Χρήστης:Svlioras/Αρχαιοελληνικό Λεξικό/Θ

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

θ θʹ θα θαάσσω θαβακόν θάγω θάεο θαέομαι θαζός θάημα θαητός θαἰμάτια θαἰματίδια θαιραῖος θαιροδύτης θαιρός θαΐς θακαθαλπάς θακεῖον θακεύω θακέω θάκημα θάκησις θᾶκος θαλαμαῖος θαλάμαξ θαλάμευμα θαλαμευτός θαλαμεύτρια θαλαμεύω θαλάμη θαλαμηγός θαλαμηϊάδης θαλαμήϊος θαλαμηπολέω θαλαμηπόλος θαλαμίας θαλαμιός θαλαμίς θαλαμίτης θάλαμόνδε θαλαμόνδε θαλαμοποιός θάλαμος θάλασσα θαλασσαίγλη θαλασσαῖος θαλασσερός θαλασσεύς θαλασσεύω θαλασσία θαλασσίγονος θαλασσίδιος θαλασσίζω θαλάσσιος θαλασσίτης θαλασσοβαφέω θαλασσοβαφής θαλασσοβίωτος θαλασσοβραχής θαλασσογενής θαλασσογράφος θαλασσοδομέτρης θαλασσοειδής θαλασσόκλυστος θαλασσοκοπέω θαλασσοκράμβη θαλασσοκρατέω θαλασσοκρατία θαλασσοκράτωρ θαλασσομαχέω θαλασσομάχος θαλασσομέδων θαλασσόμελι θαλασσομιγής θαλασσόμοθος θαλασσονόμος θαλασσόπαις θαλασσόπλαγκτος θαλασσόπληκτος θαλασσόπλοος θαλασσοποιός θαλασσοπορέω θαλασσοπόρος θαλασσοπόρφυρος θαλασσόπρασον θαλασσόσημος θαλασσοτείχιστος θαλασσότοκος θαλασσουργέω θαλασσουργία θαλασσουργός θαλασσόω θαλασσώδης θαλάσσωσις θάλαττα θάλεα θαλέθω Θάλεια θάλεια θαλερόμματος θαλεροποιός θαλερός θαλερῶπις θαλέω Θαλῆς Θαλία θαλία θαλιάζω Θαλίη θαλίη θάλικτρον θαλιοποιοί θαλλία θάλλινος θαλλίον θαλλός θαλλοφαγέω θαλλοφορέω θαλλοφόρος θάλλω Θαλλώ θάλος θαλπεινός θαλπείω θαλπιάω Θάλπιος θαλπνός θάλπος θαλπτέον θαλπτήριον θαλπτήριος θάλπω θαλπωρή θαλυκρός θαλύνω θαλύπτω θαλύσια Θαλυσιάδης θαλυσιάς θαλύσσω θάλψις θάμα θαμά θαμάκης θαμάκι θαμάκις θαματροχεῖ θαμβαίνω θαμβαλέος θαμβευτής θαμβεύω θαμβέω θάμβημα θάμβησις θαμβήτειρα θαμβητός θαμβόομαι θάμβος θαμβός θαμέες θαμίζω θαμινά θαμινάκις θαμινός θάμιξ θάμνα θαμνάς Θαμνήρια θαμνίσκος θάμνισον θαμνῖτις θαμνοειδής θαμνομήκης θάμνος θαμνοφάγος θαμνώδης Θαμοῦς θαμυρίζω Θάμυρις θαμυρός θαμύς θανάσιμος θανατάω θανατηγός θανατήριος θανατηρός θανατήσιμος θανατήσιος θανατηφορία θανατηφόρος θανατιάω θανατικός θανατόεις θανατοποιός θάνατος θανατοσυναρτής θανατούσια θανατοφόρος θανατόω θανατώδης θανάτωσις θανέειν θᾶξαι θάομαι θαπ θάπος θαπτέον θαπτέος θαπτήριον θάπτω θαραπευτής θαραπεύω θαράπηνα Θαργήλια Θαργηλιών θάργηλος θαρνεύει θαρραλέος θαρρέω θαρσαλέος θαρσαλεότης θαρσέω θαρσήεις θαρσηρός θάρσησις θαρσητέον θαρσητικός θαρσοποιός θάρσος θαρσούντως θάρσυνος θαρσύνω Θαρσώ Θάρυβις θᾶσαι Θάσιος Θάσος θᾶσσον θάσσω θάσσων θατέρως θατήρ θαῦμα θαυμάζω θαυμαίνω Θαυμακία Θαυμακίη θαύμακτρον θαυμαλέος Θαύμας θαυμάσιος θαυμασιότης θαυμασιουργέω θαυμασιουργία