Βικιλεξικό:Οδηγός για νέους χρήστες/Διαμόρφωση κειμένου

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα είναι μέρος του
Οδηγού για νέους χρήστες
Σελίδες οδηγιών...

Αρχή
Επεξεργασία
Σύνδεσμοι
Διαμόρφωση κειμένου
Ετυμολογία
Ορισμοί
Μεταφράσεις
Σελίδες συζήτησης
Εγγραφή
Σύνοψη

Δείτε επίσης...

Δομή λημμάτων
Βοήθεια

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός λήμματος γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις HTML.

Η συγγραφή ενός λήμματος στο Βικιλεξικό διαφέρει ελαφρά από την χρήση ενός τυπικού επεξεργαστή κειμένου. Στο Βικιλεξικό, η διαμόρφωσή του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συντακτικών κανόνων.

Διαμόρφωση γραμματοσειράς & κειμένου[επεξεργασία]

Έντονη και πλάγια γραφή[επεξεργασία]

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια''   εμφανίζεται ως πλάγια (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''έντονα'''   εμφανίζεται ως έντονα (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).
 • '''''πλάγια έντονα'''''   εμφανίζεται ως πλάγια έντονα (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος).

Δημιουργία αριστερής εσοχής[επεξεργασία]

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία"

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

ή πρέπει να προηγείται ο αμέσως προηγούμενος (αστεράκι ή δίεση) Π.χ.

* ο ορισμός μας

*: ''το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή''

δίνει

 • ο ορισμός μας
  το παράδειγμά μας με πλάγια γράμματα με εσοχή

Ενότητες και Υποενότητες[επεξεργασία]

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός λήμματος, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:
==Ενότητα==   (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) πχ. οι Τομείς γλωσσών έχουν 2 ίσον. Αντιστοιχεί στο <h2>
===Υποενότητα===   (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος) η Ενότητα 'μέρος του λόγου' έχει 3 ίσον. Αντιστοιχεί στο <h3>
====Υπο-υποενότητα====   (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)

Αν ένα λήμμα έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο αμμοδοχείο.

Παράδειγμα για τις ενότητες: Βοήθεια:Δομή λημμάτων

Κατάλογοι και αρίθμηση[επεξεργασία]

Κατάλογοι[επεξεργασία]

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου. Αντιστοιχεί στο <dd>.

Παράδειγμα:

* πρώτο στοιχείο (αλλά χωρίς αρίθημηση: μόνο με μία βούλα)
* δεύτερο στοιχείο
** υποενότητα σε κατάλογο
* τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • πρώτο στοιχείο
 • δεύτερο στοιχείο
  • υποενότητα σε κατάλογο
 • τρίτο στοιχείο

Αρίθμηση[επεξεργασία]

Εάν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #. Αντιστοιχεί στο <li> (list).

Παράδειγμα:

# πρώτο στοιχείο
# δεύτερο στοιχείο
## υποενότητα σε κατάλογο
# τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. πρώτο στοιχείο
 2. δεύτερο στοιχείο
  1. υποενότητα σε κατάλογο
 3. τρίτο στοιχείο

Κουτί pre[επεξεργασία]

Αν αφήσετε ένα κενό στην αρχή μιας γραμμής: π.χ.

 άφησα ένα κενό

εμφανίζεται κουτί όπως στα <pre>...</pre>

άφησα ένα κενό

Γραμματοσειρά λεζάντας[επεξεργασία]

Μπορείτε να περικλείετε τις λεζάντες με τα σύμβολα <small> - </small> και η γραμματοσειρά της λεζάντας θα εμφανίζεται με μικρά γράμματα:

μικρά γράμματα για λεζάντα

Εμφάνιση διαγραφής[επεξεργασία]

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <del> - </del>, ή με <s> - </s>, εμφανίζει το κείμενο ως διακριτή διαγραφή:

κείμενο με διακριτή διαγραφή

Κώδικας ορατός αλλά όχι ενεργός[επεξεργασία]

Όταν θέλουμε να 'γράψουμε' ένα κώδικα για να διαβαστεί από αναγνώστες, θα πρέπει να γραφτεί, αλλά να μην ισχύσει! Αυτό γίνεται όταν τον βάλουμε ανάμεσα στα

<nowiki>...</nowiki>

ή ακόμα καλύτερα:

<code><nowiki>...xxx...</nowiki></code>

που εμφανίζει:

...xxx...

Κεντράρισμα[επεξεργασία]

Για να στοιχίσουμε λέξεις ή προτάσεις στο κέντρο, τις περικλείουμε με τα σύμβολα <center> - </center>. Έτσι η φράση <center>Βάζω το κείμενο στο κέντρο</center> εμφανίζεται ως:

Βάζω το κείμενο στο κέντρο

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους[επεξεργασία]

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <tt> - </tt>, εμφανίζει γραμματοσειρά σταθερού πλάτους (τύπου courier), για τη διαμόρφωση τεχνικών ή άλλων όρων. Έτσι, το κείμενο: <tt>τεχνικών όρων</tt>, εμφανίζεται ως εξής:

Γραμματοσειρά σταθερού πλάτους για τη διαμόρφωση τεχνικών όρων

Εμφάνιση υπογράμμισης[επεξεργασία]

Επιτυγχάνεται όταν περικλείσουμε μια λέξη ή πρόταση με τα σύμβολα <u> - </u>. Έτσι η λέξη <u>υπογράμμιση</u> εμφανίζεται ως:

υπογράμμιση

Πίνακες[επεξεργασία]

Το αντίστοιχο του γνωστού <table><tr><td>...</td></tr></table> για δημιουργία πίνακα, γραμμής, κολώνας:


Παράδειγμα 1:

{| border=1
| Ένας πολύ εύκολος πίνακας: μία γραμμή, μία κολώνα
|}

που εμφανίζει:

Ένας πολύ εύκολος πίνακας: μία γραμμή, μία κολώνα


Παράδειγμα 2:

{| border=1
| Προσθέτουμε
| κι άλλες
| κολώνες
|}

που εμφανίζει:

Προσθέτουμε κι άλλες κολώνες


Παράδειγγμα 3:

{| border=1
| η πρώτη γραμμή έρχεται 'αυτόματα'
|- <!-- για να ανοίξει κι άλλη γραμμή -->
| μια ακόμη γραμμή
|-
| ή και περισσότερες!
|}

που εμφανίζει

η πρώτη γραμμή έρχεται 'αυτόματα'
μια ακόμη γραμμή
ή και περισσότερες!


Χρησιμοποιώντας και γραμμές και κολώνες:

{| border="5"
|+ Τίτλος του πίνακα
! κολώνα 1
! κολώνα 2
! κολώνα 3
|-
| Μπορεί κανείς
| να κάνει πίνακες
| 12345
|-
| Είναι πολύ πρακτικό
| για Παραρτήματα δεδομένων
| 67890
|-
| και εύκολο
| !!
| ...
|}

που εμφανίζει

Τίτλος του πίνακα
κολώνα 1 κολώνα 2 κολώνα 3
Μπορεί κανείς να κάνει πίνακες 12345
Είναι πολύ πρακτικό για Παραρτήματα δεδομένων 67890
και εύκολο !! ...

Χρήσιμα[επεξεργασία]

 • Help:Wikitext στην αγγλική Βικιπαίδεια Λήμμα στην αγγλική Βικιπαίδεια με πολλά παραδείγματα
 • Help:Table στην αγγλική Βικιπαίδεια Λήμμα στην αγγλική Βικιπαίδεια για πίνακες


Συνέχεια στην επόμενη ενότητα του οδηγού.