Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης τριτόκλιτων ουσιαστικών (Αρχαία Ελληνικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Φωνηεντόληκτα[επεξεργασία]

{{grc-κλισ-'ήρως'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα παροξύτονα σε -ως, -ωος

 • Για το ἥρως, γράφουμε {{grc-κλισ-'ήρως'|ἥρω|ἡρώ}}


{{grc-κλισ-'Τρώς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα οξύτονα σε -ώς, -ωός

 • Για το Τρώς, γράφουμε {{grc-κλισ-'Τρώς'|Τρώ|Τρω|Τρῶ}}


{{grc-κλίσ-'βότρυς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα παροξύτονα σε -υς, -υος

 • Για το στάχυς, γράφουμε {{grc-κλίσ-'βότρυς'}}


{{grc-κλίσ-'ιχθύς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα οξύτονα σε -ύς, -ύος

 • Για το ἰσχύς, γράφουμε {{grc-κλίσ-'ιχθύς'}}


{{grc-κλίσ-'δρυς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα μονοσύλλαβα σε -ῦς, -υός

 • Για το μῦς, γράφουμε {{grc-κλίσ-'δρυς'}}


{{grc-κλίσ-'πόλις'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα διπλόθεμα σε -ις, -εως και σε -υς, -εως'


{{grc-κλισ-'άστυ'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα διπλόθεμα ουδέτερα σε -υ, -εως

 • Για το ἄστυ, γράφουμε {{grc-κλισ-'άστυ'|ἄστ|ἄστ|ἀστ}}
 • Για το σῶρυ, γράφουμε {{grc-κλισ-'άστυ'|σῶρ|σώρ|σωρ}}


{{grc-κλισ-'βασιλεύς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα μονόθεμα σε -εύς, -εως

 • Για το γονεύς, γράφουμε {{grc-κλισ-'βασιλεύς'|γον}}


{{grc-κλισ-'αλιεύς'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα μονόθεμα σε -εύς, -εως με δεύτερους τύπους

 • Για το Δωριεύς, γράφουμε {{grc-κλισ-'αλιεύς'|Δωρι}}


{{grc-κλισ-'βους'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα περισπώμενα σε -οῦς/αῦς, -οός/αός

 • Για το βοῦς, γράφουμε {{grc-κλισ-'βους'|βο|βό}}
 • Για το γραῦς, γράφουμε {{grc-κλισ-'βους'|γρα|γρᾶ}}


{{grc-κλισ-'ηχώ'}}[επεξεργασία]

Φωνηεντόληκτα θηλυκά σε -ώ, -οῦς (μόνο στον ενικό)

 • Για το Κλειώ, γράφουμε {{grc-κλισ-'ηχώ'|Κλει}}

Αφωνόληκτα[επεξεργασία]

{{grc-κλίσ-'φύλαξ'}}[επεξεργασία]

Βαρύτονα σε -ξ, -ψ, -ς με αιτιατική ενικού σε .

 • Για το φύλαξ δίνουμε {{grc-κλίσ-'φύλαξ'|χαρ=κ}}
 • Για το ἅρπαξ δίνουμε {{grc-κλίσ-'φύλαξ'|χαρ=γ}}
 • Για το λαῖλαψ δίνουμε {{grc-κλίσ-'φύλαξ'|χαρ=π}}
 • Για το τάπης δίνουμε {{grc-κλίσ-'φύλαξ'|χαρ=τ}}
 • Για το γίγας δίνουμε {{grc-κλίσ-'φύλαξ'|χαρ=ντ}}

{{grc-κλισ-'κόραξ'}}[επεξεργασία]

Ουρανικόληκτα (δισύλλαβα, πολυσύλλαβα)

 • Για το κλῖμαξ, γράφουμε {{grc-κλισ-'κόραξ'|κλῖμα|κλίμακ|κλιμάκ|κλίμα}}
 • Για το θώραξ, γράφουμε {{grc-κλισ-'κόραξ'|θώρα|θώρακ|θωράκ|θώρα}}


{{grc-κλισ-'αιξ'}}[επεξεργασία]

Ουρανικόληκτα (μονοσύλλαβα)

 • Για το φρίξ, γράφουμε {{grc-κλισ-'αιξ'|φρί|φρικ|φρῖκ|φρι}}


{{grc-κλισ-'γυψ'}}[επεξεργασία]

Χειλικόληκτα (μονοσύλλαβα)

 • Για το φλέψ, γράφουμε {{grc-κλισ-'γυψ'|φλέ|φλεβ|φλέβ|φλε}}
 • Για το σκνίψ, γράφουμε {{grc-κλισ-'γυψ'|σκνί|σκνιπ|σκνῖπ|σκνι}}


{{grc-κλισ-'προβλής'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα σε -ής, -ῆτος και -ώς, -ῶτος

 • Για τα προβλής γράφουμε {{grc-κλισ-'προβλής'|προβλή|προβλῆ}}
 • Για το ἱδρώς γράφουμε {{grc-κλισ-'προβλής'|ἱδρώ|ἱδρῶ}}


{{grc-κλισ-'πατρίς'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα -ίς, -ίδος

 • Για το Ἑλληνίς, γράφουμε {{grc-κλισ-'πατρίς'|Ἑλληνί|Ἑλληνίδ}}


{{grc-κλισ-'όρνις'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα δισύλλαβα παροξύτονα σε -ις

 • Για το ὄρνις, γράφουμε {{grc-κλισ-'όρνις'|ὄρνι|ὄρνιθ|ὀρνίθ}}


{{grc-κλισ-'πρόπους'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα σε -ους, -οδος

