ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Αρχαία ελληνικά (grc)[επεξεργασία]

Ετυμολογία [επεξεργασία]

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω < → δείτε τις λέξεις , ἔχων, ὦτα, ἀκούειν και ἀκουέτω. Η έκφραση προέρχεται από από αντίστοιχη έκφραση της Καινής Διαθήκης.

Έκφραση[επεξεργασία]

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

  • (ελληνιστική κοινή) (μεταφορικά) αυτός που έχει την ικανότητα να καταλάβει κάτι ας καταλάβει
    ※  2ος κε αιώνας Καινή Διαθήκη, Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον, 13.43
    τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
    ※  2ος κε αιώνας Καινή Διαθήκη, Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν, 8.8 ((8.5-8.8))
    Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ· καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]