Βικιλεξικό:Οδηγός για νέους χρήστες/Διαμόρφωση κειμένου

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Το άρθρο είναι μέρος του
Οδηγού για νέους χρήστες
Σελίδες οδηγιών...

Αρχή
Επεξεργασία
Διαμόρφωση κειμένου
Ετυμολογία
Ορισμοί
Μεταφράσεις
Εσωτερικοί σύνδεσμοι
Σελίδες συζήτησης
Εγγραφή
Σύνοψη

Δείτε επίσης...

Βοήθεια

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός άρθρου γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις HTML.

Σύνταξη[επεξεργασία]

Η συγγραφή ενός άρθρου στο Βικιλεξικό διαφέρει ελαφρά από την χρήση ενός τυπικού επεξεργαστή κειμένου. Στο Βικιλεξικό, η διαμόρφωσή του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συντακτικών κανόνων.

Διαμόρφωση γραμματοσειράς & κειμένου[επεξεργασία]

Έντονη και πλάγια γραφή[επεξεργασία]

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια'' εμφανίζεται ως πλάγια (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''έντονα''' εμφανίζεται ως έντονα (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''''πλάγια έντονα''''' εμφανίζεται ως πλάγια έντονα (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).

Δημιουργία αριστερής εσοχής[επεξεργασία]

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία"

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

ή πρέπει να προηγείται ο αμέσως προηγούμενος (αστεράκι ή δίεση) Π.χ.

* ο ορισμός μας

*: ''το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή''

δίνει

 • ο ορισμός μας
  το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή

Ενότητες και Υποενότητες[επεξεργασία]

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός άρθρου, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:
==Ενότητα== (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) πχ. οι Τομείς γλωσσών έχουν 2 ίσον
===Υποενότητα=== (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) η Ενότητα 'μέρος του λόγου' έχει 3 ίσον
====Υπο-υποενότητα==== (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)

Αν ένα άρθρο έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο αμμοδοχείο.

Κατάλογοι και αρίθμηση[επεξεργασία]

Κατάλογοι[επεξεργασία]

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου.

Παράδειγμα:

*Πρώτο στοιχείο (αλλά χωρίς αρίθημηση: μόνο με μία βούλα)
*Δεύτερο στοιχείο
**Υποενότητα σε κατάλογο
*Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • Πρώτο στοιχείο
 • Δεύτερο στοιχείο
  • Υποενότητα σε κατάλογο
 • Τρίτο στοιχείο

Αρίθμηση[επεξεργασία]

Εαν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #.

Παράδειγμα:

#Πρώτο στοιχείο
#Δεύτερο στοιχείο
##Υποενότητα σε κατάλογο
#Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. Πρώτο στοιχείο
 2. Δεύτερο στοιχείο
  1. Υποενότητα σε κατάλογο
 3. Τρίτο στοιχείο

Επίσης[επεξεργασία]

Γραμματοσειρά λεζάντας[επεξεργασία]

Μπορείτε να περικλείετε τις λεζάντες με τα σύμβολα <small> - </small> και η γραμματοσειρά της λεζάντας θα εμφανίζεται με μικρά γράμματα:

μικρά γράμματα για λεζάντα

Εμφάνιση διαγραφής[επεξεργασία]

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <s> - </s>, εμφανίζει το κείμενο ως εξής:

κείμενο με διαγραφή

Κώδικας ορατός αλλά όχι ενεργός[επεξεργασία]

Όταν θέλουμε να 'γράψουμε' ένα κώδικα για να διαβαστεί από αναγνώστες, θα πρέπει να γραφτεί, αλλά να μην ισχύσει! Αυτό γίνεται όταν τον βάλουμε ανάμεσα στα

<nowiki>...</nowiki>

ή ακόμα καλύτερα:

<code><nowiki>...xxx...</nowiki></code>

που δίνει:

...xxx...

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο[επεξεργασία]

Για να στοιχίσουμε λέξεις ή προτάσεις στο κέντρο, τις περικλείουμε με τα σύμβολα <center> - </center>. Έτσι η φράση <center>Βάζω το κείμενο στο κέντρο</center> εμφανίζεται ως:

Βάζω το κείμενο στο κέντρο

Γραμματοσειρά γραφομηχανής[επεξεργασία]

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <tt> - </tt>, εμφανίζει γραμματοσειρά γραφομηχανής (τύπου courier), για την διαμόρφωση τεχνικών ή άλλων όρων. Έτσι, το κείμενο: Γραμματοσειρά γραφομηχανής για τη διαμόρφωση <tt>τεχνικών όρων</tt>, εμφανίζεται ως εξής:

Γραμματοσειρά γραφομηχανής για τη διαμόρφωση τεχνικών όρων

Εμφάνιση υπογράμμισης[επεξεργασία]

Επιτυγχάνεται όταν περικλείσουμε μια λέξη ή πρόταση με τα σύμβολα <u> - </u>. Έτσι η λέξη <u>υπογράμμιση</u> εμφανίζεται ως:

υπογράμμιση

Συνέχεια του οδηγού χρήσης.