Παράρτημα:Προφορά/νέα ελληνικά

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Για τα νέα ελληνικά, στο Βικιλεξικό χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (δείτε Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς). Στα λήμματα, σημειώνουμε με τελίτσες τις συλλαβές της προφοράς (ανεξάρτητος είναι ο τυπογραφικός {{συλλ}}αβισμός).

Σύντομη Βοήθεια: ΔΦΑ (IPA) για τα νέα ελληνικά. Χρησιμοποιούνται

Ο τόνος στο i.p.a. γράφεται πριν από την τονισμένη συλλαβή με το σύμβολο     ˈ     και όχι με απόστροφο.
/.../   περικλείουν φωνημική μεταγραφή (ευρεία μεταγραφή, χωρίς να προσδιορίζονται ατομικές ή ειδικές προφορές)
[...]   περικλείουν φωνητική μεταγραφή ακριβείας (στενή φωνητική μεταγραφή, με ειδικά σύμβολα για ποικιλίες προφορών)
φωνήεντα:   a e o u i όπως τα λατινικά γράμματα και για τις διφθόγγους
σύμφωνα:   v ɣ ʝ ɡ ɟ ð z θ k c l ʎ m ɱ b n ŋ ɲ   (όπως /eŋˈɡoɲa/)
d ks p ɾ s t f x ç ps t͡s d͡z
ˈ   ο τόνος, τοποθετημένος πριν από την τονισμένη συλλαβή
 • τονίζονται και μονοσύλλαβες λέξεις που δε φέρουν τυπογραφικό τόνο - δεν παίρνουν τόνο εκείνες που πραγματικά προφέρονται άτονες (→ δείτε τη λέξη κατά)
 • (σπάνιο: εμφατικός τόνος: όπως, παραπάνω /ˈpa.ɾaˌpa.no/). Ο τόνος υπονοεί ταυτόχρονα και χωρισμό συλλαβών.
.   η τελεία του χωρισμού των συλλαβών (Δείτε τη διαφορά των όρων συλλαβοποίηση (Παράρτημα) και συλλαβισμός (Παράρτημα)

Στο πρότυπο {{ΔΦΑ}} τα σύμβολα περικλείονται από πλαγιοκάθετες /.../ (ευρεία φωνολογική μεταγραφή) σε αντίθεση με τις αγκύλες [...] (στενή φωνητική μεταγραφή). Στα λήμματα, χρησιμοποιούνται αυτόματα πλαγιοκάθετες από το πρότυπο {{ΔΦΑ}}
Δίνουμε προσοχή στα εξής:

 • το ιδιαίτερο /ð/ /ɣ/ το μονοπαλλόμενο /ɾ/
 • το /ɡ/ που είναι αλλιώτικο από το σύνηθες τυπογραφικό ⟨g⟩ -και δεν του φαίνεται-
 • το /ŋ/ (/ˈa.ŋxos, eŋˈɡoɲa/, το πρώτο νι) Είναι ηχηρό υπερωικό ρινικό, άγμα (voiced velar nasal). Διαφορετικό το /eŋ.çi.ɾi.zo/ από το /en.çi.ɾi.zo/
 • τα ουρανικά (palatal) /c ʝ ɟ ç ʎ ɲ/ (ʝa=για, ɟa=γκια ça=χια, ʎa=λια, ɲa=νια) που έχουν και τα αντίστοιχά τους υπερωικά: /k ɣ ɡ x/ φατνιακά /l, n/
 • Το μ πριν από ⟨β⟩ /v/ ή ⟨φ⟩ /f/ γίνεται χειλοδοντικό /ɱ/ (/aɱ.fi.voˈli.a/, /ˈaɱ.vo.nas/). Όχι πριν από ⟨μπ⟩ [b].
 • Συνιζημένο ⟨ ι ⟩. Η Internatinal Phonetic Association άλλαξε την παλιά γραφή με λεγκατούρα στις διφθόγγους π.χ. /a͜i/ (νεράιδα) ή /ia͜/ σε / i̯ / /neˈɾai̯.ða/
 • Το δια- ποικίλλει. Παράδειγμα:
  /ði̯a.fenˈde.vo/ και σε γρήγορο λόγο /ðʝa.feˈde.vo/
 • τα έρρινα /mb nd/: μπορούμε να σημειώνουμε επιπλέον: σε γρήγορο λόγο απορρινικοποιημένα /b d/
  (υπάρχει και γενική σημείωση στον Πίνακα). Ομοίως τα /mp nt/ ξένων λέξεων.
 • /t͡s/ και /d͡z/: δεν χρησιμοποιούνται πια τα παλιά ενοποιημένα σύμβολα[1][2]

