Συζήτηση:άωτον

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ἄωτον, το καί ὁ ἄωτος(πολυτονικά) Ἀωτον (το) και Ἄωτος (ο), : τό ἄριστον, τό κάλλιστον, ἐκλεκτότατον τοῦ εἴδους του: Ὁ Ὀμηρος μεταχειρίζεται τήν λέξιν μόνον ἐπί ταύτης τῆς σημασίας καί τό πλεῖστον ἐπί τοῦ λεπτοτάτου ἐρίου, οἰός ἄωτον Ἰλ. Ν. 599, 716,Ὀδ. Α 443. Οὕτως ὁ Ἀπόλλ. Ρόδιος καλεῖ τό χρυσόμαλλον δέρας, χρύσειον ἄωτον, Δ 176, καί ὁ Καλλ. εἰς Ἀπόλλ. 111, καλεῖ τό καθαρόν ὕδωρ, ἄκρον ἄωτον ὕδατος:-ἀλλ'ἡ λέξις εἶναι συχνοτάτη παρά Πινδ., ἄωτος ζωᾶς, ἡ ἀκμή, τό ἄνθος τῆς ζωῆς.., Χαρίτων ἄωτος, τό ἄριστον τῶν δώρων αὐτῶν, σοφίας ἄκρος ἄωτ., τό ἐκλεκτότατον δῶρον τῆς τέχνης τοῦ ποιητοῦ. Ὁ Πίνδαρος μεταχειρίζεται τήν λέξιν καί ἐν ἄλλη σημασία, ὅ,τι παρέχει τιμήν καί δόξαν εἴς τι πρᾶγμα ὡς ἄωτος ἵππων κ.λ.π Ἄωτος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέν ἔχει αὐτιά (α (στερητικόν) +οὖς =αὐτί), ἐπί ἀγγείων στερουμένων λαβῆς ἤ λαβῶν (Liddel - Scott Μέγα λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης)

Ἀωτῶ, ρῆμα, ἀπανθίζω (Λεξικόν Σουϊδα ἤ Σούδα)

άκρον άωτον : η έννοια της λέξης άωτον είναι : του α η ετελειωσύνη, η απεραντωσύνη, το απώτατο πέρας της έκτασης του. Το δε α δηλώνει ότιδήποτε αποτελεί μια οντότητα και για το οποίο αναφερόμαστε με το ωμέγα ω που τίθεται σαν γράμμα / σημασία μετά το α. Δηλαδή το ω είναι κατηγόρημα του α. Με την φράση άκρον άωτο δηλώνουμε το απότατο άκρον κάποιας έννοιας. Το ω σαν γράμμα είναι ανοικτό, δηλώνει ατελειωσύνη πχ φως. Θεόδωρος Χατζηχριστοδούλου- Πάφος- Κύπρος email: theo_xatz@hotmail.com