Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
W21-1a.png
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ!!
Εάν γνωρίζετε κάπως το θέμα,
βοηθήστε το Βικιλεξικό επεκτείνοντάς την.
Για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, επισκεφθείτε τη συζήτηση.
Construction.svg


Η σελίδα αυτή δεν αποτελεί επίσημη πολιτική του Βικιλεξικού

Ο σκοπός του Βικιλεξικού[επεξεργασία]

Ο σκοπός του Βικιλεξικού είναι να καταγράψει "όλες τις λέξεις σε όλες τις γλώσσες". Τα κριτήρια συμπερίληψης των λέξεων εκτίθενται στη συνέχεια της σελίδας.

Γενικός κανόνας[επεξεργασία]

Ένας όρος πρέπει να συμπεριληφθεί εάν είναι πιθανό κάποιος να τον βρει κανείς και να θέλει να ξέρει τι σημαίνει.

Με πιο επίσημο τρόπο: Για την ένταξη ενός όρου πρέπει η ύπαρξή του να επιβεβαιώνεται και, όταν αυτό ικανοποιείται, πρέπει ή ο όρος να αποτελείται από μία λέξη ή κάτι από τα παρακάτω:

Όρος[επεξεργασία]

Για να συμπεριληφθεί ένας όρος στο Βικιλεξικό μπορεί να είναι μια απλή λέξη ή:

Επιβεβαίωση ύπαρξης[επεξεργασία]

Η ύπαρξη ενός όρου επιβεβαιώνεται είτε με:

  • ξεκάθαρη εκτεταμένη χρήση ή
  • χρήση σε καταγεγραμμένη μορφή, εφόσον ο όρος έχει κάποια καθορισμένη έννοια, σε τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες περιστάσεις, στη διάρκεια ενός έτους (διαφορετικές απαιτήσεις ισχύουν για ορισμένες γλώσσες)

Πολυλεκτικοί όροι - Εκφράσεις[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται εκτός από μεμονωμένες λέξεις και πολυλεκτικοί όροι ή συνηθισμένες εκφράσεις, εφόσον το νοηματικό τους περιεχόμενο δεν μπορεί να εξαχθεί από τη γνώση της ερμηνείας της καθεμιάς λέξης χωριστά. Έτσι πχ μπορεί να αποτελέσει λήμμα ο πολυλεκτικός όρος παιδική χαρά ή η έκφραση δεν μου καίγεται καρφί, δεν μπορεί όμως να συμπεριληφθεί η γλωσσική σύναψη "καθαρό ρούχο".

Καθορισμένη έννοια[επεξεργασία]

Το κριτήριο αυτό αποκλείει περιπτώσεις λέξεων που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα (π.χ. το αβγδ προέρχεται από τα πρώτα τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου), εν΄ψ δεν έχουν καθορισμένη έννοια, παρά το ότι εμφανίζονται σε κείμενο.

Αριθμός αναφορών[επεξεργασία]

Για γλώσσες καλά τεκμηριωμένες στο Διαδίκτυο, αναφορές σε τρία σημεία στα οποία χρησιμοποιείται ένας όρος είναι ο ελάχιστος αριθμός για την ένταξη στο Βικιλεξικό. Για τους όρους σε εξαφανισμένες γλώσσες, μία χρήση σε μία σύγχρονη πηγή είναι το ελάχιστο, ή μία μνεία είναι επαρκής σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις. Για όλες τις άλλες ομιλούμενες γλώσσες, μόνο μια χρήση ή μνεία είναι επαρκής, με την επιφύλαξη των ακόλουθων απαιτήσεων:

  • η κοινότητα των χρηστών για αυτή τη γλώσσα θα πρέπει να συντηρούν υλικό απαραίτητο για τη μοναδική τεκμηρίωση που απαιτείται για τη μοναδική χρήση.
  • την πηγή ή τις πηγές της στην σελίδα του λήμματος (ή παραπομπή σε αυτή/ές)
  • ένα κουτί που εξηγεί ότι χρησιμοποιήθηκε μικρός αριθμός αναφορών στη σελίδα του λήμματος (όπως το πρότυπο Πρότυπο:LDL)

Ιδιωματικές εκφράσεις[επεξεργασία]

Προθήματα και επιθήματα[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται σελίδες για προθήματα (π.χ α-) και επιθήματα (π.χ. -λογία). Αν και αυτά δεν είναι λέξεις, ωστόσο τέτοιες σελίδες είναι χρήσιμες για την ετυμολογία. Κλιτές μορφές για προθήματα και επιθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Χαρακτήρες[επεξεργασία]

Το Βικιλεξικό περιλαμβάνει επίσης σελίδες για όλους τους μεμονωμένους και εκτυπώσιμους χαρακτήρες Unicode είτε ανήκουν σε κάποιο αλφάβητο ή άλλο σύστημα γραφής μιας γλώσσας είτε χρησιμοποιούνται μόνο σαν σύμβολα.

Νεολογισμοί και πρωτολογισμοί[επεξεργασία]

Ως νεολογισμός νοείται η λέξη που έχει εισέλθει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μιας γλώσσας και είναι δυνατόν να μην είναι ακόμα γνωστή στο σύνολο της γλωσσικής κοινότητας, επιβεβαιώνεται όμως η χρήση της σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές. Υπό αυτή την έννοια οι νεολογισμοί καταγράφονται στο Βικιλεξικό, επισημαίνεται όμως η ιδιαιτερότητά τους.

Ως πρωτολογισμός νοείται λέξη που αποτελεί προσωπική επινόηση ενός ομιλητή, δεν γίνεται κατανοητή από το σύνολο της γλωσσικής κοινότητας ούτε είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η χρήση της. Υπ' αυτή την έννοια οι πρωτολογισμοί δεν καταγράφονται στο Βικιλεξικό.

Νεκρές γλώσσες[επεξεργασία]

Για τις νεκρές γλώσσες δεν είναι πάντοτε δυνατή η τεκμηρίωση της χρήσης μιας λέξης από πολλές ανεξάρτητες πηγές. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται η επιβεβαιωμένη χρήση της λέξης -ή απλή αναφορά για την ύπαρξή της- σε μια αρχαία ομόγλωσση πηγή. Υπ' αυτή την έννοια λέξεις που έχουν αποθησαυριστεί στις Γλώσσες του Ησύχιου μπορούν να αποτελέσουν λήμματα στο Βικιλεξικό. Η ιδιαιτερότητα τέτοιων λέξεων πρέπει να γίνεται σαφής στο περιεχόμενο του λήμματος.