Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/αρσενικά

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Παράρτημα:Γραμματική (νέα ελληνικά) » Παράρτημα:Ουσιαστικά » αρσενικά :: θηλυκά :: ουδέτερα :: κοινού γένους :: ανώμαλα :: επώνυμα :: πίνακας


Ουσιαστικά: Αρσενικά: Περιεχόμενα (δείτε και επώνυμα)
οξύτονα παροξύτονα προπαροξύτονα
1. -ας
ψαράς-ψαράδες αγώνας-αγώνες, αγώνων
γαλαξίας-γαλαξίες, γαλαξιών
μήνας&μηνός
ρήγας-ρηγάδες
ιππέας-ιππείς
Αντρέας-Αντρέηδες
& γυαλάκιας, αέρας, πατέρας, κανάγιας, Γρίβας
βαρύμαγκας, -ες, -ων
φύλακας-φύλακες, φυλάκων
τραγόπαπας, -άδες
Μπούκουρας-Μπουκουραίοι
τσέλιγκας-ες-άδες
2. -ες
καφές-καφέδες κόντες-κόντηδες
3. -ης
νικητής-νικητές
επιτελής-επιτελείς
καθηγητής, -ές, -άδες
Περικλής, -είς, -ήδες
πραματευτής-άδες
μπαλωματής, -ήδες
Σαρρής, -ήδες, -αίοι
ναύτης-ναύτες
αφέντης, -ες, -άδες
λαχειοπώλης, -ες, -ηδες
ράφτης, -ες, -ηδες, -άδες
μανάβης, -ηδες
νοικοκύρης, -ηδες, -αίοι
τσοπάνης, -ηδες, -αραίοι
μάστορης-μάστορες
πρύτανης-πρυτάνεις
Μπότσαρης-Μποτσαραίοι
κοτζάμπασης, -ηδες
φούρναρης, -ηδες, -αίοι
4. -ος
αγρός-αγροί δρόμος-δρόμοι, δρόμε!
υπνάκος-υπνάκοι, υπνάκο!
Γιώργος, -ηδες
καπετάνιος, -οι, -αίοι
αντίλαλος-αντίλαλου
+ χοντράνθρωπος
άνθρωπος-ανθρώπου
+ όροφος, δάσκαλος
καρδινάλιος-αλίου-άλιοιυ
Παπαδόπουλος, -οι, -αίοι
5. -ου
6. -ους
7. με -ω- αρχαιοπρεπή
8. από τα αρχαία
9. ανώμαλα
Σημείωση: Ο αριθμός λημμάτων σε κάθε Κατηγορία είναι ενδεικτικός. Οι επεξεργασίες είναι πάντα σε εξέλιξη.


Αρσενικά[επεξεργασία]

Δείτε επίσης


Κατηγορία Κανόνες Πίνακες κλίσης

-ας αρσενικά

Οξύτονα άς μόνον ανισοσύλλαβα
-άς ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ψαράς

οι ψαράδες
-άς, -άδες

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ψαράς οι ψαράδες
      γενική του ψαρά των ψαράδων
    αιτιατική τον ψαρά τους ψαράδες
     κλητική ψαρά ψαράδες

Κατηγορία 
όπως το ψαράς - 385 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 397 λέξεις 

Παροξύτονα -'ας
-'ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o αγώνας

των αγώνων
-'ας, -'ες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

 • Προπαροξύτονες '-ας με σταθερό τόνο, #βαρύμαγκας
 • Με επιπλέον ανισοσύλλαβο πληθυντικό:
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αγώνας οι αγώνες
      γενική του αγώνα των αγώνων
    αιτιατική τον αγώνα τους αγώνες
     κλητική αγώνα αγώνες

Κατηγορία 
όπως το αγώνας - 304 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 338 λέξεις 

Κατηγορία
ο γαλαξίας

των γαλαξιών
-'ας, -'ες με γενική πληθυντικού -ών

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γαλαξίας οι γαλαξίες
      γενική του γαλαξία των γαλαξιών
    αιτιατική τον γαλαξία τους γαλαξίες
     κλητική γαλαξία γαλαξίες

Κατηγορία 
όπως το γαλαξίας - 67 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 90 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μήνας οι μήνες
      γενική του μήνα
& μηνός
των μηνών
    αιτιατική τον μήνα τους μήνες
     κλητική μήνα μήνες

Κατηγορία 
όπως το μήνας - 5 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

