Χρήστης:ArielGlenn/κλείδα ταξινόμησης

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

το μποτ

[επεξεργασία]

ο κώδικας:

# -*- coding: utf-8 -*-
u"""
Αυτό το script μεταφέρει όλους τους πολυγλωσσικούς συνδέσμους στο κάτω μέρος
της σελίδας, όλες τις κατηγορίες στο κάτω μέρος πριν από τους πολυγλωσσικούς, 
και προσθέτει το πρότυπο {{κλείδα ταξινόμησης}} μόλις πριν από τις κατηγορίες.

Το πρότυπο καλείται με την κατάλληλη παράμετρο για την γλώσσα (fr, en, κλπ),
ανάλογα με το πρότυπο γλώσσας στην αρχή της σελίδας ({{=nn=}}). (Ψέματα!)

Υποστηρίζονται οι εξής παράμετροι:

&params;

Much of this code was stolen from cosmetic_changes.py.

"""
__version__ = '$Id: default_kleidaTaksinomhshs.py 4260 2007-09-12 22:12:11Z wikipedian $'
import wikipedia, pagegenerators, string
import sys
import re

warning = u"""Προσοχή! Αν σκοπεύετε να εκτελέσετε αυτό το μποτ κάπου αλλού εκτός από
το el.wiktionary, ξανασκεφτείτε το!"""

docuReplacements = {
  '&params;': pagegenerators.parameterHelp,
  '&warning;': warning,
}

# Summary message when using this module as a stand-alone script
msg_standalone = {
  'el': u'Bot: εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης',
}

class EpiloghKleidaTaksinomhshsToolkit:
  def __init__(self, site, title, exceptions = [], debug = False):
    self.site = site
    self.debug = debug
    self.title = title
    self.exceptions = exceptions

  def allagh(self, keimeno):
    """
    Given a wiki source code text, returns the cleaned up version.
    FIXME σύνοψη εδώ
    """
    palioKeimeno = keimeno
    protypo = u'{{κλείδα ταξινόμησης}}'
    # αφαιρούμε την επόμενη κενή γραμμή μαζί με το πρότυπο αν υπάρχει
    protyporegexp = u'\{\{κλείδα ταξινόμησης\|[^\}]*\}\}(\r\n\r\n|$)'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp)
    protyporegexp1 = u'\{\{κλείδα ταξινόμησης\|[^\}]*\}\}\r\n'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp1)
    keimeno = self.addKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protypo)
    if self.debug:
      wikipedia.showDiff(palioKeimeno, keimeno)
    return keimeno

  def paragwghKleidaTaksinomhshsProtypo(self):
    u"""
    παραγωγή της παραμέτρου για το πρότυπο κλείδα ταξινόμησης
    γυρίζει το πρότυπο (με τις παραμέτρους) ακριβώς όπως θα έμπαινε σε wikitext
    """
    # αυτό εξαρτάται από το locale;;;
    parametros = self.title().lower()
#    print parametros

#    εξαφάνιση των διακριτικών σημείων

# νεοελληνικά
#ά έ ή ί ϊ ΐ ό ύ ϋ ΰ ώ ς
#α ε η ι ι ι ο υ υ υ ω σ
# αρχαία ελληνικά
#ά έ ή ί ό ύ ώ ᾴ ῄ ῴ ὰ ὲ ὴ ὶ ὸ ὺ ὼ ᾲ ῂ ῲ ᾶ ῆ ῖ ῦ ῶ ᾷ ῇ ῷ ῗ ῧ ῒ ῢ ΐ ΰ ᾳ ῃ ῳ ἀ ἐ ἠ ἰ ὀ ὐ ὠ ᾀ ᾐ ᾠ ἄ ἔ ἤ ἴ ὄ ὔ ὤ ᾄ ᾔ ᾤ
#ἂ ἒ ἢ ἲ ὂ ὒ ὢ ᾂ ᾒ ᾢ ἆ ἦ ἶ ὖ ὦ ᾆ ᾖ ᾦ ἁ ἑ ἡ ἱ ὁ ὑ ὡ ἅ ἕ ἥ ἵ ὅ ὕ ὥ ᾅ ᾕ ᾥ ἃ ἓ ἣ ἳ ὃ ὓ ὣ ᾃ ᾓ ᾣ ἇ ἧ ἷ ὗ ὧ ᾇ ᾗ ᾧ ᾰ ῐ ῠ ᾱ ῑ ῡ ῥ

