Χρήστης:Lou bot/κλιτές μορφές

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πρότυπα στις κλιτές μορφές[επεξεργασία]

Αρχείο fixes.py[επεξεργασία]

Έγινε

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'MorfesOys': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα στις κλιτές μορφές ουσιαστικών',
    },
    'replacements': [
      (u"\{\{-μορφ-ουσ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\# \[\[(.*)\]\], στην \[\[ονομαστική\]\] του \[\[πληθυντικός\|πληθυντικού\]\]\r\n\# \[\[(.*)\]\], στην \[\[αιτιατική\]\] του \[\[πληθυντικός\|πληθυντικού\]\]\r\n\# \[\[(.*)\]\], στην \[\[κλητική\]\] του \[\[πληθυντικός\|πληθυντικού\]\]", u"{{-μορφ-ουσ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\2}}"),
      (u"\{\{-μορφ-ουσ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\# \[\[(.*)]], στη \[\[γενική\]\] του \[\[πληθυντικός\|πληθυντικού\]\]", u"{{-μορφ-ουσ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{πτώσηΓπλ|\\2}}"),
      (u"\{\{-μορφ-ουσ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\# \[\[(.*)\]\], στη \[\[γενική\]\] του \[\[ενικός\|ενικού\]\]\r\n\# \[\[(.*)\]\], στην \[\[αιτιατική\]\] του \[\[ενικός\|ενικού\]\]\r\n\# \[\[(.*)\]\], στην \[\[κλητική\]\] του \[\[ενικός\|ενικού\]\]", u"{{-μορφ-ουσ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{πτώσειςΓΑΚεν|\\2}}"),
    ],
  },
}

Εντολή[επεξεργασία]

python replace_EL.py -fix:MorfesOys -log -cat:Κλιτές μορφές ουσιαστικών (ελληνικά)

Νέο πρότυπο θηλ_του-πτώσειςΟΑΚπλ[επεξεργασία]

Αρχείο fixes.py[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'MorfesEpi': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα στις κλιτές μορφές επιθέτων',
    },
    'replacements': [
      (u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'\r\n\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
    ],
  },
}

Εντολή[επεξεργασία]

python replace_EL.py -fix:MorfesOys -log -cat:Κλιτές μορφές ουσιαστικών (ελληνικά)

Νέο fixes[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'Morfes': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα στις κλιτές μορφές επιθέτων',
    },
    'replacements': [
            # θηλ_του-πτώσειςΟΑΚπλ
      		(u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'\r\n\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
            
            # πτώσηΑπλ (1: άβαθους, 2: άβαθος)
            (u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑπλ\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{πτώσηΑπλ|\\2}}"),
            
            # ουδ_του-πτώσειςΟΑΚεν (1: άβαθο, 2: άβαθος, 3: άβαθος)
            (u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑεν\}\}\r\n\* \{\{ουδ\_του\}\} \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n# {{πτώσηΑεν|\\2}}\r\n# {{ουδ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\3}}"),
            
            # θηλ_του-πτώσηΓεν (1: άβαθος)
            (u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'\r\n\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{θηλ_του-πτώσηΓεν|\\1}}"),

			# θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν 1: άτηκτη, 2: άτηκτος
			(u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\2}}"),
            
			# θηλ_του-πτώσηΓεν (1: έρμος
			(u"\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"* {{θηλ_του-πτώσηΓεν|\\1}}"),

            # θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν (1: άβαθος)
            (u"\{\{-μορφ-επιθ-\|el\}\}\r\n\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'\r\n\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"{{-μορφ-επιθ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),

            # θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν
            (u"\* \{\{θηλ\_του\}\} \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),
			(u"\* \{\{θηλ\_του\}\} \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),
			(u"\* \{\{θηλ\_του\|(.*)\}\}, \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),

            # πτώσηΑεν
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑεν\}\}", u"* {{πτώσηΑεν|\\1}}"),

            # ουδ_του-πτώσειςΟΑΚεν
            (u"\* \{\{ουδ\_του\}\} \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{ουδ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),

            # ουδ_του-πτώσειςΟΑΚπλ
            (u"\* \{\{ουδ\_του\}\} \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{ουδ_του-πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
			(u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),

    ],
  },
}

Πρότυπα στις κλιτές μορφές ουσιαστικών[επεξεργασία]

Αρχείο fixes.py[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'MorfesOys': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα στις κλιτές μορφές ουσιαστικών',
    },
    'replacements': [
            # πτώσειςΟΑΚπλ
      		(u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
			# πτώσειςΟΑΚπλ	1:βακτήριο
			(u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
			# πτώσηΓεν
			(u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"* {{πτώσηΓεν|\\1}}"),
    ],
  },
}

Νέο fixes[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'Morfes': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα στις κλιτές μορφές ουσιαστικών',
    },
    'replacements': [
            # πτώσειςΓΑΚεν * [[xxxxx]], {{πτώσειςΓΑΚεν}} --> * {{πτώσειςΓΑΚεν|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΓΑΚεν\}\}", u"* {{πτώσειςΓΑΚεν|\\1}}"),
            # πτώσειςΓΑΚεν * ''[[xxxxx]]'', {{πτώσειςΓΑΚεν}} --> * {{πτώσειςΓΑΚεν|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΓΑΚεν\}\}", u"* {{πτώσειςΓΑΚεν|\\1}}"),

