Πρότυπο:R:Somavera

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πρότυπο για σύνδεση με το 1ο μέρος του λεξικού του Somavera (δηλαδή, μόνο για τα ελληνικά λήμματα α-ω). Το λεξικό εκδόθηκε το 1709, με δύο μέρη 'Tomes' σε ένα βιβλίο: Το ελληνοϊταλικό και το ιταλοελληνικό. Το χρησιμοποιούμε ως πηγή

Δείτε παραδείγματα στο θωριά, στο παρθενοφθορία.
A Template for links to the 1st part (Greek-to-Italian) of Somavera's dictionary. We use it as reference for Late Medieval Greek and Early Modern Greek.

Γράφοντας

{{R:Somavera|66}}

εμφανίζει την αρχή του Β

σελ. 66 1ου μέρους - Somavera, Alessio da / Ἀλέξιος ὁ Σουμαβέραιος (1709), Θησαυρός της ρωμαϊκής και της φραγκικής γλώσσας. Στο Παρίτζι:Από την τυπογραφίαν του Μιχαήλ Γκινιάρδ, ͵αψ΄ θ΄. Τesoro della lingua greca-volgare ed italiana. Parigi:Appresso Michele Guignard, M.DCC.IX. @anemi


Για να συμπληρώσουμε τις παραμέτρους, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό σελίδας (μπορούμε να το κατεβάσουμε ή να το ξεφυλλίσουμε στην Ανέμη, το αποθετήριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης).
We must already know the numbers of pages. Either by browsing or downloading the pdf from @anemi repository, University of Crete.

Παράμετροι[επεξεργασία]

 • |1=   ή   |σελ=   ή   |page=   Στη θέση#1 συμπληρώνουμε τον αληθινό αριθμό σελίδας του λεξικού)
  The actual page number at 1st position, or as named parameter page=.
 • |pdf=   Συμπληρώνουμε τον αριθμό σελίδας-στόχου του pdf. Επειδή λείπουν οι σελίδες 34 και 35 (ειδοποιήσαμε με email την Ανέμη), χρειάζονται διόρθωση οι σελίδες 1‑33. Από τη σελίδα 36 και μετά, όλα είνα σωστά.
  Επίσης, για την περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε με άλλα σημεία του λεξικού.
  The pdf page number as named parameter pdf= for corrections (pages 1-33 are off by 2). Also to link elsewhere in the dictionary.
 • |2=   ή   |εμφ=   ή   |alt=   Στη θέση#3, άλλη εμφάνιση της περιγραφής (γράφουμε ό,τι θέλουμε)
  Όπως σε περίπτωση διορθώσεων, ή σύνδεσης με άλλα σημεία του λεξικού.
  2nd position or named parameter alt= for a different description of our choice.

Ονομαστικές παράμετροι

 • |0=-   ή   |nodata=1   Παραμένει ο σύνδεσμος και εξαφανίζονται τα στοιχεία του λεξικού
  Χρήσιμο για σύνδεση με περισσότερα από ένα λήμματα.
 • |00=-   ή   |nolink=1   Εξαφανίζεται ο σύνδεσμος, παραμένουν τα στοιχεία του λεξικού.
  Χρήσιμο σε βιβλιογραφίες για απλή αναφορά.

Τοποθέτηση[επεξεργασία]

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{R:Somavera}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{R:Somavera}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.

Σημειώσεις[επεξεργασία]

 • Alexis de Sommevoire, Alessio da Somavera, πατήρ Ἀλέξιος ὁ Σουμαβέραιος/Σουμαβεραίος. Ρωμαιοκαθολικός μοναχός και ιεραπόστολος.
 • Φυσική περιγραφή/Physical description 2 τόμοι σε 1 / 2 volumes in 1 ; 25 cm.
 • Θησαυρός της ρωμαίκης και της φράγκικης γλώσσας, ήγουν Λεξικόν ρωμαικον και φραγκικον,… έργον οψίγονον από τον πατέρα Αλέξιον τον Σουμαβεραίον. Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana, cioè ricchissimo dizzionario greco-volgare et italiano,… opera postuma dal Padre Alessio da Somavera
 • Συχνά, δίνει και συνώνυμα. (δείτε στο λήμμα μπερίκος). Επίσης πολλές εκφράσεις (λήμμα θωριά!!).
  He often write synonyms. Also, many expressions as in lemma θωριά.

Πηγη/Source: Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)

Περιεχόμενα του λεξικού[επεξεργασία]

πραγματική σελίδα σελίδα pdf
&pageno=
περιγραφή description
1 από 1019 εξώφυλλο
2 από 1019 Tόμος 1ος, ελληνικό εσώφυλλο (στοιχεία τυπογράφου κ.λπ.)
3 από 1019 ιταλικό εσώφυλλο
5 από 1019 ιταλική επιστολής έως τη σελ.10.
11 από 1019 η επιστολή στα ελληνικά έως τη σελ.18
19 από 1019 πρόλογος στα ιταλικά έως της σελ.24
25 από 1019 πρόλογος στα ελληνικά Εις τον Φιλαναγνώστην έως τη σελ.32
1 33 από 1019

Από το Α, λείπουν οι σελίδες 34, 35 δηλαδή:

 • 33 (65 από 1019)
 • 36 (66 από 1019)
ελληνοϊταλικό λεξικό. Γράμμα Α @anemi
 
 • Β σελ. 66 (96 από 1019)
 • Γ σελ. 78 (108 από 1019)
 • Δ σελ. 89 (119 από 1019)
 • Ε σελ.106 (136 από 1019)
 • Ζ σελ.130 (160 από 1019)
 • Η σελ.136 (166 από 1019)
 • Θ σελ.137 (167 από 1019)
 • Ι σελ.145 (175 από 1019)
 • Κ σελ.147 (177 από 1019)
 • Λ σελ.206 (236 από 1019)
 • Μ σελ.220 (250 από 1019)
 • Ν σελ.257 (287 από 1019)
 • Ξ σελ.264 (294 από 1019)
 • Ο σελ.293 (323 από 1019)
 • Π σελ.302 (332 από 1019)
 • Ρ σελ.352 (382 από 1019)
 • Σ σελ.359 (389 από 1019)
 • T σελ.401 (431 από 1019)
 • Υ σελ.420 (450 από 1019)
 • Φ σελ.423 (453 aπό 1019)
 • Χ σελ.438 (468 από 1019)
 • Ψ σελ.453 (483 από 1019)
 • Ω σελ.460 (490 από 1019)
(461) 491 από 1019 ιδιόχειρο σημείωμα του? για περισσότερε λέξεις με Ω, και άλλες σημειώσες έως τη σελίδα 463
Manuscript: more Ω words, and notes.
499 από 1019 Μέρος δεύτερο. Ιταλικό εσώφυλλο.
501 από 1019 'Epistola', επιστολή στα ιταλικά (είναι διαφορετική από του 1ου τόμου). Τέλος εισαγωγής στην pdf.σελ.506
1 507 από 1019 ιταλοελληνικό λεξικό. Γράμμα A a.
513 1019 από 1019 τέλος Tome II (τελειώνει το Z του ιταλικού)

Γραφή[επεξεργασία]

δείτε Παράρτημα:Γραμματοσειρές (ελληνικά)

Εξοικειωνόμαστε με παλιά γραφή γραμμάτων όπως

στ με Ϛ ϛ (στίγμα)
ου με Ȣ Ȣ́ ȣ̂
s με το ſ @en.wiktionary) στα ιταλικά

με τα τυπογραφικά συμπλέγματα