-'ας ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ρήγας

οι ρηγάδες
-'ας, -άδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ρήγας οι ρηγάδες
      γενική του ρήγα των ρηγάδων
    αιτιατική τον ρήγα τους ρηγάδες
     κλητική ρήγα ρηγάδες

Κατηγορία 
όπως το ρήγας - 6 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 6 λέξεις 

Κατηγορία
ιππέας

οι ιππείς
-έας, -είς αρχαιόκλιτα

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ιππέας οι ιππείς
      γενική του ιππέα
& ιππέως
των ιππέων
    αιτιατική τον ιππέα τους ιππείς
     κλητική ιππέα ιππείς

Κατηγορία 
όπως το ιππέας - 102 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 106 λέξεις 

Κατηγορία
ο Αντρέας

οι Αντρέηδες
-'ας, -'ηδες

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Αντρέας οι Αντρέηδες
      γενική του Αντρέα των Αντρέηδων
    αιτιατική τον Αντρέα τους Αντρέηδες
     κλητική Αντρέα Αντρέηδες

Κατηγορία 
όπως το Αντρέας - 8 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 9 λέξεις 

Κατηγορία
ο γυαλάκιας

οι γυαλάκηδες
-άκιας, -άκηδες

Παρόμοια κλίση έχουν:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γυαλάκιας οι γυαλάκηδες
      γενική του γυαλάκια των γυαλάκηδων
    αιτιατική τον γυαλάκια τους γυαλάκηδες
     κλητική γυαλάκια γυαλάκηδες

Κατηγορία 
όπως το γυαλάκιας - 25 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 25 λέξεις 

-'ας ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο πατέρας

οι πατέρες
οι πατεράδες
-'ας, -'ες / -άδες
 • Παροξύτονα σε -'ας, με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο -'ες και ανισοσύλλαβο -'αδες
  όπως το ξωπατέρας, το πατέρας (με επιπλέον λόγιους τύπους)

Δείτε και

 • Το προπαροξύτονο ο #τσέλιγκας (χωρίς την πρώτη γενική πληθυντικού)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο πατέρας οι πατέρες
& πατεράδες
      γενική του πατέρα
& πατρός
των πατέρων
& πατεράδων
    αιτιατική τον πατέρα τους πατέρες
& πατεράδες
     κλητική πατέρα
& πάτερ
πατέρες
& πατεράδες

Κατηγορία 
όπως το πατέρας - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Κατηγορία
ο αέρας

οι αέρες
οι αέρηδες
-'ας, -'ες / -'ηδες
 • Παροξύτονα σε -'ας με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο -'ες και ανισοσύλλαβο -'ηδες.
  όπως ο αέρας, ο μπαγάσας (χωρίς την ισοσύλλαβη γενική πληθυντικού)
 • Είναι συνδυασμός του #αγώνας και #Αντρέας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αέρας οι αέρες
& αέρηδες
      γενική του αέρα των αέρων
& αέρηδων
    αιτιατική τον αέρα τους αέρες
& αέρηδες
     κλητική αέρα αέρες
& αέρηδες

Κατηγορία 
όπως το αέρας - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Κατηγορία
ο κανάγιας

οι κανάγιες
οι κανάγηδες
-'γιας, -'γιες / -'γηδες
 • Παροξύτονα σε -'γιας (με συνίζηση του <ια>) με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο -γιες (χωρίς γενική) και ανισοσύλλαβο -γηδες.
  ο κανάγιας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κανάγιας οι κανάγιες
& κανάγηδες
      γενική του κανάγια των
& κανάγηδων
    αιτιατική τον κανάγια τους κανάγιες
& κανάγηδες
     κλητική κανάγια κανάγιες
& κανάγηδες

Κατηγορία 
όπως το κανάγιας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο Γρίβας

οι Γρίβηδες
οι Γριβαίοι
-'ας, -'ηδες / -αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Επώνυμα παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -'ας με πληθυντικό -'ηδες και -αίοι
  όπως Γρίβας
  Δείτε και αυτά που δεν έχουν δεύτερο πληθυντικό, όπως #Αντρέας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Γρίβας οι Γρίβηδες
& Γριβαίοι
      γενική του Γρίβα των Γρίβηδων
& Γριβαίων
    αιτιατική τον Γρίβα τους Γρίβηδες
& Γριβαίους
     κλητική Γρίβα Γρίβηδες
& Γριβαίοι

επώνυμα#Γρίβας

Προπαροξύτονα '-ας
'-ας ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο βαρύμαγκας

των βαρύμαγκων
'-ας, '-ες σταθερός τόνος.

