Χρήστης:Angeloflol/British - American English

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Διαφορές βρετανικών και αμερικανικών αγγλικών[επεξεργασία]

Γενικά[επεξεργασία]

British English American English
CV resume, résumé, resumé
aerial antenna
angry mad, angry
autumn fall, autumn
biscuit cookie
break (school) recess
car park parking lot
caravan trailer
caretaker janitor, custodian
chemist drugstore, pharmacy
chips french fries
city centre downtown
clever smart
consultant specialist
cooker stove
cookery cooking
crisps potato chips
crossroads intersection
cutlery silverware
cupboard closet
dialling code (telephone) area code
draw (in a game) tie
dustbin, rubbish bin garbage can, trash can
engaged (telephone call) busy
estate agent realtor
lawyer, solicitor attorney / lawyer
film movie, film
flat apartment
fortnight, two weeks two weeks
garden yard
handbag pocketbook, purse
head teacher principal
holiday(s) vacation
injection, jab shot
interval intermission
jumper sweater
lift elevator
mad crazy
main road, motorway highway, freeway
mark grade
mean stingy
nappy diaper
nasty mean
nought zero
pavement sidewalk
pedestrian precinct pedestrian mall
petrol gas(oline)
petrol station gas station
post mail
postal code zip code
primary school elementary school
public toilet restroom
public transport public transportation
queue line
railway railroad
return ticket round trip
revise review
rise raise
rubber eraser
rubbish garbage, trash
shop store, shop
shop assistant sales clerk, salesclerk
single ticket one-way ticket
smart (clothing) fashionable
staff faculty
state school public school
sweet(s) candy
tap faucet, tap
tell the time tell time
tin can
torch flashlight
trousers pants, slacks, trousers
the Underground subway
lorry truck

Spelling[επεξεργασία]

British English American English
aeroplane airplane
catalogue, dialogue catalog, dialog
centre, metre, theatre center, meter, theater
specialise, civilise specialize, civilize
cheque check
colour, humour, rigour (εξαίρεση humorous, rigorous ++!) color, humor, rigor
counsellor counselor
encyclopaedia encyclopedia
jewellery jewelry
licence, offence license, offense
practise (VERB!) practice (VERB!)
programme program
pyjamas pajamas
speciality specialty (no "i"!)
travelling, modelling traveling, modeling

Δείτε επίσης[επεξεργασία]