Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (μεσαιωνικά ελληνικά)

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Βικιλεξικό » Βιβλιοθήκη » grc αρχαία ελληνικά :: gkm μεσαιωνικά ελληνικά :: el νέα ελληνικά :: συντομογραφίες

ΠΕΡΙΟΔΟΙ - PERIODS

αιώνας
century
περίοδος
period
εδώ υπάγονται included
7-8-9-10 (600-1100) μ1 Ιουστινιανός. Αττικίζοντες βυζαντινοί. όψιμη κοινή. Iustinianus. Atticist Byzantines. Late Koine.
11-12-13 (1100-1453) μ2 δημώδης μεσαιωνική. Διγενής. vernacular mediaeval texts. Digenes.
14-15-16 (1453-1669) μ3 κρητική λογοτεχνία. όψιμη μεσαιωνική ή πρώιμη νεοελληνική. Creatan literature. Late Medieval or Early Modern Greek.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - AUTHORS

abbr. συντ. LINK - όνομα (monotonic) s. p name (latin + epithet or transcription) lang.
m1 μ1 μεσαιωνική1 600-1100 7-10 ↓ μ1 medieval1 600-1100 grc-koi-late
Agath. ? Αγαθίας 6 ↓ μ1 Agathias historicus et epigrammaticus grc-koi-late
HschMil. Ησ.Μιλ. Ησύχιος ο Μιλήσιος 6 ↓ μ1 Hesychius Milesius historicus grc-koi-late?
HschSin. Ησ.Σιν. Ησύχιος Σιναΐτης 7 ↓ μ1 Hesychius Sinaitis?? grc-koi-late?
Cod.Just. Κώδ.Ιουστ. Ιουστινιανός 6 ↓ κ3/μ1 Iustinianus Imperator?? grc-koi-late
CosmInd. ΚοσμΙνδ.? Κοσμάς Ινδικοπλεύστης 6 ↓ μ1 Cosmas Indicopleustes grc-koi-late
Cecaum. Κεκαυμ.? Κεκαυμένος 11 ↓ μ1 Cecaumenow grc-koi-late gkm
Malal. Μαλάλ. Μαλάλας, Ιωάννης 6 ↓ μ1 Malalas, Ioannes grc-koi-late gkm
Porphyrog.? Πορφυρογ. Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνος 10 μ1 Porphyrogennitos, Constantinos VII gkm?
Procop. Προκόπ. Προκόπιος 6 ↓ μ1 Procopius Caesariensis historicus grc-koi-late
Phot. Φώτ. Φώτιος 9 ↓ μ1 Photius grc-koi-late
m2 μ2 μεσαιωνική2 1100-1453 11-12-13 μ2 medieval2 1100-1453 gkm
Dig. Διγ. Διγενής Ακρίτης, ανωνύμου 13 μ2 Digenis Akritis, anon gkm
Kallim. Καλλίμ. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη, ανωνύμου 12 μ2 Kallimachos & Chrysoroi, anon gkm
GCedr@LBG Κεδρ. Κεδρηνός, Γεώργιος 11/12 μ2 Cedrenus, Georgius grc-koi-late?
Comn. [Anna] Κομν. Κομνηνή, Άννα 11/12 μ2 Comnena, Anna grc-att
Zonar. Ζωναρ. Ζωναράς, Ιωάννης 12 μ2 Zonaras, Ioannis gkm
Manas. Μανασσ. Μανασσής, Κωντσταντίνος 12 μ2 Manasses, Constantinos gkm
Prodr. Πρόδρ. Πρόδρομος, Θεόδωρος 12 μ2 Prodromos, Theodoros gkm
Ptochoprodr. Πτωχοπρόδρ. Πτωχοπρόδρομος, ανωνύμου 12b μ2 Ptochoprodromos, anon gkm
Span. Σπαν. Σπανέας, ανωνύμου 12 μ2 Spaneas, anon gkm
Tz. Τζ. Τζέτζης, Ιωάννης 12 μ2 Tzetzis, Ioannis gkm
Chon. Χων. Χωνιάτης, Νικήτας 12 ↓ μ3 Choniates, Nicetas grc-koi-late
m3 μ3 μεσαιωνική3 1453-1669 όψιμη μεσαιωνική ή πρώιμη νεοελληνική 14-15-16 μ3 medieval3 1453-1669 Late Medieval or Early Modern Greek gkm-late/el-early
Varouchas? Βαρούχας Βαρούχας, Μανόλης 16/17 μ3 Varouchas, Manolis gkm el
Vel. Βελ. Βελισαρίου διήγησις, ανωνύμου 14 μ3 Velissarius, anon gkm
Georgil? Γεωργηλ. Γεωργηλάς (Εμμανουήλ Λιμενίτης) 15 μ3 Georgilas (Emmanuil Limenitis) gkm el
Erotop. Ερωτοπ. Ερωτοπαίγνια, ανωνύμου 15 μ3 Erotopaegnia, anon gkm
ZygomTh. ΖυγομΘ. Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος 16 μ3 Zygomalas, Theodosios gkm
ZygomI. ΖυγομΙ. Ζυγομαλάς, Ιωάννης 15/16 μ3 Zygomalas, Ioannis gkm
Zotikos?
Parasp.?
Ζωτικός?
Παρασπ.?
Ζωτικός, Παρασπόνδυλος 16 μ3 Zoticos, Paraspondylos gkm
? Θυσ Θυσία του Αβραάμ, ανωνύμου 17 μ3 ? gkm el
IoannouM.? ΙωΜανθ. Ιωάννου, Μάνθος 17/18 μ3 Ioannou, Manthos gkm
Korn. Κορν. Κορνάρος, Βιτσέντσος 16/17 μ3 Kornaros, Vitsentzos gkm-crt el-crt
Codin.? Κωδιν.? Κωδινός, Γεώργιος. Κουροπαλάτης 15 μ3 Codinus, Georgius. Curopalates gkm
Liv. Λίβ. Λίβιστρος και Ροδάμνη, ανωνύμου 15 μ3 Livistros & Rodamni, anon gkm
Mach. Μαχ. Μαχαιράς, Λεόντιος 15 μ3 Machairas, Leontios gkm-cyp
Poulol. Πουλολ. Πουλολόγος, ανωνύμου 14 μ3 Poulologos, anon gkm
Synad. Συναδ. Συναδινός 17 μ3 Synadinos gkm
Sphr. Σφρ. Σφραντζής, Γεώργιος 15 μ3 Sphrantzes, Georgios gkm
Flor. Φλώρ. Φλώριος και Πατζιαφλόρα, ανωνύμου 14 μ3 Florios & Patziaflra, anon gkm
Chumnos Χούμν. Χούμνος, Γεώργιος 15 μ3 Choumnos, Georgios gkm el
ChronMor ΧρονΜορ Χρονικόν του Μορέως, ανωνύμου 14 μ3 Chronicon Moreos, anon gkm

Εισαγωγή[επεξεργασία]

Εδώ, υπάρχει Κατάλογος των πηγών και προτύπων που χρειάζονται οι συντάκτες για συγγραφείς, κείμενα, μελέτες για τα μεσαιωνικά ελληνικά.
Πηγή για τις εκδόσεις και τις συντομογραφίες: #LBG, #Κριαράς
Τα λήμματα, οι μορφές, οι κλιτικοί τύποι καταγράφονται όπως υπάρχουν σε συγκεκριμένα παραθέματα (με παραπομπή)

Προσπαθούμε να σημειώνεται ο αιώνας ή η περίοδος για κάθε λέξη, για κάθε τύπο:

 •  600-1100 (μ1) πρώιμη περίοδος
 • 1100-1453 (μ2)
 • 1453-1669 (μ3) μεταβυζαντινή περίοδος ή πρώιμα νεοελληνικά. κρητική λογοτεχνία

Κατηγορία:Μεσαιωνικά ελληνικά - κωδικός gkm

Πηγές συντομογραφιών[επεξεργασία]

Διαλεκτικά[επεξεργασία]

κυπριακά[επεξεργασία]

Μεσαιωνικά κυπριακά κωδικός: gkm-cyp
κυπριακά κείμενα:

μεσαιωνικά κυπριακά
Άνθ.χαρ. (κυπρ.) Άνθος των χαρίτων - Φιορ δε βερτού. (κυπριακή παραλλαγή), E. Kακουλίδη-Πάνου - K.Δ. Πηδώνια. Λευκωσία: 1994.
Ασσίζ. Ασσίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου (14.αι.)
Τύπος: νομικά κείμενα, μετάφραση από τα γαλλικά
Βουστ. Βουστρωνίου. Χρονογραφία (15.αι.) Πηγές Κριαρά
Δαμασκ.,Λόγ. κεκοιμ. Π.Γ. Νικολόπουλος, Ιωάννου του Δαμασκηνού(;), Περί των εν (μετάφρ.) πίστει κεκοιμημένων μετάφρασις εις την κυπριακήν διάλε­κτον. Λευκωσία: 2000.
Διάτ.Kυπρ. Διάταξις Κυπρία. Σάθας, MB Ϛ´ 501-13
Κυπρ.Ερωτ. Κυπριακά ερωτικά ποιήματα 1546-1570 Πηγές Κριαρά
#Mαχ. Λεόντιος Mαχαιράς. Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου …. R.M. Dawkins. Oξφόρδη: 1932. (ανατ. Αμμόχωστος 1968 Πηγές Κριαρά
Nεκρολ. Kυπριακό νεκρολόγιο, J. Darrouzès, Κυπρ. Σπ. 15 (1951) 25-62 (=Littérature et histoire des textes byzantins, Λονδίνο, Variorum Reprints, 1972, XIII)

κρητικά[επεξεργασία]

Μεσαιωνικά κρητικά κωδικός: gkm-crt
κείμενα της κρητικής λογοτεχνίας

Συγγραφείς:

 • Κορνάρος

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Συγγραφείς α...ω[επεξεργασία]

Η σήμανση για τους αιώνες, όπως στον #Βιβλιογραφικό Οδηγό Κριαρά, pdf.

Ανώνυμος[επεξεργασία]

Βίος Αλεξάνδρου - Αλέξανδρος ο Βασιλεύς[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Βίος.Αλ. (Βίος Αλεξάνδρου) Αλέξανδρος ο Βασιλεύς 14ος αι. ή 13ος / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:πεζό
 • μόνο ένα χειρόγραφο: MS. Marcianus Graecus 408 ελληνικός Μαρκιανός κώδικας 408
 • Βίος Αλ. Aλέξανδρος ο βασιλεύς Reichmann S., Das byzantinische Alexandergedicht nach dem Codex Marcianus 408, [Beiträge zur klassischen Philologie, 13], Meisenheim am Glan 1963
 • Βίος Αλ. (Aerts) Αλέξανδρος ο βασιλεύς Aerts, W. J., The Byzantine Alexander Poem, Vol. 1: Introduction and Text, Vol. 2: Commentary, Byzantinisches Archiv 26, Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin 2014 doi - "Book I". σελ.33-113.doi.pdf
  ※στο Βικιλεξικό: → βρυχητίας
 • Επίσης, κωδικός Διήγ. Αλ. = (Διήγησις Aλεξάνδρου): 16ος αι.Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου/ 17ος αι. Διήγησις Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας.

Διήγησις Βελισαρίου[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Βελ.Διήγ.Βελ. Διήγησις Βελισαρίου (c.1390-1399) 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:πεζό
 • 1) Διήγ. Βελ. χ = Διήγησις Βελισαρίου, χειρόγραφο. Διήγησις ωραιοτάτη του θαυμαστού εκείνου ανδρός του λεγομένου Βελισαρίου (μέσα 15ου αιώνα)
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Διήγησις Βελισαρίου - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
 • 2) Γεωργηλ., Βελ. Λ = διασκευή από: (Ψευδο-Γεωργηλ.) Εμμανουήλ Λιμενίτης ή Γεωργηλάς, Ιστορική εξήγησις περί Βελισαρίου (λίγο μετά τον Ιούνιο του 1500, σύμφωνα με τους εκδότες W. F. Bakker-A. F. van Gemert)
 • 3) Ριμ. Βελ. ρ = νεότερη διασκευή Ριμάδα περί Βελισαρίου ή Διήγησις εις τας πράξεις του περιβοήτου στρατηγού των Ρωμαίων μεγάλου Βελισαρίου
  ※στο Βικιλεξικό: → Ἄρης, Βελισάρης

Διγενής[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Διγ. Διγενής Ακρίτης / Έπος του Διγενή Ακρίτη 13ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος:έμμετρο έπος
 • έξι παραλλαγές - το αρχικό κείμενο δεν έχει σωθεί
 • 1) Gr. χφ Grottaferrata (Κρυπτοφέρη) (14ος αιώνας)
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀστεράτος
 • 2) T. χφ Τραπεζούντας (16ος αιώνας)
 • 3) Α. χφ Άνδρου-Αθηνών (16ος αιώνας, αρχές 17ου)
  ※στο Βικιλεξικό: → λέσι, χαμηλῶς
 • 4) Esc. Escorialiensis (16ος αιώνας ή β' μισό του 15ου)
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Διγενής Ακρίτης - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
 • 5) Διγ. Άνδρ. (διασκευή, Άνδρος) (17ος αιώνας)
 • 6) o (Οξφόρδη, διασκευή Ιγνάτιου Πετρίτση) (17ος αιώνας)

Ερωτοπαίγνια[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Ερωτοπ. Erotop@LBG Ερωτοπαίγνια / Ἐρωτοπαίγνια 15ος αι. ή νωρίτερα / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος:ποίηση
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Στίχοι περί έρωτος και αγάπης, [D.C. Hesseling - H. Pernot (επιμ), Ἐρωτοπαίγνια (Chansons d'amour) Paris – Athen (Παρίσι-Αθήνα) 1913 [BGV I´] (κείμ. 1-13) [s.XV]
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀκατάδεκτος

Η Θυσία του Αβραάμ[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Θυσ. = Η Θυσία του Αβραάμ 17ος αι. μ3 είδος:θρησκευτικό δράμα, έμμετρο

εκδοσεις

 • Η Θυσία του Αβραάμ. Μέγας Γ., (Κριτική έκδοση, αναθεωρηθείσα), Αθήνα 1954
 • Θυσ. (Bakk.-v.Gem.) = Θυσία του Αβραάμ. Bakker F.W.-Gemert A. van, (κριτική έκδοση), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

※στο Βικιλεξικό: → σκληριά

Καλλίμαχος και Χρυσορρόη[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Καλλίμ. Καλλίμαχος και Χρυσορρόη 12ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία
 • πιθανός συγγραφέας του κειμένου είναι ο Ανδρόνικος Κομνηνός Βρανάς Άγγελος Παλαιολόγος, ανιψιός του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου
 • χφ Scaligeranus 55 (Leiden) (αρχές 16ου αιώνα)

Λίβιστρος και Ροδάμνη[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Λίβ. Λίβιστρος και Ροδάμνη 13ος‑15ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
 • διασκευή α
 • διασκευή Εσκοριάλ (E) Esc(orialensis) Ψ IV 22 (15.αι.)
  ※στο Βικιλεξικό: → ἐγκαλλωπίζω
 • διασκευή Βατικανού (V) Vaticanus 2391. Διασώζει το πλήρες κείμενο.

Εκδόσεις & κώδικες

 • κώδικας N(eapolitanus) ※στο Βικιλεξικό: → ἐρημότοπος
 • Liv. α, N, P, S = Ἀγαπητὸς Π. Α., Ἀφήγησις Λιβίστρου καὶ Ροδάμνης. Κριτικὴ ἔκδοση τῆς διασκευῆς α. Athens 2006 [Βυζαντινὴ καὶ Νεοελληνικὴ Βιβλιοθήκη, 9]. [13th c./15th c.]
 • Liv. E, N, S = Lambert-van der Kolf J. A., Le Roman de Libistros et Rhodamné publié d’après les manuscrits de Leyde et de Madrid avec une introduction, des observations grammaticales et un glossaire. Amsterdam 1935 [Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, 35]. [13th c./15th c.] [13th c./16th c.]
 • Liv. N = Lendari T., Transcription of ms N (Neapolitanus III a 9, ff. 44r–116r).
 • Liv. P = Lendari T., Transcription of ms P (Parisinus graecus 2910, ff. 1–91v

Πουλολόγος[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Πουλολ. [Poulol.?] Πουλολόγος χφ 14 αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: σατιρικό ποίημα
 • Πουλολόγος@el.wiktionary - @miet εισαγωγή - Pulologus@la.wikipedia
 • προέρχεται από χειρόγραφο γραμμένο στη λατινοκρατούμενη περιοχή του βυζαντινού ελληνισμού, πιθανότατα στη Ρόδο) μεταξύ 1274 και 1331 (@miet)
 • χφφ @Kriaras
  • Constantinopolitanus gr. Seraglio 35 (15.αι.)
  • Petropolitanus gr. 202 (16.αι.)
  • Vindobonensis theol. gr. 244 (16.αι.)
  • Petropolitanus gr. 721 (17.αι.) (άλλοτε μονής Λειμώνος Λέσβου 92)
  • Escorialensis gr. 496 (15.αι.)
  • Αθηναϊκό χφ αρ. 701 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας (16.αι.)
  • χφ ιδιωτικής συλλογής Ζώρα (Ζ) (18.αι.)
 • ED: W. Wagner, #CGMA Carmina graeca medii aevi, Λειψία 1874, 179-198 (από τον κώδικα Vindobonensis theol. gr. 244)