θαυμασμός θαυμαστέος θαυμαστής θαυμαστικός θαυμαστοποιός θαυμαστός θαυμαστόω θαυματίζομαι θαυματόεις θαυματοποιέω θαυματοποιία θαυματοποιικός θαυματοποιός θαυματός θαυματουργέω θαυματούργημα θαυματουργία θαυματουργός θαῦνον θαψία θάψινος θάψος θάω θε θέα θεά θεαγγελεύς Θεαγένης θεαγενής Θεάγης θέαγον θεαγός θεαγωγέω θεαγωγός θεάζω θέαινα Θεαῖος Θεαίτητος θεαίτητος θέαμα θεάμων Θεανδρίδαι θεανή Θεανώ θεανῶσται θεάομαι θεάρεστος θεαρία θεάριον Θεάριον θεαρίς Θεαρίων θεαροδόκος θεαρός θέασις θεαστικός θεατέον θεατέος θεατής θεατικός θεατός θεατρεῖον θεάτρια θεατρίδιον θεατρίζω θεατρικός θεατρισμός θεατριστής θεατροειδής θεατροκοπία θεατροκόπος θεατροκορασία θεατροκρατία θεατροκυνηγέσιον θεατρομανέω θεατρόμορφος θέατρον θεατροποιός θεατροπώλης θεατροτορύνη θεατρώδης θεατρώνης θεάφιον θεάω θεειδής θέεινος θέειον θεεῖος θεειόω θεηγενής θεηγορέω θεηγόρος θεηδόχος θεήϊος θεηκολέω θεηκολεών θεήκολος θεηκόρος θεηλασία θεηλατέομαι θεήλατος θέημα θεημάχος θεημοσύνη θεήμων θεηπολέω θεητής θέθμιον θεία Θεία θειάζω θειασμός θειαστής θειαστικός θειάφιον Θείβαθεν Θείβαθι θεῖεν θείκελος θεϊκός θειλοπεδεύω θειλόπεδον Θειλούθιος θεῖμεν θειμωνιαί θεῖναι θεινίον θεϊνός θείνω θειογενής Θειοδάμας θειοδάμη θειόδαμος θειόδμητος θειόδομος θειόθεν θειολόγος θείομεν θεῖον θειοπαγής θειοπόλος θειοπρόπος θεῖος θειόστεπτος θειότης θειοφανής θειόχροος θειόω Θεισόα θείω θειώδης θέκλεον θελγεσίμυθος θέλγητρον Θελγῖνες θέλγμα θέλγω θελεμός θέλεος θέλημα θεληματικός θελημάτιον θελημός θελημοσύνη θελήμων θέλησις θελητής θελητός θέλκταρ θελκτήρ θελκτήριον θελκτήριος θελκτικός θέλκτρον θέλκτωρ θελξιεπής θελξίμβροτος θελξιμελής θελξίνοος θελξίπικρος θέλξις θελξίφρων θελοντής θέλυμνα θέλω θέμα θεματίζω θεματικός θεμάτιον θεματισμός θεματίτης θεματοποιέω θέμεθλα θεμείλια θεμελιακός θεμελιόθεν θεμέλιος θεμελιοῦχος θεμελιόω θεμελίωσις θεμελιωτής θέμεν θεμερός θεμερόφρων θεμερύνομαι θεμερῶπις θέμησις θεμίγονος θεμίζω θεμινήσασα θεμίξενος θεμίπλεκτος θέμις θεμισκόπος θεμισκρέων Θεμίσκυρα θέμιστα θεμιστεία θεμιστεῖος θεμιστευτός θεμιστεύω θεμίστιος Θεμίστιος Θεμιστοκλῆς Θεμιστονόη θεμιστοπόλος θεμιστός θεμιστοσύνη θεμιστοῦχος Θεμιστώ θεμίστωρ θεμιτεύω θέμιτθεν θεμιτός θεμιτώδης θεμός θεμόω θεν Θεναί θέναρ θεναρίζει θένω θέο θεοβλάβεια θεοβλαβέω θεοβλαβής θεόβουλος θεοβρότιον θεογάμια θεογαμία θεογέναιος Θεογένης θεογενής θεογεννής θεόγλωσσος Θεόγνητος Θέογνις θεογνωσία θεόγνωστος θεογονία θεόγονος θεοδαίμων θεοδαίσια θεοδέγμων Θεοδέκτης θεοδέκτωρ θεοδήλητος θεοδίδακτος θεόδματος θεοδμής