Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
W21-1a.png
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ!!
Εάν γνωρίζετε κάπως το θέμα,
βοηθήστε το Βικιλεξικό επεκτείνοντάς την.
Για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, επισκεφθείτε τη συζήτηση.
Fairytale waring.png


Η σελίδα αυτή δεν αποτελεί επίσημη πολιτική του Βικιλεξικού

Ο σκοπός του Βικιλεξικού[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού είναι να καταγράψει "όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες". Τα κριτήρια συμπερίληψης των λέξεων εκτίθενται στη συνέχεια της σελίδας.

Ποιες λέξεις μπορούν να αποτελέσουν λήμματα του Βικιλεξικού[επεξεργασία]

Για να συμπεριληφθεί μια λέξη στο Βικιλεξικό απαιτείται να ικανοποιείται μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες συνθήκες:

  1. Εκτεταμένη χρήση της λέξης από τη γλωσσική κοινότητα στο γραπτό ή/και στον προφορικό λόγο.
  2. Χρήση της λέξης σε ένα πολύ γνωστό έργο, λογοτεχνικό ή επιστημονικό.
  3. Τουλάχιστον τρεις (3) καταγεγραμμένες περιπτώσεις χρήσης της λέξης σε ανεξάρτητες μεταξύ τους αξιόπιστες πηγές.
  4. Ειδικά για τις νεκρές γλώσσες, απαιτείται η επιβεβαιωμένη αναφορά της λέξης σε μία αρχαία ομόγλωσση πηγή.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις[επεξεργασία]

Πολυλεκτικοί όροι - Εκφράσεις[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται εκτός από μεμονωμένες λέξεις και πολυλεκτικοί όροι ή συνηθισμένες εκφράσεις, εφόσον το νοηματικό τους περιεχόμενο δεν μπορεί να εξαχθεί από τη γνώση της ερμηνείας της καθεμιάς λέξης χωριστά. Έτσι πχ μπορεί να αποτελέσει λήμμα ο πολυλεκτικός όρος παιδική χαρά ή η έκφραση δεν μου καίγεται καρφί, δεν μπορεί όμως να συμπεριληφθεί η γλωσσική σύναψη "καθαρό ρούχο".

Προθήματα και επιθήματα[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται σελίδες για προθήματα (π.χ α-) και επιθήματα (π.χ. -λογία). Αν και αυτά δεν είναι λέξεις, ωστόσο τέτοιες σελίδες είναι χρήσιμες για την ετυμολογία. Κλιτές μορφές για προθήματα και επιθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Χαρακτήρες[επεξεργασία]

Το Βικιλεξικό περιλαμβάνει επίσης σελίδες για όλους τους μεμονωμένους και εκτυπώσιμους χαρακτήρες Unicode είτε ανήκουν σε κάποιο αλφάβητο ή άλλο σύστημα γραφής μιας γλώσσας είτε χρησιμοποιούνται μόνο σαν σύμβολα.

Νεολογισμοί και πρωτολογισμοί[επεξεργασία]

Ως νεολογισμός νοείται η λέξη που έχει εισέλθει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας και είναι δυνατόν να μην είναι ακόμα γνωστή στο σύνολο της γλωσσικής κοινότητας, επιβεβαιώνεται όμως η χρήση της σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές. Υπό αυτή την έννοια οι νεολογισμοί καταγράφονται στο Βικιλεξικό, επισημαίνεται όμως η ιδιαιτερότητά τους.

Ως πρωτολογισμός νοείται λέξη που αποτελεί προσωπική επινόηση ενός ομιλητή, δεν γίνεται κατανοητή από το σύνολο της γλωσσικής κοινότητας ούτε είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η χρήση της. Υπ' αυτή την έννοια οι πρωτολογισμοί δεν καταγράφονται στο Βικιλεξικό.

Νεκρές γλώσσες[επεξεργασία]

Για τις νεκρές γλώσσες δεν είναι πάντοτε δυνατή η τεκμηρίωση της χρήσης μιας λέξης από πολλές ανεξάρτητες πηγές. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η επιβεβαιωμένη χρήση της λέξης -ή απλή αναφορά για την ύπαρξή της- σε μια αρχαία ομόγλωσση πηγή. Υπ' αυτή την έννοια λέξεις που έχουν αποθησαυριστεί στις Γλώσσες του Ησύχιου μπορούν να αποτελέσουν λήμματα στο Βικιλεξικό. Η ιδιαιτερότητα τέτοιων λέξεων πρέπει να γίνεται σαφής στο περιεχόμενο του λήμματος.