※στο Βικιλεξικό: → πουλάριν

Πτωχοπρόδρομος[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Πτωχοπρόδρ. Προδρομικά / Πτωχοπρόδρομος 12ος αι., β' μισό / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: 4 επαιτικά ποίηματα
Aποδίδονταν στον γνωστό λόγιο της αυλής των Κομνηνών #Θεόδωρο Πρόδρομο αλλά αμφισβητείται. Γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη.
Ποιήματα (3ο και 4ο με τη σειρά όπως στην έκδοση Eideneier. Στην έκδοση Hesseling-Pernot, το 4ο είναι 3ο)
 • 1. Του Προδρόμου κυρού Θεοδώρου προς τον βασιλέα Μαυροϊωάννην
 • 2. Του αυτού εις τον σεβαστοκράτορα
 • 3. Στίχοι Θεοδώρου του Πτωχοπροδρόμου προς τον βασιλέα κυρ Μανουήλ
 • 4. Έτεροι στίχοι Ιλαρίωνος μοναχού του Πτωχοπροδρόμου …,
Εκδόσεις
 • Eideneier, Hans (επιμ.) (2012) Πτωχοπρόδρομος, κριτική έκδοση, με σχέδια του Αλέκου Φασιανού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012. (μετάφραση από τα γερμανικά)
  Eideneier, Hans. (Ed.) (1991) Ptochoprodromos. Einfrührung, kritische Ausgabe, deutsche Übersetzung, Glossar, Romiosini, Köln 1991. (γερμανικά)
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Πτωχοπρόδρομος - - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
 • Hesseling, D.C. -Pernot, H. (1968) Poèmes prodromiques en grec vulgaire, Wiesbaden. (γαλλικά)
※στο Βικιλεξικό: → κουτρούβιν, σαρδαμάριος με σχόλιο του Κοραή

Σπανέας[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Σπαν. Span. Σπανέας 12ος αι. / μ2 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρο παραινετικό.
 • 1.E. Legrand, BGV I (Parisinus 396 = 13.-14.αι.), 1 κ.ε.: Σπαν. Ρ
 • 2.Γ.Θ. Ζώρας, RSBI (Vaticanus 1831 = 15.αι.): Σπαν. (Ζώρ.) V
 • 3.Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 14 (Va(ticanus) 367 =1317-1320): Σπαν. (Λάμπρ.) Va
 • 4.Hanna (Vindobodensis 244 = 1515-1519): Σπαν. Α
 • 5.Hanna (Marcianus XI 24 = 15.αι.): Σπαν. B
 • 6.Banescu (Marcianus VII 51 = 15.αι.): Σπαν. Μ
 • 7.Hanna (Oxoniensis 284 = 16.αι.): Σπαν. Ο
  ※στο Βικιλεξικό: → ἀκαμάτης + εργάζου, φαίνου
 • 8.Hanna (Vindobodensis Supll. gr. 77 = 15.αι.): Σπαν. V Suppl.
 • 9.Hanna (Vindobodensis 193 = 14.αι.): Σπαν. V
  @books.google Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas [of Alexius Comnenus] nach dem Codex Vindobonensis theolog. 193., Alexius
 • 10.Lundström (Upsaliensis gr. 8 = 15.αι.): Σπαν. U (Ψευδοσπανέας κατά τον Αναγνωστόπουλο)
 • 11.Δ. Μαυροφρύδης (Parisinus 2909 = 16.αι.): Σπαν. (Μαυρ.) Ρ
  p.1 - @books.google Dēmētrios I. Maurophrydēs , Eklogē mnēmeiōn tēs neōteras Hellēnikēs glōssēs Ek tou typographeiou Ch. N. Philadelpheōs, 1866
 • ED: Wilhelm Wagner (επιμ.), #CGMA Carmina graeca medii aevi, Teubner, Λειψία 1874, σ. 1-27.
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Σπανέας - {{Π:Δημώδης Μεσ}}

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Φλώριος και Πατζιαφλόρα[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Φλώρ. Φλώριος και Πατζιαφλόρα 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.

Χρονικόν του Μορέως[επεξεργασία]

Ανώνυμος, Χρον.Μορ. Χρονικόν του Μορέως 14ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
 • @el.wikipedia - @en.wikipedia
 • στα ελληνικά, το μόνο έμμετρο.
 • 3 διασκευές (πεζά κείμενα), στα γαλλικά, ιταλικά και αραγονικά
 • χφφ
  1. H (Havniensis 57 του 1375-1385) (κώδικας Κοπεγχάγης. Ο πιο παλιός codex) Λείπουν τα πρώτα φύλλα, με τους στίχους 1-104. Αρχίζει στο στίχο 105.
   στο Recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies, Τόμος 2, Επιμ. Jean Alexandre C. Buchon, 1845, με δοσμένο τίτλο Βιβλίον της κουγκέστας της Ρωμανίας και του Μωραίως και σημειώσεις για τις διαφορές με τον Παρισινό κώδικα @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → κατούνα/κατοῦνα, πιττάκιν
  2. Ρ (Parisinus gr. 2898 του 1515-1530, Ο Παρισινός κώδικας του οποίου απόγραφα: Parisinus 2753 και ο Bernensis gr. 509 )
  3. Τ (Tauriensis B. II 1 του 16.αι. Του Τορίνο ή Ταυρίνειος κώδιξ)
 • Επιμ. (Ed.)
  1. J. Schmitt, The chronicle of Morea, London 1904 (χφφ Ρ και Η απέναντι ο ένας στον άλλον)
   αποσπασματα: preview@books.google Έκδ.Πελεκάνος, 2015
   ※στο Βικιλεξικό: → κλείνω
  2. Πέτρος Καλονάρος (επιμ.), Το χρονικόν του Μορέως: Το Ελληνικόν κείμενο κατά τον κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού,. (όπως η έκδοση του Schmitt)
   O κώδικας Κοπεγχάγης με υποσημειώσεις για τις διαφορές με τον Παρισινό.
   ΕΚΔ: εισαγ. Ρένος Αποστολίδης, Εκάτη, [Αθήνα 1990]
   ΕΚΔ: Αρχαίος Εκδοτ. Οίκος Δημ. Δημητράκου. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ: [pdf ή *
   αποσπασματα: Χρονικόν του Μορέως - {{Π:Δημώδης Μεσ}}
   διαθεσιμο (χωρίς υποσημειώσεις): @el.wikisource

※στο Βικιλεξικό: → ρήγαινα & Αναζήτηση

Αγαθίας[επεξεργασία]

Αγαθίας (530‑581/582) [Agath.] / 6ος αι. / μ1 γλώσσα:ελληνστική
 • Agathias Scholasticus, Ἀγαθίας σχολαστικός/ Agathias Historicus et Epigrammaticus
 • Περί της Ιουστινιανού βασιλείας σε 5 βιβλία για περίοδο το 522 έως το 559.
  ※στο Βικιλεξικό: → προεξέχων (+κείμενο@books.google)

Βαρούχας[επεξεργασία]

[Varouchas?] [Βαρούχας?] Βαρούχας, Μανόλης 16/17 μ3 Varouchas, Manolis gkm-el νομική law
 • 16ος/17ος αιώνας Βαρούχας, Μανόλης. Νοταριακές πράξεις, Μοναστηράκι Αμαρίου (1597‑1613) στο Bakker W.F. - Gemert Arnold F.van, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο:1987
  2022: δε βρέθηκε διαθέσιμο.
  ※στο Βικιλεξικό: → παρτίδα περ παρτίδα

Γεωργηλάς[επεξεργασία]

Εμμανουήλ Λιμενίτης, ο επονομαζόμενος Γεωργηλάς [_] / [Γεωργηλ.] 15ος αι. / μ3 (Πηγές:Κριαρά) γλώσσα:μεσαιωνική

Ἐμμανουλήλ, Γεωργηλᾶς, Γεωργιλᾶς, Γεωργιλλᾶς, Λειμενίτης, Λιμενίτης. Κληρικός από τη Ρόδο.