θεόδμητος θεοδόνιον θεοδοσία θεοδόσιος Θεοδότης θεοδότια Θεόδοτος θεόδοτος θεοδρομέω θεόδυτα θεοδώρητος Θεόδωρος θεοείδεια θεοειδής θεοείκελος θεοεπής θεοεχθρία Θεοζοτίδης θεόθεν θεοθρέμμων θεόθρεπτος θεόθρων θεόθυτος θεοίνια θέοινος θεοισεχθρία θεοκατάρατος θεοκατασκεύαστος θεοκέλευστος θεοκῆρυξ θεοκίνητος θεοκλητέω θεόκλητος Θεοκλύμενος θεοκλυτέω θεοκλύτησις θεόκλυτος θεόκμητος θεοκολία θεοκόλος θεόκραντος θεοκρασία θεοκρατία θεοκρήπις Θεοκρίνης θεόκριτος θεόκτητος θεόκτιστος θεόκτιτος θεοκυνεῖ θεοληπτέομαι θεοληπτικός θεόληπτος θεοληψία θεολογεῖον θεολογέω θεολογία θεολόγια θεολογικός θεολόγος θεολωβήτης θεομανέω θεομανής θεομανία θεομαντεία θεομαντεῖον θεόμαντις θεομαχέω θεομαχία θεομάχος θεομηνία θεομήστωρ θεομητέω θεόμητις θεομήτωρ θεόμιμος θεομισής θεομισητία θεομίσητος θεομοιρία θεόμοιρος θεομορία θεομόριος θεόμορος θεόμορφος θεομυθία θεομυσής Θεοξένια θεοξένια θεοξένιος Θεόξενος θεοπαίγμων θεόπαις θεόπαιστος θεοπαράδοτος θεοπάτωρ θεοπειθής θεόπεμπτος θεόπιστος θεοπλαστέω θεοπλάστης θεοπληγής θεόπληκτος θεοπλήξ θεοπληξία θεόπλοκος θεόπνευστος θεόπνοος θεοποιέω θεοποιητικός θεοποίητος θεοποιΐα θεοποιός θεοπολέω θεοπόλος θεοπομπεῖν Θεόπομπος θεόπομπος θεοπόνητος θεοπρέπεια θεοπρεπής θεόπρεπτος θεοπροπέω θεοπροπία θεοπροπίη θεοπρόπιον θεοπρόπος θεοπρόσπλοκος θεοπρόσπολος θεόπτης θεοπτία θεοπτικός θεόπτυστος θεόπυρος θεόρακτος θεόργητος θεόρρητος θεόρρυτος θέορτος θεός θεόσδοτος θεόσδωρος θεοσέβεια θεοσεβέω θεοσεβής θεόσεπτος θεοσέπτωρ θεοσεχθρία θεοσημεία θεοσκνεῖ θεοσοφέω θεοσοφία θεόσοφος θεόσπορος θεόσσυτος θεόστασις θεοστήρικτος θεοστιβής θεοστυγής θεοστύγητος θεοσύλης θεοσυλία θεοσύνδετος θεόσυτος θεοταρπέες θεόταυρος θεοτείχης θεοτέρατος θεοτερπής θεότευκτος θεότης θεοτίμητος θεότιμος θεοτόκος θεότρεπτος θεοτρεφής θεούδεια θεουδής θεουργία θεουργίασμα θεουργικός θεουργός θεοφάνεια θεοφάνια θεόφαντος θεοφάντωρ θεόφατος Θεόφημος θεόφημος θεόφθεγκτος θεοφίλεια θεοφιλής θεοφίλητος θεοφιλία θεοφίλιον Θεόφιλος θεόφιλος θεοφιλότης θεόφιν θεόφοβος θεόφοιτος θεοφορέω θεοφόρησις θεοφόρητος θεοφορία θεοφόρος θεόφορος θεοφραδής θεοφραδία θεοφράδμων Θεόφραστος θεόφραστος θεοφρονέω θεοφροσύνη θεόφρουρος θεόφρων θεοφυλακτόν θεοφύλαξ θεόχαρις θεοχολωσία θεοχόλωτος θεόχρηστος θεόω θέπτανος θεράπαινα θεραπαινίδιον θεραπαινίς θεραπεία θεράπευμα θεραπευσία θεράπευσις θεραπευτέον θεραπευτέος θεραπευτήρ θεραπευτής θεραπευτικός θεραπευτός θεραπεύτρια θεραπευτρίς θεραπεύω θεραπηΐη θεραπήϊος θεραπίδιον θεράπιον θεραπίς Θεράπνα θεράπνη θεράπνιον θεραπνίς