Χρήστης:Sarri.greek/πρόχειρο

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η ελληνική γλώσσα


Αυτή η σελίδα εξειδικεύει τις οδηγίες και τους κανόνες που ορίζει ο γενικός οδηγός Δομή των άρθρων και οι σελίδες για την πολιτική του Βικιλεξικού ειδικά για την ελληνική γλώσσα.

Τομείς[επεξεργασία]

Οι ελληνικοί τομείς (με τον κωδικό τους) είναι:

 • Νέα Ελληνικά (el) στα οποία αναφερόμαστε και ως 'ελληνικά'
 • Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)
 • Αρχαία ελληνικά (grc)

Ομόγραφα λήμματα που συνυπάρχουν σε μία σελίδα κατατάσσονται με αυτήν τη σειρά. (παράδειγμα: στρατοπεδάρχης)
Οι τομείς φιλοξενούν και θυγατρικούς υπο-τομείς όπως

Άλλοι τομείς ελληνικής γλώσσας:

Επανασυντεθειμένες υποθετικές γλώσσες - γραφή με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στη διεθνή βιβλιογραφία. Μπροστά από το λήμμα υπάρχει * αστερίσκος

Μη ελληνικοί τομείς που σχετίζονται:

Διαγλωσσικοί χαρακτήρες[επεξεργασία]

Χαρακτήρες του αλφαβήτου που είναι διαγλωσσικοί (για νέα-μεσαιωνικά-αρχαία ελληνικά), αλλά και για άλλες γλώσσες.
Συχνά, και ως διεθνή επιστημονικά σύμβολα.
Παρουσιάζονται στην κορυφή στης σελίδας στον Τομέα:Διαγλωσσικοί όροι

 • με το πρότυπο {{symb}}
 • με ορισμούς και διευκρινίσεις

Παράδειγμα: Α ελληνικό

Γενικά[επεξεργασία]

Γραφή[επεξεργασία]

Το Βικιλεξικό παρουσιάζει κάθε λέξη με βάση την 'εικόνα' της. Η παραμικρή διαφορά σημαίνει διαφορετική σελίδα. Η γενική αρχή είναι
      «ό,τι γράφτηκε, όπως γράφτηκε»
Γίνεται λήμμα κάθε λέξη από κάθε έντυπη πηγή που πληροί τα κριτήρια συμπερίληψης. Επίσης, από χειρόγραφα για παλαιότερες φάσεις και από ηλεκτρονικές πηγές για τον 20ο αιώνα και μετά.
Δεν λημματοποιούνται οι εκφράσεις μαζί με τα σημεία στίξης τους (θαυμαστικά, ερωτηματικά), γράμματα με βαρεία, εκθέτες (superscipt), underscript. Όμως εντός της σελίδας, πρέπει να τοποθετηθούν κανονικά. Παραδείγματα:

εμένα μου λες;
άντε γεια!
ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς με τις βαρείες σημειωμένες μόνο εντός του σώματος κειμένου (Βοήθεια:Βαρεία)

Δείτε και Παράρτημα:Γραμματοσειρές (ελληνικά)

Παραθέματα[επεξεργασία]

Πρότυπο {{παράθεμα}}

Βιβλιογραφικές παραπομπές στα παραθέματα

 • Χρησιμοποιούμε το σύστημα APA (American Psychological Association)
 • Παραδείγματα, στο .pdf@opencourses Εμμανουηλίδου, Έφη (χ.χ.) Βιβλιογραφικές αναφορές. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής.

Δεν χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι μέσα στα παραθέματα, παρά μόνον σε περιπτώσεις που το ίδιο παράθεμα χρησιμοποιείται και σε άλλο λήμμα.

Νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Ο Τομέας Νέων ελληνικών καλύπτει την περίοδο από το 1700 έως σήμερα. Η πρώιμη περίοδος (1453-1699) εξετάζεται στον τομέα Μεσαιωνικών ελληνικών.
Ο τομέας περιλαμβάνει λέξεις και όρους από:

 • κοινή νεοελληνική (συντομογραφία: ΚΝΕ, αγγλικά: Standard Modern Greek, SMG)
 • παλαιότερες φάσεις της, παρωχημένες ή/και σπάνιες πλέον λέξεις: δημοτική και καθαρεύουσα. Οπωσδήποτε υπάρχει παραπομπή σε πηγή Λεξικού.
 • διάλεκτοι και ιδιώματα: Κατηγορία:Ποικιλίες της νεοελληνικής γλώσσας.
  • Η σύνταξη λημμάτων γίνεται μετά από συνεννόηση με τους διαχειριστές του Βικιλεξικού και καθορισμό συγκεκριμένων έγκριτων λεξικών ως πηγές σταθερής αναφοράς σε κάθε λήμμα. Δεν λημματοποιούμε λέξεις που δεν έχουν ικανοποιητική τεκμηρίωση.
  • Επιπλέον ζήτημα για μερικές διαλέκτους που δεν είχαν γραφή, είναι η καταγραφή τους με ελληνικούς ή άλλους χαρακτήρες.
  • Δείτε τις σημειώσεις για κάθε Κατηγορία ξεχωριστά.
 • Κατηγορία:Αργκό (νέα ελληνικά)
  • Οπωσδήποτε με παραπομπή σε πηγή Λεξικού ή/και παραθέματα.
  • Δεν αποτελούν πηγή διαδικτυακές σελίδες.
 • νεολογισμοί με αναφορά περίπου στον αιώνα (αρχή, μέση ή τέλος) που πρωτοχρησιμοποιήθηκαν. Με το πρότυπο {{νεολογισμός}}.
  Παράδειγμα: σειραϊκοποίηση
 • Δεν περιλαμβάνονται πρωτολογισμοί έως ότου ικανοποιηθούν τα κριτήρια των τριών αναφορών χρήσης και όχι απλής αναφοράς σε διάστημα πέραν ενός έτους.

Γραφή: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Μονοτονικό σύστημα.
Κάθε λέξη που έχει γραφτεί, είτε με πολυτονικό σύστημα έως το 1982, είτε με μονοτονικό, μπορεί να έχει το λήμμα της.
Παράδειγμα:

 • κοινή νεοελληνική: μήλο (κύριο λήμμα: μονοτονικό) - μῆλο (υπολήμμα: πολυτονικό πριν το 1982)
 • καθαρεύουσα: μῆλον (κύριο λήμμα: πολυτονικό) - μήλον (υπολήμμα: μονοτονική του γραφή, που υπάρχει σε σύγχρονες εκδόσες παλιών κειμένων)

Ορθογραφία: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε το Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά)

Το Βικιλεξικό δεν είναι ρυθμιστικό λεξικό. Λόγω της αρχής της μη επανάληψης της ίδιας πληροφορίας σε πολλές σελίδες, οι βασικές Ενότητες (ετυμολογία, ορισμός, Μεταφράσεις) πρέπει να τοποθετούνται σε μία μόνον σελίδα.
Σε περίπτωση πολλαπλών ορθογραφιών, κύριο λήμμα θεωρείται αυτό που ακολουθεί την καθιερωμένη ορθογραφία και τους κανόνες της όπως περιγράφονται σε επίσημες πηγές, στα εκπαιδευτικά βιβλία.
Κύριο λήμμα για τις ξένες λέξεις:

 • είναι το λήμμα που ακολουθεί την αρχή της απλοποιημένης γραφής και όχι την αρχή της αντιστρεψιμότητας. Δεν αποδίδεται η προσωδία των λατινικών, η vocalisation (fr) των γαλλικών και άλλων γλωσσών όπως γινόταν στην καθαρεύουσα ή/και σε παλιότερες εποχές. Απ' αυτήν είχαν προκύψει ορθογραφίες, ιδιαιτέρως κυρίων ονομάτων, μερικές από τις οποίες είναι ακόμη και στον 21ο αιώνα δημοριφλείς. Απλοποιούνται τα διπλά σύμφωνα ξένων γλωσσών και δεν διατηρούνται τα ενωτικά και άλλες συμβάσεις που ισχύουν σε άλλες γλώσσες.
 • Για κύρια ονόματα, για την επιλογή κεφαλαίου αρχικού γράμματος σε κοινά και κύρια ονόματα, όπως στο Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).
 • Δείτε και το Παράρτημα:Ονόματα και επώνυμα στα ελληνικά#Ορθογραφία, το Παράρτημα:Τοπωνύμια#Ορθογραφία

