Χρήστης:ArielGlenn/πριν από την ΑΚ

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Γενικότητες

[επεξεργασία]

Ωφέλιμο θα ήταν να περιέχει πρότυπο γλώσσας (πχ {{=el=}}) το κάθε λήμμα, πριν εφαρμόσουμε την ΑΚ.

Με το παρακάτω script έφτιαξα έναν κατάλογο με τις λέξεις που πρέπει να διορθωθούν (με μποτ υποτίθεται).

Έτρεξα το script με το αρχείο XML από τις 23 Οκτ 2007, πήρα την έξοδο του script, μετά από λίγο cat/sort/sed/awk την έδωσα στη φόρμα Ειδικό:Export, έτρεξα το script πάλι με το καινούργιο αρχείο, και τώρα έχουμε τον (οριστικό;) κατάλογο για προσθήκη προτύπου γλώσσας.

Τις λίγες ξένες λέξεις που παραμένουν στον κατάλογο (περίπου 50-60) μπορούμε να τις διορθώσουμε με το χέρι, τις άλλες (ελληνικές) με μποτ.

---

Δομή του υποκαταλόγου wikt της pywikipedia (στον σκληρό δίσκο)

[επεξεργασία]
 • wikt
 • data
 • login-data (δημιουργείται μόνο του)
 • logs
 • scripts
 • temp

Πρέπει να φτιάξετε και ένα κενό αρχείο throttle.log μέσα στο wikt.


#!/usr/bin/perl

binmode(STDOUT, ":utf8");
binmode(STDIN, ":utf8");

use encoding(UTF8);

use utf8;

# για κάθε σελίδα που δεν περιέχει {{=nn=}}
# και που δεν είναι ανακατεύθυνση
# γράφουμε τον τίτλο και
# είτε το όνομα της γλώσσας στην οποία ανήκει 
#  (αν ανήκει σε μια κατηγορία [[Κατηγορία:ΧΧΧΧ γλώσσα]] ή [[Κατηγορία:Ελληνικά ΧΧΧΧΧ]],
#  ή αν έχει επικεφαλίδα γλώσσας ==ΧΧΧΧ== )
# είτε «NONE»

while (<STDIN>) {
  $γραμμή=$_;
  if ($γραμμή =~ /<page>/) {
	$κύριος_τομέας=0;
	$τίτλος="";
	$πρότυπο_γλώσσας=0;
	$ανακατεύθυνση=0;
	$κατηγορία_γλώσσας=0;
	$παλιά_μορφή=0;
	$γλώσσα="";
  }
  elsif ($γραμμή =~ /<title>/) {
      if ($γραμμή =~ /<title>([^:]+):(.+)<\/title>/) {
	    $τίτλος=$2;
	  }
	  elsif ($γραμμή =~ /<title>(.*)<\/title>/) {
	    $κύριος_τομέας++;
	    $τίτλος=$1;
	  }
  }
  # π.χ. {{=fr=}}, {{=διεθ=}}
  elsif ($γραμμή =~ /\{\{=([a-zα-ω\-]+)=\}\}/) {
	$πρότυπο_γλώσσας++;
  }
  # π.χ. [[Κατηγορία:Δανική γλώσσα]]
  elsif ($γραμμή =~ /\[\[Κατηγορία:(.*) γλώσσα\]\]/) {
	$γλώσσα = $1;
	$κατηγορία_γλώσσας++;
  }
  # π.χ. [[Κατηγορία:Ελληνικά ουσιαστικά]]
  elsif ($γραμμή =~ /\[\[Κατηγορία:( *)Ελληνικά .*\]\]/) {
	$γλώσσα = "Ελληνική";
	$κατηγορία_γλώσσας++;
  }
  # επικεφαλίδα της μορφής == Ελληνική ==

