Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Γενικά[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού είναι να καταγράψει "όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες". Τα κριτήρια συμπερίληψης των λέξεων εκτίθενται στη συνέχεια της σελίδας. Επίσης, δείτε το άρθρο Τι δεν είναι Βικιλεξικό.

Γενικός κανόνας[επεξεργασία]

Ένας όρος πρέπει να συμπεριληφθεί, εάν είναι πιθανό κάποιος να τον βρει και να θέλει να ξέρει τι σημαίνει.

Με πιο επίσημο τρόπο: Για την ένταξη ενός όρου πρέπει η ύπαρξή του να επιβεβαιώνεται και, όταν αυτό ικανοποιείται, πρέπει ή ο όρος να αποτελείται από μία λέξη ή κάτι από τα παρακάτω:

Όρος[επεξεργασία]

Για να συμπεριληφθεί ένας όρος στο Βικιλεξικό μπορεί να είναι μια απλή λέξη ή:

Κριτήρια[επεξεργασία]

Επιβεβαίωση ύπαρξης[επεξεργασία]

Η ύπαρξη ενός όρου επιβεβαιώνεται είτε με:

  • ξεκάθαρη εκτεταμένη χρήση ή
  • χρήση σε καταγεγραμμένη μορφή σε έντυπο μέσο ή σε έγκριτη ιστοσελίδα, εφόσον ο όρος έχει κάποια καθορισμένη έννοια, σε τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες περιστάσεις, στη διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους (διαφορετικές απαιτήσεις ισχύουν για ορισμένες γλώσσες)

Καθορισμένη έννοια[επεξεργασία]

Το κριτήριο αυτό αποκλείει περιπτώσεις λέξεων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα. Π.χ. το αβγδ προέρχεται από τα πρώτα τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου ή το εν΄ψ δεν έχουν καθορισμένη έννοια, παρά το ότι εμφανίζονται σε κείμενο. Ο συγγραφέας θα πρέπει να 'χρησιμοποιεί τον όρο και όχι απλώς να αναφέρεται σ' αυτόν.

Αριθμός αναφορών[επεξεργασία]

Για γλώσσες καλά τεκμηριωμένες στο Διαδίκτυο, αναφορές σε τρία σημεία στα οποία χρησιμοποιείται ένας όρος είναι ο ελάχιστος αριθμός για την ένταξη στο Βικιλεξικό. Για τους όρους σε εξαφανισμένες γλώσσες, μία χρήση σε μία σύγχρονη πηγή είναι το ελάχιστο, ή μία μνεία είναι επαρκής σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις. Για όλες τις άλλες ομιλούμενες γλώσσες, μόνο μια χρήση ή μνεία είναι επαρκής, με την επιφύλαξη των ακόλουθων απαιτήσεων:

  • η κοινότητα των συντακτών για αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να συντηρούν υλικό απαραίτητο για τη μοναδική τεκμηρίωση που απαιτείται για τη μοναδική χρήση.
  • την πηγή ή τις πηγές της στην σελίδα του λήμματος (ή παραπομπή σε αυτή/ές)
  • ένα κουτί σήμανσης που εξηγεί ότι χρησιμοποιήθηκε μικρός αριθμός αναφορών στη σελίδα του λήμματος

Ανεξάρτητη χρήση[επεξεργασία]

Αυτό το κριτήριο χρησιμεύει στο να μην διπλομετρώνται χρήσεις που πραγματικά δεν είναι διαφοροποιημένες. Ανεξάρτητη χρήση νοείται η χρήση ενός όρου σε διαφορετικές προτάσεις, από διαφορετικούς συγγραφείς. Μη ανεξάρτητη χρήση νοείται η χρήση αν γίνεται από τον ίδιο συγγραφέα. Σε περίπτωση μη ανεξάρτητης χρήσης, η μία από αυτές προσμετράται στο κριτήριο του αριθμού αναφορών.

Νεκρές γλώσσες[επεξεργασία]

Για τις νεκρές γλώσσες δεν είναι πάντοτε δυνατή η τεκμηρίωση της χρήσης μιας λέξης από πολλές ανεξάρτητες πηγές. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η επιβεβαιωμένη χρήση της λέξης -ή απλή αναφορά για την ύπαρξή της- σε μια αρχαία ομόγλωσση πηγή. Υπ' αυτή την έννοια λέξεις που έχουν αποθησαυριστεί στις Γλώσσες του Ησύχιου μπορούν να αποτελέσουν λήμματα στο Βικιλεξικό. Η ιδιαιτερότητα τέτοιων λέξεων πρέπει να γίνεται σαφής στο περιεχόμενο του λήμματος.

Όροι[επεξεργασία]

Πολυλεκτικοί όροι - Εκφράσεις[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται εκτός από μεμονωμένες λέξεις και πολυλεκτικοί όροι ή συνηθισμένες εκφράσεις, εφόσον το νοηματικό τους περιεχόμενο δεν μπορεί να εξαχθεί από τη γνώση της ερμηνείας της καθεμιάς λέξης χωριστά. Έτσι πχ μπορεί να αποτελέσει λήμμα ο πολυλεκτικός όρος παιδική χαρά ή η έκφραση δεν μου καίγεται καρφί, δεν μπορεί όμως να συμπεριληφθεί η γλωσσική σύναψη "καθαρό ρούχο".

Ιδιωματικές εκφράσεις[επεξεργασία]

Πολλές εκφράσεις εμφανίζονται σε πολλούς κλιτικούς τύπους. Αρκεί η αναφορά στον βασικότερο. π.χ. δεν μου καίγεται καρφί (χωρίς να χρειάζονται λήμματα και για τα δεν σου καίγεται καρφί, δεν μας καίγεται καρφί, κ.λπ.)

Προθήματα και επιθήματα[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται σελίδες για προθήματα (π.χ α-, ενθήματα (π.χ. -ο-) και επιθήματα (π.χ. -λογία). Αν και αυτά δεν είναι λέξεις, ωστόσο τέτοιες σελίδες είναι χρήσιμες για την ετυμολογία. Κλιτές μορφές για τέτοια προσφύματα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Χαρακτήρες[επεξεργασία]

Το Βικιλεξικό περιλαμβάνει επίσης σελίδες για όλους τους μεμονωμένους και εκτυπώσιμους χαρακτήρες Unicode είτε ανήκουν σε κάποιο αλφάβητο ή άλλο σύστημα γραφής μιας γλώσσας είτε χρησιμοποιούνται μόνο σαν σύμβολα.

Νεολογισμοί και πρωτολογισμοί[επεξεργασία]

Ως νεολογισμός νοείται η λέξη που έχει εισέλθει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας και είναι δυνατόν να μην είναι ακόμα γνωστή στο σύνολο της γλωσσικής κοινότητας, επιβεβαιώνεται όμως η χρήση της σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές. Υπό αυτή την έννοια οι νεολογισμοί καταγράφονται στο Βικιλεξικό, επισημαίνεται όμως η ιδιαιτερότητά τους.

Ως πρωτολογισμός νοείται λέξη που αποτελεί προσωπική επινόηση ενός ομιλητή, δεν γίνεται κατανοητή από το σύνολο της γλωσσικής κοινότητας ούτε είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η χρήση της. Υπ' αυτή την έννοια οι πρωτολογισμοί δεν καταγράφονται στο Βικιλεξικό. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται μέσα στους ορισμούς.