Βικιλεξικό:Μεταγραφές/ελληνικά

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πότε χρησιμοποιούμε 'Μεταγραφές': Δείτε Βικιλεξικό:Μεταγραφές#Στο_Βικιλεξικό

Η σελίδα αυτή αφορά οδηγίες μόνον για τον μεταγραμματισμό, την αντιστοίχιση γράμμα προς γράμμα από το ελληνικό αλφάβητο σε άλλα συστήματα γραφής, όπως ακολουθείται στο Βικιλεξικό.
Δεν αφορά τις φωνητικές μεταγραφές (δείτε το Παράρτημα:Προφορά/νέα ελληνικά)
Για τη φωνητική μεταγραφή παλαιότερων φάσεων της ελληνικής γλώσσας (αρχαίας και μεσαιωνικής), δείτε στο αγγλικό Βικιλεξικό τη σελίδα Ancient Greek transliteration.

Ελληνικό προς λατινικό αλφάβητο[επεξεργασία]

Το διεθνές σύστημα μεταγραφής των νέων ελληνικών προς το λατινικό αλφάβητο εκδόθηκε το 1983 από τον ΕΛΟΤ (οργανισμός που συνεργάζεται με τον ISO). Το σύστημα υιοθετήθηκε με τροποποιήσεις από τον ΟΗΕ. Η αποκλειστική χρήση του συστήματος ΕΛΟΤ στα ελληνικά διαβατήρια ήταν υποχρεωτική έως το 2011, όταν δόθηκε η δυνατότητα στους κατόχους τους να δηλώνουν τη μεταγραφή της προτίμησής τους με την υποχρέωση να δηλώνεται μαζί και η μεταγραφή ΕΛΟΤ. Έτσι έχουμε καταγραφές ονομάτων όπως «Dimitriadis / Demetriades» για το Δημητριάδης.

Για φιλολογικά και επιστημονικά κείμενα στα νέα ελληνικά, συχνά ακολουθείται το σύστημα όπως στα αρχαία ελληνικά κυρίως για όρους και ονόματα που είναι απόγονοι αρχαίων λέξεων.

Για τα αρχαία ελληνικά, ακολουθείται είτε το σύστημα που δημιούργησαν οι Ρωμαίοι (το λατινικό κλασσικό σύστημα), είτε της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου των ΗΠΑ για τα αρχαία ελληνικά.

  • .pdf - The Library of Congress. ALA-LC Romanization Tables: "Greek". (Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου. ΑLA-LC Πίνακες Λατινικής Μεταγραφής: «Ελληνικά». ΗΠΑ, 2010.

Ανεπίσημες λατινογράμματες γραφές (όπως σε e-mail) βασίζονται συνήθως στην ομοιότητα της εικόνας του γράμματος (8 για το θήτα, w για το ωμέγα), ή στην σύμπτωση της θέσης του στο πληκτρολόγιο. Άλλοτε πάλι, στοχεύουν σε εντελώς φωνητική καταγραφή με χαρακτήρες που προσεγγίζουν το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο

Πίνακας[επεξεργασία]

Για τη μεταγραφή των νέων ελληνικών ακολουθούμε τη στήλη el:συνήθως. Αν διαφερει το el:ΕΛΟΤ, το προσθέτουμε. Αν έχουμε αρχαιοπρεπή λέξη, μπορούμε να προσθέσουμε και τη μεταγραφή όπως στη στήλη grc:κλασικά.
Σήμανση: el: νέα ελληνικά, grc: αρχαία ελληνικά // i + diaeresis = ï // ι + διαλυτικά = ϊ

