Γεώργιος
@catalog.perseus


※στο Βικιλεξικό: → λάτρις Αναζήτηση
8/9 ↓ μ1 Choeroboscus, Georgius grammaticus
 • Περὶ ὀρθογραφίας ed. Cramer, An. Ox. ii p. 167
 • Περὶ τρόπων ποιητικῶν ed. L. Spengel, Rhet. [Rh.] RG iii p. 244
 • Scholia in Hephaestionem, ed. W. Consbruch, post Hephaestio- nem, p. 177. [in Heph.]
 • Scholia in Theodosii Canones, ed. A. Hilgard, 2 vols., Leipzig 1889-94. [in Theod.]
  • @books.google Georgii Choerobosci Dictata in Theodosii Canones, nec non Epimerismi in Psalmos; e codicibus manuscriptis edidit Thomas Gaisford, vol.1, E Typographeo Academico, 1842
κ3 grc-koi
γραμματική
grammar βυζαντινός
byzantine

ΛΟΓΕΙΟΝ ΛΟΓΕΙΟΝ (αγγλικά, από το 2011) Λεξικά για την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα (στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, κ.λπ.) Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

b

c

 • Chantraine Chantraine, Pierre (1968) Dictionnaire étymologique de la langue grecque. [Ετυμολογικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής] (στα γαλλικά) Παρίσι: Klincksieck
  {{R:Chantraine}}

e

 • #EM Etymologicum Magnum

l

s

 • [Soph] Sophocles Evangelinos Apostolidis Σοφοκλής (Ευαγγελινός Αποστολίδης)
 • Suda Souda Σούδα Σούίδας

Συλλογές[επεξεργασία]

Συλλογές, ανθολογίες, λεξικά, σχόλια.

a[επεξεργασία]

AG Anthologia Graeca

 • Beckby, H., Múnich s.a.2, 4 vols.
  • lib. 1-15 = #AP Anthologia Palatina.
  • lib. 16 = Anthologia Planudea.

AP' Anthologia Palatina, v. #AG Anthologia Graeca, I.

b[επεξεργασία]

#Bekker Μπέκερ Βεκκῆρος Ed.

c[επεξεργασία]

CMG Corpus medicorum graecorum

e[επεξεργασία]

EG Epistolographi graeci

 • Ed. Hercher, Rudolf, 1821-1878 1873@archive Parisiis: A.F. Didot
 • p. 793@archive index initiorum epistolarum
 • p. 809@archive index nominum et rerum
 • Epistolographoi hellenikoi. Epistolographi graeci, recensuit, recognovit, adnotatione critica et indicibus instruxit Rudolphus Hercher; accedunt Francisci Boissonadii ad Synesium notae ineditae

EM = Etymologicum Magnum Μέγα Ἐτυμολογικόν (ΜΕ)

ESG Erotici scriptores graeci - Ἐρωτικῶν λόγων συγγραφεῖς (Erotikōn logōn syngrapheis) - 2 vols

 • Ed. Hercher, Rudolf, 1821-1878
 • vol.1: 1858@archive Lipsiae, B. G. Teubner
  • Parthenius, Achilles Tatius, Iamblichus, Antonius Diogenes, Longus, Xenophon Ephesius.
 • vol.2: 1859@archive Lipsiae, B. G. Teubner (index.578)

f[επεξεργασία]

FHG Fragmenta historicorum graecorum, Ed. Karl Müller, 5 vols @archive.org:

g[επεξεργασία]

GG Grammatici Graeci recogniti et apparatu critico instructi.