  # αν υπάρχουν περισσότερες από μία, θέλουμε την πρώτη μόνο
  # (μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα αργότερα αυτό, 
  # αλλά οι ξένες λέξεις προς διόρθωση είναι πολύ λίγες τώρα,
  # μπορούμε να τις διορθώσουμε με το χέρι)
  elsif ($γραμμή =~ /(>|^)==( *)([^= ]+)( *)==/) {
	if ((! $κατηγορία_γλώσσας) && (! $παλιά_μορφή)) {
	  $γλώσσα = $3;
	  $παλιά_μορφή++;
	}
  }
  elsif ($γραμμή =~/#(REDIRECT|ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)/i) {
	$ανακατεύθυνση++;
  }
  elsif ($γραμμή =~ /<\/page>/) {
	if (($κύριος_τομέας) && (! $πρότυπο_γλώσσας) && (! $ανακατεύθυνση)) {
	  if ($γλώσσα !~ /^$/) {
		print "$γλώσσα $τίτλος\n";
	  }
	  else {
		print "NONE $τίτλος\n";
	  }
	}
  }
}

Σχόλια; Προτάσεις; Σφάλματα στο script; Αφήστε μήνυμα εδώ ή στο irc...


Σημειώσεις

[επεξεργασία]
[ariel@trouble wikt]$ pwd
/home/ariel/gsl/wiki/pybot/svn/pywikipedia/wikt
[ariel@trouble wikt]$ ls -lar
σύνολο 24
drwxrwxr-x 4 ariel ariel 4096 2007-12-01 17:15 temp
drwxrwxr-x 2 ariel ariel 4096 2007-12-01 17:10 scripts
drwxrwxr-x 2 ariel ariel 4096 2007-12-01 15:35 logs
drwxrwxr-x 2 ariel ariel 4096 2007-12-01 17:13 data
drwxrwxr-x 22 ariel ariel 4096 2007-12-01 15:35 ..
drwxrwxr-x 6 ariel ariel 4096 2007-12-01 15:35 .

Αρχείο lists.py (στον υποκατάλογο wikt του καταλόγου pywikipedia)

[επεξεργασία]
[ariel@trouble wikt]$ more data/lists.py
#-*- coding: utf-8 -*-

exceptions = ()

meri_tou_logou = (
     u'αντων', u'αριθ', u'αρθρ', u'εκφ', 
     u'επιθ', u'επι', u'επιρ', u'επιφ', 
     u'καταλ-α-επιθ', u'καταλ-αθ-ουσ', 
     u'καταλ-α-ουσ', u'καταλ-επιρ', 
     u'καταλ-θ-ουσ', u'καταλ-ο-ουσ', 
     u'καταλ-ρημ', u'κυρ', u'μορ', u'μορφ-αντων', 
     u'μορφ-επιθ', u'μορφ-ουσ', u'μορφ-ρημ', 
     u'μτχ', u'ουσ', u'πολυ-ουσ', u'προ', 
     u'προθ', u'ρημ', u'ρημ', u'συμβ', 
     u'συνδ', u'συντ', u'χαρ', 
     )

[ariel@trouble wikt]$ more data/start_page rose [ariel@trouble wikt]$ more data/stop [ariel@trouble wikt]$ python scripts/catauto-1.py -page


#-*- coding: utf-8 -*-

#################################################################
# Bot που βάζει την παράμετρο fr, en, el κλπ στο πρότυπο του μέρους λόγου
#
# Πχ το {{=el=}} ... {{-ουσ-}} --> {{-ουσ|el-}}
#
# Αν το πρότυπο έχει ήδη την παράμετρο, το αγνοούμε 
#
# Αυτο το μποτ χρειάζεται το πλαίσιο pywikipedia
# και είναι γραμμένο βασισμένο στο bot catauto.py
# Μερικά κομμάτια του κώδικα προήλθαν από το replace.py (του pywikipedia)
# (run της class ΑνάγνωσηΑνταλλαγή και main) με ελαφρές αλλαγές
#
#---------------------
# Παράμετροι :
#---------------------
#
################################################################
# Τα script μπαίνουν σε κατάλογο wikt κάτω από την pywikipedia
# Ο κατάλογος wikt περιέχει τους καταλόγους data, temp, logs, scripts
# Ο κατάλογος data περιέχει τα αρχεία lists.py, stop, και start_page
# Ο κατάλογος scripts περιέχει το παρόν script
# Τρέξτε το από τον κατάλογο wikt

from __future__ import generators
import sys, re
sys.path.append('../')
sys.path.append('./data')
import os
import time

