Συζήτηση:νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Γιατί είναι αρχαιοελληνική αυτή η έκφραση; Ξέρουμε πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά; --Flyax (συζήτηση) 16:37, 11 Ιουνίου 2013 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Τελικά, δεν φαίνεται να είναι αρχαιοελληνική. Παρασύρθηκα από δω: List_of_Greek_phrases και θυμόμουν λάθος φράση που αναφέρει ο Θαλής (τίς εὐδαίμων, ‘ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ ψυχὴν εὔπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος’. Θαλής, Testimonia 1, 140)
Έψαξα στο TLG και τα πιο κοντινά που βρήκα στη φράση ήταν αυτά:
  • ΣΩ. ᾿Αγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν ἐστιν ἡ ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώματος. κινδυνεύουσι γὰρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἱ τὴν δίκην φεύγοντες, ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καθορᾶν, πρὸς δὲ τὸ ὠφέλιμον τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν ὅσῳ ἀθλιώτερόν ἐστι μὴ ὑγιοῦς σώματος μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαθρᾷ καὶ ἀδίκῳ καὶ ἀνοσίῳ, ὅθεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι μηδ' ἀπαλλάττεσθαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα παρασκευαζόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὦσιν ὡς πιθανώτατοι λέγειν (Πλάτων, Γοργίας, 479b3-479c4)
  • ἀγαθὸς δὲ τῇ ψυχῇ, ὑγιὴς δὲ τῷ σώματι (Αριστοτέλης, Προβλήματα, 951a7)
  • ᾧ οὖν ταῦτα ἐξὸν ὑπομένειν, ὁ δὲ εἵλετο οἴκοι μένειν καὶ ἐπὶ χώρας δι' ὧν ἔχει θυμάτων ἀρέσκεσθαι καὶ ἱλάσκεσθαι τὸν θεόν, οὔτε ἀναπήρῳ τῷ σώματι ὑπὸ κρύους οὔτε ἀμαθαινούσῃ τῇ ψυχῇ ὑπὸ ἀμουσίας, ἀλλὰ τῷ μὲν ὑγιεῖ καὶ ἀρτίῳ, τῇ δὲ ἀκραιφνεῖ καὶ παρωξυσμένῃ ὑπὸ τῶν μαθημάτων, μῶν οὗτος ὁ ἀνὴρ ὑμῖν δοκεῖ εἶναί τι ἧττον εὐσεβὴς καὶ θεόσοφος ἢ οἱ τὰ λύχνα καίοντες τῶν Αἰγυπτίων, ἧττον δὲ αἰσθάνεσθαι τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐκ ἐν μόνῃ ἐκείνῃ τῇ πόλει ἐστὶν οὐδὲ ἐν μόνῳ ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ, ἐν ᾧ θίγοιτο ἄν τις αὐτοῦ καὶ ἀντιλάβοιτο καὶ φθεγγομένου ἀκούσαι; (Θεμίστιος, 50c8)
  • ὅταν μ(ὲν) γὰρ ἡ κεφαλὴ ὑγιὴς ᾖ καὶ καθαρά, καὶ ἡ τροφὴ ἀπ' αὐτῆς προστίθεται τῶι ὅλωι σώματι ὑ̣γ̣ιαίνε̣ι̣ τὸ ζῶιον· ὅταν δὲ μὴ ὑγιὴς ᾖ, νόσους ἐπιφέρει τῶι τὰς διεξόδους ἀποφράσσεσθαι. (ANONONYMI LONDINENSIS IATRICA, 8, 14)
Οπότε, μάλλον πρέπει να το κάνουμε -el- {{γραφή του|νους υγιής εν σώματι υγιεί|πολ}}; --sVlioras (συζήτηση) 21:02, 11 Ιουνίου 2013 (UTC)Απάντηση[απάντηση]