Βικιλεξικό:ΝΣ/fixes

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η δοκιμαστική ( ; ) αλλαγή του ΒΛ ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία μερικών ή όλων των τομέων - καθώς και η μετονομασία των προτύπων που ακολουθεί αυτή την αλλαγή.

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'radical': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Νέο Σύστημα',
    },
    'replacements': [

# πρότυπα πριν το μέρος του λόγου
# το «δείτε» δεν αλλάζει
# κρυμμένα πρότυπα
     (u'\<!--( *)\{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\|XXX\}\} --\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\|\}\} --\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-προφ-\}\}\r\n(\:*)\{\{ΔΦΑ\}\}: \/\[\[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς\|(...|XXX)\]\]\/( *)--\>', u''),
     #(u'\<!--( *)\{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\}\}: \/\[\[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς\|XXX\]\]\/( *) --\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-προφ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{ΔΦΑ\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-βλεπ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-συνων-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-συνων-\}\}\r\n* \[\[\]] \--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-αντ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-αντ-\}\}\r\n* \[\[\]\] --\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-συγγ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-συγγ-\}\}\r\n( *)\*( *)\[\[( *)\]\]( *)-->', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-συνθ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-εκφρ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-ετυμ-\}\}( *)--\>', u''),
     (u'\<!--( *)\{\{-παραγ-\}\}( *)--\>', u''),
# κρυμμένο κείμενο
     (u'\: <!-- \'\'Πρόταση-παράδειγμα.\'\' -->', u''),
     (u'\<!-- \'\'Πρόταση-παράδειγμα.\'\' --\>', u''),
     (u'\<!--\* \[\[γλώσσαΧΧΧ\]\] \: \{\{τ\|ΧΧΧ\|ΧΧΧ\}\}--\>', u''),
     (u'\<!-- \{\{-προφ-\}\}', u''),
     (u'\{\{ΔΦΑ\|\}\} --\>', u''),
     (u'\{\{ia\}\} : \{\{τ\|ar\|ΧΧΧ\}\}', u'{{ia}} : {{τ|ia|ΧΧΧ}}'),
     (u'\<!-- Αντικαταστήστε τα ΧΧΧ με το αρκτικόλεξο. Μην ξεχάσετε τις τελείες! --\>', u''),
     (u'\<!-- Από τον ενεστώτα του ρήματος \[\[\]\]. --\>', u''),
     (u'\<!-- Από τον παθητικό παρακείμενο του ρήματος \[\[\]\]. --\>', u''),
     (u'\<!-- Αυτός ο οποίος δεν παραμένει πουθενά, αλλάζει συνεχώς καταστάσεις, μέρη--\>', u''),
     (u'\<!-- Βγάλτε το πρότυπο και γράψτε την έννοια της λέξης --\>', u''),
     (u'\<!-- Βγάλτε το πρότυπο και γράψτε την προέλευση της έκφρασης --\>', u''),
     (u'\<!-- Βγάλτε το πρότυπο και γράψτε την προέλευση της λέξης --\>', u''),
     (u'\<!-- Βγάλτε το πρότυπο και γράψτε τον ορισμό --\>', u''),
     (u'\<!-- Βγάλτε το πρότυπο και εξηγήστε τι σημαίνει η έκφραση --\>', u''),
     (u'\<!-- Γράψτε εδώ μία πρόταση για παράδειγμα. --\>', u''),
     (u'\<!-- Εδώ γράψτε λίγα παραδείγματα. --\>', u''),
     (u'\<!-- Μετακινήστε το ώστε να εμφανίζονται δύο ίσες \'κολώνες\' --\>', u''),
     (u'\<!-- Στη θέση των ΖΖΖΖ, γράψτε το δεύτερο συνθετικό. --\>', u''),
     (u'\<!-- Στη θέση των ΧΧΧ, γράψτε το πρώτο συνθετικό. --\>', u''),
# πρότυπο γλώσσας
     (u'\{\{=([^=]+)=\}\}', u'=={{-\\1-}}=='),
     (u'\{\{-ετυμ-\}\}', u'==={{ετυμολογία}}==='),
     (u'\{\{-προφ-\}\}', u'==={{προφορά}}==='),
# πρότυπα για τα μέρη του λόγου
     (u'\{\{-αρθρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{άρθρο|\\1}}==='),
     (u'\{\{-αριθ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{αριθμητικό|\\1}}==='),
     (u'\{\{-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{ουσιαστικό|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επιθ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επίθετο|\\1}}==='),
     (u'\{\{-ρημ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{ρήμα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-αντ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{αντωνυμία|\\1}}==='),
     (u'\{\{-προθ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{πρόθεση|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επιρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επίρρημα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επιρ-εκφρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επιρρηματική έκφραση|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μτχ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μετοχή|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μόριο|\\1}}==='),
     (u'\{\{-συνδ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{σύνδεσμος|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επιφ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επιφώνημα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-σμμ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{συντομομορφή|\\1}}==='),
     (u'\{\{-προ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{πρόθημα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επι-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επίθημα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-θεμ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{ρίζα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-πολυ-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{πολυλεκτικός όρος|\\1}}==='),
