Πρότυπο:μτφδ

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

(μεταφραστικό δάνειο)


Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:μτφδ/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Γενικά: Στην ενότητα «Ετυμολογία», γράφει =>   (μεταφραστικό δάνειο) γλώσσα-δότρια
με ταυτόχρονη ένταξη του λήμματος σε Κατηγορία:Μεταφραστικά δάνεια της γλώσσας του.
Για άμεσα δάνεια, δείτε το πρότυπο {{δαν}}
Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι ονομασίες των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Τρόπος χρήσης[επεξεργασία]

{{μτφδ|dd|rr|ωωωω|ςςς ωωωω}}

 • μτφδ: αναγράφεται ο όρος: (μεταφραστικό δάνειο). Εάν ΔΕΝ τον θέλετε, προσθέστε |notext=ΧΧΧ (ΧΧΧ γράφετε ό,τι θέλετε)

Οι δύο παράμετροι που βάζουν το λήμμα στις Κατηγορίες είναι:

 • dd ο κωδικός iso δότριας-γλώσσας
 • rr ο κωδικός iso αποδέκτριας-γλώσσας
 • Εάν δεν δοθούν και οι δύο κωδικοί (βλ. κωδικούς γλωσσών), βλέπετε μια κόκκινη προειδοποίηση στο πάνω μέρος της Επεξεργασίας. Πάντως δεν είναι υποχρεωτικοί.

Επιπλέον:

 • ωωωωω = η λέξη δότης, με σύνδεσμο ακριβείας στην ενότητα της γλώσσας της
 • ςςς ωωωω = η εμφάνιση της λέξης δότριας, αν επιθυμείτε να διαφοροποιείται
 • |notext= => δεν αναγράφεται κείμενο, παρά μόνο η ονομασία γλώσσας
 • |text= => αναγράφεται αναλυτικό κείμενο: => μεταφραστικό δάνειο από την
 • |nocat= => δεν θα μπει το λήμμα σε καμιά κατηγορία

Η Κατηγορία στην οποία θα μπει το λήμμα είναι:

Κατηγορία:Μεταφραστικά δάνεια από τα dd...ά (rr...ά)

Παραδείγματα[επεξεργασία]

Για παράδειγμα, το:

{{μτφδ|de|el|Schlafzimmer}}

επιστρέφει:

[[μεταφραστικό δάνειο]] από την γερμανική [[Schlafzimmer#Γερμανικά (de)|Schlafzimmer]] + [[Κατηγορία:Μεταφραστικά δάνεια από τα γερμανικά (ελληνικά)]]

το οποίο δημιουργεί παραπομπές στο λήμμα «μεταφραστικό δάνειο», στο λήμμα «Schlafzimmer» και ειδικότερα στην ενότητα της γερμανικής γλώσσας, και επίσης εντάσσει το λήμμα στην παραπάνω κατηγορία.

Παράμετροι[επεξεργασία]

Αριθμητικές παράμετροι[επεξεργασία]

Προαιρετικές:

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας του ετύμου
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας της ετυμολογούμενης λέξης
  Για ένταξη σε Κατηγορία, οι κωδικοί γλωσσών είναι απαραίτητοι.
 • |3= το έτυμο με σύνδεσμο ακριβείας
 • |4= η εμφάνιση του ετύμου αν είναι επιθυμητή μια παραλλαγή

Ονομαστικές παράμετροι[επεξεργασία]

 • |notext= Για απαλοιφή κειμένου. Θα εμφανιστεί μόνον η ονομασία της δότριας γλώσσας.
 • |text= Αναγραφή αναλυτικότερου κειμένου => μεταφραστικό δάνειο από την
 • |nocat= Το λήμμα δεν θα μπει σε Κατηγορίες.

test[επεξεργασία]

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ
*1 {{μτφδ}} => ([[μεταφραστικό δάνειο]])
*2 {{μτφδ|en}} +warning
*3 {{μτφδ|en|el}} +Κατηγορία:Μεταφραστικά δάνεια από τα αγγλικά (ελληνικά) 
*4 {{μτφδ|en|el|word}} +σύνδεσμος ακριβείας
*5 {{μτφδ|en|el|word|notext=xxx}} αναγράφεται μόνο η ονομασία γλώσσας
*6 {{μτφδ|en|el|word|text=xxx}} αναγράφεται αναλυτικότερο κείμενο
*7 {{μτφδ|en|el|word|text=xxx|nocat=xxx}} δεν μπαίνει σε κατηγορία
*8 {{μτφδ|en||word}} +warning. Δεν εννοείται η γλώσσα el
*9 {{μτφδ||pt|pala}} +warning.
*0 {{μτφδ|en|el|word|wording}} => αναγραφή του 'wording', με σύνδεσμο στο 'word'