Χρήστης:Flubot/Νέα Κλείδα

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Διαγράφει την παλιά κλείδα ταξινόμησης και βάζει στη θέση της το {{κλείδα-ελλ}} (μόνο για ελληνικές λέξεις)

# -*- coding: utf-8 -*-
u"""
Αυτό το script μεταφέρει όλους τους πολυγλωσσικούς συνδέσμους στο κάτω μέρος
της σελίδας, όλες τις κατηγορίες στο κάτω μέρος πριν από τους πολυγλωσσικούς, 
και προσθέτει το πρότυπο {{κλείδα ταξινόμησης}} μόλις πριν από τις κατηγορίες.

Το πρότυπο καλείται με την κατάλληλη παράμετρο για την γλώσσα (fr, en, κλπ),
ανάλογα με το πρότυπο γλώσσας στην αρχή της σελίδας ({{=nn=}}). (Ψέματα!)

Υποστηρίζονται οι εξής παράμετροι:

&params;

Much of this code was stolen from cosmetic_changes.py.

"""
__version__ = '$Id: default_kleidaTaksinomhshs.py 4260 2007-09-12 22:12:11Z wikipedian $'
import wikipedia, pagegenerators, string
import sys
import re

warning = u"""Προσοχή! Αν σκοπεύετε να εκτελέσετε αυτό το μποτ κάπου αλλού εκτός από
το el.wiktionary, ξανασκεφτείτε το!"""

docuReplacements = {
  '&params;': pagegenerators.parameterHelp,
  '&warning;': warning,
}

# Summary message when using this module as a stand-alone script
msg_standalone = {
  'el': u'Bot: εισαγωγή κλείδας ταξινόμησης',
}

class EpiloghKleidaTaksinomhshsToolkit:
  def __init__(self, site, title, exceptions = [], debug = False):
    self.site = site
    self.debug = debug
    self.title = title
    self.exceptions = exceptions

  def allagh(self, keimeno):
    """
    Given a wiki source code text, returns the cleaned up version.
    FIXME σύνοψη εδώ
    """
    palioKeimeno = keimeno
    #protypo = u'{{κλείδα-ελλ}}'
    # αφαιρούμε την επόμενη κενή γραμμή μαζί με το πρότυπο αν υπάρχει
    protyporegexp = u'\{\{κλείδα ταξινόμησης\|[^\}]*\}\}(\r\n\r\n|$)'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp)
    protyporegexp1 = u'\{\{κλείδα ταξινόμησης\|[^\}]*\}\}\r\n'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp1)
    protyporegexp2 = u'\{\{κλείδα-ελλ\}\}(\r\n\r\n|$)'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp2)
    protyporegexp3 = u'\{\{κλείδα-ελλ\}\}(\r\n|$)'
    keimeno = self.removeKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno,protyporegexp3)
    keimeno = self.addKleidaTaksinomhshsProtypo(keimeno)
    if self.debug:
      wikipedia.showDiff(palioKeimeno, keimeno)
    return keimeno

  def paragwghKleidaTaksinomhshsProtypo(self):
    protypo = u'{{κλείδα-ελλ}}'
    return protypo

  def removeKleidaTaksinomhshsProtypo(self,keimeno,protypo):
    u"""
    remove old template if it is there
    """
    teliko_keimeno = re.sub(protypo,u'',keimeno)
    return teliko_keimeno

  def addKleidaTaksinomhshsProtypo(self,keimeno):
    u"""
    stuff provided protypo into the wikitext 
    right before categories and interwiki links.
    """

    # βρίσκουμε σημάδι που δεν περιέχεται ήδη στο κείμενο
    marker = '@@'
    while marker in keimeno:
      marker += '@'

    site = self.site 
    protypo = u'{{κλείδα-ελλ}}'
    kathgories = wikipedia.getCategoryLinks(keimeno, site = site)
    xwris_kathgories = wikipedia.removeCategoryLinks(keimeno, site = site, marker = '')
    interwiki = wikipedia.getLanguageLinks(xwris_kathgories, insite = site)
    textnocatsnoiws = wikipedia.removeLanguageLinks(xwris_kathgories.replace(marker,'').strip(), site = self.site) + site.family.category_text_separator + protypo + site.family.category_text_separator
    # βάζουμε τώρα τις κατηγορίες, τους συνδέσμους
    me_kathgories = wikipedia.replaceCategoryLinks(textnocatsnoiws, kathgories, site = self.site)
    teliko_keimeno = wikipedia.replaceLanguageLinks(me_kathgories, interwiki, site = self.site)
    return teliko_keimeno