θεραπόντιον θεραποντίς θεραπουσία θεράπων θέραψ θερεία θερείαυλος θερείβοτος θερειγενής θερειλεχής θερεινόμος θέρειος θερείποτος θερείω θερέσιμον θέρετρον θερέω θερήγανον θεριακός θερίδιον θερίζω θερίκλειον θερινός θερισμός θεριστήρ θεριστήριον θεριστής θεριστικός θέριστος θεριστός θέριστρα θερίστρια θερίστριον θέριστρον θέριτος θερίτροπος Θέρμα θέρμα θερμάζω θερμαίνω Θερμαῖος θέρμανσις θερμαντέον θερμαντήρ θερμαντήριος θερμαντικός θερμαντός θερμασία θέρμασμα θέρμασσα θερμάστιον θέρμαστις θερμάστρα θερμαστρίς θερμαύστρα θερμαυστρίζω θερμαψίς θέρμη θερμηγορέω θερμημερίαι θερμηρός θερμίζω Θερμικός θέρμινος θέρμιον θερμοβαφής θερμόβλυστος θερμόβουλος θερμοδοσία θερμοδότης θερμοειδής θερμοεργός θερμοκοίλιος θερμοκρασία θερμοκύαμος Θερμολαῖος θερμολουσία θερμολουτέω θερμολούτης θερμολουτία θερμόλυχνον θερμομιγής θερμόνους θερμοπερίπατος θερμοπλάω θερμόπλησις θερμοποιός θερμοποσία θερμοπότης θερμόπρωκτος Θερμοπύλαι θερμοπύλαι θερμοπώλιον Θέρμος θέρμος θερμός θερμοσποδιά θερμότης θερμοτραγέω θέρμουθις θερμουργία θερμουργός θερμοφόρον θερμοφόρος θερμόφρων θερμοφύλαξ θερμοχύτης θερμόω θέρμυδρον Θέρμυδρον θέρμω θερμώδης Θερμώδων θερμωλή θερόεις θεροκαυσώδης θέρος Θέρσανδρος θερσιεπής Θερσίλοχος Θερσίτης θέρσος θερσός θερτήρια θέρω θές θέσις θέσκελος θέσμιος θεσμοδότης θεσμοθεσία θεσμοθετεῖον θεσμοθετέω θεσμοθέτης θεσμοθέτις θεσμοποιέω θεσμοπόλος θεσμός θεσμοσύνη θεσμοφόρια θεσμοφοριάζω θεσμοφόριον θεσμοφόριος Θεσμοφοριών θεσμοφόρος θεσμοφυλακικός θεσμοφύλαξ θεσμῳδέω θεσμῳδός θέσπαλαι Θέσπεια θεσπεσιανή θεσπέσιος θεσπεσιότης Θεσπιαί θεσπιαοιδός θεσπιδαής θεσπιέπεια Θεσπιεύς θεσπίζω θεσπιόμαντις Θέσπιος θέσπιος θεσπιόφημον Θέσπις θέσπις θέσπισις θέσπισμα θεσπιστής θεσπιῳδέω θεσπιῳδός Θεσπρωτία Θεσπρωτίς Θεσπρωτοί Θεσπρωτός Θεσσάλειος Θεσσαλία Θεσσαλίζω Θεσσαλικέτης Θεσσαλικός Θεσσαλιῶτις Θεσσαλοί Θεσσαλός θέσσασθαι Θεστιάς Θεστόρειος Θεστορίδης Θέστωρ θεσφατηλόγος θεσφατίζω θέσφατος θετέος θετήρ θέτης Θετίδειον θετικός Θέτις θετός Θετταλός Θετταλότμητον θεῦ θευ- θεύγεσθαι θευκολέω θευξένια θευπροπία θεῦσις θεῦτις θευφορία θέω θεῶ θεώματα θεωρεῖον θεωρέω θεώρημα θεωρηματικός θεωρημάτιον θεωρήμων θεώρησις θεωρητέον θεωρητήριον θεωρητής θεωρητικός θεωρητός θεώρητρα θεωρία θεωρικός θεώριος θεωρίς θεωροδοκέω θεωροδοκία θεωρόδοκος θεωροδόκος θεωρός θεωροσύνη θέωσις θεώτερος Θήβα Θηβαγενής Θῆβαι Θηβαιγενής Θηβαιεύς Θηβαϊκός Θηβαῖος Θηβαΐς Θηβαΐτης Θηβάνας Θηβάρχης Θήβασδε Θήβη Θήβηθεν Θήβησιν θῆβος θηγαλέος θηγάνη θηγανίτης θηγάνω θήγη θηγός θήγω θηέομαι θήῃς θηητήρ θηητής θηητός θήιον θήϊον θήκα θηκαῖος θηκάριον θηκεῖον θήκη θηκίον θηκοποιέω θηκοποιός θηκοφόρος θηκτός θήλα θηλάεις θηλάζω θηλαμινός θηλαμών θήλασμα θηλασμός θηλάστρια θήλεα θήλεας θηλέω θηλή θηληνός θηλοειδής θηλονή θηλυγενής θηλύγλωσσος θηλυγονέω θηλυγονία θηλυγόνος θηλυδρίας θηλυδριώδης θηλυδριῶτις θηλυκός θηλυκράνεια θηλυκρατής θηλυκτόνος θηλυκώδης θηλύλαλος θηλυμανέω θηλυμανής θηλυμελής θηλυμίτρης θηλύμορφος θηλύνοος θηλύνω θηλυπαθέω θηλύπαις θηλυποιός θηλύπους θηλυπρεπής θηλύπρινος θηλυπρόσωπος θηλυπτερίς θῆλυς θηλύσπορος θηλυστολέω θηλυστολία θηλύστολος θηλύτεκνος θηλύτης θηλυτοκέω θηλυτοκία θηλυτόκος θηλύτροπος θηλυφανής θηλυφθόριον θηλυφόνος θηλύφρων θηλύφωνος θηλύχειρ θηλυχίτων θηλυχοίρα θηλύψυχος θηλώ θῆμα θημολογέω θημών θημῶν θημωνιά θημωνοθετέω θην θήνιον θῆξις θηοῖο θῇος θηπαλέος θήρ Θήρα θήρα θηραγρέτης θηραγρία θήραγρος Θηραϊκόν Θηραῖος Θήραιος θήραμα Θηραμένης θήραρχος Θήρας θηράσιμος θηράτειρα θηρατέος θηρατήρ θηρατήριος θηρατής θηρατικός θηρατός θήρατρον θηράτωρ θηράφιον θηράω θηρεία θήρειος θηρεπῳδός θήρευμα θήρευσις θηρευτέον θηρευτήρ θηρευτής θηρευτικός θηρευτός θηρεύτρια θηρεύτωρ θηρεύω θηρεφόνος θήρη θήρημα θηρητήρ θηριάζομαι θηριακός θηριάλωσις θηριάλωτος θηρίαμβος θηριάνθρωπος θηρίδιον Θηρίκλειος θηριόβρωτος θηριοδεῖκται θηριόδηγμα θηριοδήκτης θηριόδηκτος θηριοειδής θηριοκόμος θηριοκτόνος θηριομαχέω θηριομάχης θηριομαχία θηριομάχος θηριομιγής θηριόμορφος θηρίον θηριονάρκη θηριόπληκτος θηριοποιέω θηριότης θηριοτροφεῖον θηριοτροφέω θηριοτρόφος θηριότροφος θηριόω Θηρίτας θηριώδης θηριωδία θηρίωμα θηριώνυμος θηρίωσις θηροβολέω θηρόβορος θηρόβοτος θηρόβρομος θηρόβρωτος θηρόδηκτος θηροδιδασκαλία θηροδίωξ θηροειδής θηροζυγοκαμψιμέτωπος θηροθήρας θηρόθυμος θηροκόμος θηροκτόνος θηρολέξης θηρολετέω θηρολέτης θηρόλετος θηρομαχία θηρομιγής θηρόμικτος θηρονόμος θηρόπεπλος θηροπλαστέω θηρόπλαστος θηροσκόπος θηροσύνη θηρότις θηροτόκος θηροτροφέω θηροτρόφος θηρότροφος θηρότυπος θηροφανής θηροφονεύς θηροφονέω θηροφόνος θηροφόρος θηροφύλαξ θηρόχλαινος Θήρων θής θῆσαι θησαίατο θήσασθαι θήσατο θησαυρίζω θησαυρικός θησαύρισμα θησαυρισμός θησαυριστέον θησαυριστής θησαυριστικός θησαυροποιέω θησαυροποιός θησαυρός θησαυροφυλακέω θησαυροφυλακικόν θησαυροφυλάκιον θησαυροφύλαξ θησαυρώδης Θησεῖα Θησεῖδαι θησειομύζων Θησεῖον Θησειότριψ θησεύμεθα Θησεύς Θησηΐς θῆσθαι θησομύζειν θῆσσα θήσω θῆτα θηταλά θητεία θητεῖον θητεύω θητικός θητόν θητώνιον Θήχης θι θιαγών θιακχά θιασαρχέω θιασάρχης θιασεία θιασεύω θιασίτης θιασιτικός θίασος θιασώδης θιασώτης