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο βαρύμαγκας οι βαρύμαγκες
      γενική του βαρύμαγκα των βαρύμαγκων
    αιτιατική τον βαρύμαγκα τους βαρύμαγκες
     κλητική βαρύμαγκα βαρύμαγκες
Η γενική πληθυντικού είναι δύσχρηστη.

Κατηγορία 
όπως το βαρύμαγκας - 41 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 57 λέξεις 

Κατηγορία
ο φύλακας

των φυλάκων
'-ας, '-ες. Κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού.

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο φύλακας οι φύλακες
      γενική του φύλακα των φυλάκων
    αιτιατική τον φύλακα τους φύλακες
     κλητική φύλακα φύλακες

Κατηγορία 
όπως το φύλακας - 289 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 308 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο χωροφύλακας οι χωροφύλακες
& χωροφυλάκοι
      γενική του χωροφύλακα των χωροφυλάκων
    αιτιατική τον χωροφύλακα τους χωροφύλακες
& χωροφυλάκους
     κλητική χωροφύλακα χωροφύλακες
& χωροφυλάκοι
Και με δεύτερους, λαϊκούς τύπους στον πληθυντικό.

Κατηγορία 
όπως το χωροφύλακας - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

'-ας ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Μπούκουρας

οι Μπουκουραίοι
'-ας, -αίοι. (Δείτε: Παράρτημα:Κλίση επωνύμων)
 • Επώνυμα προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -'ας με πληθυντικό -αίοι
  όπως Μπούκουρας

Παρόμοια κλίση έχει:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπούκουρας οι Μπουκουραίοι
      γενική του Μπούκουρα των Μπουκουραίων
    αιτιατική τον Μπούκουρα τους Μπουκουραίοι
     κλητική Μπούκουρα Μπουκουραίοι

επώνυμα#Μπούκουρας

Κατηγορία
ο τραγόπαπας

οι τραγοπαπάδες
'-ας, -άδες
 • Προπαροξύτονα σε '-ας, με πληθυντικό -άδες
  όπως το τραγόπαπας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τραγόπαπας οι τραγοπαπάδες
      γενική του τραγόπαπα των τραγοπαπάδων
    αιτιατική τον τραγόπαπα τους τραγοπαπάδες
     κλητική τραγόπαπα τραγοπαπάδες

Κατηγορία 
όπως το τραγόπαπας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

'-ας ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο τσέλιγκας

οι τσέλιγκες
οι τσελιγκάδες
'-ας, '-ες / -άδες
 • Προπαροξύτονα σε '-ας, με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο '-ες και ανισοσύλλαβο -'αδες με μία γενική πληθυντικούς σε -άδων
  όπως το τσέλιγκας

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τσέλιγκας οι τσέλιγκες
& τσελιγκάδες
      γενική του τσέλιγκα των τσελιγκάδων
    αιτιατική τον τσέλιγκα τους τσέλιγκες
& τσελιγκάδες
     κλητική τσέλιγκα τσέλιγκες
& τσελιγκάδες

Κατηγορία 
όπως το τσέλιγκας - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

-ας ετερογενή: και αρσενικό και ουδέτερο
  Δείτε τα αρσενικά ζώα Διγενή: αρσενικό ή ουδέτερο  

-ες αρσενικά

Οξύτονα -ές: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο καφές

οι καφέδες
-ές, -έδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καφές οι καφέδες
      γενική του καφέ των καφέδων
    αιτιατική τον καφέ τους καφέδες
     κλητική καφέ καφέδες

Κατηγορία 
όπως το καφές - 154 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 154 λέξεις 

Παροξύτονα -'ες: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o κόντες

οι κόντηδες
-'ες, -'ηδες με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κόντες οι κόντηδες
      γενική του κόντε των κόντηδων
    αιτιατική τον κόντε τους κόντηδες
     κλητική κόντε κόντηδες

Κατηγορία 
όπως το κόντες - 7 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 7 λέξεις 

-ης αρσενικά

Οξύτονα -ής
-ής ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο νικητής

οι νικητές
-ής, -ές με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις

Ποικιλίες

 • Και με λόγια γενική ενικού -ού όπως στην αρχαία κλίση
  όπως ο διαχειριστής
 • ή και λόγια κλητική ενικού σε ‑ά. Χρησιμοποιείται σε ύφος λόγου επίσημο ή και σε ειρωνικό.
  Αρκετά απ' αυτά έχουν και δεύτερο ανισοσύλλαβο πληθυντικό, δείτε, #καθηγητής
 • Κοινού γένους#κριτής όπως το 'κριτής' όπου το αρσενικό έχει γενική ενικού σε και λόγια σε -ού. (Επιπλέον λόγια κλητική σε όπως στο δικαστής