 • Για το πρόπους, γράφουμε {{Πρότυπο:grc-κλισ-'πρόπους'|πρόπ|προπ}}
 • Για το Οἰδίπους, γράφουμε {{Πρότυπο:grc-κλισ-'πρόπους'|Οἰδίπ|enik=1}}


{{grc-κλισ-'ιμάς'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα μονόθεμα σε -άς, -άντος

 • Για το ἀνδριάς, γράφουμε {{grc-κλισ-'ιμάς'|ἀνδρι}}
 • Για το πελεκᾶς, γράφουμε {{grc-κλισ-'ιμάς'|πελεκ|ᾶ}}


{{grc-κλισ-'γέρων'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα διπλόθεμα σε -ων, -οντος

 • Για το λέων, γράφουμε {{grc-κλισ-'γέρων'|λέ|λε}}


{{grc-κλισ-'Ξενοφών'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα συνηρημένα σε -ῶν, -ῶντος

 • Για το Ἀντιφῶν, γράφουμε {{grc-κλισ-'Ξενοφών'|Ἀντιφ}}


{{grc-κλισ-'κτήμα'}}[επεξεργασία]

Οδοντικόληκτα ουδέτερα σε -α, -ατος

 • Για το σῶμα, γράφουμε {{grc-κλισ-'κτήμα'|σῶμ|σώμ|σωμ}}
 • Για το ὀξύγαλα, γράφουμε {{grc-κλισ-'κτήμα'|ὀξύγαλ|ὀξυγάλ|ὀξυγαλ|κ}}

Ενρινόληκτα σε -ων[επεξεργασία]

{{grc-κλίσ-'χειμών'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα οξύτονα μονόθεμα σε -ών, -ῶνος

 • Για το χιτών, γράφουμε {{grc-κλίσ-'χειμών'}}

{{grc-κλίσ-'κανών'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα οξύτονα διπλόθεμα σε -ών, -όνος

 • Για το σιαγών, γράφουμε {{grc-κλίσ-'κανών'}}

{{grc-κλίσ-'κώδων'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα μονόθεμα παροξύτονα σε -ων, -ωνος

 • Για το κώδων, γράφουμε {{grc-κλίσ-'κώδων'}}

{{grc-κλίσ-'γείτων'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα διπλόθεμα παροξύτονα σε -ων, -ονος

Άλλα ενρινόληκτα και υγρόληκτα[επεξεργασία]

{{grc-κλισ-'ακτίς'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα σε -ίς, -ῖνος

 • Για το δελφίς, γράφουμε {{grc-κλισ-'ακτίς'|δελφ}}


{{grc-κλισ-'Τιτάν'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα μονόθεμα σε -άν, -ᾶνος

 • Για το παιάν, γράφουμε {{grc-κλισ-'Τιτάν'|παι}}


{{grc-κλισ-'σωλήν'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα μονόθεμα σε -ήν, -ῆνος

 • Για το πυρήν, γράφουμε {{grc-κλισ-'σωλήν'|πυρ}}


{{grc-κλισ-'Έλλην'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα παροξύτονα μονόθεμα σε -ην, -ηνος

 • Για το Ἕλλην, γράφουμε {{grc-κλισ-'Έλλην'|Ἕλλη|Ἑλλή}}

{{grc-κλισ-'ποιμήν'}}[επεξεργασία]

Ενρινόληκτα διπλόθεμα σε -ήν, -ένος

 • Για το λιμήν, γράφουμε {{grc-κλισ-'ποιμήν'|λιμ}}


{{grc-κλισ-'κλητήρ'}}[επεξεργασία]

Υγρόληκτα μονόθεμα σε -ήρ, -ῆρος

 • Για το νιπτήρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'κλητήρ'|νιπτ}}


{{grc-κλισ-'ἀήρ'}}[επεξεργασία]

Υγρόληκτα διπλόθεμα σε -ήρ, -έρος

 • Για το ἀήρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'ἀήρ'|}}
 • Για το ἀστήρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'ἀήρ'|'ἀστ|dp=ἀστράσι(ν)}}


{{grc-κλισ-'αυτοκράτωρ'}}[επεξεργασία]

Υγρόληκτα διπλόθεμα σε -ωρ, -ορος

 • Για το ῥήτωρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'αυτοκράτωρ'|ῥήτ|ῥῆτ|ῥητ}}
 • Για το αὐτοκράτωρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'αυτοκράτωρ'|αὐτοκράτ|αὐτοκράτ|αὐτοκρατ}}

{{grc-κλισ-'πραίτωρ'}}[επεξεργασία]

Υγρόληκτα μονόθεμα σε -ωρ, -ωρος

 • Για το πραίτωρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'πραίτωρ'|'πραίτωρ|πραιτώρ}}
 • Για το Βίκτωρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'πραίτωρ'|Βίκτωρ|enik=1}}


{{grc-κλισ-'πατήρ'}}[επεξεργασία]

Υγρόληκτα συγκοπτόμενα σε -ηρ, -ρός

 • Για το μήτηρ, γράφουμε {{grc-κλισ-'πατήρ'|μήτηρ|μητρ|μητέρ|μῆτερ}}


Σιγμόληκτα[επεξεργασία]

{{grc-κλίσ-'βέλος'}}[επεξεργασία]

Σιγμόληκτα ουδέτερα σε -ος, -ους


{{grc-κλισ-'κρέας'}}[επεξεργασία]

Σιγμόληκτα ουδέτερα ακατάληκτα σε -ας, -ως/-ατος

 • Για το κρέας, γράφουμε {{grc-κλισ-'κρέας'|κρέ|κρε}}

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.

Άρθρα στην κατηγορία "Πρότυπα κλίσης τριτόκλιτων ουσιαστικών (Αρχαία Ελληνικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 41 σελίδες, από 41 συνολικά.

G