ελληνικά el:συνήθως el:ΕΛΟΤ el:ΟΗΕ el:ALA-LC grc:ALA-LC grc:κλασσικά άλλα
Α α A a A a A a A a A a A a  
Ά ά                         Á   á
Αι αι Ai ai Ai ai Ai ai Ai ai Ai ai Ae ae el: άι → ái
αί → aí
αϊ → aï
αΐ → aḯ
Αυ αυ Av
Af
av
af
Au au Av̱
Af̱
av̱
af̱
Au au Au au Au au el: αύ → áv/áf
av όταν ακολουθεί β,γ,δ,ζ,λ,μ,ν,ρ ή φωνήεν
af όταν ακολουθεί θ,κ,ξ,π,σ,ς,τ,φ,χ,ψ & στο τέλος λέξης
Άυ άυ Ay ay Au au Ay ay Au au Au au Au au el: άυ → áy
Αϋ αϋ Ay ay Au au Ay ay Au au Au au Au au el: αϋ → aÿ
αΰ → aÿ́
Β β V v V v V v V v B b B b  
Γ γ G g G g G g G g G g G g gh
γγ ng gg ṉg ng ng ng  
Γκ γκ Gk gk Gk gk Gk gk Gk gk nk nc el: αρχικό, πάντα G   g
γξ nx gx ṉx nx nx nx  
γχ nch gch ṉch nch nch nch nkh
Δ δ D d D d D d D d D d D d el: dh αλλά πάντα d στο «νδρ»
Ε ε E e E e E e E e E e E e  
Έ έ                         É   é
Ει ει Ei ei Ei ei Ei ei Ei ei Ei ei E
I
e
i
el: έι → éi
εί → eí
εϊ → eï
εΐ → eḯ
Ευ ευ Ev
Ef
ev
ef
Eu eu Ev̱
Ef̱
ev̱
ef̱
Eu eu Eu eu Eu eu el: εύ → év/éf
Έυ έυ Ey ey Eu eu Ey ey Eu eu Eu eu Eu eu el: έυ → éy
Εϋ εϋ Ey ey Eu eu Ey ey Eu eu Eu eu Eu eu el: εϋ → eÿ
εΰ → eÿ́
Ζ ζ Z z Z z Z z Z z Z z Z z  
Η η I i Ī ī Ē ē Ē ē E e  
Ή ή                         Ī́   ī́ / É   é
Ηυ ηυ Iv
If
iv
if
Īy īy I̱v̱
I̱f̱
i̱v̱
i̱f̱
Ēu ēu Ēu ēu Eu Eu el: ηύ → ív/íf
Ήυ ήυ Iy iy Īy īy I̱y i̱y Ēu ēu Ēu ēu Eu Eu el: ήυ → íy
Ηϋ ηϋ Iy iy Īy īy I̱y i̱y Ēu ēu Ēu ēu Eu Eu el: ηϋ → iÿ
ηΰ → iÿ́
Θ θ Th th Th th Th th Th th Th th Th th  
Ι ι I i I i I i I i I i I i  
Ί ί                         Í   í
Ϊ ϊ                         Ï   ï
  ΐ                        
Κ κ K k K k K k K k K k C c  
Λ λ L l L l L l L l L l L l  
Μ μ M m M m M m M m M m M m  
Μπ μπ Β b
mp
Mp mp Β b
mp
Β b
mp
mp mp el: αρχικό, πάντα B   b
Ν ν N n N n N n N n N n N n  
Ντ ντ Nt nt Nt nt Nt nt

nt
nt nt el: αρχικό, πάντα D, d
Ξ ξ X x X x X x X x X x X x  
Ο ο O o O o O o O o O o O o  
Ό ό                         Ó   ó
Οι οι Oi oi Oi oi Oi oi Oi oi Oi oi Oe oe el: όι → όi
οί → oí
οϊ → oï
οΐ → oḯ
Ου ου Ou ou Ou ou Ou ou Ou ou Ou ou U
O
u
o
ού → oú
Όυ όυ Oy oy Oy oy Oy oy Oy oy Ou ou ? ou el: όυ → óy
Οϋ οϋ Oy oy Oy oy Oy oy Oy oy Ou ou ? ou el:
οϋ → oÿ
οΰ → oÿ́
Π π P p P p P p P p P p P p  
Ρ ρ R r R r R r R r Rh rh
ρρ → rrh
Rh rh
ρρ → rrh
 
Σ σ (ς) S s S s S s S s S s S s  
Τ τ T t T t T t T t T t T t  
Υ υ Y y* Y y* Y y* Y y* Y y* Y y* * ή u στα δίψηφα
αυ, ευ, ηυ, ου, υι, ωυ
Ύ ύ                         Ý   ý
Ϋ ϋ                         Ÿ   ÿ
ΰ                         ÿ́
Υι υι Yi yi Yi yi Yi yi Ui ui Ui ui Ui
Yi
ui
yi
 
Φ φ F f F f F f Ph/PH ph Ph ph Ph ph  
Χ χ Ch
CH
ch Ch ch Ch ch Ch ch Ch ch Ch ch kh
Ψ ψ Ps
PS
ps Ps ps Ps ps Ps ps Ps ps Ps ps  
Ω ω O o Ō ō Ō ō Ō ō O o  
Ώ ώ                         Ó   ó   ṓ
Ώ ώ                         Ó   ó   ṓ
Ϝ
Ͷ
ϝ
ͷ
                w w     δίγαμμα
Ϙ
Ϟ
ϙ
ϟ
                    κόππα

Σημειώσεις[επεξεργασία]

Η δασεία των αρχαίων ελληνικών γράφεται με το γράμμα ⟨h⟩

Τα σημεία στίξης είναι όμοια στο ελληνικό και λατινικό αλφάβητο εκτός από

  • ερωτηματικό ;   → ?
  • άνω τελεία   ·   →   ;

Άλλες πηγές[επεξεργασία]

Ελληνικό προς κυριλλικό αλφάβητο[επεξεργασία]

Για τη μεταγραφή του ελληνικού προς το κυριλλικό αλφάβητο, δείτε