 • Bελ.Λ. = (Ψευδο-Γεωργηλ.) Eμμανουήλ Λιμενιτης (ο Γεωργηλάς), Iστορική εξήγησις περί Bελισαρίου, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Ιστορία του Βελισαρίου …, Aθήνα 1988
 • Θαν. = Tο θανατικόν της Pόδου

Διγενής
Διγενής - βλ. Βασίλειος Διγενής Ακρίτης, Ανωνύμου

Ευστάθιος[επεξεργασία]

[EustEpiph.] [ΕυστΕπιφ.] Ευστάθιος Επιφανεύς Εὐστάθιος Ἐπιφανεύς Eustathius Epiphaniensis Historicus 6ος αιώνας κε μ1 * Ed. L. Dindorf, HGM i p. 354 γλώσσα: ελληνιστική

Historicus

[Eust.] [Ευστ.] Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 12 μ2 Eustathius Episcopus Thessalonicensis grc-koi grc
 • Τοποθετείται στον τομέα των αρχαίων ελληνικών γιατί συχνότερα παραπέμπουμε στο έργο του που αφορά αρχαίους συγγραφείς.

Δείτε επίσης: Ευστάθιος Αντιοχείας, Eustathius Epiphaniensis

Ζυγομαλάς[επεξεργασία]

Ζυγομαλάς, Θεοδόσιος (1544‑1607) [ZygomTh] / [ΖυγομΘ.] 16ος αι. / μ3 γλώσσα:?εκκλησιαστική

Φιλόλογος, αξιωματούχος Πατριαρχείου. Πατέρας του, ο #ΖυγΙω Ιωάννης Ζυγομαλάς

 • Ιστ.Πολ = Ἱστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ ͵ατπαʹ ἕως τοῦ ͵αφοηʹ ἔτους Χριστοῦ (από το 1391 έως το 1578)
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Bekker 1849: 78-204:
  I. Bekkerus, Historia politica et patriarchica Constantinopoleos. Epirotica. [Corpus scriptorum historiae byzantinae], Bόννη 1849
  στο Βικιλεξικό → Αναζήτηση
Ζυγομαλάς, Ιωάννης (1498‑1584) [ZygomI] / [ΖυγομΙ.] 16ος αι. / μ3 γλώσσα:?εκκλησιαστική

Φιλόλογος, αξιωματούχος Πατριαρχείου. Γιος του, ο #ΖυγΘεοδ Θεοδόσιος Ζυγομαλάς

 • επιστολές

Ζωναράς[επεξεργασία]

Ἰωάννης Ζωναρᾶς (c.1070 – c.1140) [Ζωναρ.] Ioannes Zonaras [Zonar.] [Zon.] (μ2) 12↓ γλώσσα: gkm (grc-koi) ιστορικός, θεολόγος

Ιωάννης Ζωναράς, Ioannis/Ioannes Zonaras

 • Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν (la: Epitome Historiarum) 18 'βιβλία' θέμα: η ιστορία του κόσμου από τη δημιουργία έως τον Αλέξιο (1118).
  • Ioannis Zonarae Epitome historiarum, vols.I-V.
   vol.1-4 ed. Pinder, Moritz. L.Dindorf, Leipzig 1868–1871
   vol.5 ed. Büttner-Wobst, Theodor. Bonn 1897
  • #CSHB vols.? Ioannis Zonarae Annales vols.1-3. (vols.1-2: Ed. Mauricii Pindari. Bonnae. vol.3: Ed. Büttner-Wobst, Theodor)
   vol.1 (βιβλία/libri 1-6) @archive - 0 - p.3 - id=UIZMX_CTQj8C @bg
   vol.2 (βιβλία/libri 7-12 ) @archive - p.0 - p.3
   vol.3 (βιβλία/libri 13-18 ) @archive - p.0_11 - p.31

[Ps-Zonar] Ψευδοζωναράς, λεξικογράφος 13ος αιώνας - Pseudo Zonaras lexicographus

 • λεξικό που αποδόθηκε στον Ζωναρά, γραμμένο μεταξύ 1204-1253
  • Ioannis Zonarae Lexicon. ed. Tittmann, Johann August Heinrich. vols.2. Leipzig 1808.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Ζωτικός Παρασπόνδυλος[επεξεργασία]

[Zotikos?]
[Parasp.?]
[Ζωτικός?]
[Παρασπ.?]
Ζωτικός, Παρασπόνδυλος class="m3" | 16 μ3 Zoticos, Paraspondylos gkm ποίηση poetry διασκευή
 • Διήγησις […] ό γέγονε εν τόπῳ Bάρνας […], ed #Moravcsik 1935
  ※στο Βικιλεξικό: → χάμω, κράλης etc
  • 465 ομοιοκατάληκτοι στίχοι με βάση το χαμένο ποίημα για την μάχη της Βάρνας του 1444, (Μουράτ Β' νικάει τον ενωμένο στρατό Ούγγρων και Πολωνών)
  • άλλος διασκευαστής: Γεώργιος Αργυρόπουλος
  • Διήγησις <γεγραμ>μένη παρ᾽ ἐμοῦ φιλοσόφου, Παρασπόνδυλος Zωτικός, ᾧ γέγονε γὰρ ἐν τόπῳ Bάρνας μηνὸς Nοεμβρίου ιγ΄, ἡμέρᾳ τετράδῃ· ταῦτα γὰρ γέγοναν ἐν τόπῳ Bάρνας
   ῾Eλληνικὸν ποίημα περὶ τῆς μάχης τῆς Bάρνης ἐκδιδόμενον ὑπὸ ᾽Iουλίου Moravcsik, Budapest 1935.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση


Ησύχιος[επεξεργασία]

→ δείτε και  Βικιλεξικό:Βιβλιοθήκη (αρχαία ελληνικά)#Ησύχιος (ο Αλεξανδρεύς)

[Hsch.Mil.] @LSJ [Ησ.Μιλ.] Ησύχιος ο Μιλήσιος ιστορικός 6ος αιώνας κε μ1 Hesychius Lexicographus Λεξικογράφος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ed. C. Müller, FHG iv p. 143

[HschSin.]?
[HesychSin] (@LBG
[ΗσΣιν.] Ησύχιος Σιναΐτης 6ος-7ος αιώνας κε κ3 Hesychius of Jerusalem
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ@LBG: Les 24 chapitres „De temperantia et virtute“ d’Hésychius le Sinaite, ed. M.Waegeman. Sacris Erudiri 22 (1974/5) 195–285 (Index 271–285).
χριστιανός θεωρητικός μυστικισμού

Ιωάννου[επεξεργασία]

Ιωάννου, Μάνθος (1665-1748), [IoManth.] / [ΙωΜάνθ.] 17ος αι. / μ3 γλώσσα:νέα ελληνική είδος: ποίηση
 • [ΙστΜορ.] Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως [έμμετρη ιστορία]
  ΕΚΔΟΣΗ & διάφορα κείμενα: Συμφορά και αιχμαλωσία Μωρέως στιχολογηθείσα παρά Μάνθου Ιωάννου του εξ Ιωαννίνων με προσθήκην άλλων αξιολόγων υποθέσεων. Εν Καλάμαις: Τύποις Γ. Β. Αθ. Μιχαλακέα, 1883
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ @anemi
  ΑΝΑΓΝΩΣΗ σελ.1@anemi
  ※στο Βικιλεξικό: → δίβουλος

Πηγή: «δίβουλος» - {{Π:Δημητράκος 1964}}


Κεδρηνός[επεξεργασία]

Κεδρηνός, Γεώργιος [Cedr.] / [Κεδρ.] 11ος/12ος αι. / μ2 γλώσσα:όψιμη ελληνιστική?
 • @LBG:
  • GCedr Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I.Bekkero sup­ple­­tus et emendatus, I–II. Bonn 1838–1839 (Glossar II 891–946, Index II 947–952). [s.XI]
  • MaisCedr R.Maisano, In margine al codice Vaticano di G.Cedreno. Rend. Acc. Arch., Lett. e Arti di Napoli 57 (1982) 67–90. [s.XIII]
 • @{{Π:Κριαράς Μεσ}}: Κεδρηνός Γεώργιος, Σύνοψις ιστορικών αρχομένη από κτίσεως κόσμου και μέχρι της βασιλείας Ισαακίου του Κομνηνού, συλλεγείσα παρά κυρού Γεωργίου του Κεδρηνού εκ διαφόρων βιβλίων
  εκδοση Bekkerus Imm., Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope [CSHB], A′-B′, Βόννη 1838-1839