     (u'\{\{-κυρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κύριο όνομα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-εκφ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{έκφραση|\\1}}==='),
     (u'\{\{-επιθ-εκφ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επιθετική έκφραση|\\1}}==='),
     (u'\{\{-χαρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{χαρακτήρας|\\1}}==='),
     (u'\{\{-συμβ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{σύμβολο|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-αντων-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή αντωνυμίας|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-αρθρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή άρθρου|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-επιθ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή επιθέτου|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-κυρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή κυρίου ονόματος|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-μτχ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή μετοχής|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή ουσιαστικού|\\1}}==='),
     (u'\{\{-μορφ-ρημ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή ρήματος|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-α-επιθ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη αρσενικών επιθέτων|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-α-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη αρσενικών ουσιαστικών|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-αθ-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-επιρ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη επιρρημάτων|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-θ-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-ο-ουσ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη ουδέτερων ουσιαστικών|\\1}}==='),
     (u'\{\{-καταλ-ρημ-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{κατάληξη ρημάτων|\\1}}==='),
     (u'\{\{-εκφρ-\}\}', u'===={{εκφράσεις}}===='),
     (u'\{\{-παροιμ-\}\}', u'===={{παροιμίες}}===='),
     (u'\{\{-σημ-\}\}', u'===={{σημειώσεις}}===='),
     (u'\{\{-κλισ-\}\}', u'===={{κλίση}}===='),
     (u'\{\{-κλίσ-\}\}', u'===={{κλίση}}===='),
     (u'\{\{-παραγ-\}\}', u'===={{παράγωγα}}===='),
     (u'\{\{-συνων-\}\}', u'===={{συνώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-αντων-\}\}', u'===={{αντώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-παρων-\}\}', u'===={{παρώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-συγγ-\}\}', u'===={{συγγενικά}}===='),
     (u'\{\{-υποκ-\}\}', u'===={{υποκοριστικά}}===='),
     (u'\{\{-συνθ-\}\}', u'===={{σύνθετα}}===='),
     (u'\{\{-ταυτ-\}\}', u'===={{ταυτόσημα}}===='),
     (u'\{\{-ομων-\}\}', u'===={{ομώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-υπερ-\}\}', u'===={{υπερώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-υπων-\}\}', u'===={{υπώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-αναγρ-\}\}', u'===={{αναγραμματισμοί}}===='),
     (u'\{\{-γραφ-\}\}', u'===={{άλλη γραφή}}===='),
     (u'\{\{-συντμ-\}\}', u'===={{σύντμηση}}===='),
     (u'\{\{-βλεπ-\}\}', u'===={{βλέπε}}===='),
     (u'\{\{-κοιτ-\}\}', u'===={{κοιτ}}===='),
     (u'\{\{-αορ-\}\}', u'===={{αορ}}===='),
     (u'\{\{-παθ-μτχ-\}\}', u'===={{παθ-μτχ}}===='),
     (u'\{\{-αναφ-\}\}', u'==={{αναφορές}}==='),
     (u'\{\{-μτφ-\}\}', u'===={{μεταφράσεις}}===='),
     (u'\{\{πολυ-ουσ\}\}', u'==={{πολυλεκτικοί όροι}}==='),
     (u'\{\{-étym-\}\}', u'==={{ετυμολογία}}==='),
     (u'\{\{-ortho-alt-\}\}', u'===={{άλλη γραφή}}===='),
     (u'\{\{-flex-verb-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{μορφή ρήματος|\\1}}==='),
     (u'\{\{-adj-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επίθετο|\\1}}==='),
     (u'\{\{-adv-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{επίρρημα|\\1}}==='),
     (u'\{\{-anagr-\}\}', u'===={{αναγραμματισμοί}}===='),
     (u'\{\{-ant-\}\}', u'===={{αντώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-hyper-\}\}', u'===={{υπερώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-pron-\}\}', u'==={{προφορά}}==='),
     (u'\{\{-exp-\}\}', u'===={{εκφράσεις}}===='),
     (u'\{\{-prép-\|([^\}]+)\}\}', u'==={{πρόθεση|\\1}}==='),
     (u'\{\{-réf-\}\}', u'==={{αναφορές}}==='),
     (u'\{\{-syn-\}\}', u'===={{συνώνυμα}}===='),
     (u'\{\{-κοιτ-\}\}', u'{{κοιτ}}'),
     (u'\{\{-υπο κατ-\}\}',u'{{υπό κατασκευή}}'),
     (u'\{\{προσχέδιο-ετυμ\}\}', u'{{λείπει η ετυμολογία}}'),
     (u'\n\#( *)\{\{προσχέδιο-ορισμ\}\}', u'# {{λείπει ο ορισμός}}'),
     (u'\n\*( *)\{\{προσχέδιο-ορισμ\}\}', u'# {{λείπει ο ορισμός}}'),
     (u'\n:\{\{προσχέδιο-ορισμ\}\}', u'# {{λείπει ο ορισμός}}'),
     (u'\n\*( *)\{\{προσχέδιο-ορισμ\}\} <!-- Βγάλτε το πρότυπο και γράψτε τον ορισμό -->', u'# {{λείπει ο ορισμός}}'),
# βγάζει τις περιττές κενές γραμμές (προς το παρόν, το αφήνουμε - θα το τρέξουμε και πάλι όταν ΟΛΕΣ οι αλλαγές θα έχουν γίνει
     (u'(\r\n\r\n(\r\n)+)', u'\r\n\r\n\r\n'),
# εδώ θέλουμε κώδικα που βάζει δύο κενές πριν από το πρότυπο γλώσσας, ή
# δύο κενές, ευθεία και μία κενή, ανάλογα με το άρθρο
# επίσης (ίσως) πριν από κάθε επικεφαλίδα να έχουμε μία κενή (;)
   ],
  },
}

