Πρότυπο:auto cat

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Module:auto cat >> Module:auto cat/data   << Module:auto cat/τεκμηρίωση
Module:auto cat >> Module:auto cat/data (γενικές, γραμματική, ετυμολογία)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/topics (θεματικές as in topic labels at Module:labels/data)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/style (υφολογικές as in style labels at Module:labels/data)
Module:auto cat >> Module:auto cat/data/toposkind (τοπωνύμια as in placenames at Module:topos/kind)
Module:auto cat >> τόποι της... places of...       (as in where at Module:topos/where)
Module:auto cat >> Module:Languages       & Module:Languages/cat (γλώσσες)

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:auto cat

Βοήθεια[επεξεργασία]

Πρότυπο που ενεργοποιεί τις Κατηγορίες. Γράφεται μέσα σε σελίδες Κατηγοριών (τοποθετείται πάντα στην κορυφή, αν τυχόν υπάρχει και κάποιο άλλο κείμενο)

{{auto cat}}

δημιουργώντας

 • ένα μικρό κείμενο με συνδέσμους στην κορυφή της σελίδας
 • την ένταξη της Κατηγορίας αυτής σε άλλες Κατηγορίες που εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας


Το Πρότυπο καλεί το Module:auto cat
Αρκετές κατηγορίες ρυθμίζονται από το Module:auto cat/data. Οι θεματικές, από το Module:auto cat/data/topics
Οι υφολογικές, από το Module:auto cat/data/style
Οι κατηγορίες τοπωνυμίων στο κύριο Module όπως στο Module:topos/kind και Module:topos/where


Παράμετροι[επεξεργασία]

Απλές κατηγορίες[επεξεργασία]

Σε απλές κατηγορίες όπως Κατηγορία:Τάδε, το πρότυπο δε χρειάζεται πουθενά παραμέτρους.

Κατηγορίες μοναδικής γλώσσας[επεξεργασία]

Για Κατηγορίες αποκλειστικά μίας γλώσσας που συνδέονται απ' απευθείας μ' αυτήν

Κατηγορίες προσφυμάτων[επεξεργασία]

Απλές κατηγορίες προσφυμάτων[επεξεργασία]

Σε κατηγορίες προσφυμάτων

Αριθμητικές παράμετροι για προσφύματα, συνθετικά

 • |1=   Στη θέση#1, ζητείται η κλείδα κατάταξης sort key του προσφύματος αν έχει διακριτικά (τόνο, πνεύμα)
  {{auto cat|συν}}
 • |2=   (προαιρετική) Στη θέση#2, άλλη εμφάνιση του προσφύματος αν είναι επιθυμητή
  {{auto cat|συν|συν- (συ-)}}


Ονομαστικές παράμετροι για προσφύματα, συνθετικά
Προαιρετικές

 • |λήμμα=   ή   |lemma=   Συνδέουμε και εμφανίζουμε ένα διαφορετικό λήμμα
 • |κατ=   ή   |cat=   Συνδέουμε με διαφορετική Κατηγορία, ακυρώνοντας την υπάρχουσα
 • |κατ+=   ή   |cat+=   Προσθέτουμε και μία επιπλέον Κατηγορία
Κατηγορίες προσφυμάτων σε ονόματα ή επώνυμα[επεξεργασία]
Κατηγορίες προθημάτων με ένθημα[επεξεργασία]

Για προθήματα που εμπεριέχουν στην ετυμολογία τους ένθημα

Όπως για το λήμμα ψυχο- (έχει ένθημα -ο-) ή για το ψυχό- (έχει ένθημα -ό-)
Στην Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα ψυχο- (νέα ελληνικά) προσθέτουμε την παράμετρο
 • |ένθημα=-ο-   ή για το ψυχό-   |ένθημα=-ό-

Εντάσσει και στην Κατηγορία:Λέξεις με ένθημα -ο- (νέα ελληνικά) όπου βρίσκουμε ολόκληρες Κατηγορίες λέξεων, εκτός από μεμονωμένες λέξεις

Κατηγορίες πολύσημων προσφυμάτων[επεξεργασία]
Κατηγορίες συνθετικών[επεξεργασία]

Κατηγορίες για συνθετικά, όπως Κατηγορία:Λέξεις με συνθετικό 'Γιάννης' (νέα ελληνικά)

Ζητάμε να μπει, όχι μόνο στην Κατηγορία: κατά συνθετικά, αλλά και στις Κατηγορίες:Λέξεις κατά πρόθημα, Λέξεις κατά επίθημα. Γράφουμε
{{auto cat|γιαννησ|προ=1|επι=1}}

Παράμετροι:

 • |προ=1   ή   |pref=1   Να συμπεριληφθεί και στις κατηγορίες προθημάτων
 • |επι=1   ή   |suf=1   Να συμπεριληφθεί και στις κατηγορίες επιθημάτων
Κατηγορίες προσφυμάτων για υπαγόμενες γλώσσες[επεξεργασία]

Σε όλες τις Κατηγορίες γλωσσών που υπάγονται σε μία άλλη, αυτόματα βλέπουμε κάτω από το τιτλάκι, και την αντίστοιχη Κατηγορία της φιλοξενούσας γλώσσας.

π.χ. δείτε την Κατηγορία:Μορφολογία (τσακωνικά)

Σε Κατηγορίες προσφυμάτων, υπάρχει η περίπτωση να διαφέρει η γραφή ή η μορφή στις δύο γλώσσες. Όταν το πρόσφυμα δεν υπάρχει στη φιλοξενούσα γλώσσα έχουμε δύο επιλογές:

Κατηγορίες προσφυμάτων για πολλές γλώσσες[επεξεργασία]
 • |multi=1

Π.χ. το πρόθημα in- εντάσσεται στην Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα in- (λατινικά) αλλά και σε πολλές άλλες γλώσσες. Γράφουμε

{{auto cat|multi=1}}

που το εντάσσει στην Κατηγορία:Λέξεις με πρόθημα in-

Manual auto cat[επεξεργασία]

Τέλος, αν τίποτα από τα παραπάνω δε μας βολεύει ή αν η κατηγορία μας δεν έχει προβλεφθεί από το module, τότε...

{{auto cat|text=}} που εντάσσει στις

Κατηγορία:Σελίδες με manual auto cat με ελεύθερο κείμενο |text= Αν υπάγονται σε γλώσσα και με |iso=

{{auto cat|iso=xx|text=}}

Κατηγοριοποίηση χωρίς auto cat[επεξεργασία]

 • Κατηγοριοποιούμε μια σελίδα με όσες Κατηγορίες επιθυμούμε με το πρότυπο {{κατ}}
  Όμως, δεν εμφανίζει κανένα κειμενάκι.
  Μπορεί να χρησιμποιείται είτε σε σελίδες λημμάτων, είτε σε σελίδες Κατηγοριών.