Πρότυπο:κλη

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:κλη/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Γενικά: Το Πρότυπο:κλη, στην ενότητα «Ετυμολογία», για κληρονομημένες λέξεις από προηγούμενη φάση της ίδιας γλώσσας, εντάσσει το λήμμα σε Κατηγορία:Κληρονομημένες λέξεις από..., και παράλληλα σε Κατηγορία:Προέλευσης.
Αν οι λέξεις έχουν αλλάξει μορφή, τότε χρησιμοποιήστε το {{ετυμ}} που δίνει μόνον 'Προέλευση'.
Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι ονομασίες των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Τρόπος χρήσης[επεξεργασία]

{{κλη|dd|rr|ωωωω|ςςς ωωωω}}
Οι δύο παράμετροι που βάζουν το λήμμα στις Κατηγορίες είναι:

 • dd ο κωδικός iso δότριας-γλώσσας
 • rr ο κωδικός iso αποδέκτριας-γλώσσας
 • Εάν δεν δοθούν και οι δύο κωδικοί (βλ. κωδικούς γλωσσών), βλέπετε μια κόκκινη προειδοποίηση στο πάνω μέρος της Επεξεργασίας. Πάντως δεν είναι υποχρεωτικοί.

Επιπλέον:

 • ωωωωω = η λέξη δότης, με σύνδεσμο ακριβείας στην ενότητα της γλώσσας της
 • ςςς ωωωω = η εμφάνιση της λέξης δότριας, αν επιθυμείτε να διαφοροποιείται
 • |text= => αναγράφεται αναλυτικό κείμενο: => κληρονομημένη από την
 • |nocat= => δεν θα μπει το λήμμα σε καμιά κατηγορία

Οι Κατηγορίες στις οποίες θα μπει το λήμμα είναι:

Κατηγορία:Κληρονομημένες λέξεις από τα dd...ά (cc...ά)
Κατηγορία:Rr...ές λέξεις dd....ής προέλευσης.

Παράμετροι[επεξεργασία]

Αριθμητικές παράμετροι[επεξεργασία]

Προαιρετικές:

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας του ετύμου
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας της ετυμολογούμενης λέξης
  Για ένταξη σε Κατηγορία, οι κωδικοί γλωσσών είναι απαραίτητοι.
 • |3= το έτυμο με σύνδεσμο ακριβείας
 • |4= η εμφάνιση του ετύμου αν είναι επιθυμητή μια παραλλαγή

Ονομαστικές παράμετροι[επεξεργασία]

 • |text= Αναγραφή κειμένου: δάνειο από την
 • |nocat= Το λήμμα δεν θα μπει σε Κατηγορίες.

Παρατηρήσεις[επεξεργασία]

 • Αν η πηγή μας δεν ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για κληρονομιά, χρησιμοποιούμε το πρότυπο {{ετυμ}} που δίνει Προέλευση, που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

test[επεξεργασία]

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ
*1 {{κλη}} +warning
*2 {{κλη|grc}} +warning
*3 {{κλη|grc|el}} +Κατηγορίες
*4 {{κλη|grc|el|δημοκρατία}}
*5 {{κλη|grc|el|δημοκρατία|text=xxx}} +κείμενο
*6 {{κλη|grc|el|δημοκρατία|nocat=xxx}} όχι κατηγορίες
*7 {{κλη||el|δημοκρατία}} +warning
*8 {{κλη|grc||δημοκρατία}} +warning Δεν εννοείται η γλώσσα el
*9 {{κλη|grc-koi|el|φιλελεύθερος|φιλ-ελεύθερος}} => με αναγραφή του 'φιλ-ελεύθερος', με σύνδεσμο στο 'φιλελεύθερος'
*0 {{κλη|kath|el|αερολιμήν}}