Βικιλεξικό:Πώς διαβάζεται

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Στο Βικιλεξικό, όπως και σε όλα τα εγχειρήματα που χρησιμοποιούν το λογισμικό MediaWiki, υπάρχουν διάφοροι «χώροι» ή «ομάδες σελίδων». Σε ποιο χώρο «ανήκει» μια σελίδα προσδιορίζεται από τον τίτλο της.

Όλοι οι χώροι που δεν ανήκουν στον κύριο χώρο στον οποίο περιλαμβάνονται τα λήμματα του Βικιλεξικού, ξεκινούν με το όνομα του χώρου, μία άνω και κάτω τελεία και ακολουθεί ο τίτλος της σελίδας μέσα σε αυτό το «όνομα χώρου».

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα λεξικογραφικό λήμμα γράφοντας στο πεδίο αναζήτηση και πατώντας το «enter» ή το «return» στο πληκτρολόγιό σας (ή εναλλακτικά το αντίστοιχο κουμπί σε υπολογιστικά συστήματα που δεν διαθέτουν ξεχωριστό πληκτρολόγιο, όπως τα κινητά τηλέφωνα).

Τομείς γλωσσών[επεξεργασία]

Τα λήμματα του λεξικού χωρίζονται σε ενότητες.

Στο Βικιλεξικό περιλαμβάνονται όλες οι γλώσσες, οπότε ο αρχικός διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με τη γλώσσα.

Κάθε λήμμα περιλαμβάνει γλωσσικές ενότητες. Φυσικά αν το λήμμα υπάρχει μόνο σε μία γλώσσα τότε θα περιλαμβάνει μόνο την ενότητα αυτής της γλώσσας. Εφόσον το λήμμα ανήκει στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα αυτή εμφανίζεται πάντα πρώτη, αλλιώς οι γλώσσες εμφανίζονται αλφαβητικά ταξινομημένες.

Περιεχόμενο στην ενότητα γλώσσας[επεξεργασία]

Μέσα στην ενότητα της γλώσσας περιλαμβάνονται υποενότητες που αφορούν την ετυμολογία, την προφορά και τους ορισμούς. Στην περίπτωση που το λήμμα ανήκει στην σύγχρονη ελληνική γλώσσα περιλαμβάνονται επίσης και ενότητες μεταφράσεων.

Ορισμοί[επεξεργασία]

Οι ορισμοί εμφανίζονται σε διαφορετικές ενότητες σύμφωνα με τη γραμματική κατηγορία που ανήκουν.

Μη λημματογραφικές ενότητες[επεξεργασία]

Ο σύγχρονος τρόπος ηλεκτρονικής παρουσίασης μας επιτρέπει να «ενσωματώσουμε» σε ένα λήμμα και δευτερεύουσες πληροφορίες οι οποίες συνήθως δεν υπάρχουν στα έντυπα λεξικά όταν ο τίτλος το λήμματος υπάρχει ως γραμματική μορφή ενός κύριου λήμματος. Έτσι, για παράδειγμα, στο λήμμα καλά παρουσιάζονται οι ορισμοί για το επίρρημα αλλά παράλληλα παρουσιάζεται και η πληροφορία πως αποτελεί γραμματική μορφή του επιθέτου καλός.

Παρόμοια εμφάνιση[επεξεργασία]

Πολλές λέξεις μπορεί να περιέχουν γράμματα που μοιάζουν με άλλα, όπως το όμικρον (ο) που μπορεί να είναι ελληνικό (ο) ή να είναι λατινικό (o). Επίσης πολλές λέξεις μπορεί να περιλαμβάνουν διπλά σύμφωνα και ταυτόχρονα να υπάρχουν λέξεις με μονά σύμφωνα. Άλλη μία περίπτωση είναι η ύπαρξη διακριτικού συμβόλου το οποίο στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα μπορεί να είναι μόνο ο τονισμός αλλά σε άλλες γλώσσες μπορεί να δημιουργεί τελείως διαφορετικό γράμμα όπως η περίπτωση του o το οποίο στην πολωνική γλώσσα είναι ξεχωριστό γράμμα όταν περιέχει διακριτικό σύμβολο (ó).

Σε αυτές τις περιπτώσεις περιέχεται κατάλογος με πιθανές παραλλαγές στην αρχή της σελίδας του λήμματος.