# - εμφάνιση : εμφανίζει τους τίτλους των άρθρων που αλλάζουν
emfanisi = True
#
synopsi = u"προσθήκη παραμέτρου γλώσσας στο πρότυπο του μέρους λόγου"

# Ανάληψη των δεδομένων
from lists import exceptions, meri_tou_logou
# Το αρχείο lists πρέπει να είναι παρόν στον κατάλογο data

os.chdir('data')
# ανάληψη της αρχής και του τέλους
# Ένα αρχείο stop
st = open('stop', 'r')
stop = unicode(st.read(), 'utf-8')
stop = stop[:-1]
st.close
# Ένα αρχείο start_page
st = open('start_page', 'r')
start_page = unicode(st.read(), 'utf-8')
st.close

# Εισαγωγή των modules της pywikipedia
os.chdir('../')
import wikipedia, pagegenerators, catlib, config, watchlist
#os.chdir('wikt')

# Προσωρινός κατάλογος
os.chdir('temp')

#-----------------------------------------------------------
class AnagnosiAntallagi:
    """
    Ρομπότ που κάνει ανταλλαγές
    """

    def __init__(self, generator, acceptall = False):
        """
        Arguments :
            * generator - γεννήτρια που φέρνει σελίδες
            * acceptall - Αν αληθές, δεν ζητάει επιβεβαίωση για κάθε αλλαγή 
        """
        
        self.generator = generator
        self.acceptall = acceptall

    def ChangeArticles(self, text, titlos):
        """
        1) Προσθέτει τη γλώσσα στα πρότυπα μερών του λόγου
         """
         # Διαχωρισμός τομέων γλώσσας
        kommatia_ana_glossa = text.split("{{=")
        selection = u""
        glosses = {}             # λίστα προτύπων γλώσσας ({{=el=}}, {{=grc=}} κλπ στο ίδιο άρθρο)
        teliko_keimeno = ""         # τροποποιημένο κείμενο
        timi = {}              # όνομα γλώσσας (el, en, κλπ) στο πρότυπο
        n = 0                # αριθμός γλωσσών
        error = ''
        
        # Τομείς γλώσσας στο άρθρο
        for i, p in enumerate(kommatia_ana_glossa):
            p = replex(p, u"^[^\{](.+?=)\|.*?(\}\})", r"\1\2")
            evresi = re.search("=}}", p)
            if evresi:
                telos = evresi.start()
                onoma = p[:telos]
                glosses[onoma] = "{{=" + p
#                Emfanisi(u"όνομα: %s\n" % onoma)
                timi[n] = onoma
            else:
                glosses["0"] = p
                timi[n] = "0"
            n+=1
        # Μέρη λόγου σε κάθε τομέα γλώσσας
        for z, onoma_glossas in enumerate(glosses):
            if onoma_glossas <> "0":
                kommatia_ana_meros_logou = glosses[onoma_glossas].split("{{-")
                for m, kommati in enumerate(kommatia_ana_meros_logou):
                    if m<>0:
                        kommati = "{{-" + kommati
#                    Emfanisi(u"μέρος λόγου: %s\n" % kommati)
                    evresi = re.search("-.*?\}\}", kommati)
                    tit = ""
                    if evresi:
                        tit = kommati[:evresi.end()]
                        for onoma_merous in meri_tou_logou:
#                            Emfanisi(u"μέρος λόγου: %s\n" % onoma_merous)
                            # τομέας ΜΕ γλώσσα ΜΕ ascii (αφαιρείται το ascii)
                            tit = replex(tit, "(\{\{-" + onoma_merous +"-\|)"+onoma_glossas+"\|[^}\|=]+(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+onoma_glossas+r"\2")
                            # τομέας ΜΕ γλώσσα ΧΩΡΙΣ ascii (προστίθεται η γλώσσα)
                            tit = replex(tit, "(\{\{-" + onoma_merous +"-\|)"+onoma_glossas+"(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+onoma_glossas+r"\2")
                            # τομέας ΧΩΡΙΣ γλώσσα ΜΕ ascii (προστίθεται η γλώσσα, αφαιρείται το ascii)
                            tit = replex(tit, "(\{\{-" + onoma_merous +"-\|)\|[^}\|=]+(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1"+onoma_glossas+r"\2")
                            # τομέας ΧΩΡΙΣ γλώσσα ΟΥΤΕ ascii (προστίθεται η γλώσσα)
                            tit = replex(tit, "(\{\{-" + onoma_merous +"-)(\}\}|\|num=[0-9]\}\})", r"\1|"+onoma_glossas+r"\2")
                        kommatia_ana_meros_logou[m] = tit + kommati[evresi.end():]
                    else:
                        kommatia_ana_meros_logou[m] = kommati
                                