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Κεκαυμένος[επεξεργασία]

Κεκαυμένος [Kekaum.] / [Κεκαυμ.] 11ος αι. / μ1 γλώσσα: λόγια μεσαιωνική, late Koine, gkm

Στρατηγικόν όρος: στρατηγικόν ή τακτικόν = εγχειρίδιο για τον πόλεμο

εκδοσεις

 • Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Εισαγωγή-Μετάφραση: Δημ. Τσουγκαράκης, Επιμέλεια: Θεόδωρος Μωυσιάδης [Αθήνα 1993], Εκδ. Κανάκη
 • Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus. Ed. B. Wassiliewsky, V. Jernstedt. Αγία Πετρούπολη, 1896. Repr./Ανατύπωση: Amsterdam:Adolf M. Hakkert, 1965. (γλώσσα εισαγωγής: la)
  ※στο Βικιλεξικό: → χάνταξ

Κομνηνή[επεξεργασία]

Κομνηνή, Άννα (1083‑1153) [Comn.] / [Κομν.] 11ος αι. / μ2 γλώσσα:αττικίζουσα
 • Ἄννα Κομνηνή. Anna Komnene. Anna Comnena.
 • Alexias = Ἀλεξιάς, Αλεξιάδα, Alexiad
 • ※στο Βικιλεξικό: η γλώσσα της είναι αττικίζουσα αρχαία ελληνική. Για τον μεσαιωνικό τομέα εστιάζουμε σε λέξεις, τοπωνύμια, ονομασίες που αφορούν την εποχή της
  ζατρίκιον, τριάρμενος

Κοσμάς[επεξεργασία]

Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης (περίπου 550) [CosmInd.] / [?.] 6ος‑αιώνας κε / μ1
 • Top. = Χριστιανική Τοπογραφία Christian Topography
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ @LBG: Cosmas Indicopleustès, Topographie chrétienne, ed. W.Wolska-Conus, I–III. Paris 1968–1973 (Index III 417–420).
  στο Βικιλεξικό → δίφυλλος

ελληνιστικός ή μεσαιωνικός τομέας??

Κορνάρος[επεξεργασία]

Κορνάρος, Βιτσέντσος (1553‑1613?14?) [Korn.] / [Κορν.] 16ος‑17ος αι. / μ3 (Πηγές Κριαρά)
 • Erotok. = Ερωτόκριτος. (terminus ante quem 1645) είδος: έμμετρη μυθιστορία.
  • χφ X: British Museum, Harleian Collection 5644
  • ΕΚΔΟΣΗ: Αλεξίου, Στ. Ερωτόκριτος. Κριτική έκδοση. Εισαγωγή, σημειώσεις, γλωσσάριο [Ερμής, Φιλολογική Βιβλιοθήκη 3], Αθήνα 1980 (ανατύπωση: Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2002)
  • ΕΚΔΟΣΗ πρώτου χφ: Σαββίδης, Γ. Π. (επιμ.), Ποίημα ερωτικόν λεγόμενον Ερωτόκριτος, Ερμής, Αθήνα 1998 [επεξεργασία της πρώτης έκδοσης του 1713].
   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Ερωτόκριτος - Δημώδης Γραμματεία στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015. Από τον Διγενή Ακρίτη (12ος αιώνας) έως την πτώση της Κρήτης (1669)
 • ※στο Βικιλεξικό: → ἐξά κατόπαρδος
 • Avr. = Η θυσία του Αβραάμ.

Κωδινός[επεξεργασία]

[Codin.?] [Κωδιν.?] Κωδινός, Γεώργιος. Κουροπαλάτης 15 μ3 Codinus, Georgius. Curopalates
Kodinos, Georgios
gkm
 • κουροπαλάτης της βυζαντινής αυλής. Και ως Ψευδο-Κωδινός.
 • Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως
 • de Officiis Τακτικόν περί των οφφικίων του Παλατίου Kωνσταντινουπόλεως και των οφφικίων της Μεγάλης Εκκλησίας
 • Ed. #Bekker, Bonn #CSHB, @books.google αποσπάσματα του Πάτρια παραλείπονται
 • Εd. #Migne, #PG, vol.157
 • Βιβλιογραφία: J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos Traité des Offices, Παρίσι 1966

※στο Βικιλεξικό: → τζάκων

Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος - βλ. #Πορφυρογέννητος

Λιμενίτης[επεξεργασία]

Λιμενίτης, Λειμενίτης - βλ. #Γεωργηλάς

Μαλάλας[επεξεργασία]

Μαλάλας, Ἰωάννης (c. 491-578) [Μαλάλ.] [Malal.] / Malalas, Ioannes 6ος‑αιώνας κε / μ1
 • Συριακής καταγωγής, ομιλητής της συριακής, αργότερα, έμαθε και ελληνικά.

Χρονογραφία Chronographia (vols.1-18)

 • έκδ. Βόννης: Joannes Malalas, Chronographia, ed. L.Dindorf. Bonn 1831. (CSHB.vol14)
 • pdf @ documentacatholicaomnia.eu
  στο Βικιλεξικό → καλαθώσας
 • Ioannis Malalae Chronographia, rec. I.Thurn. Berlin 2000.

Μανασσής[επεξεργασία]

Μανασσῆς, Κωνσταντῖνος. [Manas.] / [Μανασσ.] 12ος αι. / Πηγές @LBG μ2 είδος:ποίηση
 • Κωνσταντῖνος Μανασσῆς c.1130-c.1187 περίοδος:Μανουήλ Α Κομνηνός (1143-1180).
 • Μανασσής, Κωνσταντίνος. Σύνοψις χρονική αρχομένη από κοσμοποιίας μέχρι του κυρού Νικηφόρου του Βοτανειάτου (Imm. Bekkerus, Constantini Manassis Breviarium historiae metricum, Βόννη 1837)
  • Ed. #Bekker, Immanuel: Constantini Manassis Breviarium historiae metricum recogn. I. Bekkerus, Corpus script. hist. Byzantinae, Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. pars 18, Paris, 1864. 4., 1837
   @books.google
 • Μανασσής, Κωνσταντίνος. E. Miller, Poème moral de Constantin Manassès, #AAEEG, 9, 1875, 23-75 @books.google
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: κδ΄Περὶ γλωσσαλγίας (263-276)
  ※στο Βικιλεξικό: → βροντοφώνην

Μαχαιράς[επεξεργασία]

Μαχαιράς, Λεόντιος. [Mach.] / [Μαχ.] 15ος αι. / μ3 Πηγές Κριαρά είδος:πεζό
 • Eξήγησις της γλυκείας χώρας Kύπρου …. (Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν Χρονικόν)
  Ιστορικά γεγονότα, από το 1359 και μετά*: μεγάλες διαφορές στα χφφ

εκδοση Dawkins

 • R.M. Dawkins, Recital concerning the sweet land of Cyprus entitled "Chronicle", Oxford 1932
 • Dawkins R. M., Leontios Makhairas Recital concerning the Sweet Land of Cyprus entitled «Chronicle» edited with a Translation and Notes, A′-B′, Oξφόρδη 1932 (ανατύπωση: Αμμόχωστος 1968)
  ※στο Βικιλεξικό: → δουκάτον, Βασίλης, Βίκτωρ, ἀβροχία, κατάματα

εκδοση Σάθας

εκδοση (Πιερ.,Νικολ.-Κονν.)

 • Μαχαιράς Λεόντιος, Χρονικόν της Κύπρου, παράλληλη διπλωματική έκδοση των χειρογράφων. Πιερής Μ.-Νικολάου-Κονναρή Αγγ., (επιμ.), [Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών-Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, XLVIII], Λευκωσία 2003

εκδοση με άγνωστη πηγή: Κρόνατα στη Βικιθήκη

Πορφυρογέννητος[επεξεργασία]

Πορφυρογέννητος Porphyrogenitus (Κωνσταντῖνος) [Porphyrog.] / [Πορφυρογ.] 10ος αι. / μ1 είδος:πεζό

Κωνσταντῖνος Ζ΄Πορφυρογέννητος 905-959

Πρόδρομος[επεξεργασία]

Πρόδρομος Θεόδωρος [Prodr.] / [Πρόδρ.] 12ος αι. / μ2
 • Του είχαν αποδοθεί τα Προδρομικά (Πτωχοπρόδρομος)
 • Τὰ κατὰ Ῥοδάνθην καὶ Δοσικλέα ※στο Βικιλεξικό → ξεστήρ
  Τοῦ φιλοσόφου κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου Τῶν κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα βιβλία Θ'
  ESG Erotici scriptores graecie (Ερωτικών λόγων συγγραφείς), Ed. Hercher, R. vol.2, Λειψία: 1859, p. 287⋆434@archive
 • κ.ά.