Φωνήεντα

Για μη συλλαβική προφορά φωνηέντων σε διφθόγγους χρησιμοποιούμε το Unicode ̯ γράφοντας γράμμα + ̯ Παραδείγματα

Γράμμα ΔΦΑ Αλλού Άρθρωση Παραδείγματα Σημειώσεις
α a ä ή ɐ ανοιχτό κεντρικό αγορά [a.ɣoˈɾa], άνω a.no/  
ο
ω
o ή ɔ μέσο οπίσθιο ομάδα /oˈma.ða/
πάνω /ˈpa.no/, ωμέγα /oˈme.ɣa/
 
ου u κλειστό στρογγύλο οπίσθιο πουλί /puˈli/, φούστα /ˈfu.sta/  
ε
αι
e ɛ ή e πρόσθιο μέσο πεθερά /pe.θeˈɾa/, μέλι /ˈme.li/
αιτία /eˈti.a/, παιδί /peˈði/
 
ι
η
υ
ει
οι
υι
i πρόσθιο κλειστό βιβλίο /viˈvli.o/, παιδί /peˈði/
μητέρα /miˈte.ɾa/, νίκη /ˈni.ci/
γλυκό /ɣliˈko/
κλειδί /kliˈði/
κοινός /ciˈnos/
υιός /iˈos/
 1. Όταν δεν ακολουθεί φωνήεν
 2. Όταν τονίζεται
 3. Σε λέξεις λόγιας προέλευσης
 4. Όταν ακολουθεί σύμφωνο + [ɾ]
ι
η
υ
οι
ει
ʝ j καράβια /kaˈɾa.vʝa/, παιδιά /peˈðʝa/, μαγειρειό /ma.ʝiɾˈʝo/ μόνο με μη τονιζόμενο [i] μετά από β, δ, ζ, ρ και πριν από φωνήεν
ç φωτιά /foˈtça/, ελάφια /eˈla.fça/, καλάθια /kaˈla.θça/, ίσιος /ˈi.sços/, πιο /ˈpço/, ποιος /ˈpços/ μόνο με άτονο [i] μετά από θ, π, σ, τ, φ και πριν από φωνήεν
ɲ μια /ˈmɲa/, μυαλό /mɲaˈlo/ μόνο με άτονο [i] μετά από μ ή ν και πριν από φωνήεν
αυ af αυτός /aˈftos/, ταυ /ˈtaf/ πριν από άηχα σύμφωνα (π τ κ θ χ σ ξ ψ)[3] και στο τέλος της λέξης
αυ av αυγή /aˈvʝi/, μαύρος /ˈma.vɾos/ πριν από φωνήεντα και ηχηρά σύμφωνα (δ γ ζ λ ρ μ ν)[3]
ευ ef ευχαριστώ /e.fxa.ɾiˈsto/, άνευ /ˈa.nef/ πριν από άηχα σύμφωνα (π τ κ θ χ σ ξ ψ)[3] και στο τέλος της λέξης
ευ ev ευαγγέλιο /e.vaŋˈɟe.li.o/ πριν από φωνήεντα και ηχηρά σύμφωνα (δ γ ζ λ ρ μ ν)[3]
ευ ev Εύβοια e.vi.a/, ευφημισμός /e.fi.miˈzmos/ πριν από β, φ
ηυ if επηυξημένος /e.pif.ksiˈme.nos/ πριν από άηχα σύμφωνα (π τ κ θ χ σ ξ ψ) και στο τέλος της λέξης
ηυ iv εφηύρα /eˈfi.vra/ πριν από φωνήεντα και ηχηρά σύμφωνα (δ γ ζ λ ρ μ ν)
έι ei̯ eɪ ei όταν προφέρεται ως δίφθογγος
εϊ
εη
εει
εϋ
εοι
αιοι
αιει
ei λέει /ˈle.i/ ή /ˈlei/ όταν τα ι, η, υ, οι και ει δεν τονίζονται
άι ai̯ aɪ a͜i νεράιδα /neˈɾai̯.ða/ όταν προφέρεται ως δίφθογγος
αϊ
αη
αει
αϋ
αοι
ai θα πάει /θa ˈpa.i/ ή /ˈpai/ όταν τα ι, η, υ, οι και ει δεν τονίζονται
όι oi̯ oɪ ɔ͜i κορόιδο /koˈɾoi̯.ðo/ όταν προφέρεται ως δίφθογγος
οϊ
ωι
ωει
οϋ
ωη
oi τρώει /ˈtɾo.i/ όταν τα ι, η, υ και ει δεν τονίζονται

Σύμφωνα

Γράμμα ΔΦΑ Αλλού Άρθρωση Παραδείγματα Σημειώσεις
β v ηχηρό χειλοδοντικό τριβόμενο βουλή /vuˈli/, σοβαρός /so.vaˈɾos/, συμβουλή /siɱ.vuˈli/, βόδι vo.ði/, βόρεια vo.ɾi.a/  
γ ɣ ηχηρό υπερωικό τριβόμενο γάμος ɣa.mos/, αγάπη /aˈɣa.pi/, αγόρι /aˈɣo.ɾi/, γάτα ɣa.ta/ πριν από [a] [o] [u]
ʝ j ηχηρό ουρανικό τριβόμενο για ʝa/, γένος ʝe.nos/, Γεώργιος /ʝeˈoɾ.ʝi.os/, γυαλί /ʝaˈli/ πριν από ι, η, υ, οι, ει και [ε]
δ ð ηχηρό οδοντικό τριβόμενο δώρο ðo.ɾo/, παιδί /peˈði/, δάχτυλο ða.xti.lo/, ενδιαφέρον /en.ði̯aˈfe.ɾon/  
ζ z ηχηρό φατνιακό τριβόμενο (συριστικό) ζωή /zoˈi/, ζήλια zi.ʎa/, χαζός /xaˈzos/, ζάχαρη za.xa.ɾi/  
θ θ άηχο οδοντικό τριβόμενο θάλασσα θa.la.sa/, άνθος /ˈan.θos/, θέμα θe.ma/  
κ k άηχο υπερωικό στιγμιαίο κόρη ko.ɾi/, σύκα /ˈsi.ka/ πριν από [a] [o] [u]
c άηχο ουρανικό στιγμιαίο κήπος ci.pos/, πακέτο /paˈce.to/ πριν από ι, η, υ, ει, οι και [e]
g ηχηρό υπερωικό την κόρη /tiŋˈgoɾi/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού κ (πριν από [a] [o] [u]) με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης
ɟ ηχηρό ουρανικό τον κήπο /toŋˈɟipo/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού κ (πριν από [i] [e]) με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης
λ l οδοντικό πλευρικό (υγρό) λάθος la.θos/, καλό /kaˈlo/, λεμόνι /leˈmo.ni/, πάλι /ˈpa.li/ ʎ σε μερικές διαλέκτους ή ιδιολέκτους πριν από [i]
ʎ ουρανικό οδοντικό πλευρικό (υγρό) κιάλια /ˈca.ʎa/ [li]+φωνήεν με το [i] άτονο
μ m ένρινο διχειλικό μόνος mo.nos/, χώμα /ˈxo.ma/  
ɱ ένρινο χειλοδοντικό συμφωνία /siɱ.foˈni.a/, έμβαση /ˈeɱ.va.si/, έμφαση /ˈeɱ.fa.si/ πριν από β, φ
ν n ένρινο οδοντικό νονός /noˈnos/, ένας /ˈe.nas/, άνω /ˈa.no/, νύχτα ni.xta/, άνοιξη /ˈa.ni.ksi/ ɲ πριν από το i σε μερικές διαλέκτους και ιδιολέκτους
ɲ ένρινο ουρανικό νοιάζομαι ɲa.zo.me/, πανιά /paˈɲa/ [ni] + φωνήεν με άτονο το [i]
ŋ ένρινο υπερωικό πανκ /ˈpaŋk/, Χέμινγουεϊ /ˈçemiŋɣuei̯/ πριν από ουρανικά και υπερωικά σύμφωνα (κ,γ,χ) σε ξένες λέξεις
ξ ks διπλό ( k + s ) ξένος kse.nos/  