Παραδείγματα:

Οι Άλλες γραφές έχουν τη δική τους σελίδα με επεξήγηση για την ορθογράφησή τους. Δεν επαναλαμβάνονται οι ορισμοί. Χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{γρ}} με την κατάλληλη παράμετρο.

Ετυμολογία: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Προφορά: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Στο Βικιλεξικό υπάρχει παρουσίαση της προφοράς των νέων ελληνικών

Πολλαπλές προφορές μπορούν να σημειωθούν και στα λήμματα, εκτός από τη γενική σημείωση στο Παράρτημα:

Λανθασμένες προφορές ξένων λέξεων δεν καταγράφονται.

Παράδειγμα: */aˈlengro/ για το αλέγκρο (allegro), */ambaˈzur/ για το αμπαζούρ, */istinˈduto/ για το ινστιτούτο

Πηγές για την προφορά:

 • Το Λεξικό {{Π:ΛΚΝ}}
 • Πανεπιστημιακές εργασίες.

Ακολουθεί ο συλλαβισμός ({{συλλ}}), τα ομόηχα ({{ομόηχ}}) και τα παρώνυμα ({{παρών}}).

Μέρος λόγου: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε το Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά)

Δεν καταμετρώνται στη λημματολόγιο:

 • οι κλιτικοί τύποι
 • οι φράσεις (πρότυπο {{φράση}})
 • οι μεταγραφές ξένων λέξων που δεν έχουν χρήση στα νέα ελληνικά (πρότυπο {{μεταγραφή}})

Ορισμοί: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

 • Στους ορισμούς, βάζουμε σύνδεσμο σε λέξεις που είναι καίριες για την κατανόηση, ακόμη και αν είναι εύκολες. Διευκολύνουμε έτσι και τους ξένους επισκέπτες μας.
 • Ειδικές σημασίες σήμανση με το πρότυπο {{σπάνιο}} ή {{παρωχημένο}} χρειάζονται παραπομή στο Λεξικό όπου τις εντοπίσαμε αν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουν απορία ή αμφιβολία στους αναγνώστες.
 • Επιστημονικοί όροι, ιδίως οι νεολογικοί, χρειάζονται παραθέματα ή/και παραπομπή σε εγχειρίδιο.
 • Ετικέτες: Κατηγορία:Πρότυπα θεματικών όρων, Κατηγορία:Πρότυπα ύφους

Παραδείγματα ή παραθέματα;[επεξεργασία]

Πολλές φορές η δημιουργία ενός δικού μας παραδείγματος είναι πολύ πιο εύστοχη από ένα παράθεμα. Μπορεί να αντιπαραθέσει τη χρήση παρόμοιων όρων.

Παράδειγμα: σκανδιναβός, Κολωνακιώτης, επιρροή-επήρεια

Τα παραθέματα (πρότυπο {{παράθεμα}}) είναι πολύ σημαντικά, ιδίως όταν ο δημιουργός είναι σπουδαίος συγγραφέας ή ποιητής. Ιδιαίτερες λέξεις 'παλαμικές', 'καβαφικές', και παραθέματα σε πασίγνωστους στίχους είναι πολύτιμα.

Παράδειγμα: πάρεξ με το αναμενόμενο παράθεμα στο Σολωμό.

Παραθέματα και παραδείγματα κλιτικών τύπων τοποθετούνται στο κεντρικό λήμμα.

Παράδειγμα: Σούλι με παράθεμα του τύπου Σούλια

Όπου υπάρχει, συνδέουμε με το κείμενο της Βικιθήκης γράφοντας [[s:ΤίτλοςΣελίδαςΒικθήκης|ο τίτλος μας]]
Τα παραθέματα σε γλώσσα καθαρεύουσα μαρκάρονται με τον κωδικό της: {{παράθεμα||kath}} και γράφονται με πολυτονικό σύστημα, όπως στο πρωτότυπο.

Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα (καθαρεύουσα)

Κλίσεις: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε το Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά)

Κλιτικοί τύποι: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Έχουν κανονικά τη σελίδα τους. Πολλές τέτοιες σελίδες δημιουργούνται από robot. Οι συντάκτες μπορούν να προσθέτουν την προφορά, ομόηχα, και άλλες μορφές.

Παράδειγμα: λύνουμε

ΕΚΚΡΕΜΕΙ: αυτοποιημένα πρότυπα κλιτικών τύπων

Αναφορές: νέα ελληνικά[επεξεργασία]

Βικιλεξικό:Δομή των άρθρων#Αναφορές

Παραπέμπουμε σε Λεξικά -αλλά δεν αντιγράφουμε-

 • στην ετυμολογία
 • υποχρεωτικά, σε σπάνια λήμματα, νεολογικά λήμματα, επιστμονικούς όρους
 • υποχρεωτικά, για σπάνιες σημασίες, σπάνιους ορισμούς, επιστημονικούς ορισμούς
 • σε ειδικές σημειώσεις

Σπάνιο θεωρείται ό,τι δεν μπορεί να βρεθεί σε Λεξικά της κοινής νεοελληνικής ευρείας κυκλοφορίας και δεν είναι κοινώς γνωστό

Η παραπομπή τοποθετείται συνήθως στην ετυμολογία, αλλά και σε σπάνιες σημασίες ή σημειώσεις. Παράδειγμα: ρύπανση

 • Λεξικά:
 • Επίσης, μπορούν να γίνουν παραπομπές σε πανεπιστημιακές εργασίες, ανακοινώσεις σε συνέδρια, άρθρα έγκριτων ετυμολόγων.
 • Δεν παραπέμπουμε σε διαδικτυακές πλατφόρμες, blogs.

Μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Η ελληνική γλώσσα από το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και τον Ιουστινιανό έως το 1699 (πτώση του Χάνδακα). Η περίοδος 1453‑1699 που είναι ταυτόχρονα και πρώιμη φάση της νέας ελληνικής, εξετάζεται εδώ.
Ο τομέας 'Μεσαιωνικά ελληνικά' περιλαμβάνει λέξεις και όρους

 • που καταγράφονται σε Λεξικά της Μεσαιωνικής, κατεξοχήν για τη δημώδη γλώσσα
 • Για λέξεις, τύπους και κλίσεις της αττικίζουσας των μεσαίων χρόνων δεν γίνονται ξεχωριστές αναφορές, γιατί καλύπτετονται από τον τομέα των αρχαίων ελληνικών.

Οι περίοδοι την μεσαιωνικής είναι

 • μ1: πρώιμη μεσαιωνική 600-1100. Τα περισσότερα κείμενα εδώ, είναι σε αττικίζουσα.
 • μ2: 1100-1453. Από τον Διγενή Ακρίτη έως την άλωση.
 • μ3: 1453-1699. Από την άλωση έως την πτώση του Χάνδακα. Ταυτίζεται με την πρώιμη νεοελληνική περίοδο. Εδώ εξετάζεται η κρητική λογοτεχνία

Γραφή: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Πολυτονική, όπως στις πηγές. Εκτός από τους σύγχρονους χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα παραθέματα αλλά όχι στη λημματοποίηση και χαρακτήρες όπως:

Ϛ ϛ (στίγμα κεφαλαίο, μικρό), C c (μηνοειδές σίγμα), ȣ Ȣ (ΟΥ και ου)
Δείτε: Τυπογραφικά συμπλέγματα στη Βικιπαίδεια

Ετυμολογία: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Πέραν των γενικών συμβάσεων για την Ετυμολογία (Βοήθεια:Ετυμολογία), επιδιώκουμε να καταγράψουμε τον αιώνα ή την περίοδο εμφάνισης και χρήσης της λέξης όταν αναφέρεται ρητά στις λεξικογραφικές πηγές μας.