                    glosses[onoma_glossas] = '' ;
                    for n in range(len(kommatia_ana_meros_logou)):
                        glosses[onoma_glossas] += kommatia_ana_meros_logou[n]
                        
         # Συναρμολόγηση των τομέων γλώσσας
        for z, i in enumerate(timi):
            teliko_keimeno += glosses[timi[i]]

        return teliko_keimeno, error

    def run(self):
        """
        Κάνει το μποτ να δουλέψει
        """
        Emfanisi(u"Αρχίσαμε !!")
        palio= ""

        for page in self.generator:
            if page.title() == stop:
                Display(u""+stop+u", σταμάτησε το bot.")
                break
            st = open('../data/start_page', 'w')
            st.write(page.title().encode('utf-8'))
            st.close
            try:
                palio = page.get()
                if not page.canBeEdited():
                    wikipedia.output(u'παρατάει την προστατευμένη σελίδα %s' % page.title())
            except wikipedia.NoPage:
                wikipedia.output(u'Η σελίδα %s δεν υπάρχει' % page.title())
            except wikipedia.IsRedirectPage:
                wikipedia.output(u'Η σελίδα %s είναι ανακατεύθυνση' % page.title())
                continue

            titlos = page.title()

            continuer = True
            for sauf in exceptions:
                try:
                    if re.search(sauf, titlos):
                        continuer = False
                        break
                except:
                    Emfanisi("Σφάλμα σε " + titlos + " με " + sauf)
                    wikipedia.output("Σφάλμα σε " + titlos + " με " + sauf)
                    continue
                    
            kainoyrgio, error = self.ChangeArticles(palio, titlos)
            if error:
                wikipedia.output(u"Η σελίδα περιέχει μη αναγνωρισμένους χαρακτήρες: %s | %s" % (titlos, ascii))
                #conterror = wikipedia.input(u'Να συνεχίζουμε ; (y/n)')
                #if (conterror == 'n' or conterror == 'N'):
                #    break
            if replex(kainoyrgio, "\r|\n", "") == replex(palio, "\r|\n", "") or not continuer:
                Emfanisi(u"Δεν χρειάζονται αλλαγές στο %s" % titlos)
            else:
                wikipedia.output('>>> %s <<<' % (titlos))
                wikipedia.output(unicode(time.strftime("%Hh%M | %D"), 'utf8'))
                wikipedia.showDiff(palio, kainoyrgio)
                if not self.acceptall:
                    choice = wikipedia.inputChoice(u'Εφαρμογή των αλλαγών;', ['Yes', 'No', 'All'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
                    if choice in ['a', 'A']:
                        self.acceptall = True
                if self.acceptall or choice in ['y', 'Y']:
                    page.put(kainoyrgio, comment = synopsi, minorEdit = True)
                    Emfanisi(u"Ωραία!\n")
        Emfanisi(u"Τελειώσαμε κιόλας;")

    
def replex(texte, avant, apres):
    """
    Εργαλείο για την αντικατάσταση κειμένου με τη χρήση κανονικής έκφρασης
    """
    avant = re.compile(avant, re.UNICODE)
    texte = avant.sub(apres, texte)
    return texte

def Emfanisi(texte):
    """
    Δεν εμφανίζει τα σχόλια παρά εάν "εμφάνιση" έχει ενεργοποιηθεί
    """
    if emfanisi:
        try:
            print unicode(texte, 'utf-8')
        except:
            print texte
#        wikipedia.output(texte)
    return

def main():
    """
    δυνατές παράμετροι:
    -start
    -page
    -ref
    -cat
    -from
    et :
    -all
    """
    acceptall = False
    namespaces=["0"]
    gen = None
    PageTitles = []
    