            # πτώσειςΟΑΚεν * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΑΚεν}} --> * {{πτώσειςΟΑΚεν|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),
            # πτώσειςΟΑΚεν * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΑΚεν}} --> * {{πτώσειςΟΑΚεν|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚεν\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}"),

            # πτώσειςΟΑΚπλ * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΑΚπλ}} --> * {{πτώσειςΟΑΚπλ|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
            # πτώσειςΟΑΚπλ * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΑΚπλ}} --> * {{πτώσειςΟΑΚπλ|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),

            # πτώσειςΟΚπλ * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΚπλ}} --> * {{πτώσειςΟΚπλ|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσειςΟΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΚπλ|\\1}}"),
            # πτώσειςΟΚπλ * [[xxxxx]], {{πτώσειςΟΚπλ}} --> * {{πτώσειςΟΚπλ|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΚπλ|\\1}}"),

            # πτώσηΑεν * [[xxxxx]], {{πτώσηΑεν}} --> * {{πτώσηΑεν|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσηΑεν\}\}", u"* {{πτώσηΑεν|\\1}}"),
            # πτώσηΑεν * [[xxxxx]], {{πτώσηΑεν}} --> * {{πτώσηΑεν|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑεν\}\}", u"* {{πτώσηΑεν|\\1}}"),

            # πτώσηΑπλ * [[xxxxx]], {{πτώσηΑπλ}} --> * {{πτώσηΑπλ|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσηΑπλ\}\}", u"* {{πτώσηΑπλ|\\1}}"),
            # πτώσηΑπλ * [[xxxxx]], {{πτώσηΑπλ}} --> * {{πτώσηΑπλ|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑπλ\}\}", u"* {{πτώσηΑπλ|\\1}}"),

            # πτώσηΓεν * [[xxxxx]], {{πτώσηΓεν}} --> * {{πτώσηΓεν|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"* {{πτώσηΓεν|\\1}}"),
			# πτώσηΓεν * ''[[xxxx]]'', {{πτώσηΓεν}} --> * {{πτώσηΓεν|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"* {{πτώσηΓεν|\\1}}"),

            # πτώσηΓπλ * [[xxxxx]], {{πτώσηΓπλ}} --> * {{πτώσηΓπλ|xxxxx}}
            (u"\* \[\[(.*)\]\], \{\{πτώσηΓπλ\}\}", u"* {{πτώσηΓπλ|\\1}}"),
            # πτώσηΚεν * [[xxxxx]], {{πτώσηΚεν}} --> * {{πτώσηΚεν|xxxxx}}
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΓπλ\}\}", u"* {{πτώσηΓπλ|\\1}}"),
    ],
  },
}

Εντολή[επεξεργασία]

python replace.py -fix:MorfesOys -log -cat:"Κλιτές μορφές ουσιαστικών (ελληνικά)"

Μετοχές (ελληνικά)[επεξεργασία]

Αρχείο fixes.py[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re

fixes = {
  'metoxes': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Προσθήκη pagename στις μετοχές',
    },
    'replacements': [
            (u"\{\{-μτχ-\|el\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'\r\n\* \{\{προσχέδιο-ορισμ\}\}", u"{{-μτχ-|el}}\r\n'''{{PAGENAME}}'''\r\n* {{προσχέδιο-ορισμ}}"),
    ],
  },
}

Πρότυπο πτώσηΚεν[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re

fixes = {
  'ken': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Τροποποίηση προτύπου πτώσηΚεν',
    },
    'replacements': [
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΚεν\}\}", u"* {{πτώσηΚεν|\\1}}"),
    ],
  },
}

Εντολή:

replace.py -log:ken1 -file:ken.txt -fix:ken

Πρότυπο πτώσειςΟΑΚπλ[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re

fixes = {
  'oak': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Τροποποίηση προτύπου πτώσειςΟΑΚπλ',
    },
    'replacements': [
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΑΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\1}}"),
    ],
  },
}

Εντολή:

replace.py -log:oak1 -file:oakpl.txt -fix:oak

Άλλα πρότυπα[επεξεργασία]

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
"""
import codecs
import sys, re

fixes = {
  'morf': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Τροποποίηση προτύπου κλιτής μορφής',
    },
    'replacements': [
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΓεν\}\}", u"* {{πτώσηΓεν|\\1}}"),
			(u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΓπλ\}\}", u"* {{πτώσηΓπλ|\\1}}"),
			(u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσειςΟΚπλ\}\}", u"* {{πτώσειςΟΚπλ|\\1}}"),
            (u"\* \'\'\[\[(.*)\]\]\'\', \{\{πτώσηΑπλ\}\}", u"* {{πτώσηΑπλ|\\1}}"),
    ],
  },
}

Εντολή:

replace.py -log:morf1 -cat:gen.txt -fix:gen