gz διπλό ( g + z ) δεν ξέρω /ˈðeŋˈgzeɾo/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού ξ με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης
π p άηχο διχειλικό στιγμιαίο πόδι po.ði/, κάπου /ˈka.pu/, παπάς /ppas/, πέντε pen.de/  
b ηχηρό διχειλικό στιγμιαίο την πάπια /timˈbapça/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού π με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης
ρ ɾ μονοπαλλόμενο φατνιακό παλλόμενο καρδιά /karˈðʝa/, άρθρωση /ˈarro.si/, Άρτα /ˈar.ta/, ντροπή /droˈpi/, ροδιά /ɾoˈðʝa/, ψάρι /ˈpsa.ɾi/, πάρα /ˈpa.ɾa/, ρετσίνα /ɾeˈt͡si.na/
σ/ς s άηχο φατνιακό τριβόμενο (συριστικό) σώμα so.ma/, δάσος /ˈða.sos/, βάση /ˈva.si/, σαλάτα /saˈla.ta/
σε ξένες λέξεις: Σλάβος slavos/, σμάλτο smalto/, σνομπ snob/
Δείτε την παρατήρηση στην παρακάτω ενότητα [z]
z ηχηρό φατνιακό τριβόμενο (συριστικό) σμήνος zminos/, Λέσβος /ˈle.zvos/, Πελασγός /pe.laˈzɣos/, Έσδρας /ˈez.ðɾas/, κόσμος /ˈko.zmos/
σε δάνεια: κασμάς /kaˈzmas/, σμπάρος zbaɾos/
λαϊκή προφορά του [sl], [sm], [sn] σε ξένες λέξεις: Σλάβος slavos/, /ˈzlavos/, σνομπ snob/, /ˈznob/
πριν από β, γ, δ, μ. Σε ξενικές λέξεις που αρχίζουν με σμπ [zb]. Σε ξένες λέξεις με σλ, σν, είτε [sl], [sn] όπως στις δότριες γλώσσες, είτε (σε προφορικό, λαϊκό λόγο) [zl], [zn] (σελ.14] - #Holton, Comprehensive Grammar)
τ t άηχο οδοντικό στιγμιαίο τέλος te.los/, ποτό /poˈto/, μητέρα /miˈte.ɾa/  
d ηχηρό οδοντικό στιγμιαίο την Τήνο /tinˈdino/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού τ με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης
φ f άηχο χειλοδοντικό τριβόμενο φόρος fo.ɾos/, νέφος /ˈne.fos/, φούστα fu.sta/  
χ x άηχο υπερωικό τριβόμενο χαρά /xaˈɾa/, άγχος /ˈaŋ.xos/, χουρμάς /xuɾˈmas/, χρεώνω /xɾeˈo.no/, δάχτυλο ða.xti.lo/, Αλλάχ /aˈlax/ _πριν από [a], [o], [u]
_πριν από σύμφωνα
_στο τέλος των λέξεων
ç άηχο ουρανικό τριβόμενο χιόνι ço.ni/, βροχή /vɾoˈçi/, χέρι çe.ɾi/ πριν από ι, η, υ, ει, οι, και ε, αι
ψ ps διπλό ( p + s ) ψωμί /psoˈmi/  
bz διπλό ( b + z ) τον ψαρά /tombzaˈɾa/ όταν έχουμε συνεκφορά του αρχικού ψ με το τελικό ν της προηγούμενης λέξης