Προκόπιος[επεξεργασία]

Προκόπιος ὁ Καισαρεύς (ιστορικός) [Procop.] / [Προκ.] 6ος αι. / μ1 είδος:πεζό, γλώσσα:ελληνιστική κοινή

Procopius Caesariensis Historicus. Περίοδος: Ιουστινιανός.

 • Aed. = de Aedificiis / Περὶ Κτισμάτων (ή: Προκοπίου ρήτορος του Καισαρέως περί των του δεσπότου Ιουστινιανού κτισμάτων)
  ※στο Βικιλεξικό βερεδάριος, θολωτός
 • Arc. = Historia Arcana / Ἀπόκρυφη Ἱστορία
 • Ὑπὲρ τῶν Πολέμων Λόγοι. Goth. = de Bello Gothico // Pers. = de Bello Persico // Vand. = de Bello Vandalico

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 • Ed. J. Haury, Leipzig (T.) 1905-13.

Συναδινός[επεξεργασία]

Συναδινός ή παπα-Συναδινός (1601‑?) [Synad.] / [Συναδ.] 17ος αι. / μ3 είδος: χρονικό
 • Xρονικό των Σερρών
  • ΕΚΔΟΣΗ: Συναδινός, ιερεύς και σακελλάριος Σερρών, Xρονικό των Σερρών - Διδαχές, Τ.A. Kαραναστάσης (έκδ. προσεχής)· πβ. εκδ. Γ. Καφταντζής, Σέρρες 1989 και P. Odorico, χ.τ. 1996
   ※στο Βικιλεξικό: → μπρέ
  • ΕΚΔΟΣΗ: Paolo Odorico (επιμ.), Conseils et mémoires de Synadinos, prêtre de Serrès en Macédoine (XVIIe siecle), Editions de l’ Association “Pierre Belon”, Παρίσι 1996
   ※στο Βικιλεξικό: → ἐπτωχαδάκι
   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: Χρονικό των Σερρών - Δημώδης Γραμματεία στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015. Από τον Διγενή Ακρίτη (12ος αιώνας) έως την πτώση της Κρήτης (1669)
   (Περί τας Σέρρας, τί εσυνέβηκαν εις τους ανθρώπους...) ιστορική αφήγηση, ενθυμήσεις σε χρονολογική σειρά, «που διανθίζεται από ηθικοδιδακτικά σχόλια, αυτοβιογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες και καλύπτει τα έτη 1598-1642.»

Σφραντζής[επεξεργασία]

Σφραντζής, Γεώργιος ή Φραντζής (1401‑c.1478) / Georgios Sphrantzes,Phrantzes Phrantza [Sphr..] / [Σφρ.] 17ος αι. / μ3 είδος: χρονικό
 • Χρον.μ. = [Xρονικόν μικρόν] (εξιστορείται η Άλωση)
  • Σφρ., Χρον. μ. = Grecu V., Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477 [Scriptores Byzantini, 5], Βουκουρέστι 1966, 1-150
   ※στο Βικιλεξικό: → ἄρχον, ἀποκρισιάρης
  • Σφρ., Χρον. μ. (PG 156) = Migne J.-P., Patrologia Graeca 156, 1025-1080
  • Σφρ., Χρον. (Maisano) = Maisano R., Giorgio Sfranzae, Cronaca, Academia nazionale dei Lincei, [CFHB, Series Italica, XXIX], Ρώμη 1990

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση


Τζέτζης[επεξεργασία]

Ιωάννης Τζέτζης, γραμματικός (1100-1180) Tzetzes, Joannes Grammaticus [Tz.] (μ1) 7↓ γλώσσα: grc-koi, grc

 • @LSJ = Tzetzes, Joannes Grammaticus [Tz.] xii A.D. 7↓
  • ad Hes. Op. = ad Hesiodi Opera et Dies, ed. T. Gaisford, Poetae Graeci Minores, vol. iii.
   @pinakes Iohannes Tzetzes, Glossae in Hesiodi Opera et dies
   ※στο Βικιλεξικό: → ὀφιόθριξ
  • ad Lyc. = ad Lycophronem, ed. E. Scheer, v. Lycophron.
  • Diff. Poet. = περὶ διαφορᾶς ποιητῶν, ed. G. Kaibel, CGF p. 34.
  • H. = Historiarum variarum chiliades, ed. T. Kiessling, Leipzig 1826.
   Χιλιάδες @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → προέλευσις
  • Proll.Com. = Prolegomena de Comoedia Graeca, ed. G. Kaibel, CGF p. 17.
  • Trag.Poes. = De Tragica Poesi, ed. G. Kaibel, op. cit., p. 43.

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Φώτιος[επεξεργασία]

[Phot.] [Φώτ.?] Φώτιος c.810/820‑893
πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Φώτιος Α΄
Μέγας Φώτιος
catalog.perseus
9 ↓ μ1 Photius
patriarch
grc-koi-late λεξικογράφος θεολόγος lexicographer theologian


Χούμνος[επεξεργασία]

Χοῦμνος, Γεώργιος [Chumnos] / [Χούμν.] 15ος αι. / μ3 Πηγές Κριαρά είδος: έμμετρο
 • Choumnos, Georgios. Κρητικός. εργάστηκε στον Χάνδακα. ΟΧΙ ο Γεώργιος Χούμνος. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ:Δεν υπάρχει βιογραφικό.
 • Η Κοσμογέννησις πριν το 1493, σώζεται σε τέσσερα χειρόγραφα. 2.832 ομοιοκατάληκτοι, ζευγαρωτοί, δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι. Γλώσσα: δημώδης + στοιχεία της κρητικής διαλέκτου και της εκκλησιαστικής ρητορικής.
  • Ed. Γεώργιος Α. Μέγας (επιμ.), Γεώργιος Χούμνος, Η Κοσμογέννησις: ανέκδοτον στιχούργημα του 15ου αιώνος, έμμετρος παράφρασις της Γενέσεως και Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, Ακαδημία Αθηνών: ΚΕΜΝΕ, Αθήνα 1975.
  • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Κοσμογέννησις @{{Π:Δημώδης Μεσ}}
   ※στο Βικιλεξικό: → δοῦλος


Χωνιάτης Νικήτας[επεξεργασία]

Χωνιάτης, Νικήτας [Chon.] / [Χων.] 12ος αι. / μ2 γλώσσα: λόγια: ελληνιστική, late Koine

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Κείμενα[επεξεργασία]

※στο Βικιλεξικό: → ῥεγεών

διαθήκες[επεξεργασία]

Κατηγορία:Λήμματα με παραθέματα από διαθήκες (μεσαιωνικά ελληνικά)

 • Η διαθήκη των κτιτόρων της Μονής Ρουσάνου Ιωάσαφ και Μάξιμου' (1545), Δημήτριος Σοφιανός, περιοδικό Τρικαλινά, 12 (1992), σελ. 7-38
  → δείτε τη λέξη μύλων

ονειροκριτικά[επεξεργασία]

 • Oneirocritica.
 • [Αχμέτ.Ον.] Αχμέτ 9ος-12ος ιώνας Αχμέτ, Ονειροκριτικόν Drexl Fr., Achmetis Oneirocriticon, Λειψία 1925
  F. Drexl, Achmet Sereimi filius. Achmetis oneirocriticon, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 1003, Berlin, New York, de Gruyter, 1925
  • Mavroudi, Maria V. A Byzantine Book on Dream Interpretation The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic Sources. Series:

The Medieval Mediterranean, vol.36 DOI

πορτολάνοι[επεξεργασία]

 • πορτολάνος: ναυτικός χάρτης
 • [Πορτολ.Α] 16ος αιώνας - Delatte A., Les portulans grecs, Λιέγη 1947
  ※στο Βικιλεξικό: → πυργάκι
 • [Πορτολ.Β] 16ος αιώνας - Delatte A., Les portulans grecs. Compléments, Βρυξέλλες 1958
 • [Πορτολάνος Ζαγοράς] 18ος? αιώνας - Οι Πορτολάνοι της Ζαγοράς, στο: Σολιώτης Χρ., Η ναυτική ψυχή του γένους, Αθήνα 1988, σελ.101‑112
 • [Πορτολ.(Κούτσικα)] 16ος-17ος? αιώνας - Νικολάκης Κ., Κούτσικα Κ. και Γ., Οι ελληνικοί πορτολάνοι, τα πρωτότυπα χειρόγραφα κείμενα του 16. και 17. αι., Αθήνα 2000.
 • [Πορτολ.(Τσελίκας)] 1534 κείμενο & 16ος-18ος αιώνας τα σημειώματα - Τσελίκας Αγ., Κορομηλά Λ., Μελάς Β.Θ., Δύο χειρόγραφοι ελληνικοί πορτολάνοι, οι κώδικες της βιβλιοθήκης της Βουλής και της δημόσιας βιβλιοθήκης Ζαγοράς, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003.