θιασωτικός θιασῶτις θίβεις θῖβις θιβρός Θίβρων θιγάνα θιγγάνω θίγημα θίγμα θίγωνος θιδρακίνη θίδραξ θιήϊον θιμβρός θινίον θῖνος θινώδης θίξις θιπόβρωτος θίς Θίσβη θίσβη θιώτης θλαδίας θλαδιάω θλάσις θλάσμα θλάσπις θλάστης θλαστικός θλαστός θλάττω θλάω θλιβερός θλιβή θλιβίας θλίβω θλιβώδης θλιμμός θλιπτικός θλῖψις θνᾴσκω θνατός θνησείδιον θνησιμαῖος θνῆσις θνῄσκω θνητάδιος θνητογαμία θνητογενής θνητοειδής θνητός θνητότης θνητόψυχος θοάζω θόαξος Θόας θοάς θόασμα θοδράκιον Θόη θοῃρός θοίνα θοινάζω θοίναμα θοιναρμόστρια θοινατήρ θοινατήριον θοινατικός θοινάτωρ θοινάω θοίνη θοινήτωρ θοινίζω θοινοδοτέω θοῖτο θολερεῖν θολερός θολερότης θολερόφρον θολερώδης θολία θολικός θολοειδής θολομιγής θολός θόλος θολόω θολώδης θόλωσις θολωτός θονανία θοός θοόω θοραῖος θοράνας Θοράτης θόρε θορή Θορικόνδε Θορικός θορικός θορινεῦσαι θορίσκομαι θόρισμα Θόρναξ θόρνυμαι θορόεις θοροποιός θορός θόρραξ θορυβάζομαι θορυβέω θορύβηθρον θορυβητικός θορυβοποιέω θορυβοποιός θόρυβος θορυβώδης θορώδης θοῦ Θουκυδίδης θουραῖος θουράω θουρήεις θούρης θουρηταῖς θούρητρα Θουρία Θουριόμαντις Θουριοπέρσαι Θούριος θούριος θοῦρις θοῦρος θούσχοινοι θόωκος Θόων Θόωσα θόωσα Θοώτης θραγμός θράζω θραίειν Θραίκιος Θρᾴκη Θρᾳκίας Θρᾳκίζω Θρᾳκικός Θρᾴκιος Θρᾳκιστί Θρᾳκοφοίτης θρακτικόν θρανεύομαι θρανίας θρανίδιον θρανίον θρανίς θρανίτης θρανιτικός θραννομένη θρανογράφος θρᾶνος θρᾶνυξ θρανύσσω Θρᾷξ θρᾶξαι θράομαι Θρασίος θράσις Θρασκίας θράσος Θρᾷσσα θράσσω Θρασύβουλος θρασύβουλος θρασυγλωσσής θρασυγλωττία θρασύγυιος Θρασυδαῖος Θρασυδᾷος θρασύδειλος Θρασύδημος θρασυεργός θρασύθυμος θρασυκάρδιος Θράσυκλος Θράσυλλος θρασυλογέω θρασυλόγος θρασυμάχανος Θρασύμαχος θρασύμαχος θρασυμέμνων Θρασυμήδης θρασυμήδης Θρασύμηλος θρασύμητις θρασυμήχανος θρασύμυθος θράσυνος θρασύνω θρασυξενία θρασύπονος θρασυπτόλεμος θρασύς θρασύσπλαγχνος θρασυστομέω θρασυστομία θρασύστομος θρασύτης θρασύτολμος θρασύφρων θρασυφωνία θρασύφωνος θρασυχάρμης θρασύχειρ θρασυχειρία Θρασώ Θράσων Θρᾷττα θρᾷττα θράττης θραῦμα θραύπαλος θραυπίς θραυσάντυξ θραῦσις θραῦσμα θραυσμός θραυστήριος θραύστης θραυστός θραύω θράω Θρέϊσσα θρεκτικός θρεκτός θρέμμα θρεμματικός θρεμμάτιον θρεμματοτροφέω θρέξασκον θρέομαι θρέπτα θρεπτάριον θρέπτειρα θρεπτέος θρεπτήρ θρεπτήριος θρεπτήτωρ θρεπτικός θρεπτός θρέπτρα θρεσκός θρεττανελό θρέττε θρέψα θρεψίππας θρέψις θρέω θρηϊκή Θρηϊκίη Θρηίκιος Θρῆιξ Θρῄκη Θρῄκηθεν Θρῄκηνδε θρήνερως θρηνεύω θρηνέω Θρηνέω θρήνημα θρηνήσιμος θρηνητέον θρηνητήρ θρηνητήριος θρηνητής θρηνητικός θρηνήτρια θρηνήτωρ θρηνολάλος θρηνολογέω