    for arg in wikipedia.handleArgs():
        if arg:
            if arg.startswith('-start'):
                if len(arg) == 6:
                    firstPageTitle = wikipedia.input(u'Από ποια σελίδα να αρχίσουμε;')
                else:
                    firstPageTitle = arg[7:]
                namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
                gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            elif arg.startswith('-from'):
                firstPageTitle = start_page
                namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
                gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            elif arg.startswith('-page'):
                if len(arg) == 5:
                    PageTitles.append(wikipedia.input(u'Ποια σελίδα να αλλάξουμε;'))
                else:
                    PageTitles.append(arg[6:])
                pages = [wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), PageTitle) for PageTitle in PageTitles]
                gen = iter(pages)
            elif arg.startswith('-ref'):
                if len(arg) == 4:
                    referredPageTitle = wikipedia.input(u'Ποια σελίδα χρησιμεύει ως αναφορά;')
                else:
                    referredPageTitle = arg[5:]
                referredPage = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), referredPageTitle)
                gen = pagegenerators.ReferringPageGenerator(referredPage)
            elif arg.startswith('-cat'):
                if len(arg) == 4:
                    categoryname = wikipedia.input(u'Nom de la catégorie : ')
                else:
                    categoryname = arg[5:]
                cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), 'Category:%s' % categoryname)
                gen = pagegenerators.CategorizedPageGenerator(cat)
            if arg.startswith('-all'):
                acceptall = True

    if not gen:
        firstPageTitle = start_page
        namespace = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), firstPageTitle).namespace()
        gen = pagegenerators.AllpagesPageGenerator(firstPageTitle, namespace)
            
        # syntax error, show help text from the top of this file
        #wikipedia.output(__doc__, 'utf-8')
        #wikipedia.stopme()
        #sys.exit()

    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen, pageNumber = 10)
    bot = AnagnosiAntallagi(preloadingGen, acceptall)
    bot.run()

if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    finally:
        wikipedia.output(u"\nΤέλος της διαδικασίας.\n")
        wikipedia.stopme()

---

Μέσα στον κατάλογο pywikipedia, γράψτε:

python login.py

και δώστε τον κωδικό σας.

Μετά, μπείτε στον υποκατάλογο wikt και πληκτρολογήστε:

python scripts/katoto.py -namespace:0 -log:AAA -putthrottle:BBB -start:CCC

Εξηγήσεις

[επεξεργασία]
 • -namespace:0 : λέει στο μποτ να ασχοληθεί αποκλειστικά με τα άρθρα (χωρίς τις συζητήσεις, κλπ.)
 • AAA : είναι το όνομα του αρχείου (βοηθάει πολύ, σε περίπτωση δυσκολιών...)
 • BBB : είναι ο αριθμός δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε επεξεργασία (συνήθως παραλείπουμε το putthrottle)
 • CCC : η λέξη από την οποία αρχίζουμε (μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή -cat:, για να ξεκινήσουμε από μια κατηγορία)

Δεύτερη φάση

[επεξεργασία]

Εμφανίστηκε μία δυσκολία. Τα πρότυπα γλώσσας (πχ. el, en, de...) περιέχουν συνδέσμους. Αυτό όμως καθιστά αδύνατη τη χρησιμοποίησή τους μέσα στα ονόματα κατηγοριών. Αυτό μας προβλημάτισε αρκετά και έγιναν διάφορες προτάσεις, οι κυριότερες όντας η αφαίρεση των συνδέσμων ή η δημιουργία νέων προτύπων. Τελικά, η λύση που βρέθηκε ήταν η εισαγωγή μιας παραμέτρου στα πρότυπα. Εξού και η ανάγκη ενός μποτ που θα προσθέσει αυτή την παράμετρο σε όλα τα πρότυπα γλωσσών.