Παράδειγμα: κούκουρον

Προφορά: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Δεν υπάρχει Ενότητα μεσαιωνικής προφοράς στο Βικιλεξικό. (το 2020)

Δείτε το αγγλικό en:Module:grc-pronunciation

Παραθέματα: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (μεσαιωνικά ελληνικά)

Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα (μεσαιωνικά ελληνικά)
Δεν υπάρχουν παραδείγματα φτιαγμένα απ' τους συντάκτες για τα μεσαιωνικά. Μόνον παραθέματα. Γράφονται με πολυτονικό σύστημα, όπως στο πρωτότυπο. Τις περισσότερες φορές, δεν χρειάζονται μετάφραση.
Υποχρεωτική είναι η παραπομπή στο κείμενο-πηγή, κατά προτίμση με σύνδεσμο:

είτε στη Βικιθήκη s:Κατηγορία:Μεσαιωνικά κείμενα
είτε στο {{Π:Δημώδης Μεσ}}
είτε στο books.google

Παραδείγματα:

 • Ποίηση:
  Παράδειγμα: ἀστεροδρόμος
 • Αν υπάρχουν παραθέματα από διαφορετικές περιόδους, αυτές σημειώνονται στην πρώτη γραμμή του παραθέματος
  Παράδειγμα: κατόπαρδος
 • Η γραφή των παραθεμάτων μπορεί να γίνεται, ενδεικτικά, και με τυπογραφικά συμπλέγματα. Δείτε #Γραφή: μεσαιωνικά.
  Παράδειγμα: ἐξά
 • Και με μεταγραφή στο μονοτονικό:
  Παράδειγμα: ἐξά

Κλίση: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε και Παράρτημα:Γραμματική (μεσαιωνικά ελληνικά)

Δεν έχουν δημιουργηθεί πίνακες κλίσης για τα μεσαιωνικά ελληνικά στο Βικιλεξικό. Αναφερόμαστε σε κάθε κλιτικό τύπο χωριστά όπως ακριβώς τον βρίσκουμε σε παραθέματα.

Κλιτικοί τύποι: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Οι κλιτικοί τύπο για τα μεσαιωνικά ελληνικά αναφέρονται σε ιδιαίτερη Ενότητα και όχι σε Πίνακα. Θα πρέπει να είναι μαρτυρημένοι σε κείμενα. Δεν υποθέτουμε κλιτικούς τύπους. Κάθε μία απ' τις πολλές μορφές των μεσαιωνικών λέξεων, μπορεί να έχει δικούς της κλιτικούς τύπους. Επιδιώκουμε να προσδιορίσουσμε τον αιώνα ή την περίοδο χρήσης κάθε κλιτικού τύπου.

Παράδειγμα: προβίδιασμα, ξενοδοχῶ

Σελίδα κλιτικού τύπου για τα μεσαιωνικά ελληνικά δημιουργείται όταν, και μόνο όταν, υπάρχει παραπομπή σε παράθεμα με αυτόν τον κλιτικό τύπο.

Παράδειγμα: ἐξενοδοχίσθην

Πηγές: μεσαιωνικά ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (μεσαιωνικά ελληνικά)

Υποχρεωτικές. Στο τέλος κάθε μεσαιωνικού λήμματος υπάρχει η πηγή μας. Λεξικό ή πραγματεία.

Αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Η ελληνική γλώσσα,αρχαία και ελληνιστική κοινή. Από τον Όμηρο έως το τέλος της ύστερης αρχαιότητας και ως τον Ιουστινιανό (6ος αιώνας). Σε πολλά γνωστά λεξικά, η περίοδος 300-600 περιγράφεται ως 'μεσαιωνική'. Στο Βικιλεξικό, περιγράφεται ως όψιμη ελληνιστική.
Ο τομέας περιλαμβάνει λέξεις και όρους από τις εξής κατηγορίες

