Κατηγορία:Πρότυπα κλίσεων (λατινικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ουσιαστικά

[επεξεργασία]

Α Κλίση

[επεξεργασία]

Λατινικά ουσιαστικά Α κλίσης

 • Για το agricola, γράφουμε {{la-κλίσ-1η|agircol}}

Λατινικά ουσιαστικά Α κλίσης χωρίς πληθυντικό

 • Για το Aba, γράφουμε {{la-κλίσ-1η|Ab|enik=1}}

Λατινικά ουσιαστικά Α κλίσης χωρίς ενικό

 • Για το Athenae, γράφουμε {{la-κλίσ-1η|Athen|plith=1}}


Β Κλίση

[επεξεργασία]

Λατινικά ουσιαστικά Β κλίσης

 • Για το cuniculus, γράφουμε {{la-κλίσ-2η|cunicul}}

Λατινικά ουσιαστικά Β κλίσης χωρίς πληθυντικό

 • Για το Peneus, γράφουμε {{la-κλίσ-2η|Pene|enik=1}}


Λατινικά κύρια ονόματα Β κλίσης και το προσηγορικό filius

 • Για το Ovidius, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-ius|Ovidi|enik=1}}
 • Για το filius, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-ius|fili}}


Λατινικά ουσιαστικά Β κλίσης σε -er

 • Για το puer, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-er|puer}}
 • Για το magister, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-er|magister|magistr}}


Λατινικά ουσιαστικά Β κλίσης σε -os

 • Για το atheos, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-Greek|ath}}


Λατινικά ουδέτερα ουσιαστικά Β κλίσης σε -um και -ium

 • Για το pilum, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-ουδ|pil}}
 • Για το praestigium, γράφουμε {{la-κλίσ-2η-ουδ|praestigi|gen=1}}


Γ Κλίση

[επεξεργασία]

Λατινικά ουσιαστικά Γ κλίσης

 • Για το professor, γράφουμε {{la-κλίσ-3η|professor}}
 • Για το evasio, γράφουμε {{la-κλίσ-3η|evasio|evasion}}
 • Για το urbs, γράφουμε {{la-κλίσ-3η|urbs|urb|gen=1}}
 • Για το Pluto, γράφουμε {{la-κλίσ-3η|Pluto|Pluton|enik=1}}


Λατινικά ουσιαστικά Γ κλίσης ισοσύλλαβα

 • Για το auris, γράφουμε {{la-κλίσ-3η-i|auris|aur}}


Λατινικά ουσιαστικά Γ κλίσης ουδετέρων σε -e, -al, -ar

 • Για το mare, γράφουμε {{la-κλίσ-3η-ουδ-e-al|mare|mar}}


Λατινικά ουσιαστικά Γ κλίσης ουδετέρων

 • Για το genus, γράφουμε {{la-κλίσ-3η-ουδ-διπλ|genus|gener}}


Δ Κλίση

[επεξεργασία]

Λατινικά ουσιαστικά Δ κλίσης

 • Για το manus, γράφουμε {{la-κλίσ-4η|man}}


Λατινικά ουσιαστικά Δ κλίσης ουδέτερα

 • Για το cornu, γράφουμε {{la-κλίσ-4η-ουδέτερο|corn}}


Ε Κλίση

[επεξεργασία]

Λατινικά ουσιαστικά Ε κλίσης

 • Για το dies, γράφουμε {{la-κλίσ-5η|di}}
 • Για το fides, γράφουμε {{la-κλίσ-5η|fid|enik=1}}


Λατινικά ουσιαστικά Ε κλίσης χωρίς γενική, δοτική και αφαιρετική πληθυντικού

 • Για το species, γράφουμε {{la-κλίσ-5ηΟΑΚ|speci}}


Επίθετα

[επεξεργασία]