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'parametros': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Προσθήκη παραμέτρου στα πρότυπα γλωσσών',                                      
    },
    'replacements': [
       (u'^\[\[([^\]]+)\]\]', u'{{#if:{{{nolink|}}}|\\1|[[{{#if:{{{nolink|}}}||\\1}}]]}}'),
    ],
  },
}
replace_EL.py -log:param -fix:parametros -cat:Κατηγορία:Πρότυπα ανακατεύθυνσης γλωσσών

Εξηγήσεις

[επεξεργασία]
 • replace_EL.py : πρόκειται για την τροποποιημένη μορφή του replace.py, ώστε να λαμβάνει υπόψη της το κρυμένο κείμενο
 • -log: : καταγράφει σε αρχείο όλες τις αλλαγές, για μετέπειτα μελέτη
 • -fix: : λέει στο μποτ να ασχοληθεί με τις αλλαγές που βρίσκονται στο αρχείο fixes.py, κάτω από την επικεφαλίδα που ακολουθεί το fix
 • -cat: : λέει στο μποτ να ασχοληθεί μόνο με τις λέξεις που βρίσκονται στην αντίστοιχη κατηγορία (γραμένη σε μορφή Unicode).

Τρίτη φάση

[επεξεργασία]

Αλλαγή του προτύπου -προσδ-. Η νέα μορφή του προτύπου θα λαμβάνει υπόψη τις νέες ονομασίες των κατηγοριών (όπως και την έλλειψή τους). Αρκετή σκέψη έγινε (στο irc) για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ύπαρξης συνδέσμων στα πρότυπα γλώσσας (βλέπε την παραπάνω φάση).

Ως τώρα είναι:

<includeonly><br clear="all"/></includeonly>
=== [[Εικόνα:Open book 01.svg|30px]] {{{1}}} {{εάν|1={{{2|}}}|2={{{2}}}|3=}} ===

Μετά την αλλαγή, θα γίνει:

=== [[Εικόνα:Open book 01.svg|30px]] {{{1}}} {{{αριθ|}}} ===
{{#if: {{#ifeq: {{NAMESPACE}} | | {{{γλώσσα|}}} }} |       
 {{#if: {{{ascii|}}} | {{DEFAULTSORT:{{LC:{{{ascii|}}}}}}} | }} 
 {{#if: {{{τύπος|}}} |                     
  [[Κατηγορία:{{ucfirst:{{{τύπος}}} ({{{{{γλώσσα}}}|nolink=1}})}}]]
 | }}
| }}