θρηνοποιός θρῆνος θρῆνυξ θρῆνυς θρηνῳδέω θρηνῴδημα θρηνώδης θρηνῳδία θρηνῳδικός θρηνῳδός θρήνωμα Θρῇξ θρήσασθαι θρησκεία θρήσκευμα θρήσκευσις θρησκευτήριον θρησκευτής θρησκεύω θρήσκια θρῆσκος θρησκώδης Θρῇσσα θρήττανον Θρῖα θριάζω θριαί θριαμβευτής θριαμβευτικός θριαμβεύω θριαμβικός θριαμβίς θριαμβοδιθύραμβος θρίαμβος θρίασις θριαστής θριάτιον θριγγίον θριγκίον θριγκός θριγκόω θριγκώδης θρίγκωμα θριδακηΐς θριδακίας θριδακίνη θριδακινίς θριδάκινος θριδάκιον θριδακίσκα θριδακώδης θρίδαξ θρίζω θριῆσαι θρινάκη θρινακία Θρινακίη θρῖναξ θρινία θρίξ Θριξάλλιος θριοβόλος θρῖον θρίον θριπήδεστος θριπόβρωτος θριποφάγος θριπώδης θρίσκειν θρίσσα θρισσέμπορος θρισσίον θρίσσω θρίττε θρίψ Θριώ θροέω θρομβεῖον θρομβοειδής θρομβόομαι θρόμβος θρομβώδης θρόμβωσις Θρονία θρονίζομαι θρονίζω Θρόνιον θρόνιον θρονίς θρονισμός θρονιστής θρονιτικός θρονίτις θρόνον θρονοποιός θρόνος θρόνωσις θρόος θροσέως θρυαλλίδιον θρυαλλίς θρύαλλον θρυαρίς θρύβω θρυγονάω θρύϊνος θρυῖτις θρυλέω θρύλημα θρυλητής θρυλητός θρύλιγμα θρυλιγμός θρυλίζω θρυλίσσω θρῦλος θρυμίς θρύμμα θρυμματίς θρυμνεύεται θρυόεις Θρυόεσσα θρυοκάλαμος θρυοκοπέω θρυοκοπία Θρύον θρύον θρυοπώλης θρυοπώλιον θρυοτίλλω θρύπτακον θρυπτέον θρυπτικός θρύπτω θρυσέλινον θρύσιος θρύψις θρύψιχος θρυψίχρως θρυώδης θρῶναξ θρῶσις θρώσκω θρῴσκω θρωσμός θρώσσει θύα θυάκτας θυάλημα θυανία θύανον θύαρος θυάρπαξ θυάς θυαφόρος θυάω Θυβριάς θυγατερεΐς θυγάτηρ θυγατριδῆ θυγατριδοῦς θυγατρίζω θυγάτριον θυγατρόγαμος θυγατρογόνος θυγατροθετέω θυγατρομιξία θυγατροποιία θυγατροποιός θυγατρότεκνον θυέεσσιν θυεία θυείδιον θύελλα θυέλλειος θυελλήεις θυελλίζω θυελλόπους θυελλοτόκος θυελλοφορέομαι θυελλώδης Θυέστειος Θυέστης θυέστης Θυεστιάδης θύεστον θυευτός θυηδόχος θυήεις θυηκόος θυηλέομαι θυηλή θυήλημα θύημα θυηπολέω θυηπολία θυηπολικός θυηπόλιον θυηπόλος θύησις θυητά θυηφάγος θυηχόος θυία Θυῖα Θυῖαι θυίαιγις θυιάς θυΐδιον θύϊνος θυϊόεν θυῖον Θυῖος θυιόω θυΐς θυΐσκη θυΐτης θυίω θυλάκη θυλακίζω θυλάκιον θυλακίς θυλακίσκος θυλακίτης θυλακόβολον θυλακοειδής θυλακόεις θυλακόομαι θύλακος θυλακοτρώξ θυλακοφορέω θυλακοφόρος θυλακώδης θῦλαξ θυλάς θυλέομαι θύλημα θύλλα θυλλίς θῦμα θυμάγροικος θυμαδέων θυμαίνω θυμαλγής θυμαλίς θύμαλλος θυμάλωψ θυμαμοργάς θυμάνδρειος θυμάντρια θυμάρεστος θυμαρέω θυμαρής θυμάρμενος θύμαρνον θυμάτιον θυματῖτις θύμβρα Θυμβραῖος θυμβρεπίδειπνος Θύμβρη Θύμβριον Θύμβρις θυμβρίτης θύμβρον θυμβροφάγος θυμβρώδης θυμελαία θυμέλη θυμελικός θυμελοποιοί θυμηγερέω θυμηγερέων θυμηδέω θυμηδής θυμηδία θυμήρης θυμηρής θυμία θυμιάζω