Συλλογές[επεξεργασία]

a[επεξεργασία]

AAEEG - Annuaire de l'Association pour l'Encouragement des Etudes Grecques en France

c[επεξεργασία]

CGMA - Carmina graeca medii aevi, ed. Wilelm Wagner, In aedibus B.G. Teubner, 1874 [lang:gkm, scholia:la]

b[επεξεργασία]

Ed. Bekker 17851871 Μπέκερ, Βεκκῆρος) Γερμανός

 • 'Bonn Corups' #CSHB
 • Anecdota Graeca Immanuel Bekker

BGV

 • Bibliothèque grecque vulgaire cf (ed.Legrand) Βιβλιοθήκη της δημώδους ελληνικής [μεσαιωνικής] gkm→fr

Browning

 • {{R:Browning}} Browning, Robert (Μπράουνινγκ, Ρόμπερτ) 1969. Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. Μετάφραση από τα αγγλικά: Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Αθήνα: εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμας, 1972. (Medieval and Modern Greek, London: Hutchinson and Co. Ltd, 1969.)

c[επεξεργασία]

CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae

 • The International Association of Byzantine Studies established in 1966 the CFHB to re-edit many of the texts included in the Bonn edition of the #CSHB
 • @en.wikipedia

CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae 'Bonn Corpus'

 • @en.wikipedia «later volumes produced under Bekker became infamous for their frequent misprints, careless execution, and general unreliability»
 • Ed. #Bekker, 51 vols. (Bonn, 1828-1897)
 • The International Association of Byzantine Studies established in 1966 the #CFHB to re-edit many of the texts included in the Bonn edition of the CSHB.

l[επεξεργασία]

Legrand, Émile 1841-1903 FR. Αιμίλιος Λεγκράν

 • BGV = Bibliothèque grecque vulgaire [Βιβλιοθήκη της δημώδους ελληνικής (μεσαιωνικής)] gkm→fr (κριτικά κείμενα, στα γαλλικά)
  • τόμος 2ος: Formules médicales [Ιατρικές συνταγές], Παρίσι, 1881 @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → σκληρία

k[επεξεργασία]

Κριαράς, Εμμανουήλ 1906-2014 Kriaras, Emmanuel

 • Λεξικά, → δείτε  Λεξικό Μεσαιωνικής
 • Κριαράς, Εμμανουήλ (επιμ.), Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα [Βασική Βιβλιοθήκη, 2], Αετός, Αθήνα 1955

m[επεξεργασία]

Εd. Migne Jacques Paul Migne (Μιν) 1800-1875, Γάλλος

Moravcsik Gyula (Julius) Moravcsik (Γκιούλα Μόραβτσικ) 1892-1972, Ούγγρος

 • Byzantinoturcica 2 vols.
 • Bizánc és a Magyarság (1953)
 • Ed. Πορφυρογέννητος, Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν (de Administrando Imperio) (1925)

p[επεξεργασία]

PG' Patrologia Graeca (Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca) Ελληνική Πατρολογία

PL Patrologia Latina Patrologia Latina

s[επεξεργασία]

[Sathas] [Σάθας] = Σάθας, Κωνσταντίνος 1842‑1914 Sathas, Konstantinos

 • ergo: Σάθας#Εργογραφία @el.wikipedia Sathas#Selected works @en.wikipedia
 • Σάθ.Ελλην.Ανέκδ. = (επιμ.) (1867) Ελληνικά Ανέκδοτα περισυναχθέντα και εκδιδόμενα κατ' έγκρισιν της Βουλής, τόμος 1ος: Κορωναίος, Τζάνες. «Μπούα ανδραγαθήματα». Παράρτημα ελληνικών ανεκδότων: Σουμάκης, Άντζολος. «Ρεμπέλιον Ποπολάρων». Μάτεσης. «Ημερολόγιον». Αθήνησι: Τύποις του Φωτός.
  ※στο Βικιλεξικό: → εγκλέζικος
 • ΜΒ = Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Bibliotheca Graeca Medii Aevi. Τόμοι 1-7. Βενετία-Παρίσι, 1872-1894 (ανατύπωση/repr: Αθήνα 1972)
  @anemi
  • vol.1 Τόμος Α' (Εν Βενετία:Τύποις του Χρόνου, 1872) Μιχαήλ Ατταλειάτης-Νικήτας Χωνιάτης-Θεόδωρος Μετοχίτης-Θεόδωρος Ποτάκιος-Χρυσόβουλοι λόγοι-Ιέρακος Χρονικόν-Κατάλογοι των εν ταις Βιβλιοθήκαις του ¢θωνος και του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παν. Τάφου χειρογράφων.
   view-pdf@anemi - id=cz3PAAAAMAAJ@bg
  • vol.2 Τόμος Β' (Εν Βενετία:Τύποις του Χρόνου, 1873) Χρονογράφοι Βασιλείου Κύπρου. Νεόφυτος Έγκλειστος-Επιστολαί Γερμανού Πατριάρχου, Γρηγορίου Πάπα-Μαρτύριον Κυπρίων-Λεόντιος Μαχαιράς-Γεώργιος Βουστρώνιος-Ανέκδοτα νομίσματα.
   view-pdf@anemi
  • vol.3 Τόμος Γ' (Εν Βενετία: Tύποις του Χρόνου, 1872) Καισάριος Δαπόντες-Σέργιος Μακραίος-Αναστάσιος Γορδίος-Δημήτριος Προκοπίου-Αλέξανδρος Τυρναβίτης-Κατάλογοι επιστολών ανεκδότων-Πατριαρχικά έγγραφα-Κατάλογος Μαρτύρων.
   Ο τρίτος τόμος του αντ. της συλλογής Αρβανιτίδη εμπεριέχει δύο επιστολές του Κωνσταντίνου Σάθα προς τον Μανουήλ Γεδεών.
   view-pdf@anemi
  • vol.4 Τόμος Δ' (Αθήνησι:εν τω βιβλιοπωλείω των τέκνων Α. Κορομηλά, 1874) Μιχαήλ Ψελλού εκατονταετηρίς Βυζαντινής Ιστορίας (976-1077)
   view-pdf@anemi
  • vol.5 Τόμος Ε' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1876) Μιχαήλ Ψελλού ιστορικοί λόγοι επιστολαί και άλλα ανέκδοτα.
   view-pdf@anemi
  • vol.6 Τόμος ΣΤ' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1877) Ασίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου, Κυπριακοί νόμοι, Βυζαντινά συμβόλαια, Κρητικαί διαθήκαι.
   view-pdf@anemi
   id=9yMLAAAAYAAJ @books.google
   ※στο Βικιλεξικό: → ⌘ Μιχάλης
  • vol.7 Τόμος Z' (Εν Βενετία:Τύποις του Φοίνικος, 1894) Ανωνύμου Σύνοψις χρονική.
   view-pdf@anemi
 • Monumenta historiae Hellenicae (Μνημεία ελληνικής ιστορίας) Τόμοι.9. [στα γαλλικά fr, γλώσσα κειμένων: ? it? lat.] Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge publiés sous les auspices de la Chambre des députés de Grèce], Paris, 1880-1890. 9 vols.
  • @anemi
  • _vol.1-3. Cancellaria secreta. 1880-82. _vol.4. Statuta et capitula. 1883. _vol.5. Capitula communitatum. 1884. _vol.6. Jacomo Barbarigo. Dispacci della guerra di Peloponneso (1465-1466). Guerra di Peloponneso (1463-1466). Sigismondo Malatesta in Morea ... Discorso di Teodoro Spandugino Cantacusino. Andrea Duodo pro bello Peloponnensi. Bartolomeo Minio, Dispacci (1479-1483) Événements historiques en Grèce (1479-1497) Relationes provisorum. Antique memorie di Cerigo. État de la Grèce en 1533. 1885. _vols.7-9. Documenta feudatarios græcos. Strathiotae dictos, illustrantia. 1888-90
  • vol.2, Maisonneuve et Cie, 1880, @archive
  • vol.4, Maisonneuve et Cie, 1883, @books.google - @archive

