Πρότυπο:δαν

Από Βικιλεξικό
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:δαν/οδηγίες. [επεξεργασία]
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Γενικά: Στην ενότητα «Ετυμολογία», εντάσσει το λήμμα Κατηγορία:Δάνεια της γλώσσας του, και παράλληλα σε Κατηγορία:... λέξης προέλευσης από ...
Για ειδικές κατηγορίες δανείων, χρησιμοποιήστε τα πρότυπα {{μτφδ}} (για μεταφραστικά δάνεια όπως 'ουρανοξύστης') και {{σμσδ}} (για σημασιολογικά δάνεια όπως 'ποντίκι'). Γενικώς για 'προελεύσεις' λέξεων, χρησιμοποιήστε το {{ετυμ}}.
Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:ετυμολογία. Οι ονομασίες των γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Τρόπος χρήσης[επεξεργασία]

{{δαν|dd|rr|ωωωω|ςςς ωωωω}}

 • δαν:

Οι δύο παράμετροι που βάζουν το λήμμα στις Κατηγορίες είναι:

 • dd ο κωδικός iso δότριας-γλώσσας
 • rr ο κωδικός iso αποδέκτριας-γλώσσας
 • Εάν δεν δοθούν και οι δύο κωδικοί (βλ. κωδικούς γλωσσών), βλέπετε μια κόκκινη προειδοποίηση στο πάνω μέρος της Επεξεργασίας. Πάντως δεν είναι υποχρεωτικοί.

Επιπλέον:

 • ωωωωω = η λέξη δότης, με σύνδεσμο ακριβείας στην ενότητα της γλώσσας της
 • ςςς ωωωω = η εμφάνιση της λέξης δότριας, αν επιθυμείτε να διαφοροποιείται
 • |text= => αναγράφεται αναλυτικό κείμενο: => δάνειο από την
 • |nocat= => δεν θα μπει το λήμμα σε καμιά κατηγορία

Οι Κατηγορίες στις οποίες θα μπει το λήμμα είναι:

Κατηγορία:Δάνεια από τα dd..ά (rr...ά)
Κατηγορία:Rr...ές λέξεις dd....ής προέλευσης.

Παράμετροι[επεξεργασία]

Αριθμητικές παράμετροι[επεξεργασία]

Προαιρετικές:

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας του ετύμου
 • |2= ο κωδικός iso της γλώσσας της ετυμολογούμενης λέξης
  Για ένταξη σε Κατηγορία, οι κωδικοί γλωσσών είναι απαραίτητοι.
 • |3= το έτυμο με σύνδεσμο ακριβείας
 • |4= η εμφάνιση του ετύμου αν είναι επιθυμητή μια παραλλαγή

Ονομαστικές παράμετροι[επεξεργασία]

 • |text= Αναγραφή κειμένου: δάνειο από την
 • |nocat= Το λήμμα δεν θα μπει σε Κατηγορίες.

Παρατηρήσεις[επεξεργασία]

 • Το πρότυπο {{δαν}} χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον άμεσο δανεισμό της γλώσσας του λήμματος από τη γλώσσα δανείστρια (Κατηγορία:Δάνεια από...). Ταυτόχρονα, εννοείται και ότι έχει και προέλευση απ' αυτήν. (Κατηγορία:Προέλευση από...). Οι παραπέρα γλώσσες δανεισμών προς τη δανείστρια γλώσσα αποτελούν μόνον αναφερόμενες απώτερες προελεύσεις. Δανεισμοί προς τη δανείστρια γλώσσα, θα περιγραφούν στο δικό της λήμμα.

test[επεξεργασία]

 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ
tested
==test==
<pre>
*1 {{δαν}} +warning
*2 {{δαν|en}} +warning
*3 {{δαν|en|el}} +Κατηγορία:Δάνεια από τα αγγλικά (ελληνικά) +Κατηγορία:Ελληνικές λέξεις αγγλικής προέλευσης
*4 {{δαν|en|el|electric}}
*5 {{δαν|en|el|electric|text=xxx}} +κείμενο (xxx = γράφουμε ό,τι θέλουμε)
*6 {{δαν|en||ηλεκτρικός}} + warning Δεν εννοείται η γλώσσα el
*7 {{δαν||pt|pala}} +warning
*8 {{δαν|en|el|ηλεκτρικός|ηλεκτρικός, ‑ή, -ό}} => 'ηλεκτρικός, -ή, -ό', με σύνδεσμο στο 'ηλεκτρικός'
*9 {{δαν|es|pt|pala|palabra|text==}}