Βικιλεξικό:Λήμματα ποιότητας

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η φιλοσοφία των λημμάτων ποιότητας διαφέρει από βικιλεξικό σε βικιλεξικό.

 • Εδώ, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα Λήμματα Ποιότητας του Ελληνικού Βικιλεξικού.

Δείτε επίσης:

Τι είναι Λήμμα Ποιότητας;[επεξεργασία]

Τα λήμματα ποιότητας του Ελληνικού Βικιλεξικού, είναι λήμματα των οποίων το περιεχόμενο θεωρείται πλήρες, σαφές και βικισυντακτικά ορθό. Φυσικά, αποτελούν μόνο ένα μέρος των λημμάτων του Βικιλεξικού, αλλά θεωρούνται παραδείγματα προς μίμηση για κάθε μελλοντική επεξεργασία λημμάτων.

Πώς επιλέγονται;[επεξεργασία]

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει δικαίωμα να επιλέξει και να προτείνει ένα ή περισσότερα λήμματα, που κατά την άποψή του διαθέτουν τα προσόντα και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Πρόταση Λήμματος Ποιότητας[επεξεργασία]

 1. Πριν προτείνετε ένα λήμμα, διαβάστε τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί και βεβαιωθείτε πως η πρότασή σας ανταποκρίνεται σε αυτά.
 2. Για να καταθέσετε την πρότασή σας προς αξιολόγηση και ψηφοφορία μεταξύ της κοινότητας των χρηστών, κατά την επεξεργασία, συμπληρώστε στην πρώτη σειρά (πάνω-πάνω) το πρότυπο {{ΥΛΠ}} (υποψήφιο λήμμα ποιότητας). Το λήμμα θα εμφανιστεί αυτομάτως στον κατάλογο των υποψηφίων λημμάτων ποιότητας. Το πρότυπο {{ΥΛΠ}}, δημιουργεί αυτομάτως και μία σύνδεση προς τη σελίδα συζήτησης του λήμματος. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο αυτό και...
 3. Εισαγάγετε στην σελίδα συζήτησης του λήμματος το πρότυπο {{ΑΥΛΠ}} (αξιολόγηση υποψήφιου λήμματος ποιότητας), ακολουθούμενο από ένα σύντομο σχόλιο και την υπογραφή σας. Αυτό θα εμφανίζει αυτομάτως στο μέλλον, μια πρόταση που θα προσκαλεί τους χρήστες να δώσουν την άποψή τους αξιολογώντας και ψηφίζοντας υπέρ ή κατά. Αν πάλι ξεχάσετε αυτό το βήμα, δε πειράζει. Κάποιος άλλος, πιο έμπειρος, θα βρεθεί να το κάνει, σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αξιολόγηση Λήμματος Ποιότητας[επεξεργασία]

 1. Στην συνέχεια, κάθε ενδιαφερόμενος (εγγεγραμμένος) χρήστης, μπορεί να αξιολογήσει την πρόταση και να ψηφίσει στην σελίδα συζήτησης του λήμματος, υπέρ, κατά ή να δώσει μια άλλη (ουδέτερη) γνώμη.
 2. Πριν δώσετε την άποψή σας, καλό θα ήταν να βεβαιωθείτε πως το λήμμα πληροί κατά τη γνώμη σας τα κριτήρια που θέτει η κοινότητα του Ελληνικού Βικιλεξικού.
 3. Για να ψηφίσετε και να δώσετε την άποψή σας, δημιουργήστε μια νέα σειρά στην επεξεργασία της σελίδας συζήτησης και εισαγάγετε το πρότυπο:
  • {{υπέρ}}, εάν πιστεύετε πως το λήμμα αξίζει να γίνει λήμμα ποιότητας
  • {{κατά}}, εάν κατά τη γνώμη σας το λήμμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις
  • {{άλλες γνώμες}}, εάν θέλετε να διαφοροποιηθείτε, δίνοντας μια άλλη άποψη
 4. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να δικαιολογήσετε την ψήφο σας με ένα σύντομο σχόλιο. Εάν πιστεύετε για παράδειγμα, πως το λήμμα χρειάζεται μια μικρή διόρθωση, ταχθείτε "υπέρ" και υποδείξτε το/τα σημείο/α προς βελτίωση.
 5. Μην ξεχνάτε πως, όπως και σε κάθε σελίδα συζήτησης, η ψήφος σας πρέπει να φέρει την υπογραφή σας. (~~~~)
 6. Μην ψηφίζετε εκπρόθεσμα! Όταν ένα λήμμα δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υποψήφιων λημμάτων ποιότητας και στη σελίδα συζήτησής του εμφανίζεται η ένδειξη "έγινε" ή "δεν έγινε", η ψηφοφορία έχει λήξει. Εάν θέλετε να αμφισβητήσετε την "ετυμηγορία" της κοινότητας, ξεκινήστε μια νέα συζήτηση. Το καταλληλότερο σημείο για κάτι τέτοιο είναι το Σελίδα αμφισβητήσεων και αφαιρέσεων.