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Έντυπα:

   
{{Π:Δημητράκος 1964}} Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964). Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία. Α΄ έκδοση: 1930-1950. 
Σήμανση μεσαιωνικών με μσν.
{{Π:Πάπυρος}} Πάπυρος–Λαρούς–Μπριτάννικα: Λεξικό της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας - μεσαιωνικής - νέας, ερμηνευτικό - ετυμολογικό. Αθήνα: Πάπυρος, 1981‑1994, έκδοση: 2013.
Σήμανση μεσαιωνικών με κεφαλαίο Μ

Διαδίκτυο[επεξεργασία]

Λεξικά και πηγές κειμένων

   
Βλάχος, Γεράσιμος, ο Κρής 1607-1685 Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος […], (ελληνικά, λατινικά, ιταλικά, γαλλικά). Εκδόσεις:
 • 1659: Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος Μετά της των Επιθέτων εκλογής, και διττού των λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων πίνακος' Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός Καθηγουμένου της μονής του μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, Κήρυκος του Ιερού ευαγγελίου, και των επιστημών κατ' αμφοτέρας τας διαλέκτους διδασκάλου. = Thesaurus Encyclopaedicae Basis Quadrilinguis. Cum Epithetorum delectu ac duplici Latinarum, ac Italicarum dictionum Indice. De pluribus antiquis ac Recentioribus Dictionariis collectus a P. Gerasimo Vlacho Cretensi Abbate D. Georgii Scalotae, Sacri Evangelii concionatore, ac scientiarum in utroque idiomate Magistro[…] Venetiis: Ex Typographia Ducali Pinelliana., 1659,
  διαθέσιμο: @anemi με view-pdf ανά γράμμα, λήμματα α...ω
 • 1784 (postumus): Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος : Μετά της των Επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών τε και Ιταλικών λέξεων Πίνακος / Εκ διαφόρων παλαιών τε και Νεωτέρων Λεξικών συλλεχθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητός, Καθηγουμένου της μονής του μεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, Κήρυκος του Ιερού ευαγγελίου, και των επιστημών κατ' αμφοτέρας τας Διαλέκτους Διδασκάλου. Thesaurus encyclopaedicae basis quadrilinguis. Ενετίησιν:Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1784.
  διαθέσιμο: @anemi - view-pdf
{{Π:Κριαράς Μεσ2}} Κριαράς, Εμμανουήλ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΗ'. (Τόμοι ΙΕ'-ΙΗ' επιμ. Ιωάννης Ν. Καζάζης).   Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
{{Π:Κριαράς Μεσ}} α Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 
{{R:du Cange}} du Cange, Charles du Fresne - Δουκάγγιος (1688) Glossarium ad scriptores mediæ & infimæ Graecitatis […]. Lugduni: Apud Amissonios. Τόμοι:2. [μεσαιωνικά ελληνικά, ορισμοί στα λατινικά]
{{R:LBG}} Trapp, Erich, et al. (1994–2007) Lexikon zur byzantinischen Gräzität besonders des 9.-12. Jahrhunderts (Λεξικό της Βυζαντινής Ελληνικής, ιδίως για τον 9ο-12ο αιώνα), Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Έκδοση της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών)
 • Λεξικό σε πολυτονική γραφή. Καλύπτει την περίοδο πριν απ' αυτή του Λεξικού Κριαρά.
 • Abbreviations@LBG
{{R:Meursius}} σελ. -  Meursius (Meurs Μόιρς), Johannes, Glossarium graecobarbarum, apud Ludovicum Elzevirium, 1614 @books.google
 • Πηγή για κατοπινά λεξικά των μεσαιωνικών ελληνικών.
Pinakes | Πίνακες Pinakes / Πίνακες, Textes et manuscrits grecs, Institut de recherche et d'histoire des textes https://pinakes.irht.cnrs.fr/
Σημειώματα-Κώδικες http://simeiomata-kodikon.arch.uoa.gr Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
[Soph.] Σοφοκλής Ευαγγελινός Αποστολίδης (1807-1888) Evangelinos Apostolides Sophocles
 • A glosasry of Later and Byzantine Greek by E.A. Sophocles, Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, vol.7, Acad., 1860
 • E. A. Sophocles. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods from B.C. 146 to A.D. 1100
  • Μεγάλη εισαγωγή: Γραμματική etc.
  • Στα λήμματα, αστερίσκος σε ότι είναι ΠΡΟ ρωμαϊκής περιόδου.
  • 1887: New York: Charles Scribner's Sons, 1887.
  • 1900: New York, C. Scribner's sons, 1900.
  • 1914, ed.3.repr.: Cambridge: Harvard University Press, 1914. Memorial edition.
  • Nachdruck: Cambridge: Harvard University Press 1914; Hildesheim: Olms 1975, 1992; Kessinger Publishing 2004, Part One: ISBN 1-417-94793-4; Part Two: ISBN 1-417-94794-2
 • History of the Greek alphabet and pronunciation

※στο Βικιλεξικό: → Αναζήτηση

Βοηθητικά λεξικά, για άλλες γλώσσες:

Εκκρεμότητες[επεξεργασία]

 • ※στο Βικιλεξικό: → σκάνδαλον
 • [Αγάπ] 17ος αιώνας Αγάπιος Λάνδος, Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν
  • Μοναχός, κατά κόσμον Αθανάσιος. Απεβίωσε γύρω στα 1656 με 1657
  • Aγαπ., Γεωπον. Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν …, Δ.Δ. Kωστούλα, Bόλος 1991
  • Αγάπ. (Κωστούλα) Δ.Δ. Κωστούλα, Αγάπιος Λάνδος ο Κρης. Συμβολή στη μελέτη του έργου του (διατρ.), Ιωάννινα 1983
  • Aγαπ., Nέος Παράδ. Aγάπιος Λάνδος, Bιβλίον καλούμενον Nέος Παράδεισος …, Bενετία 1664
 • [Δούκ.] 15ος αιώνας Δούκας, Iστορία τουρκοβυζαντινή, 2676
 • Eλλην. νόμ. 5147) ??
 • [Ιστ.Βλαχ] 17ος αιώνας Ματθαίου μητροπολίτου Μυρέων, Ετέρα ιστορία των κατά την Ουγγροβλαχίαν τελεσθέντων …, 1672 πηγές Κριαρά Editio princeps στη Βενετία το 1672.
 • [Iστ.Πολιτ.] Iστορία πολιτική Kωνσταντινουπόλεως, Bekker 1849: 1-77 ?αιώνας
 • Codinos. Κωδινός, Γεώργιος → δείτε τη λέξη στρατοπεδάρχης 14/15ος αιώνας, Ψευδο-Γεώργιος Κωδινός Κουροπαλάτης, Περὶ ὀφφικιαλίων... καὶ περὶ τῶν ὀφφικίων, (Επιμ. Bekker, Codinini Curopalatae, De officialibus, Βόννη, 1839, σελ.42
 • [Σουμμ.] 17ος αιώνας Mιχαήλ Σουμμάκης, Διήγησις του ρεμπελιού των ποπολάρων …
 • ___ Σουμμ., Παστ. φίδ. Mιχαήλ Σουμμάκης, Παστώρ φίδος, ήγουν Ποιμήν πιστός, Bενετία 1638
 • 15ος αιώνας Μαρίνος Φαλιέρος (c.1395-1474) ποιητής πηγές Κριαρά
  • Φαλιέρ., Eνύπν. Mαρίνος Φαλιέρος, Eρωτικόν ενύπνιον, A.F. van Gemert, βλ. Φαλιέρ., Ιστ., σ. 131-2
  • Φαλιέρ., Θρ. Mαρίνος Φαλιέρος, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του … Χριστού, B.Α. Mυστακίδης, Nέος Ποιμήν 4 (1922) 569-93
  • Φαλιέρ., Iστ. Mαρίνος Φαλιέρος, Iστορία και Όνειρο, A.F. van Gemert, … Ερωτικά Όνειρα, Θεσσαλονίκη 1980, κείμ. 99-130
  • Φαλιέρ., Λόγ. Mαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Λέιντεν 1977
  • Φαλιέρ., Pίμ. Mαρίνος Φαλιέρος, Pίμα παρηγορητική, W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Studia byzantina et neohellenica neerlandica, Λέιντεν 1972, 74-195
 • Xριστ. διδασκ. Ιερόθεος Αββάτιος, Tων εκκλησιών της Bελγικής χριστιανική και ορθόδοξος διδασκαλία και τάξις, Λούγδουνον Βαταβών [=Λέιντεν] 1648