# γαλλικά
#à â ç é è ê ë î ï ô œ ù û ü 
# γερμανικά
#ä ö ß ſ ü 
# δανικά
#á é ó æ ø å 
# βοσνιακά
#č ć đ š ž 
# αφρικάανς
#ä ê ë é î ï ô ö û ü 
# βένδα
#ḓ ḽ ṋ ṅ ṱ 
# βιετναμικά
#à ả á ạ ã ă ằ ẳ ẵ ắ ặ â ầ ẩ ẫ ấ ậ đ è ẻ ẽ é ẹ ê ề ể ễ ế ệ ỉ ĩ í ị ì ỏ ó ọ ò õ ô ồ ổ ỗ ố ộ ơ ờ ở ỡ ớ ợ ù ủ ũ ú ụ ư ừ ử ữ ứ ự ỳ ỷ ỹ ỵ ý 
# βολαπούκ
#ä ö ü 
# εσθονικά
#č š ž õ ä ö ü 
# εσπεράντο
#ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ 
# ισλανδικά
#á ð é í ó ú ý þ æ ö 
# ισπανικά
#á é í ñ ó ú ü 
# ιταλικά
#á à é è í ì ó ò ú ù 
# καταλανικά
#á à ç é è ë í ï ó ò ö ú ù • 
# κινέζικα
#á à ǎ ā é è ě ē í ì ǐ ī ó ò ǒ ō ú ù ü ǔ ū ǘ ǜ ǚ ǖ 
# κουρδικά
#ç ê ğ ḧ ı î ş û ẍ
# κροατικά
#č ć đ š ž 
# λευκορωσικά
#ć č ł ń ś š ŭ ź ž 
# μαλτέζικα
#ċ ġ ħ ż 
# μολδαβικά
#ă â î ş ţ 
# νορβηγικά
#á é ó æ ø å 
# ουαλλέζικα
#á à â ä é è ê ë ì î ï ó ò ô ö ù û ẁ ŵ ẅ ý ỳ ŷ ÿ 
# πολωνικά
#ą ć ę ł ń ó ś ź ż 
# πορτογαλικά
#á à â ã ç é ê í ó ô õ ú ü 
# ρουμανικά
#ă â î ş ţ 
# σλοβακικά
#á ä č ď é í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž 
# σότο 
#ê ô š 
# σουηδικά
#é å ä ö
# τουρκικά
#â ç ğ ı i î ş 
# τσεχικά
#á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž 
# τσουάνα
#ê ô š 
# χαβανέζικα
#ā ē ī ō ū 

    mtg_apo = u'à â ç é è ê ë î ï ô œ ù û ü' + u' ä ö ß ſ ü' + u' á é ó æ ø å' + u' č ć đ š ž'
    mtg_se =  u'a a c e e e e i i o oe u u u' + u' a o ss ? u' + u' a e o ae o a' + u' c c d s z'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ä ê ë é î ï ô ö û ü' + u' ḓ ḽ ṋ ṅ ṱ'
    mtg_se =  mtg_se +  u' a e e e i i o o u u' + u' d l n n t'