θυμιαίνω θυμίαμα θυμίασις θυμιατέον θυμιατεύω θυμιατήριον θυμιατίζω θυμιατικός θυμιατός θυμιατρίς θυμίατρον θυμιάω θυμίδιον θυμίζω θυμικός θύμινον θύμιον θυμίτης θυμοβαρής θυμοβορέω θυμοβόρος θυμοδακής θυμοειδής θυμόεις Θυμοίτης θυμοκατοχέω θυμοκάτοχος θυμολέαινα θυμολεοντοφθόρος θυμολέων θυμολιπής θυμόμαντις θυμομαχέω θυμομαχία θύμον θυμοξάλμη θυμοπληθής θυμοποιέω θυμοραϊστής θυμός θύμος θυμοσοφικός θυμόσοφος θυμοφθορέω θυμοφθόρος θυμοφονέω θυμοφόρος θυμοχεύων θυμόω θυμώδης θύμωμα θύμωσις θυναρμόστρια θυνάσαι θυνέω θύννα θυννάζω θυνναῖος θύνναξ θυννάς θύννειος θυννευτικός θυννίζω θυννίς θυννίτης θυννοθήρας θυννοκέφαλος θυννολογέω θύννος θυννοσκοπεῖον θυννοσκοπέω θυννοσκοπία θυννοσκόπος θυννώδης θῦνος θύνω θυοδόκος θυόεις θυοκόχθεις θύον θύος θυοσκέω θυοσκόος θυοσκοπία θυοσκόπος θυόω θύπτης θύρα θυραβάθρα θυράγματα θύραζε θυράζω θύραθεν θύραθι θυραῖος θυραμάχος θυρανοίκτης θύραξ θύρασι θυραυλέω θυραυλία θύραυλος θυραωρός θυργανᾶν θύρδα Θυρέα θυρεαμαχία θυρέασπις θυρεατικοὶ θυρεατικοί θυρεαφόρος θύρεθρα θυρεοειδής θυρεοκοιλίτης θυρεός θυρεοφορέω θυρεοφόρος θυρεόω θυρεπανοίκτης θύρετρα θυρετρικός θυρευτής θύρη θυρηβόλιον θυρηβόλος θύρηθι θύρηφι θύρῃφι θυριδεύς θυρίδιον θυριδόω θυριδωτός θυριοβόλος θύριον θυρίς θυριώτης θυρξεύς θυροειδής θυροιγός θυροκιγκλίδες θυροκοπέω θυροκοπία θυροκοπικός θυροκόπος θυρόκοπος θυροκρουστία θυροπηγία θυροποιός θυρουλλεῖν θυρουρός θυροφύλαξ θυρόω θυρσάζω θυρσάριον θυρσεχθής θυρσίαμβος θυρσίνη θύρσιον θυρσίτης θυρσίων θυρσοειδής θυρσοκόμος θυρσόλογχος θυρσομανής θυρσοπλήξ θύρσος θυρσοτινάκτης θυρσοφορέω θυρσοφορία θυρσοφόρος θυρσοχαρής θυρσόω θύρωμα θυρών θυρωρεῖον θυρωρέω θυρωρός θύρωσις θυρωτός θῦσαι θυσανηδόν θυσανοειδής θυσανόεις θύσανος θυσάνουρος θυσανώδης θυσανωτός θυσείω θύσθεν θύσθλα θυσία θυσιάζω θυσιάς θυσίασμα θυσιαστήριον θυσιαστήριος θυσιαστής θύσιμος θυσιουργός θύσις θύσκα θυσμικός θυσπολίαι θυσσανόεις θυσσάς θύσσομαι θυστάς θυστήριον θύστης θύστινον θύστρα θυτεῖον θυτέον θυτέος θυτήρ θυτήριον θύτης θυτικός θύτις θύτρια θῦψαι θῦψις θύω θυώδης θυώεις θύωμα Θυώνα Θυώνη θυώνη θυωρεῖσθαι θυωρίς θυωρίτης θυωρός θώ θωάζω θωή θωίασις θωκέω θωκίζω θῶκος θωμεύω θῶμιγξ θωμίζω θώμισσον θωμός Θών Θῶν θωός θωπεία θώπευμα θωπευμάτια θωπευτικός θωπεύω θωπικός θώπτω θωρακεῖον θωρακίζω θωρακικός θωράκιον θωρακίς θωρακισμός θωρακίτης θωρακοειδής θωρακοζώνη θωρακοί θωρακοποιός θωρακοπώλης θωρακοφόρος Θώραξ θώραξ θωράσσω θωρηκοφόρος θωρηκτής θώρηξ θώρηξις θωρήσσω θώς θῶσθαι θώσσω θωστήριον θωτάζω θωϋκτήρ θωῦμα θωΰσσω θώψ