Δίψηφα σύμφωνα και συμφωνικά συμπλέγματα

Γράμμα ΔΦΑ Αλλού Άρθρωση Παραδείγματα Σημειώσεις
τσ
τς
t͡s t + s τσέπη t͡se.pi/, παπούτσι /paˈpu.t͡si/
την τσέπη /tinˈd͡ze.pi/
παλιό ʦ [1]
τζ d͡z d + z τζάμι d͡za.mi/, παντζάρι /panˈd͡za.ɾi/ παλιό ʣ [2]
μπ b ηχηρό διχειλικό στιγμιαίο μπότα bo.ta/, μπίρα bi.ɾa/ στην αρχή λέξης
mb ένρινο ηχηρό διχειλικό στιγμιαίο καμπάνα /kamˈba.na/ στη μέση της λέξης, ανάλογα με την ετυμολογία ή τη διάλεκτο ή τον ομιλητή· εναλλακτική προφορά: mb ή b
b ηχηρό διχειλικό στιγμιαίο μπουμπούκι /buˈbu.ci/ στη μέση της λέξης, ανάλογα με την ετυμολογία ή τη διάλεκτο ή τον ομιλητή
mp ( m + p ) κομπιούτερ /komˈpçu.teɾ/ σε δάνειες λέξεις
μπτ mt ή mpt Πέμπτη /ˈpem.ti/ ή /ˈpem.pti/  
ντ d ηχηρό οδοντικό στιγμιαίο ντουλάπα /duˈla.pa/, ντάμα da.ma/, ντομάτα /doˈma.ta/ στην αρχή λέξης
nd ένρινο ηχηρό οδοντικό στιγμιαίο πέντε /ˈpende/, έντομο /ˈen.do.mo/ στη μέση της λέξης, ανάλογα με την ετυμολογία, ή τη διάλεκτο ή τον ομιλητή· εναλλακτική προφορά: nd > d
d ηχηρό οδοντικό στιγμιαίο ντουντούκα /duˈdu.ka/ στη μέση της λέξης, ανάλογα με την ετυμολογία ή τη διάλεκτο ή τον ομιλητή
nt ( n + t ) αντένα /anˈte.na/ σε δάνειες λέξεις
ντσ
ντς
nt͡s αντσούγια /anˈt͡su.ʝa/ Συχνά [t͡s] > [d͡z]
ντζ nd͡z νεράντζι /neˈɾan.d͡zi/ Συχνά, σε γρήγορο λόγο [nd͡z] > [d͡z]
γκ ɡ ηχηρό υπερωικό στιγμιαίο γκρίνια ɡɾi.ɲa/, γκάζι ɡa.zi/ στην αρχή της λέξης, πριν από α, ο, ου
ɟ ηχηρό ουρανικό στιγμιαίο γκιόνης ɟo.nis/ στην αρχή λέξης, πριν από ι, η, υ, οι, ει ή ε, αι
ŋɡ ένρινο ηχηρό υπερωικό στιγμιαίο αγκώνας /aŋˈɡonas/ στη μέση της λέξης - Συχνά, σε γρήγορο λόγο [ŋɡ] > [ɡ].
ŋɟ ένρινο ηχηρό ουρανικό στιγμιαίο ανάγκη /aˈnaŋ.ɟi/ στη μέση της λέξης, πριν από ι, η, υ, οι, ει ή ε, αι
γκτ ŋkt ελεγκτής /e.leŋˈktis/  
γγ ŋɡ ένρινο ηχηρό υπερωικό στιγμιαίο αγγλικός /aŋ.ɡliˈkos/ Συχνά, σε γρήγορο λόγο: ŋɡ > ɡ
ŋɟ ένρινο ηχηρό ουρανικό στιγμιαίο άγγελος /ˈaŋ.ɟe.los/ πριν από ι, η, υ, ει, οι ή ε, αι - εναλλακτική προφορά: ŋɟ > ɟ
ŋɣ ένρινο ηχηρό υπερωικό τριβόμενο έγγραφο /ˈeŋ.ɣɾa.fo/  
ŋʝ ŋj ένρινο ηχηρό ουρανικό τριβόμενο εγγεγραμμένος /eŋ.ʝeɣɾaˈmenos/ πριν από ι, η, υ, οι, ει ή ε, αι
γχ ŋx ένρινο άηχο υπερωικό τριβόμενο άγχος /ˈaŋ.xos/, Κοπεγχάγη /ko.peŋˈxa.ʝi/  
ŋç ένρινο άηχο ουρανικό τριβόμενο αγχίνοια /aŋˈçi.ni.a/ πριν από ι, η, υ, οι, ει ή ε, αι
γξ ŋks Σφιγξ /ˈsfiŋks/  