    mtg_apo = mtg_apo + u' à ả á ạ ã ă ằ ẳ ẵ ắ ặ â ầ ẩ ẫ ấ ậ đ è ẻ ẽ é ẹ ê ề ể ễ ế ệ ỉ ĩ í ị ì'
    mtg_se =  mtg_se  + u' a a a a a a a a a a a a a a a a a d e e e e e e e e e e e i i i i i'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ỏ ó ọ ò õ ô ồ ổ ỗ ố ộ ơ ờ ở ỡ ớ ợ ù ủ ũ ú ụ ư ừ ử ữ ứ ự ỳ ỷ ỹ ỵ ý'
    mtg_se =  mtg_se  + u' o o o o o o o o o o o o o o o o o u u u u u u u u u u u y y y y y'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ä ö ü' + u' č š ž õ ä ö ü' + u' ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ' + u' á ð é í ó ú ý þ æ ö'
    mtg_se =  mtg_se  + u' a o u' + u' c s z o a o u' + u' c g h j s u' + u' a ? e i o u y ? ae o'

    mtg_apo = mtg_apo + u' á é í ñ ó ú ü' + u' á à é è í ì ó ò ú ù' + u' á à ç é è ë í ï ó ò ö ú ù'
    mtg_se = mtg_se   + u' a e i n o u u' + u' a a e e i i o o u u' + u' a a c e e e i i o o o u u'

    mtg_apo = mtg_apo + u' á à ǎ ā é è ě ē í ì ǐ ī ó ò ǒ ō ú ù ü ǔ ū ǘ ǜ ǚ ǖ' + u' ç ê ğ ḧ ı î ş û ẍ'
    mtg_se = mtg_se   + u' a a a a e e e e i i i i o o o o u u u u u u u u u' + u' c e g h i i s u x'

    mtg_apo = mtg_apo + u' č ć đ š ž' + u' ć č ł ń ś š ŭ ź ž' + u' ċ ġ ħ ż' + u' ă â î ş ţ' + u' á é ó æ ø å'
    mtg_se = mtg_se   + u' c c d s z' + u' c c ? n s s u z z' + u' c g h z' + u' a a i s t' + u' a e o ae o a'

    mtg_apo = mtg_apo + u' á à â ä é è ê ë ì î ï ó ò ô ö ù û ẁ ŵ ẅ ý ỳ ŷ ÿ' + u' ą ć ę ł ń ó ś ź ż'
    mtg_se = mtg_se   + u' a a a a e e e e i i i o o o o u u w w w y y y y' + u' a c e ? n o s z z'

    mtg_apo = mtg_apo + u' á à â ã ç é ê í ó ô õ ú ü' + u' ă â î ş ţ' + u' á ä č ď é í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž'
    mtg_se = mtg_se   + u' a a a a c e e i o o o u u' + u' a a i s t' + u' a a c d e i l l n o o r s t u y z'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ê ô š' + u' é å ä ö' + u' â ç ğ ı i î ş' + u' á č ď é ě í ň ó ř š ť ú ů ý ž'
    mtg_se = mtg_se   + u' e o s' + u' e a a o' + u' a c g i i i s' + u' a c d e e i n o r s t u u y z'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ê ô š' + u' ā ē ī ō ū' + u' ά έ ή ί ϊ ΐ ό ύ ϋ ΰ ώ ς'
    mtg_se = mtg_se   + u' e o s' + u' a e i o u' + u' α ε η ι ι ι ο υ υ υ ω σ'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ά έ ή ί ό ύ ώ ᾴ ῄ ῴ ὰ ὲ ὴ ὶ ὸ ὺ ὼ ᾲ ῂ ῲ ᾶ ῆ ῖ ῦ ῶ ᾷ ῇ ῷ ῗ ῧ ῒ ῢ ΐ ΰ ᾳ ῃ ῳ ἀ ἐ ἠ'
    mtg_se = mtg_se   + u' α ε η ι ο υ ω α η ω α ε η ι ο υ ω α η ω α η ι υ ω α η ω ι υ ι υ ι υ α η ω α ε η'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ἰ ὀ ὐ ὠ ᾀ ᾐ ᾠ ἄ ἔ ἤ ἴ ὄ ὔ ὤ ᾄ ᾔ ᾤ ἂ ἒ ἢ ἲ ὂ ὒ ὢ ᾂ ᾒ ᾢ ἆ ἦ ἶ ὖ ὦ ᾆ ᾖ ᾦ ἁ ἑ ἡ ἱ ὁ'
    mtg_se = mtg_se   + u' ι ο υ ω α η ω α ε η ι ο υ ω α η ω α ε η ι ο υ ω α η ω α η ι υ ω α η ω α ε η ι ο'