Publisher Original: B.G. Teubner, Leipzig, 1883-1901.
Publisher: Hildesheim, G. Olms, 1965. Reprinted from the Teubner ed., 1867-1910, Stuttgart.
 • v.1. Dionysii Thracis Ars grammatica, edidit Gustavus Uhlig. Herodianos Scholia in Dionsii Thracis Artem grammaticam, Technicus recensuit Alfredus Hilgard.
 • v.2. Apollonii Dyscoli quae supersunt. Recensverunt Richardus Schneider et Gustavus Uhlig.
 • v.3. Herodiani Technici reliquiae, explicavit Augustus Lentz.
 • v.4. Theodosii Alexandrini Canones, Georgii Choerobosci Scholia, Sophronii patriarchae alexandrini excerpta, recensuit Alfredus Hilgard.
Publisher: Hildesheim ; New York : G. Olms, 1979. Originally published: B.G. Teubner, Leipzig, 1883-1901.
 • Pars 1. v.1. Dionysii Thracis Ars grammatica. Edidit Gustavus Uhlig.
 • Pars 1. v.2 never published. "Partis secundae volumen alterum, Partis secundae volumen tertium" constituent un seul volume.
 • Pars 1. v.3. Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam. Recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard.
 • Pars 2. v.1. Apollonii Dyscoli Quae supersunt. Recensuerunt, apparatum criticum, commentarium, indices adiecerunt Richardus Schneider et Gustavus Uhlig.
  • fasc.1. Apollonii Scripta minora a Richardo Schneidero edita.
  • fasc.2. Richardi Schneideri Commentarium criticm et exegeticum in Apollonii scripta minora continens.
 • Pars 2. v.2. Apollonii Dyscoli De constructione libri quatuor. Recensuit, apparatu critico et explanationibus instruxit Gustavus Uhlig.
 • Pars 2. v.3. Librorum Apollonii deperditorum fragmenta. Collegit, disposuit, explicavit, indices omnium librorum confecit Richardus Schneider.
 • Pars 3. v.1. Herodiani technici Reliquiae. Collegit, disposuit, emendavit, explicavit, praefatus est Augustus Lentz.
  • T.1. Praefationen et Herodiani prosodiam catholicam continens.
  • T.2. Fasc.1. Reliqua scripta prosodiaca pathologiam orthographica continens.
  • T.2. Fasc.2. Scripta de nominibus, verbis, pronominibus, adverbiis et librum monadicorum continens. Accedunt indices ab Arthuro Ludwich confecti. (continued)
 • Pars 4. v.1. Theodosii Alexandrini canones. Georgii Choerobosci Scholia. Sophronii patriarchae Alexandrini Excerpta. Recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfredus Hilgard. Prolegomena.
 • Pars 4. v.2. Choerobosci Scholia in canones verbales et Sophronii excerpta e Characis commentario continens.

Gloss (Glossae) Glossae Latinograecae et Graecolatinae. Accedunt minora utriusque linguae glossaria, G. Goetz, G. Gundermann

Publisher Original: B.G. Teubner, Leipzig, 1888.
 • [1]
 • Volume 2 από τη σειρά Corpus glossariorum Latinorum (7 volumes; Leipzig: Teubner, 1888–1923)
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀνάθριξ

i[επεξεργασία]

I Inscriptiones Επιγραφές
IG Inscriptiones Graece

m[επεξεργασία]

MSG Musici scriptores graeci, Jan, Karl von (1895) Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri [grc.la.]

 • @archive
 • Musici scriptores graeci. Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Bacchius, Gaudentius, Alypius et melodiarum veterum quidquid exstat.

p[επεξεργασία]

P Papyri Πάπυροι e.g. #POxy, #PPetr

PG Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Ελληνική Πατρολογία

PL Patrologia Latina Patrologia Latina

PhMGM Physici et medici graeci minores

 • Ed Ideler, J.L., Physici et Medici Graeci Minores, Berlín 1841 [(H) 1963].
 • vol.1, Ed.Ideler, Berolini: Reimeri, 1841, σελ.409@books.google

PMG Poetae Melici Graeci Page, D., Oxford 1962 [1967]

POxy Oxyrhynchus Papyri (#P)

PPetr. The Flinders Petrie Papyri […], Pt. 1, ed. J. P. Mahaffy (Royal Irish Academy, Cunningham Memoirs, No. 8); Pt. 2, ed. J. P. Mahaffy (ibid., No. 9); Pt. 3, ed. J. P. Mahaffy & J. G. Smyly (ibid., No. 11), Dublin 1891-1905.

PSG Poetae lyrici graeci, Bergk, Theodorus, 1812-1881, Ed. 3 vols

 • (vol.1:Pindari Carmina, vol.2:Poetae Elegiaci, Iambographi, vol.3:Poetae Melici, Scolia -Carmina popularia - Fragmenta adespota (ToC))
  for Pindar, cf Ed. Schroeder, Otto, 1851-1937 Leipzig 1900 @catalog.perseus
 • vol.1, ed.6 1820@archive Lipsiae: In aedibus B.G. Teubneri
 • vol.1, ed.? 1843@archive Lipsiae: Sumtu Reichenbachiorum fratrum
 • vol.2, ed.4: 1882@archive Leipsiae: In aedibus B.G. Teubneri
 • vol.3, ed.4: 1882@archive Leipsiae: In aedibus B.G. Teubneri

PTS Patristische Texte und Studien pub:Walter de Gruyter. index@theologische-buchhandlung.de

r[επεξεργασία]