Δείτε και:

 • Με ανισοσύλλαβο πληθυντικό
 • Και με δεύτερο ανισοσύλλαβο πληθυντικό
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο νικητής οι νικητές
      γενική του νικητή των νικητών
    αιτιατική τον νικητή τους νικητές
     κλητική νικητή νικητές

Κατηγορία 
όπως το νικητής - 863 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 863 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η κριτής οι κριτές
      γενική του
του/της
κριτή
κριτού
των κριτών
    αιτιατική τον/την κριτή τους/τις κριτές
     κλητική κριτή κριτές
Η γενική ενικού σε -ού, λόγιος τύπος.
Κατηγορία
ο επιτελής

οι επιτελείς
-ής, -είς
 • Αρσενικά σε -ής με πληθυντικό -είς από την αρχαία κλίση (-εῖς). Με γενική ενικού
  όπως επιτελής
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο επιτελής οι επιτελείς
      γενική του επιτελή των επιτελών
    αιτιατική τον επιτελή τους επιτελείς
     κλητική επιτελή επιτελείς

Κατηγορία 
όπως το επιτελής - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η συγγενής

οι συγγενείς
-ής, -είς
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο/η συγγενής οι συγγενείς
      γενική του
του/της
συγγενή
συγγενούς
των συγγενών
    αιτιατική τον/τη συγγενή τους/τις συγγενείς
     κλητική συγγενή συγγενείς
Ο πρώτος τύπος της γενικής ενικού, μόνο για το αρσενικό.
Ο δεύτερος τύπος, και για τα δύο γένη, είναι λόγιος.
-ής ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μπαλωματής

οι μπαλωματήδες
-ής, -ήδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μπαλωματής οι μπαλωματήδες
      γενική του μπαλωματή των μπαλωματήδων
    αιτιατική τον μπαλωματή τους μπαλωματήδες
     κλητική μπαλωματή μπαλωματήδες

Κατηγορία 
όπως το μπαλωματής - 208 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 211 λέξεις 

-ής ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο πραματευτής

οι πραματευτές
οι πραματευτάδες
-ής, -ές / -άδες

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο πραματευτής οι πραματευτές
& πραματευτάδες
      γενική του πραματευτή των πραματευτών
& πραματευτάδων
    αιτιατική τον πραματευτή τους πραματευτές
& πραματευτάδες
     κλητική πραματευτή πραματευτές
& πραματευτάδες

Κατηγορία 
όπως το πραματευτής - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καθηγητής οι καθηγητές
& καθηγητάδες**
      γενική του καθηγητή
& καθηγητού*
των καθηγητών
& καθηγητάδων
    αιτιατική τον καθηγητή τους καθηγητές
& καθηγητάδες
     κλητική καθηγητή
& καθηγητά*
καθηγητές
& καθηγητάδες
* λόγιος τύπος σε επίσημο ή ειρωνικό ύφος λόγου
** οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, λαϊκότροποι
Κατηγορία
ο Περικλής

οι Περικλείς
οι Περικλήδες
-ής, -είς & -ήδες
 • Αρσενικά σε -κλής που προέρχονται από τα αρχαία σε -κλῆς που προέρχονταν από κατάληξη ‑κλέας. Κρατούν τις καταλήξεις του πληθυντικού της αρχαίας κλίσης. Σε επίσημο ύφος, και η αρχαία γενική σε ‑έους. Τα σύγχρονα ονόματα τα κλίνουμε με τον νεότερο πληθυντικό ‑ήδες
  όπως Ηρακλής, Περικλής
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Περικλής οι Περικλείς
& Περικλήδες**
      γενική του Περικλή
& Περικλέους*
των Περικλέων
& Περικλήδων
    αιτιατική τον Περικλή τους Περικλείς
& Περικλήδες
     κλητική Περικλή Περικλείς
& Περικλήδες
* Λόγιος τύπος για τα αρχαία ονόματα και τα ονόματα οδών.
** Οι δεύτεροι τύποι του πληθυντικού, για τα σύγχρονα ονόματα.

