Πρότυπο:auto cat

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Module:auto cat >> Module:auto cat/data   << Module:auto cat/τεκμηρίωση
Module:auto cat >> Module:auto cat/data (γενικές, γραμματική, ετυμολογία)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/topics (θεματικές as in topic labels at Module:labels/data)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/style (υφολογικές as in style labels at Module:labels/data)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/toposkind (τοπωνύμια as in placenames at Module:topos/kind)
Module:auto cat >> τόποι της... places of...       (as in where at Module:topos/where)
Module:auto cat >> Module:Languages       & Module:Languages/cat (γλώσσες)

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο που ενεργοποιεί τις Κατηγορίες. Γράφεται μέσα σε σελίδες Κατηγοριών (τοποθετείται πάντα στην κορυφή, αν τυχόν υπάρχει και κάποιο άλλο κείμενο)

{{auto cat}}

δημιουργώντας

 • ένα μικρό κείμενο με συνδέσμους στην κορυφή της σελίδας
 • την ένταξη της Κατηγορίας αυτής σε άλλες Κατηγορίες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας


Το Πρότυπο καλεί το Module:auto cat
Αρκετές κατηγορίες προκύπτουν από το Module:auto cat/data. Οι θεματικές, από το Module:auto cat/data/topics
Οι κατηγορίες τοπωνυμίων προκύπτουν από αναφορά του auto cat στο Module:topos/kind και Module:topos/where
Οι υφολογικές, από το Module:auto cat/data/style

Παράμετροι[επεξεργασία]

Το πρότυπο δεν χρειάζεται πουθενά παραμέτρους, εκτός από τις κατηγορίες προσφυμάτων με διακριτικά όπως

Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα σύν- (νέα ελληνικά)

Αριθμητικές παράμετροι για προσφύματα, συνθετικά

 • |1=   Στη θέση#1, ζητείται η κλείδα κατάταξης sort key του προσφύματος όταν έχει διακριτικά (τόνο, πνεύμα)
  {{auto cat|συν}}
 • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2, άλλη εμφάνιση του προσφύματος αν είναι επιθυμητή
  {{auto cat|συν|συν- (συ-)}}


Ονομαστικές παράμετροι για προσφύματα, συνθετικά
Προαιρετικές: Χρήσιμες σε περίπτωση σύνδεσης με άλλο τύπο Κατηγορίας.

 • |λήμμα=   (προαιρετική) Συνδέουμε και εμφανίζουμε ένα διαφορετικό λήμμα
 • |συνθετικό=   (προαιρετική) Χειριζόμαστε ως συνθετικό και όχι ως πρόσφυμα. Δημιουργεί Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό ωωωω
  Χρήσιμο στα επώνυμα που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στα προθήματα. Παράδειγμα Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό 'Δημήτρης' (νέα ελληνικά)
 • |κατηγορία=   ή   |category=   Για υπαγωγή σε Κατηγορία δικής μας επιλογής. Γράφουμε ολόκληρο το link.

Για τις Κατηγορίες συνθέτων (ιδίως των επωνύμων)

 • |προ=1   ή   |pref=1   Να συμπεριληφθεί και στους καταλόγους προθημάτων
 • |επι=1   ή   |suf=1   Να συμπεριληφθεί και στους καταλόγους επιθημάτων

Για Κατηγορίες αποκλειστικά μίας γλώσσας που συνδέονται απ' απευθείας μ' αυτήν