    mtg_apo = mtg_apo + u' ὑ ὡ ἅ ἕ ἥ ἵ ὅ ὕ ὥ ᾅ ᾕ ᾥ ἃ ἓ ἣ ἳ ὃ ὓ ὣ ᾃ ᾓ ᾣ ἇ ἧ ἷ ὗ ὧ ᾇ ᾗ ᾧ ᾰ ῐ ῠ ᾱ ῑ ῡ ῥ'
    mtg_se = mtg_se   + u' υ ω α ε η ι ο υ ω α η ω α ε η ι ο υ ω α η ω α η ι υ ω α η ω α ι υ α ι υ ρ'

    trkeys = mtg_apo.split(u' ')
    for i in range(len(trkeys)):
      trkeys[i] = ord(trkeys[i]) 

    trvals = mtg_se.split(u' ')
    trtable = dict(zip(trkeys,trvals)) 

# TODO:
# σημεία στίξης;
# όπου έβαλα ερωτηματικό πάνω
# άλλες γλώσσες 
# αν διαφορετικές γλώσσες έχουν διαφορετική αλφαβητική σειρά, τι θα κάνουμε;
# τα λήμματα που αρχίζουν με κεφαλαία γράμματα θα πάνε σε ξεχωριστή θέση ή όχι;
 
    parametros = parametros.translate(trtable)

# για ελληνικές λέξεις *μόνο*
    parametros = re.sub(u'[^αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω]', u'', parametros)

    protypo = u'{{κλείδα ταξινόμησης|' + parametros + '}}'
    return protypo

  def removeKleidaTaksinomhshsProtypo(self,keimeno,protypo):
    u"""
    remove old template if it is there
    """
    teliko_keimeno = re.sub(protypo,u'',keimeno)
    return teliko_keimeno

  def addKleidaTaksinomhshsProtypo(self,keimeno,protypo):
    u"""
    stuff provided protypo into the wikitext 
    right before categories and interwiki links.
    """

    # βρίσκουμε σημάδι που δεν περιέχεται ήδη στο κείμενο
    marker = '@@'
    while marker in keimeno:
      marker += '@'

    site = self.site 
    protypo = self.paragwghKleidaTaksinomhshsProtypo()
    kathgories = wikipedia.getCategoryLinks(keimeno, site = site)
    xwris_kathgories = wikipedia.removeCategoryLinks(keimeno, site = site, marker = '')
    interwiki = wikipedia.getLanguageLinks(xwris_kathgories, insite = site)
    textnocatsnoiws = wikipedia.removeLanguageLinks(xwris_kathgories.replace(marker,'').strip(), site = self.site) + site.family.category_text_separator + protypo + site.family.category_text_separator
    # βάζουμε τώρα τις κατηγορίες, τους συνδέσμους
    me_kathgories = wikipedia.replaceCategoryLinks(textnocatsnoiws, kathgories, site = self.site)
    teliko_keimeno = wikipedia.replaceLanguageLinks(me_kathgories, interwiki, site = self.site)
    return teliko_keimeno

class EpiloghKleidaTaksinomhshsBot:
  def __init__(self, generator, exceptions=[], acceptall = False):
    self.generator = generator
    self.acceptall = acceptall
    self.exceptions = exceptions
    # Load default summary message.
    wikipedia.setAction(wikipedia.translate(wikipedia.getSite(), msg_standalone))

