Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Γενικά[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού είναι να καταγράψει "όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες". Τα κριτήρια συμπερίληψης των λέξεων εκτίθενται στη συνέχεια της σελίδας. Επίσης, δείτε το άρθρο Τι δεν είναι Βικιλεξικό.

Γενικός κανόνας[επεξεργασία]

Κάθε όρος (λέξη) που υπάρχει στο corpus λογοτεχνικών κειμένων, λεξικών, εντύπων, είναι και λήμμα του Βικιλεξικού.

Ειδικά για

  • 1) νεολογισμούς ή για
  • 2) λέξεις που έχουν ειπωθεί αλλά δεν γράφτηκαν (είτε επειδή η γλώσσα τους δεν είχε γραφή, είτε επειδή ανήκουν στην προφορική γλώσσα):

Ένας όρος πρέπει να συμπεριληφθεί, εάν είναι πιθανό κάποιος να τον βρει και να θέλει να ξέρει τι σημαίνει.

Με πιο επίσημο τρόπο: Για την ένταξη ενός όρου πρέπει η ύπαρξή του να επιβεβαιώνεται και, όταν αυτό ικανοποιείται, πρέπει ή ο όρος να αποτελείται από μία λέξη ή κάτι από τα παρακάτω:

Όρος[επεξεργασία]

Για να συμπεριληφθεί ένας όρος στο Βικιλεξικό μπορεί να είναι μια απλή λέξη ή:

Κριτήρια[επεξεργασία]

Επιβεβαίωση ύπαρξης[επεξεργασία]

Η ύπαρξη ενός όρου επιβεβαιώνεται είτε με:

Δεν αποτελεί κριτήριο συμπερίληψης η παραπομπή σε άλλα Βικιεγχειρήματα, όπως η Βικιπαίδεια (Wikipedia) με εξαίρεση τα κείμενα της Βικιθήκης (Wikisource).
Διαφορετικές απαιτήσεις ισχύουν για ορισμένες γλώσσες, όπως οι νεκρές γλώσσες.

Μονιμότητα[επεξεργασία]

Καλό είναι να γίνονται παραπομπές σε πηγές που δεν είναι εφήμερες και θα υπάρχει η καταγραφή τους και στο μέλλον (π.χ. στο Google).

  • Έντυπα (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες) υπάρχουν αρχειοθετημένα, συχνά και διαδικτυακά. Όταν είναι δυνατόν, ας σημειώνεται και το ISBN.
  • Άλλα μέσα όπως ήχος ή video είναι αποδεκτά μόνον εάν αποδεικνύεται ξεκάθαρα η προέλευσή τους και βρίσκονται σε ιστότοπους που δεν είναι εφήμεροι.

Καθορισμένη έννοια[επεξεργασία]

Χρήση, και όχι απλή αναφορά.
Το κριτήριο αυτό αποκλείει περιπτώσεις λέξεων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα. Π.χ. το αβγδ προέρχεται από τα πρώτα τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου ή το εν΄ψ δεν έχουν καθορισμένη έννοια, παρά το ότι εμφανίζονται σε κείμενο. Ο συγγραφέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον όρο και όχι απλώς να αναφέρεται σ' αυτόν.

Αριθμός αναφορών[επεξεργασία]

Για γλώσσες καλά τεκμηριωμένες στο Διαδίκτυο, αναφορές σε τρία σημεία στα οποία χρησιμοποιείται ένας όρος είναι ο ελάχιστος αριθμός για την ένταξη στο Βικιλεξικό.

Ανεξάρτητη χρήση[επεξεργασία]

Αυτό το κριτήριο χρησιμεύει στο να μην διπλομετρώνται χρήσεις που πραγματικά δεν είναι διαφοροποιημένες. Ανεξάρτητη χρήση νοείται η χρήση ενός όρου σε διαφορετικές προτάσεις, από διαφορετικούς συγγραφείς. Μη ανεξάρτητη χρήση νοείται η χρήση αν γίνεται από τον ίδιο συγγραφέα, ή αν είναι αντιγραφή φράσης αυτούσιας ή παραλλαγμένης. Σε περίπτωση μη ανεξάρτητης χρήσης, μόνο μία από αυτές προσμετράται στο κριτήριο του αριθμού αναφορών.