Κατηγορία 
όπως το Περικλής - 31 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 31 λέξεις 

-ής: δύο ανισοσύλλαβοι πληθυντικοί
Κατηγορία
ο Σαρρής

οι Σαρρήδες
οι Σαρραίοι
-ής, -ήδες / -αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Σαρρής οι Σαρρήδες
& Σαρραίοι
      γενική του Σαρρή των Σαρρήδων
& Σαρραίων
    αιτιατική τον Σαρρή τους Σαρρήδες
& Σαρραίους
     κλητική Σαρρή Σαρρήδες
& Σαρραίοι
Παροξύτονα -'ης
-'ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο ναύτης

οι ναύτες
-'ης, -'ες

Παρατηρήσεις:

Ποικιλίες

Δείτε και

 • Με ανισοσύλλαβο πληθυντικό
 • Με δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ναύτης οι ναύτες
      γενική του ναύτη των ναυτών
    αιτιατική τον ναύτη τους ναύτες
     κλητική ναύτη ναύτες

Κατηγορία 
όπως το ναύτης - 1.024 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1.070 λέξεις 

-'ης ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μανάβης

οι μανάβηδες
-'ης, -'ηδες

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μανάβης οι μανάβηδες
      γενική του μανάβη των μανάβηδων
    αιτιατική τον μανάβη τους μανάβηδες
     κλητική μανάβη μανάβηδες

Κατηγορία 
όπως το μανάβης - 485 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 494 λέξεις 

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Αγγελίδης οι Αγγελίδηδες
      γενική του Αγγελίδη* των Αγγελίδηδων
    αιτιατική τον Αγγελίδη τους Αγγελίδηδες
     κλητική Αγγελίδη Αγγελίδηδες
 * Και λόγια γενική ενικού Αγγελίδου
Κατηγορία
ο/η πρέσβης

οι πρέσβεις
Το πρέσβης είναι Κοινού γένους Δείτε τα Κοινού γένους#πρέσβης
-'ης ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο αφέντης

οι αφέντες
οι αφεντάδες
-'ης, -'ες / -άδες
 • Παροξύτονα σε -'ής με πληθυντικούς, ισοσύλλαβο -'ες και λαϊκότροπο ανισοσύλλαβο -άδες
  όπως αφέντης

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αφέντης οι αφέντες
& αφεντάδες
      γενική του αφέντη των αφεντών
& αφεντάδων
    αιτιατική τον αφέντη τους αφέντες
& αφεντάδες
     κλητική αφέντη αφέντες
& αφεντάδες

Κατηγορία 
όπως το αφέντης - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο λαχειοπώλης

οι λαχειοπώλες
οι λαχειοπώληδες
-'ης, -'ες / -'ηδες

Ποικιλίες

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο λαχειοπώλης οι λαχειοπώλες
& λαχειοπώληδες
      γενική του λαχειοπώλη των λαχειοπωλών
& λαχειοπώληδων
    αιτιατική τον λαχειοπώλη τους λαχειοπώλες
& λαχειοπώληδες
     κλητική λαχειοπώλη λαχειοπώλες
& λαχειοπώληδες

Κατηγορία 
όπως το λαχειοπώλης - 18 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 18 λέξεις 

-'ης δύο ανισοσύλλαβοι πληθυντικοί
Κατηγορία
ο νοικοκύρης

οι νοικοκύρηδες
οι νοικοκυραίοι
-'ης, -'ηδες / -αίοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο νοικοκύρης οι νοικοκύρηδες
& νοικοκυραίοι
      γενική του νοικοκύρη των νοικοκύρηδων
& νοικοκυραίων
    αιτιατική τον νοικοκύρη τους νοικοκύρηδες
& νοικοκυραίους
     κλητική νοικοκύρη νοικοκύρηδες
& νοικοκυραίοι

Κατηγορία 
όπως το νοικοκύρης - 8 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 8 λέξεις 

Κατηγορία
ο τσοπάνης

οι τσοπάνηδες
οι τσοπαναραίοι
-'ης, -'ηδες / -αραίοι
 • Παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -'ης με πληθυντικούς -'ηδες & -αραίοι
  τσοπάνης
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο τσοπάνης οι τσοπάνηδες
& τσοπαναραίοι
      γενική του τσοπάνη των τσοπάνηδων
& τσοπαναραίων
    αιτιατική τον τσοπάνη τους τσοπάνηδες
& τσοπαναραίους
     κλητική τσοπάνη τσοπάνηδες
& τσοπαναραίοι