Τέταρτη φάση

[επεξεργασία]
# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re

fixes = {
  'katigories': {
     'regex' : True,
     'msg': {
      'el':u'Αφαίρεση κατηγοριών που θα γίνονται στο εξής αυτόματα',
     },
     'replacements' : [
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά επιφωνήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικές προθέσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικές συντομογραφίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλικοί σύνδεσμοι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αγγλοσαξονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αζεριανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αϊτιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αλβανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αλσατική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αμχαρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αραβική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αραγκονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρμενική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία εβραϊκή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά άρθρα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαία ελληνικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαίες ελληνικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαίες ελληνικές μετοχές\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαίες ελληνικές προθέσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρχαίοι Ελληνικοί σύνδεσμοι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αρωμουνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Αστουριανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βαλονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βασκική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βαυαρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βενετική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βιετναμική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βόρεια λαπωνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βοσνιακή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βουλγαρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Βρετονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλικιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά επιφωνήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικές εκφράσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικές μετοχές\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικές προθέσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλικοί σύνδεσμοι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γαλλοπροβηγκιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γερμανικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γερμανικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γερμανικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γερμανικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γερμανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γεωργιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα αϊμάρα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα αφρικάανς\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα βένδα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα βολαπούκ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα βόρεια σότο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γίντις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γιορούμπα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γκαλό\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γκουαρανί\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γκουτζαράτι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα γουόλοφ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα εσπεράντο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ζουάνγκ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ζουλού\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ιλοκάνο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ινούκτιτουτ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ιντερλίνγκουα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ιντερλίνγκουε\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ίντο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα καντόν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κέτσουα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κινιαρουάντα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κιρούντι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κλίνγκον\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κόσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα κρι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα λινγκάλα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα λοτζμπάν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μάγια του Γιουκατάν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μαλαγιάλαμ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μαλίνκε\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μανξ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μαορί\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μαράθι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μινάν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μόκσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μπαμπάρα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μπέμπα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα μπενγκάλι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ναβάχο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα νάουατλ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα νεπάλι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ντιβεχί\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ντογκόν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ορίγια\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ουϊγκούρ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ούρντου\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα παντζάμπι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα παπιαμέντο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ραπανούι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ρομανί\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σεμπουάνο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σέρι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σόνα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σότο \(νότια\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σουάζι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σουαχίλι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα σράναν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα ταμίλ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τατζίκ\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τελούγκου\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τόγκα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τοκ πίσιν\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τούπι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τσαμόρο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τσερόκι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τσόγκα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα τσουάνα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα φίτζι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα χάουσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα χερέρο\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γλώσσα χίντι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Γοτθική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Δανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Διεθνείς όροι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Δοκιμαστική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Εβραϊκή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Εβραιο-ισπανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελαμική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά άρθρα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά επιθήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά επιφωνήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά μόρια\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά προθήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές εκφράσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές καταλήξεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές μετοχές\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές προθέσεις\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικές συντομογραφίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ελληνικοί σύνδεσμοι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Επίθετα της μεταγενέστερης ελληνικής\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Εσθονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Εσπεράντο αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ετρουσκική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Θιβετιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ιαπωνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ινδονησιακή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ιρλανδική γαελική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ισλανδικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ισλανδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ισπανικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ισπανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ιταλικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ιταλικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ιταλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Καζακική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Καμποτζιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κασμιρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κασουβιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Καταλανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κάτω σαξονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κινεζική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κιργιζική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές αγγλικών ουσιαστικών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές αντωνυμιών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές γαλλικών επιθέτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές γαλλικών ουσιαστικών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές γαλλικών ρημάτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ελληνικών αντωνυμιών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ελληνικών επιθέτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ελληνικών ουσιαστικών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ελληνικών ρημάτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές επιθέτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές κυρίων ονομάτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ουσιαστικών\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ρημάτων\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ρημάτων στα γαλλικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κλιτές μορφές ρημάτων στα ρουμανικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορεατική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορνουαλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κορσικανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κουρδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά αριθμητικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά επιφωνήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Κροατικοί σύνδεσμοι\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λαδινική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λαπωνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λατινικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λατινικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λατινική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λεττονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λευκορωσική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λιβονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λιθουανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λιμβουργιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Λουξεμβουργιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μαλαισιακή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μαλγασική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μαλτέζικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μεσαιωνική ελληνική\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μεταγενέστερη ελληνική\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μογγολική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Μολδαβική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ναπολιτάνικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Νεονορβηγική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Νορβηγική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Νορμανδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ολλανδικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ολλανδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Οξιτανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Οσσετική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουαλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουγγρικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουγγρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουζμπέκικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουκρανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουσιαστικά \(μεσαιωνική ελληνική\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ουσιαστικά \(μεταγενέστερη ελληνική\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Περσική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πιεμοντέζικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πολυλεκτικοί όροι \(αγγλικά\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πολυλεκτικοί όροι \(γαλλικά\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πολυλεκτικοί όροι \(ελληνικά\)\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πολωνική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πορτογαλικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Πορτογαλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Προβηγκιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ραιτορομανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρήματα της μεταγενέστερης ελληνικής\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικά επιρρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικά κύρια ονόματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικά ρήματα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανικές αντωνυμίες\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρουμανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ρωσική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σαμοανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σανσκριτική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σαρδηνιακή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σερβικά ουσιαστικά\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σερβική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σερβοκροατική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σικελική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σκωτική γαελική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σκωτική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σλαβομακεδονική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σλοβακική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σλοβενική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σομαλική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σορβική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Σουηδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ταϊλανδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ταϊτιανή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Ταταρική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Τουρκική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Τουρκμενική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Τσεχική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Τσουβασική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φεροϊκή γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φιλιππινέζικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φινλανδικά επίθετα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φινλανδική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φριζική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Φριουλανική γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Χαβανέζικη γλώσσα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Χάνζα\]\]',u''),
     (u'\[\[Κατηγορία( *):( *)Χαρακτήρες\]\]',u''),
     ],
  },
}