Νεκρές γλώσσες[επεξεργασία]

Για τις νεκρές γλώσσες δεν είναι πάντοτε δυνατή η τεκμηρίωση της χρήσης μιας λέξης από πολλές ανεξάρτητες πηγές. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η επιβεβαιωμένη χρήση της λέξης (ή απλή αναφορά για την ύπαρξή της) σε μία αρχαία ομόγλωσση πηγή. Υπ' αυτή την έννοια λέξεις που έχουν αποθησαυριστεί στις Γλώσσες του Ησύχιου μπορούν να αποτελέσουν λήμματα στο Βικιλεξικό. Η ιδιαιτερότητα τέτοιων λέξεων πρέπει να γίνεται σαφής στο περιεχόμενο του λήμματος.

Γλώσσες ελλιπώς τεκμηριωμένες στο διαδίκτυο[επεξεργασία]

Για ομιλούμενες γλώσσες που είναι ελλιπώς τεκμηριωμένες στο διαδίκτυο, μόνο μια χρήση ή μνεία είναι επαρκής, με την επιφύλαξη των ακόλουθων απαιτήσεων:

  • η κοινότητα των συντακτών για αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να συντηρούν υλικό απαραίτητο για τη μοναδική τεκμηρίωση που απαιτείται για τη μοναδική χρήση.
  • την πηγή ή τις πηγές της στην σελίδα του λήμματος (ή παραπομπή σε αυτή/ές)
  • ένα κουτί σήμανσης που εξηγεί ότι χρησιμοποιήθηκε μικρός αριθμός αναφορών στη σελίδα του λήμματος


Όροι[επεξεργασία]

Πολυλεκτικοί όροι - Εκφράσεις[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται εκτός από μεμονωμένες λέξεις και πολυλεκτικοί όροι ή συνηθισμένες εκφράσεις, εφόσον το νοηματικό τους περιεχόμενο δεν μπορεί να εξαχθεί από τη γνώση της ερμηνείας της καθεμιάς λέξης χωριστά. Έτσι πχ μπορεί να αποτελέσει λήμμα ο πολυλεκτικός όρος παιδική χαρά ή η έκφραση δεν μου καίγεται καρφί, δεν μπορεί όμως να συμπεριληφθεί η γλωσσική σύναψη "καθαρό ρούχο".

Ιδιωματικές εκφράσεις[επεξεργασία]

Πολλές εκφράσεις εμφανίζονται σε πολλούς κλιτικούς τύπους. Αρκεί η αναφορά στον βασικότερο. π.χ. δεν μου καίγεται καρφί (χωρίς να χρειάζονται λήμματα και για τα δεν σου καίγεται καρφί, δεν μας καίγεται καρφί, κ.λπ.)

Προθήματα και επιθήματα[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται σελίδες για προθήματα (π.χ α-), ενθήματα (π.χ. -ο-) και επιθήματα (π.χ. -λογία). Αν και αυτά δεν είναι λέξεις, ωστόσο τέτοιες σελίδες είναι χρήσιμες για την ετυμολογία. Δεν δημιουργούμε σελίδες για κλιτικούς τύπους τέτοιων προσφυμάτων.

Χαρακτήρες[επεξεργασία]

Το Βικιλεξικό περιλαμβάνει επίσης σελίδες για όλους τους μεμονωμένους και εκτυπώσιμους χαρακτήρες Unicode είτε ανήκουν σε κάποιο αλφάβητο ή άλλο σύστημα γραφής μιας γλώσσας είτε χρησιμοποιούνται μόνο σαν σύμβολα.

Νεολογισμοί και πρωτολογισμοί[επεξεργασία]

Ως νεολογισμός νοείται λέξη που έχει εισέλθει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας και είναι πιθανό να μην είναι ακόμα γνωστή στο σύνολο της γλωσσικής κοινότητας, επιβεβαιώνεται όμως η χρήση της σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές. Υπ' αυτήν την έννοια οι νεολογισμοί καταγράφονται στο Βικιλεξικό, επισημαίνεται όμως η ιδιαιτερότητά τους και η χρονική περίοδος της πρώτης τους εμφάνισης, καθώς θα χάσουν το νεολογικό τους χαρακτήρα στο μέλλον.

Ως πρωτολογισμός νοείται λέξη που αποτελεί προσωπική επινόηση ενός ομιλητή, που ενδεχομένως δεν είναι κατανοητή από το σύνολο της γλωσσικής κοινότητας ούτε είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η χρήση της. Υπ' αυτήν την έννοια οι πρωτολογισμοί δεν καταγράφονται στο Βικιλεξικό. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται μέσα στους ορισμούς.