Επεκτάσεις φωνητικών συμβόλων (ποντιακά)

 • Οδηγός προφοράς (Χρειάζεται επεξεργασία) - ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

Επεκτάσεις φωνητικών συμβόλων (τσακωνικά)

Εκτός από τα φθόγγους και τα σύμβολα όπως για τα νέα ελληνικά, έχουμε επιπλέον

 • (Χρειάζεται επεξεργασία)

Γράφουμε μέσα στο πρότυπο {{uni-script}} για τη σωστή εμφάνιση των διακριτικών.

ΔΦΑ Στο Λεξικό Κωστάκη*
δείτε τον κώδικα
Άρθρωση Παραδείγματα
aː ή ɛː ? α̈ ανοιχτό α μεταξύ [a] και [e]  
ʃ σ̌ / σ̌ όπως το αγγλικό shoe ʃ  
ʒ ζ̌ όπως το γαλλικό jour  
t͡ʃ τσ̌ / τσ̌ όπως το αγγλικό choose  
d͡ʒ τζ̌ όπως το αγγλικό joke  
κ̔  
π̔  
τ̔  

* Η προφορά γραμμένη με ελληνικά γράμματα και διακριτικά σημάδια. Από τη σελίδα μ', Τόμος 1ος (Φωνητική αξία των διαλεκτικών στοιχείων) - Κωστάκης, Θανάσης Π. Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, τόμοι Α', Β' 1986, τόμος Γ' 1987)
Αναφέρει και γραφές φθόγγων όπως υπάρχουν και στα νέα ελληνικά, με διακριτικά σημάδια για υπάρχοντα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήου, ώστε να διαφοροποιούνται μεταξύ τους όταν είναι γραμμένα με ελληνικό αλφάβητο.

παράδειγμα: για το [l] όπως στο λαός, γράφει λ̣ ενώ για το [ʎ] όπως ελιά, γράφει λ̌

Υπάρχει και σύστημα γραφής της προφοράς με δίγραφα ελληνικών γραμμάτων (όπως σχ για να αποδώσει το ʃ)

Στο Βικιλεξικό, η προφορά για όλες τις γλώσσες γράφεται με το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο. Ειδικά για τα τσακώνικα, αναφέρουμε επιπλέον τη γραφή προφοράς που προτείνει το Λεξικό Κωστάκη, ή άλλη πηγή (με δίγραφα).
Αλλά η γραφή των λημμάτων δεν έχει κανένα διακριτικό σημάδι.

