Βικιλεξικό:Ετυμολογία

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Στα λήμματα του Βικιλεξικού υπάρχει η ενότητα "Ετυμολογία" στην οποία καταγράφονται οι επικρατούσες απόψεις για την ετυμολογία του λήμματος.

Το Βικιλεξικό δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για τη συζήτηση ή την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνών για την ετυμολογία ενός λήμματος.

Δείτε

Για βοήθεια στον τρόπο προσθήκης ετυμολογίας δείτε

Πηγές

Συμβουλευόμαστε αξιόπιστες πηγές για να διαπιστώσουμε την ετυμολογία μιας λέξης.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για διάφορες γλώσσες:

Για τα ελληνικά:

 • Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ηλεκτρονική έκδοση (πρότυπο {{Β:ΛΚΝ}})
 • Το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Β:Μπαμπινιώτης 2002}}
 • Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Νικόλαος Ανδριώτης) ({{Β:Ανδριώτης 1983}}
 • Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Γεώργιος Μπαμπινιώτης) ({{Β:Μπαμπινιώτης 2010}}
 • Dictionnaire étymologique de la langue grecque (Pierre Chantraine, 1968-80) {{R:Chantraine}}
 • Etymological Dictionary of Greek (Robert Beekes, 2010) ({{R:Beekes:grc}}
 • Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής (Johann Baptist Hofmann, 1950) ({{R:Hofmann}}
 • Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen (Rafał Rosół, 2013)
 • Griechisches etymologisches Wörterbuch (Hjalmar Frisk, 1960-62)
 • A Greek-English Lexicon (Henry George Liddell, Robert Scott, 1843), ηλεκτρονική έκδοση που υπάρχει στο {{Β:ΛΟΓΕΙΟΝ}} και @perseus.tufts.edu
  • ελληνική μετάφραση – Μέγα Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης (Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1904) {{R:LSK}}