Συζήτηση:καταστρέφω

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

καταστρέφω, destroy (αγγλικά)[επεξεργασία]

destroy
/dɪˈstrɔɪ/
verb
end the existence of (something) by damaging or attacking it.
"the room had been destroyed by fire"
synonyms: demolish, knock down, pull down, tear down, level, raze (to the ground), fell, dismantle, break up, wreck, ruin, smash, shatter, crash, blast, blow up, blow to bits/pieces, dynamite, explode, bomb, torpedo
"their offices were completely destroyed by bombing"
spoil, ruin, wreck, disfigure, blight, mar, blemish, impair, flaw, deface, scar, injure, harm, devastate, damage, lay waste, ravage, wreak havoc on;
literarywaste;
raredisfeature
"the increased traffic would destroy the adjoining conservation area"
wreck, ruin, spoil, disrupt, undo, upset, play havoc with, make a mess of, put an end to, end, bring to naught, bring to an end, put a stop to, terminate, prevent, frustrate, blight, crush, quell, quash, dash, scotch, shatter, vitiate, blast, devastate, demolish, sabotage, torpedo;
upset someone's apple cart, cook someone's goose;
informalmess up, muck up, screw up, louse up, foul up, make a hash of, do in, put paid to, put the lid on, put the kibosh on, do for, scupper, dish, stymie, queer, nix, banjax, blow a hole in;
ανεπίσημα: throw a spanner in the works of, muller;
informalthrow a monkey wrench in the works of;
informaleuchre, cruel;
χυδαία: bugger up, fuck up, balls up;

"his illness destroyed his hopes of going to university"
ruin (someone) emotionally or spiritually.
"he has been determined to destroy her"
defeat (someone) utterly.
"Northants have the batting to destroy anyone"
synonyms: annihilate, wipe out, obliterate, wipe off the face of the earth, wipe off the map, eliminate, eradicate, liquidate, extinguish, finish off, erase, root out, extirpate; kill, slaughter, massacre, butcher, exterminate, decimate; informaltake out, rub out, snuff out, zap; informalwaste
"the brigade's mission was to destroy the enemy"
defeat utterly, beat hollow, win a resounding victory over, annihilate, vanquish, drub, trounce, rout, crush, give someone a drubbing, overwhelm;
informallick, thrash, hammer, clobber, paste, give someone a pasting, whip, pound, pulverize, demolish, wipe the floor with, take to the cleaners, make mincemeat of, slaughter, murder, massacre, crucify, flatten, turn inside out, run rings around;
ανεπίσημα: stuff, marmalize;
shellac, blow out, cream, skunk;
own
"Rangers last night destroyed Leeds 4–0"

προσοχή: κάποιες φορές "το καθοριστικό" (πχ informal, vulgar slang, archaic) κολλάνε στην λέξη-μετάφραση

Πρέπει σιγά σιγά και με προσοχή να μεταφραστεί στα ελληνικά η προσδιοριστική βοηθητική λέξη, και να παραμείνει η μετάφραση, όμως με προσοχή ώστε να μην χαθεί γράμμα (ειδικά τα κινητά είναι αναξιόπιστα όταν έχουν λερωμένη οθόνη και κάνεις λεπτό χειρισμό)