  def checkExceptions(self, original_text):
    """                                             
    If one of the exceptions applies for the given text, returns the                
    substring which matches the exception. Otherwise it returns None.                   
    """
    for exception in self.exceptions:
      hit = exception.search(original_text)
      if hit:
        return hit.group(0)
    return None

  def treat(self, page):
    try:
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
      wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ccToolkit = EpiloghKleidaTaksinomhshsToolkit(page.site(), page.title, debug = True)
      keimeno = page.get()
      match = self.checkExceptions(keimeno)
      # skip all pages that contain certain texts     
      if match:
        wikipedia.output(u'Skipping %s because it contains %s' % (page.aslink(), match))
      else:
        allages = ccToolkit.allagh(keimeno)
        if allages != keimeno:
          if not self.acceptall:
            choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['Yes', 'No', 'All'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
            if choice in ['a', 'A']:
              self.acceptall = True
          if self.acceptall or choice in ['y', 'Y']:
            page.put(allages)
        else:
          wikipedia.output(u"Καμία αλλαγή δεν χρειάστηκε στο %s" % page.title())
    except wikipedia.NoPage:
      wikipedia.output(u"Η σελίδα %s δεν υπάρχει;!" % page.aslink())
    except wikipedia.IsRedirectPage:
      wikipedia.output("Η σελίδα %s είναι ανακατεύθυνση, skipping." % page.aslink())
    except wikipedia.LockedPage:
      wikipedia.output(u"Η σελίδα %s είναι κλειδωμένη;!" % page.aslink())

  def run(self):
    for page in self.generator:
      self.treat(page)
      original_text = page.get()

def main():
  #page generator
  gen = None
  PageTitles = []
  exceptions=[]
  namespaces = []
  regex = False
  caseInsensitive = False
  # This factory is responsible for processing command line arguments
  # that are also used by other scripts and that determine on which pages
  # to work on.
  genFactory = pagegenerators.GeneratorFactory()

  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg.startswith('-except:'):
      exceptions.append(arg[8:])
    elif arg == '-regex':
      regex = True
    elif arg == '-nocase':
      caseInsensitive = True
    elif arg.startswith('-namespace:'):
      try:
        namespaces.append(int(arg[11:]))
      except ValueError:
        namespaces.append(arg[11:])
    elif arg.startswith('-page'):
      if len(arg) == 5:
        PageTitles.append(wikipedia.input(u'Which page do you want to change?'))
      else:
        PageTitles.append(arg[6:])
    else:
      generator = genFactory.handleArg(arg)
      if generator:
        gen = generator
      else:
        wikipedia.showHelp()
        
  for i in range(len(exceptions)):
    exception = exceptions[i]
    if not regex:
      exception = re.escape(exception)
    if caseInsensitive:
      exceptionR = re.compile(exception, re.UNICODE | re.IGNORECASE)
    else:
      exceptionR = re.compile(exception, re.UNICODE)
    exceptions[i] = exceptionR

  if PageTitles:
    pages = [wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), PageTitle) for PageTitle in PageTitles]
    gen = iter(pages)
  if not gen:
    wikipedia.showHelp()
  elif wikipedia.inputChoice(warning + u'\nΘέλετε σίγουρα να συνεχίσετε;', ['yes', 'no'], ['y', 'N'], 'N') == 'y':
    if namespaces != []:
      gen = pagegenerators.NamespaceFilterPageGenerator(gen, namespaces)
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = EpiloghKleidaTaksinomhshsBot(preloadingGen, exceptions)
    bot.run()

if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()

τα πρότυπα

[επεξεργασία]

Κατευθείαν από το γαλλικό ΒΛ: {{κλείδα ταξινόμησης}}, {{κλείδα ταξινόμησης/el}}, {{κλείδα ταξινόμησης/παραγωγή}}

Τα γαλλικά: clé de tri, clé de tri/fr, clé de tri/composée

απορίες

[επεξεργασία]

ό,τι ξέχασα

[επεξεργασία]