Rhetores:
Lex.Rhet. Lexicon Rhetoricum Apud Aelium Dionysium et Eustathium.
Lex.Rhet.Cant. Lexicon Rhetoricum Cantabrigiense Ed. M. H. E. Meier, Halle 1844; ed. E. O. Houtsma, Leyden 1870.
Rh. Rhetores Graeci Ed. Ch. Walz, 9 vols., Stuttgart 1832-6.
RG Rhetores graeci, Spengel, Leonhard von, 1803-1880, ed, 3 vols.

s[επεξεργασία]

SC Supplementum comicum, Demiańczuk, Ioannes (Jan) ed.: 1912@archive Kraków: Nakkadem Akademii umiejtnoci

 • Supplementum comicum, comoediae graecae fragmenta post editiones Kockianam et Kaibelianam reperta vel indicata, collegit, disposuit, adnotationibus et indice verborum

SL Supplementum lyricum, Diehl, Ernst, ed,:

 • ed.3: 1917@archive Bonn: A. Marcus und E. Weber
 • Supplementum Lyricum; neue Bruchstücke von Archilochus, Alcaeus, Sappho, Corinna, Pindar, Bacchylides

Sud. Λεξικό Σούδα 10ος αιώνας κε, Σουίδα, Suidae Lexicon‎ Suda @DGE Xd.C. Suda uel Suidas lexicon (Sud.)

 • Εκτενές εγκυκλοπαιδικό λεξικό του 10ου βυζαντινού αιώνα στα ελληνικά σχετικά με το μεσογειακό κόσμο.
 • ΟΝΟΜΑ: Σοῦδα, πιθανόν από τη βυζαντινή λέξη 'σούδα' (οχυρό). Επίσης Σουΐδας από λάθος του #Eust Ευσταθίου (12ος αιώνας, παρέπεμπε συχνά στο λεξικό) ο οποίος το θεώρησε κύριο όνομα συγγραφέως.
 • υπάρχουν παραθέσεις χωρίων χαμένων διαφόρων συγγραφέων
 • ΔΙΑΤΑΞΗ: σύστημα της 'αντιστοιχίας'. Δηλαδή τα αρχικά γράμματα παρουσιάζονται με φωνητική σειρά (π.χ. το ΑΙ έπεται του έψιλον).
 • Adler, A., Leipzig 1928-38, 5 vols. [1967-71].
 • Bernhardy, G., Halle 1853 (Sud.B.).
 • Ed. #Bekker Immanuel Bekker, Suidae Lexicon, 1854 typis et impensis G. Reimeri
 • Cantabrigiae edition Suidae Lexicon, Græce & Latine by Suidas (Lexicographer); John Adams Library (Boston Public Library) BRL; Portus, Aemilius, 1550-1614 or 15; Kuster, Ludolf, 1670-1716; Adams, John, 1735-1826, former owner
 • ONLINE: list@cs.uky.edu < Suda online (subscription)

t[επεξεργασία]

TGF Tragicorum graecorum fragmenta Nauck, Augustus (ed.)

Ελληνιστές[επεξεργασία]

Λεξικά[επεξεργασία]

Δείτε Κατηγορία:Πρότυπα βιβλιογραφίας

Τοποθετούμε πάντοτε στις {πηγές}

 • την πλατφόρμα {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}} που περιέχει τα λήμματα των λεξικών
  1. το Liddell-Scott-Jones-McKenzie {{R:LSJ}}
  2. το Middle Liddell (η επιτομή του μεγαλύτερου LSJ)
  3. το εξαιρετικο ισπανικό Diccionario Griego-Español (DGE) του καθηγητή Francisco Rodriguez Abrados που σταματά στο λήμμα ἔξαυος.
  4. το ομηρικό λεξικό Autenrieth, το λεξικό Slater για τον Πίνδαρο
  και πολλά παραδείγματα από κείμενα.
 • το {{Π:Λίντελ}} που είναι η ελληνική μετάφραση online του Middle Liddell
 • και άλλα λεξικά (δείτε την Κατηγορία:Πρότυπα (αρχαία ελληνικά))

πηγές - λεξικά

 • #Hsch {{ΠΘ:Ησύχιος}} για παραθέματα από το Λεξικό του Ησύχιου (σύνδεσμος με το κείμενο στη Βικιθήκη)
 • #Sud Λεξικό Σούδα (10ος αιώνας)

Πρωτότυπα κείμενα[επεξεργασία]

GRC

 • archive.org may be viewed with ?view=theater
 • books.google (αναζήτησή τους στο διαδίκτυο)
 • @catalog.peseus help

GRC + Trans.EL

Επιγραφές[επεξεργασία]

Πάπυροι[επεξεργασία]

Αναζήτηση[επεξεργασία]

 • Μνημοσύνη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  παράδειγμα καλά

Φιλολογικά[επεξεργασία]

Γραφή παραθεμάτων[επεξεργασία]

Δείτε Βικιλεξικό:Δομή λημμάτων#Παραθέματα

Γράφονται στο πολυτονικό σύστημα.