Κατηγορία 
όπως το τσοπάνης - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

-'ης: τρεις πληθυντικοί
Κατηγορία
ο ράφτης

οι ράφτες
οι ράφτηδες
οι ραφτάδες
-'ης, -'ηδες / -αίοι
 • Παροξύτονα σε -'ης με ισοσύλλαβο πληθυντικό σε -'ες και δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς, -'ηδες και -άδες
  όπως εμποροράφτης, δεσπότης (και με λόγια γενική και κλητική ενικού)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο ράφτης οι ράφτες, ράφτηδες
& ραφτάδες
      γενική του ράφτη των ραφτών, ράφτηδων
& ραφτάδων
    αιτιατική τον ράφτη τους ράφτες, ράφτηδες
& ραφτάδες
     κλητική ράφτη ράφτες, ράφτηδες
& ραφτάδες

Κατηγορία 
όπως το ράφτης - 4 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 4 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ης
'-ης ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο μάστορης

οι μάστορες
'-ης, '-ες
 • Προπαροξύτονα αρσενικά ισοσύλλαβα σε '-ης με γενική πληθυντικού που κατεβάζει τον τόνο στην παραλήγουσα
  όπως μάστορης

Παρατηρήσεις

Μοιάζει με την κλίση #φύλακας των -ας όπως μάστορας
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο μάστορης οι μάστορες
      γενική του μάστορη των μαστόρων
    αιτιατική τον μάστορη τους μάστορες
     κλητική μάστορη μάστορες

Κατηγορία 
όπως το μάστορης - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο/η πρύτανης

οι πρυτάνεις
Το πρύτανης είναι Κοινού γένους Δείτε τα Κοινού γένους#πρύτανης
'-ης ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Μπότσαρης

οι Μποτσαραίοι
'-ης, -αίοι

Παρόμοια κλίση:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Μπότσαρης οι Μποτσαραίοι
      γενική του Μπότσαρη των Μποτσαραίων
    αιτιατική τον Μπότσαρη τους Μποτσαραίοι
     κλητική Μπότσαρη Μποτσαραίοι
ο κοτζάμπασης
οι κοτζαμπάσηδες
'-ης, '-ηδες
 • Προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε '-ης με πληθυντικό σε '-ηδες. Κατεβάζουν τον τόνο στον πρώτο πληθυντικό.
  όπως κοτζάμπασης

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κοτζάμπασης οι κοτζαμπάσηδες
      γενική του κοτζάμπαση των κοτζαμπάσηδων
    αιτιατική τον κοτζάμπαση τους κοτζαμπάσηδες
     κλητική κοτζάμπαση κοτζαμπάσηδες
ο φούρναρης
οι φουρνάρηδες
οι φουρναραίοι
'-ης, '-ηδες / -αίοι
 • Προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε '-ης με δύο ανισοσύλλαβους πληθυντικούς σε '-ηδες/-αίοι. Κατεβάζουν τον τόνο στον πρώτο πληθυντικό.
  όπως φούρναρης
 • Και επώνυμα όπως Γιαννούκαρης

Κλίνονται όπως

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο φούρναρης οι φουρνάρηδες
& φουρναραίοι
      γενική του φούρναρη των φούρναρηδων
& φουρναραίων
    αιτιατική τον φούρναρη τους φουρνάρηδες
& φουρναραίους
     κλητική φούρναρη φουρνάρηδες
& φουρναραίοι

-ος αρσενικά

Τα ισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -ος με παρόμοιες κλίσεις και ποικιλία τύπων. Δείτε και μερικά ουδέτερα σε -ο με ανάλογη συμπεριφορά.
Για λεπτές διαφορές, οι κανόνες δεν είναι αυστηροί: ένα ουσιαστικό μπορεί να μεταπηδήσει σε παρεμφερή Κατηγορία.
  ός, ού, οί, ών (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως το 'αγρός' θηλυκά όπως το 'οδός' κοινού γένους όπως το 'γιατρός' & ουδέτερα όπως το 'βουνό'
  'ος, 'ου, 'οι, 'ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως το 'δρόμος' & 'υπνάκος'   θηλυκά όπως το 'διχοτόμος' & 'νόσος' κοινού γένους όπως το 'ζωγράφος' & ουδέτερα όπως το 'πεύκο'
  '-ος, 'ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'άνθρωπος' θηλυκά όπως το 'άμπελος' & 'ήπειρος'  
και θηλυκά όπως το 'διάμετρος'
κοινού γένους όπως το 'κάτοχος' & ουδέτερα όπως το 'πρόσωπο'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'όροφος'   κοινού γένους όπως το 'μέτοχος'  
  '-ος, 'ου/'-ου, '-οι, 'ων, 'ους/'-ους   αρσενικά όπως το 'δάσκαλος'   κοινού γένους όπως το 'κάτοικος'  
  συνδυασμοί αρσενικά όπως το 'καρδινάλιος'   θηλυκά όπως το 'πανσέληνος' κοινού γένους όπως το 'βιομήχανος'   & ουδέτερα όπως το 'βούτυρο'  
  '-ος, '-ου, '-οι, 'ων αρσενικά όπως το 'χοντράνθρωπος'      
  '-ος, '-ου, '-οι, '-ων (σταθερός τόνος) αρσενικά όπως το 'αντίλαλος'   κοινού γένους όπως το 'ιμπρεσάριος'   & ουδέτερα όπως το 'σίδερο'