Γραφή: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Μικρογράμματη πολυτονική. Η προσωδία για τα δίχρονα σημειώνεται στη γραμμή λήμματος, δίπλα στο λήμμα με μεγαλύτερους ευκρινείς χαρακτήρες. Για περιπτώσεις εναλλακτικής προσωδιακής πραγμάτωσης στην αρχαία μετρική, υπάρχει σημείωση. Στους κλιτικούς πίνακες, σημειώnεται στα θέματα. Η προσωδία κλιτικών τύπων σημειώνεται στα παραδείγματα στο Παράρτημα:Γραμματική (αρχαία ελληνικά)

ᾰ   ᾱ   ῐ   ῑ   ῠ   ῡ

Ετυμολογία: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Οι συνθέσεις και οι παραγωγές περιγράφονται με ακρίβεια.

Παράδειγμα: ἐπώνυμος, -ώνυμος, στίγμα

Αναφέρονται ειδικότερα ομηρικοί τύποι, η μυκηναϊκή διάλεκτος, τα συγγενικά.
Τα λήμματα της πρωτοελληνικής και της προελληνικής σημειώνονται με * αστερίσκο, όπως όλες οι Πρωτογλώσσες.
Γίνεται αναφορά με παραπομπή σε εξειδικευμένα ετυμολογικά λεξικά, για κάθε πληροφορία.

Δείτε Βικιλεξικό:Ετυμολογία

Προφορά: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Δεν υπάρχει Ενότητα αρχαίας προφοράς στο Βικιλεξικό. (το 2020)

Δείτε το αγγλικό en:Module:grc-pronunciation

Μέρος λόγου: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε το Παράρτημα:Γραμματική (αρχαία ελληνικά)
 • Κύρια ονόματα είναι ΕΚΚΡΕΜΕΙ
 • Κοινά ουσιαστικά, αλλά με κεφαλαίο γράμμα είναι τα παράγωγά τους.

Δεν καταμετρώνται στη λημματολόγιο:

Άλλες μορφές: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Παραθέματα: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα (αρχαία ελληνικά)

Για τους συντάκτες: Βοήθεια για τις συντομογραφίες του λεξικού Liddel-Scott-Jones και άλλων βιβλιογραφικών παραπομπών

Κλίσεις: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Δείτε και Παράρτημα:Γραμματική (αρχαία ελληνικά)

Κλιτικοί τύποι: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

 • Όλοι οι τύποι που προκύπτουν από κανονικές κλίσεις (της αττικής διαλέκτου)
 • Αρχικοί τύποι (π.χ. ρημάτων): Όπως ακριβώς αναφέρονται στα Λεξικά, και υπάρχουν σε κείμενα.
 • διαλεκτικοί ή ομηρικοί κλιτικοί τύποι, όπως αναφέρονται στα Λεξικά και σε κείμενα

Πηγές: αρχαία ελληνικά[επεξεργασία]

Στο τέλος κάθε αρχαιοελληνικού λήμματος υπάρχει αναφορά σε πηγές.

 • Οπωσδήποτε στο Liddell-Scott που υπάρχει πάντοτε μέσα στο {{Π:ΛΟΓΕΙΟΝ}} (η αγγλική του έκδοση)
  • Το ΛΟΓΕΙΟΝ περιέχει και το εξαιρετικό ισπανικό DGE (Diccionario Griego-Español)
 • Η επιτομή 'Middle-Liddell' υπάρχει μεταφρασμένη στο {{Π:Λίντελ}}. Δεν περιέχει όμως όλα τα λήμματα του μεγάλου Liddell-Scott.
 • Επιπλέον μπορεί να γίνει παραπομπή και σε άλλα έγκριτα λεξικά.
  • Ειδικά για κύρια ονόματα, στο {{R:Bailly}}
 • Δείτε Κατηγορία:Πρότυπα βιβλιογραφίας και Βικιλεξικό:Ετυμολογία

Για τις συντομογραφίες του Λεξικού Liddell-Scott:

 • Συγγραφείς: @stoa.org πρόσβαση:2017.
 • Γενικές συντομογραφίες: @TLG

Σύνδεσμοι[επεξεργασία]

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για τους συντάκτες[επεξεργασία]