Ανακήρυξη ή Απόρριψη Λήμματος Ποιότητας[επεξεργασία]

 1. Όπως συμβαίνει σε κάθε ψηφοφορία της κοινότητας χρηστών του Ελληνικού Βικιλεξικού, το λήμμα παραμένει υποψήφιο για περίπου 15 ημέρες, ώστε κάθε ενεργός χρήστης να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του. Το λήμμα μπορεί να παραμείνει υποψήφιο για (πολύ) περισσότερο από 15 μέρες, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην ψηφοφορία, ή αν κάτι τέτοιο ζητηθεί ή φανεί αναγκαίο. Εάν πάλι η ανταπόκριση είναι άμεση και διαφανεί γρήγορα πως υπάρχει σύμπνοια μεταξύ της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενεργών χρηστών, οι 15 μέρες αναμονής ίσως κριθούν υπερβολικές.
 2. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ένας εκ των διαχειριστών αναλαμβάνει να καταμετρήσει τους ψήφους και να λύσει την ψηφοφορία, αποσύροντας το λήμμα από τον κατάλογο υποψηφίων λημμάτων ποιότητας, σβήνοντας το πρότυπο {{ΥΛΠ}} και...
  • σε περίπτωση που τα "υπέρ" είναι περισσότερα, καλό είναι να βεβαιωθεί πως οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ήδη γίνει. Σε αυτή την περίπτωση, προσθέτει το πρότυπο {{έγινε}} στην σελίδα συζήτησης και στην πρώτη σειρά του κύριου λήμματος το πρότυπο {{Λήμμα ποιότητας}}. Το πρότυπο θα εμφανίζεται πλέον αυτόματα στον κατάλογο λημμάτων ποιότητας.
  • ή σε περίπτωση που τα "κατά" είναι εκείνα που πλειοψηφούν, προσθέτει το πρότυπο {{δεν έγινε}} στη σελίδα συζήτησης και να συμπληρώσει το απορριφθέν λήμμα στη λίστα απορριφθέντων λημμάτων ποιότητας.
 3. Σε περίπτωση χρόνιας αποχής των διαχειριστών από το Βικιλεξικό, την λύση της ψηφοφορίας και την "ετυμηγορία" με όλα τα προβλεπόμενα βήματα, μπορεί να αναλάβει ένας από τους πιο έμπειρους χρήστες.

Με ποια κριτήρια;[επεξεργασία]

Τα κριτήρια για την επιλογή των Λημμάτων Ποιότητας του Ελληνικού Βικιλεξικού, μπορεί να μεταβάλλονται κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανάγκες του Βικιλεξικού και την εκάστοτε φιλοσοφία προώθησης των λημμάτων αυτών.
Στην παρούσα φάση, που το Βικιλεξικό μας βρίσκεται στα πρώτα ουσιαστικά βήματα της ανάπτυξής του, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και βαρύτητα στην πληρότητα, την σαφήνεια και την ορθότητα σύνταξης και ομοιογένειας των λημμάτων, ώστε αυτά να αποτελέσουν τον πυρήνα της ταυτότητα του βικιλεξικού μας.

Πληρότητα:[επεξεργασία]

 • στην ετυμολογία
 • στην προφορά
 • στον ορισμό/ούς της λέξης
 • στα παράγωγα (σύνθετα, εκφράσεις κ.λπ.)
 • στις συγγενικές λέξεις
 • στις μεταφράσεις
 • στην κλίση (εάν χρειάζεται)
 • στις εικόνες (εάν χρειάζεται)

Σαφήνεια και ακρίβεια:[επεξεργασία]

Σε ένα λεξικό, η χρήση της γλώσσας οφείλει να είναι υποδειγματική. Σίγουρα, οι συνεισφέροντες στο Βικιλεξικό, δεν είναι πάντα ειδικοί του γραπτού λόγου και της γλωσσολογίας. Όμως, όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στη βελτιστοποίηση του Βικιλεξικού σε αυτή την κατεύθυνση και να μάθουμε κάτι περισσότερο μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία. Στις σελίδες που αφορούν τεχνικά και βοηθητικά θέματα του Βικιλεξικού (όπως η παρούσα σελίδα) και στις συζητήσεις, ας νιώσουμε όλοι, λίγο πιο ελεύθεροι και δημιουργικοί ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Εντός των λημμάτων όμως, είναι σημαντικό να μην αυθαιρετούμε και να συμβάλουμε κατ' αυτόν τον τρόπο στην αξιοπιστία του Βικιλεξικού μας.

Βικισύνταξη:[επεξεργασία]

Δεν υπάρχουν απαράβατοι κανόνες σε αυτόν τον τομέα. Όμως καθημερινά οι χρήστες του Βικιλεξικού, αφιερώνουν χρόνο στο να δημιουργούν εύχρηστα πρότυπα που προσδίδουν ομοιομορφία στα λήμματά του και τα κάνουν πιο ευανάγνωστα και πιο εύκολα στην πλοήγηση. Μια μικρή ενασχόληση με το Βικιλεξικό, είναι αρκετή για να κατανοήσουμε αυτές τις μικρές άτυπες συνθήκες. Ας τις σεβαστούμε λοιπόν και ας τις καλυτερεύσουμε.