Τα ουδέτερα σε -ος έχουν διαφορετική κλίση: 'γεγονός', 'δάσος', 'άνθος', 'έδαφος'
Οξύτονα -ός: μόνο ισοσύλλαβα
-ός ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο αγρός

οι αγροί
-ός, -οί

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αγρός οι αγροί
      γενική του αγρού των αγρών
    αιτιατική τον αγρό τους αγρούς
     κλητική αγρέ αγροί

Κατηγορία 
όπως το αγρός - 2.182 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2.242 λέξεις 

Παροξύτονα -'ος
-'ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο δρόμος

οι δρόμοι
δρόμε!
-ος, -οι με σταθερό τόνο

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες:

 • ο ήλιος που προφέρεται ως δισύλλαβο (με συνίζηση) με επιπλέον λόγιους τύπους (ως τρισύλλαβο)
 • Δύο κλητικές σε και -ο: κιούρτος

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο δρόμος οι δρόμοι
      γενική του δρόμου των δρόμων
    αιτιατική τον δρόμο τους δρόμους
     κλητική δρόμε δρόμοι

Κατηγορία 
όπως το δρόμος - 949 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 988 λέξεις 

Κατηγορία
ο υπνάκος

οι υπνάκοι
υπνάκο!
-ος, -οι με σταθερό τόνο αλλά κλητική σε -ο

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο υπνάκος οι υπνάκοι
      γενική του υπνάκου των υπνάκων
    αιτιατική τον υπνάκο τους υπνάκους
     κλητική υπνάκο υπνάκοι
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο γέρος οι γέροι
      γενική του γέρου των γέρων
    αιτιατική τον γέρο τους γέρους
     κλητική γέρο
(γέρε)
γέροι

Κατηγορία 
όπως το υπνάκος - 109 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 111 λέξεις 

-'ος ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο Γιώργος

οι Γιώργηδες
-ος, -ηδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Γιώργος οι Γιώργηδες
      γενική του Γιώργου των Γιώργηδων
    αιτιατική τον Γιώργο τους Γιώργηδες
     κλητική Γιώργο Γιώργηδες

Κατηγορία 
όπως το Γιώργος - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

-'ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο καπετάνιος

οι καπετάνιοι
οι καπεταναίοι
-ος, -οι/-αίοι
 • Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ιος (συνίζηση του <ιο>) με δύο πληθυντικούς: -ιοι και -αίοι
  όπως καπετάνιος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καπετάνιος οι καπετάνιοι
& καπεταναίοι
      γενική του καπετάνιου των καπετάνιων
& καπεταναίων
    αιτιατική τον καπετάνιο τους καπετάνιους
& καπεταναίους
     κλητική καπετάνιο
& καπετάνιε
καπετάνιοι
& καπεταναίοι

Κατηγορία 
όπως το καπετάνιος - 2 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 2 λέξεις 

Προπαροξύτονα '-ος
'-ος ισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο αντίλαλος

του αντίλαλου
-ος, -οι με σταθερό τον τόνο

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο αντίλαλος οι αντίλαλοι
      γενική του αντίλαλου των αντίλαλων
    αιτιατική τον αντίλαλο τους αντίλαλους
     κλητική αντίλαλε αντίλαλοι

Κατηγορία 
όπως το αντίλαλος - 322 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 326 λέξεις 