διάφορα[επεξεργασία]

 • (u': <!-- ''Πρόταση-παράδειγμα.'' -->', u''), Έγινε
 • λαθάκι που έχει περάσει σε 51000 λήμματα ! (u'\{\{ia\}\} : \{\{τ\|ar\|ΧΧΧ\}\}', u'{{ia}} : {{τ|ia|ΧΧΧ}}'), Έγινε

Υπάρχουν αρκετά «δείτε και» χωρίς τίποτα μετά.

Πρέπει να βρεθεί μια λύση και για τα πρότυπα {{συνων}}, {{αντων}}, που προστίθενται ανάμεσα στους ορισμούς. Τα ονόματα «συνώνυμα» και «αντώνυμα» έχουν ήδη παρθεί για να αντικαταστήσουν τα πρότυπα -συνων- και -αντων-. Χρειάζονται λοιπόν νέες ονομασίες. Προτείνω να παραμείνουν έτσι, προς το παρόν. Δεν νομίζω να εμποδίζουν τίποτα.

Επίσης, όπως το παρατήρησε ο Ariel, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και για τα διάφορα «δείτε», «-βλεπ-», «βλ», τα οποία εμφανίζουν διάφορα μηνύματα...

έγιναν ήδη[επεξεργασία]

Το

{{-}} <!-- Μετακινήστε το ώστε να εμφανίζονται δύο ίσες 'κολώνες' -->

βγήκε από το Flubot.

Τα πρότυπα μεταφράσεων «μτφ-αρχή», κλπ. μπήκαν παντού από το AtouBot.


εντολή[επεξεργασία]

(python) replace.py -fix:radical -log -cat:XXX