සුබ නව වසරක් වේවා

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ετυμολογία

[επεξεργασία]
සුබ නව වසරක් වේවා < → δείτε τις λέξεις සුබ, නව, වසරක් και වේවා

Έκφραση

[επεξεργασία]

සුබ නව වසරක් වේවා (si)