Επεκτάσεις φωνητικών συμβόλων (κυπριακά)

Σύμφωνα με το Λεξικό ...(Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Γράμμα ΔΦΑ Αλλού Άρθρωση Παραδείγματα Σημειώσεις
σι
σ̆
σς
ς̆
sh
ʃ ʃ έσιει /ˈeʃi/, σσύλος, σιύλλος ʃːilːos/ ιστορικό /sj/ ή /ç/. Το αντίστοιχο μακρό: ιστορικό /sc/
ζι
̆ζ̆
ζζ
ζζι
g
ʒ ʒ ζιω ʒo/ ιστορικό /zj/
τζι
τσι
τσσ
τσς
τσ̆ι
ch
t+ʃ τζιαι ε/, Λατσιά /laˈtʃːa/ ιστορικό /c/,. Το αντίστοιχο μακρό: ιστορικό /tsj/
ντζι
τζζ

τζς

τζ̆ι
j
d+ʒ άντζιελος /ˈanelos/, τζιάμι ami/ ιστορικό /ɟ/, /dz/
σσ, ζζ, θθ, δδ, φφ, ββ, γγ, χχ, μμ, νν, λλ κ.ο.κ
ː : νναι /nːe/, άχχος /ˈaxːos/, θθυμούμαι /θːiˈmume/ Τα μακρά σύμφωνα αναπαριστώνται με διπλασιασμό του συμφώνου. Η προφορά τους έχει τη διπλάσια διάρκεια από τα απλά. Ιστορικά δεν δικαιολογούνται πάντοτε.
κκ, ττ, ππ
ʰː ττάππος /ˈtʰːapʰːos/ Τα μακρά δασέα κ-τ-π αναπαριστώνται με διπλασιασμό του συμφώνου. Η προφορά τους είναι όπως των αγγλικών k-t-p στην αρχή λέξης, αλλά έχουν τη διπλάσια διάρκεια.

Αναφορές

 1. 1,0 1,1 Voiceless alveolar affricate: The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨t͡s⟩ or ⟨t͜s⟩ (formerly with ⟨ʦ⟩ or ⟨ƾ⟩). πρόσβαση:2020.06.19.
 2. 2,0 2,1 Voiced alveolar affricate: The sound is transcribed in the International Phonetic Alphabet with ⟨d͡z⟩ or ⟨d͜z⟩ (formerly ⟨ʣ⟩). πρόσβαση:2020.06.19.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Holton, D., Mackridge, P. and Philippaki-Warburton, I. (1997). Greek: A comprehensive grammar of the modern language. London: Routledge.

Προτεινόμενες πηγές

Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:


Συντήρηση

 • 2020, Ενημερώσεις αλλαγών από την Internation Phonetic Association. Έγιναν αλλαγες
  • ʦ ή ƾ → t͡s Ομοίως, t͡ʃ (βλ. #Αναφορές
  • ʣ → d͡z Ομοίως d͡ʒ (βλ. #Αναφορές
  • Δίφθογγοι με λιγκατούρες ή το j → με i̯
  • g (IPA) voiced velar plosive. «open-tailed g». U+0261, ɡ LATIN SMALL LETTER SCRIPT G
   όχι το g latin = U+0067, g LATIN SMALL LETTER G
 • 2021.02. - Αλλαγή των παλιών [ɛ, ɔ] σε e και o Βικιλεξικό:Ψηφοφορίες/2021/ΔΦΑ e o
 • 2021.08. - Αλλαγή απαρχαιωμένων συμβόλων και έλεγχος όλων των ΔΦΑ