class EpiloghKleidaTaksinomhshsBot:
  def __init__(self, generator, exceptions=[], acceptall = False):
    self.generator = generator
    self.acceptall = acceptall
    self.exceptions = exceptions
    # Load default summary message.
    wikipedia.setAction(wikipedia.translate(wikipedia.getSite(), msg_standalone))

  def checkExceptions(self, original_text):
    """                                             
    If one of the exceptions applies for the given text, returns the                
    substring which matches the exception. Otherwise it returns None.                   
    """
    for exception in self.exceptions:
      hit = exception.search(original_text)
      if hit:
        return hit.group(0)
    return None

  def treat(self, page):
    try:
      # Show the title of the page we're working on.
      # Highlight the title in purple.
      wikipedia.output(u"\n\n>>> \03{lightpurple}%s\03{default} <<<" % page.title())
      ccToolkit = EpiloghKleidaTaksinomhshsToolkit(page.site(), page.title, debug = True)
      keimeno = page.get()
      match = self.checkExceptions(keimeno)
      # skip all pages that contain certain texts     
      if match:
        wikipedia.output(u'Skipping %s because it contains %s' % (page.aslink(), match))
      else:
        allages = ccToolkit.allagh(keimeno)
        if allages != keimeno:
          if not self.acceptall:
            choice = wikipedia.inputChoice(u'Do you want to accept these changes?', ['Yes', 'No', 'All'], ['y', 'N', 'a'], 'N')
            if choice in ['a', 'A']:
              self.acceptall = True
          if self.acceptall or choice in ['y', 'Y']:
            page.put(allages)
        else:
          wikipedia.output(u"Καμία αλλαγή δεν χρειάστηκε στο %s" % page.title())
    except wikipedia.NoPage:
      wikipedia.output(u"Η σελίδα %s δεν υπάρχει;!" % page.aslink())
    except wikipedia.IsRedirectPage:
      wikipedia.output("Η σελίδα %s είναι ανακατεύθυνση, skipping." % page.aslink())
    except wikipedia.LockedPage:
      wikipedia.output(u"Η σελίδα %s είναι κλειδωμένη;!" % page.aslink())

  def run(self):
    for page in self.generator:
      self.treat(page)
      original_text = page.get()

def main():
  #page generator
  gen = None
  PageTitles = []
  exceptions=[]
  namespaces = []
  regex = False
  caseInsensitive = False
  # This factory is responsible for processing command line arguments
  # that are also used by other scripts and that determine on which pages
  # to work on.
  genFactory = pagegenerators.GeneratorFactory()

  for arg in wikipedia.handleArgs():
    if arg.startswith('-except:'):
      exceptions.append(arg[8:])
    elif arg == '-regex':
      regex = True
    elif arg == '-nocase':
      caseInsensitive = True
    elif arg.startswith('-namespace:'):
      try:
        namespaces.append(int(arg[11:]))
      except ValueError:
        namespaces.append(arg[11:])
    elif arg.startswith('-page'):
      if len(arg) == 5:
        PageTitles.append(wikipedia.input(u'Which page do you want to change?'))
      else:
        PageTitles.append(arg[6:])
    else:
      generator = genFactory.handleArg(arg)
      if generator:
        gen = generator
      else:
        wikipedia.showHelp()
        
  for i in range(len(exceptions)):
    exception = exceptions[i]
    if not regex:
      exception = re.escape(exception)
    if caseInsensitive:
      exceptionR = re.compile(exception, re.UNICODE | re.IGNORECASE)
    else:
      exceptionR = re.compile(exception, re.UNICODE)
    exceptions[i] = exceptionR

  if PageTitles:
    pages = [wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), PageTitle) for PageTitle in PageTitles]
    gen = iter(pages)
  if not gen:
    wikipedia.showHelp()
  elif wikipedia.inputChoice(warning + u'\nΘέλετε σίγουρα να συνεχίσετε;', ['yes', 'no'], ['y', 'N'], 'N') == 'y':
    if namespaces != []:
      gen = pagegenerators.NamespaceFilterPageGenerator(gen, namespaces)
    preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen)
    bot = EpiloghKleidaTaksinomhshsBot(preloadingGen, exceptions)
    bot.run()

if __name__ == "__main__":
  try:
    main()
  finally:
    wikipedia.stopme()