 • ορισμός...
  1η γραμμή με εσοχή: {{παράθεμα}} Χος αιώνας πκε {{βιβ}} Συγγραφέας, έργο
  πρωτότυπο κείμενο έντονη η λέξη του λήμματος
  Η νεοελληνική μετάφραση με όρθια γράμματα και έντονη τη λέξη λήμματος
  Μετάφραση: στοιχεία, σύνδεσμοι.

Πρότυπα

Εκκρεμότητες[επεξεργασία]

 • Διογένης Λαέρτιος [Diog.Laert.] Diogenes Laertius [D.L.] 3↓ k2
  • Diogenis Laertii de clarorum philosophorum vitis […] libri decem […] [ed.] C. G. Cobet: accedunt Olympiodori, Ammonii, Iamblichi, Porphyrii et aliorum vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plotini et Isidori, Ant. Westermanno, et Marini vita Procli J. F. Boissonadio edentibus, Paris (D.) 1862.
   GRC: Βίοι φιλοσόφων @el.wikisource
  • Epigrammata: v. #AG Anthologia Graeca.
  ※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση
 • Ἱερόφιλος '4ος-6ος* ? ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: βιογραφικό. grc-koi-late
 • Αθήναιος ο Ναυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί Δειπονοσοφιστές 2/3↓ Athenaeus grammaticus (Ath.)
  • GRC: @perseus.tufts.edu - Athenaeus. Deipnosophistae. Kaibel. In Aedibus B.G. Teubneri. Lipsiae. 1887.
  • GRC: @el.wikisource
  • trans.en: @perseus.tufts.edu - Athenaeus, The Deipnosophists.Or Banquet Of The Learned Of Athenaeus. C. D. Yonge, B.A., Ed. London. Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden. 1854
  • ※στο Βικιλεξικό: → τρύβλιον
 • 2ος αιώνας κε Archigenes Medicus [Archig.] ii CE Apud Galenum, Aëtium, Oribasium.
 • Δημόκριτος και Ψευδο-Δημόκριτος
  • μίσυ ※  3ος αιώνας πκε Ψευδο-Δημόκριτος Βῶλος ὁ Μενδήσιος, Δημοκρίτου Φυσικὰ καὶ Μυστικά, 2, 46, 8
  • Democritus epigrammaticus [Democr.] v. Anthologia Graeca.
  • Democritus philosophus [Democr.] v BCE Ed. H. Diels, Vorsokr. ii p. 10. Pseudo-Democritus alchemista [Ps.-Democr.] Ed. M. Berthelot, Collection des anciens alchimistes grecs, p. 41.
  • Democritus Ephesius historicus [Democr.Eph.] Ed. C Müller, FHG iv p. 383.
 • Υβρίας, 6ος πκε Ὑβρίας ὁ Κρής Hybriasλαισήϊον. @DGE: 5ος αιώνας. Hybrias lyricus (Hyb.Lyr.) #PMG Page, D., Poetae Melici Graeci, Oxford 1962 [1967], p. 478
 • [Socr.]...
  • Socratis et Socraticorum Epistulae [Socr.] 4/5 ↑ grc Ep. Ed. R. Hercher, Epistolographi graeci, #EG p.609@archive
  • Socrates Argivus Historicus [Socr.Arg.] Ed. C. Müller, #FHG iv p. 496@archive
  • Socrates Cous Historicus [Socr.Cous] Ed. C. Müller, #FHG iv p. 499@archive
  • Socrates Rhodius Historicus [Socr.Rhod.] 1 ↑ grc-koi Ed. C. Müller, #FHG iii p. 326@archive
 • [Chrys.] Χρυσόστομος: 4ος αιώνας πκε Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Φρύνιχος
  • Phrynichus atticista [Phryn.] 2 ↓ Ed. W. G. Rutherford, London 1881. PS = Praeparatio Sophistica, ed. I. de Borries, Leipzig (T.) 1911.
  • Phrynichus comicus [Phryn.Com.] 5 ↑ Ed. T. Kock, CAF i p. 369; suppl. J. Demiańczuk, Supp. Com. p. 74.
  • Phrynichus tragicus [Phryn.Trag.] 4/5 ↑ Ed. A. Nauck, TGF p. 720. Fragmenta Lyrica, ed. T. Bergk, PLG iii p. 561. [Phryn.Lyr.]