Λατινικά επίθετα β κλίσης

 • Για το magnus, γράφουμε {{la-κλίσ-1&2|magn}}


Λατινικά επίθετα β κλίσης σε -er

 • Για το pulcher, γράφουμε {{la-κλίσ-1&2-er|pulcher|pulchr}}


Λατινικά επίθετα γ κλίσης σε -is, -is, -e

 • Για το manualis, γράφουμε {{la-κλίσ-3-is-is-e|manual}}


Λατινικά επίθετα γ κλίσης σε -er, -is, -e

 • Για το acer, γράφουμε {{la-κλίσ-3-er-is-e|acer|acr}}


Λατινικά επίθετα γ κλίσης τριγενή και μονοκατάληκτα

 • Για το princeps, γράφουμε {{la-κλίσ-3-επιθ-μον|princeps|princip}}


Λατινικά επίθετα γ κλίσης συγκριτικού βαθμού

 • Για το maior, γράφουμε {{la-κλίσ-συγκριτ|ma}}


Λατινικές μετοχές ενεστώτα γ κλίσης

 • Για το constans, γράφουμε {{la-κλίσ-3-μτχ|constans|constant}}


Αντωνυμίες

[επεξεργασία]

Λατινικές αντωνυμίες με γενική -ius

 • Για το nullus, γράφουμε {{la-κλίσ-1&2-ius|nullus|null}}
 • Για το alter, γράφουμε {{la-κλίσ-1&2-ius|alter|alter}}


Βοηθητικό

[επεξεργασία]

Για το ρήμα sum και τα σύνθετά του

 • Για το absum, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-sum|ab}}


Α' Συζυγία

[επεξεργασία]

Λατινικά ρήματα α συζυγίας

 • Για το amo, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-1η|am|amav|amat}}
 • Για το ballo που δεν έχει σουπίνο και παρακείμενο, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-1η|ball||||supinum=1|perfectum=1}}


Λατινικά ρήματα α συζυγίας αποθετικά

 • Για το admiror, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-1η-αποθ|admir|admitat}}


Β' Συζυγία

[επεξεργασία]

Λατινικά ρήματα β συζυγίας

 • Για το deleo, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-2η|dele|delev|delet}}


Λατινικά ρήματα β συζυγίας χωρίς σουπίνο

 • Για το remaneo, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-2η-όχισουπίνο|remane|remans}}


Λατινικά ρήματα β συζυγίας αποθετικά

 • Για το fateor, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-2η-αποθ|fate|fass}}


Λατινικά ρήματα β συζυγίας ημιαποθετικά

 • Για το soleo, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-2η-ημιαποθ|sole|solit}}


Γ' Συζυγία

[επεξεργασία]

Λατινικά ρήματα γ συζυγίας

 • Για το ago, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η|ag|eg|act}}

Λατινικά ρήματα γ συζυγίας dico και duco (θα ενσωματωθεί στην la-κλίσ-ρήμ-3η)

 • Για το dico, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-dico|dic|dix|dict}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας ferro και παράγωγά του

 • Για το fero, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-fero|fer|tul|lat}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας ημιαποθετικά

 • Για το confido, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-ημιαποθ-2|confid|confiss}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας σε -io που ανήκουν στην κατηγορία των 15

 • Για το capio, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-15|cap|cep|capt}}


Λατινικά αποθετικά ρήματα γ συζυγίας σε -io που ανήκουν στην κατηγορία των 15

 • Για το egredior, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-15-αποθ|egred|egress}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας χωρίς σουπίνο (θα ενσωματωθεί στην la-κλίσ-ρήμ-3η)

 • Για το disco, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-όχισουπίνο|disc|didic}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας αποθετικά

 • Για το sequor, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-αποθ|sequ|secut}}


Λατινικά ρήματα γ συζυγίας αποθετικά

 • Για το devertor, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-3η-ημιαποθ|devert|devert|devers}}


Δ' Συζυγία

[επεξεργασία]

Λατινικά ρήματα δ συζυγίας

 • Για το audio, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-4η|audi|audiv|audit}}


Λατινικά ρήματα δ συζυγίας αποθετικά

 • Για το molior, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-4η-αποθ|moli|molit}}


Λατινικά ρήματα δ συζυγίας: eo και τα σύνθετά του

 • Για το eo, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-4η-eo|e|iv|it|i|energ=1}}
 • Για το adeo, που απαντά και στην παθητική φωνή, γράφουμε {{la-κλίσ-ρήμ-4η-eo|ade|adiv|adit|adi|energ=1|path=1}}

Σελίδες στην κατηγορία "Πρότυπα κλίσεων (λατινικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 52 σελίδες, από 52 συνολικά.