Παράρτημα:Περιοδικός πίνακας των στοιχείων στα γαλλικά

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Tableau périodique des éléments en français
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
hydrogène
2
He
hélium
2 3
Li
lithium
4
Be
béryllium
5
B
bore
6
C
carbone
7
N
azote
8
O
oxygène
9
F
fluor
10
Ne
néon
3 11
Na
sodium
12
Mg
magnésium
13
Al
aluminium
14
Si
silicium
15
P
phosphore
16
S
soufre
17
Cl
chlore
18
Ar
argon
4 19
K
potassium
20
Ca
calcium
21
Sc
scandium
22
Ti
titane
23
V
vanadium
24
Cr
chrome
25
Mn
manganèse
26
Fe
fer
27
Co
cobalt
28
Ni
nickel
29
Cu
cuivre
30
Zn
zinc
31
Ga
gallium
32
Ge
germanium
33
As
arsenic
34
Se
sélénium
35
Br
brome
36
Kr
krypton
5 37
Rb
rubidium
38
Sr
strontium
39
Y
yttrium
40
Zr
zirconium
41
Nb
niobium
42
Mo
molybdène
43
Tc
technétium
44
Ru
ruthénium
45
Rh
rhodium
46
Pd
palladium
47
Ag
argent
48
Cd
cadmium
49
In
indium
50
Sn
étain
51
Sb
antimoine
52
Te
tellure
53
I
iode
54
Xe
xénon
6 55
Cs
césium
56
Ba
baryum
* 71
Lu
lutécium
72
Hf
hafnium
73
Ta
tantale
74
W
tungstène
75
Re
rhénium
76
Os
osmium
77
Ir
iridium
78
Pt
platine
79
Au
or
80
Hg
mercure
81
Tl
thallium
82
Pb
plomb
83
Bi
bismuth
84
Po
polonium
85
At
astate
86
Rn
radon
7 87
Fr
francium
88
Ra
radium
** 103
Lr
lawrencium
104
Rf
rutherfordium
105
Db
dubnium
106
Sg
seaborgium
107
Bh
bohrium
108
Hs
hassium
109
Mt
meitnérium
110
Ds
darmstadtium
111
Rg
roentgenium
112
Uub
ununbium
113
Uut
ununtrium
114
Uuq
ununquadium
115
Uup
ununpentium
116
Uuh
ununhexium
117
Uus
ununseptium
118
Uuo
ununoctium
Lanthanides * 57
La
lanthane
58
Ce
cérium
59
Pr
praséodyme
60
Nd
néodyme
61
Pm
prométhéum
62
Sm
samarium
63
Eu
europium
64
Gd
gadolinium
65
Tb
terbium
66
Dy
dysprosium
67
Ho
holmium
68
Er
erbium
69
Tm
thulium
70
Yb
ytterbium
Actinides ** 89
Ac
actinium
90
Th
thorium
91
Pa
protactinium
92
U
uranium
93
Np
neptunium
94
Pu
plutonium
95
Am
américium
96
Cm
curium
97
Bk
berkélium
98
Cf
californium
99
Es
einsteinium
100
Fm
fermium
101
Md
mendélévium
102
No
nobélium
Séries chimiques du tableau périodique
métaux alcalins métaux alcalino-terreux lanthanides actinides métaux de transition
Métaux pauvres métalloïdes non-métaux halogènes gaz rares

Δείτε επίσης ...την κατηγορία Χημικά στοιχεία στα γαλλικά.