Κατηγορία
ο χοντράνθρωπος

του χοντράνθρωπου
των χοντρανρθώπων
-ος, -οι, των -'ων
 • Αρσενικά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε -ος φυλάγουν σταθερό τον τόνο σε όλες τις πτώσεις εκτός από τη γενική πληθυντικού.
  όπως χοντράνθρωπος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο χοντράνθρωπος οι χοντράνθρωποι
      γενική του χοντράνθρωπου των χοντρανθρώπων
    αιτιατική τον χοντράνθρωπο τους χοντράνθρωπους
     κλητική χοντράνθρωπε χοντράνθρωποι

Κατηγορία 
όπως το χοντράνθρωπος - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
ο άνθρωπος

του ανθρώπου
& παραλλαγές
-ος, -οι που κατεβάζουν τον τόνο
 • Αρσενικά προπαροξύτονα ισοσύλλαβα σε -ος που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική ενικού και γενική και αιτιατική πληθυντικού.
  όπως άγγελος, άνθρωπος, διάδρομος

Ιδιαιτερότητες:

Ποικιλίες

Δείτε και

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο άνθρωπος οι άνθρωποι
      γενική του ανθρώπου των ανθρώπων
    αιτιατική τον άνθρωπο τους ανθρώπους
     κλητική άνθρωπε άνθρωποι

Κατηγορία 
όπως το άνθρωπος - 36 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 46 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο όροφος οι όροφοι
      γενική του ορόφου
& όροφου
των ορόφων
    αιτιατική τον όροφο τους ορόφους
     κλητική όροφε όροφοι

Κατηγορία 
όπως το όροφος - 56 λέξεις 

Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 56 λέξεις 
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο δάσκαλος οι δάσκαλοι
      γενική του δασκάλου
& δάσκαλου
των δασκάλων
    αιτιατική τον δάσκαλο τους δασκάλους
& δάσκαλους
     κλητική δάσκαλε δάσκαλοι

Κατηγορία 
όπως το δάσκαλος - 91 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 91 λέξεις 

Κατηγορία
ο καρδινάλιος

του καρδιναλίου
του καρδινάλιου
-ος, -οι με διπλούς τύπος

Ιδιαιτερότητες:

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καρδινάλιος οι καρδινάλιοι
      γενική του καρδιναλίου
& καρδινάλιου
των καρδιναλίων
& καρδινάλιων
    αιτιατική τον καρδινάλιο τους καρδιναλίους
& καρδινάλιους
     κλητική καρδινάλιε καρδινάλιοι

Κατηγορία 
όπως το καρδινάλιος - 547 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 558 λέξεις 

'-ος ισοσύλλαβα & ανισοσύλλαβα: δύο πληθυντικοί
Κατηγορία
ο Παπαδόπουλος

οι Παπαδόπουλοι
οι Παπαδοπουλαίοι
-ος, -οι / -αίοι (Δείτε Κλίση επωνύμων)
 • Ανδρικά επώνυμα προπαροξύτονα σε -ος με δύο πληθυντικούς: ισοσύλλαβο, ανισοσύλλαβο και δεύτερη, λόγια γενική ενικού
  όπως Αγγελόπουλος, Παπαδόπουλος
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παπαδόπουλος οι Παπαδόπουλοι
& Παπαδοπουλαίοι1
      γενική του Παπαδόπουλου
& Παπαδοπούλου
των Παπαδόπουλων2
& Παπαδοπουλαίων
    αιτιατική τον Παπαδόπουλο τους Παπαδόπουλους3
& Παπαδοπουλαίους
     κλητική Παπαδόπουλε Παπαδόπουλοι
& Παπαδοπουλαίοι
 1. οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι
 2. παρωχημένη γενική πληθυντικού: Παπαδοπούλων
 3. παρωχημένη αιτιατική πληθυντικού: Παπαδοπούλους

-ου αρσενικά

  Παρατηρήσεις

Μόνον επώνυμα σε -ου (από τη γενική ενικού ονόματος ή -ογλου). (Δείτε Κλίση επωνύμων)

 • είναι άκλιτα, με επιπλέον κλιτικούς τύπους για τα ανδρικά στον πληθυντικό.
 

-ους αρσενικά

Οξύτονα -ούς: μόνο ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
ο παππούς

οι παππούδες
-ούς, -ούδες

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο παππούς οι παππούδες
      γενική του παππού των παππούδων
    αιτιατική τον παππού τους παππούδες
     κλητική παππού παππούδες

Κατηγορία 
όπως το παππούς - 3 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 3 λέξεις 

Παροξύτονα -'ους
-'ους ισοσύλλαβα
Κατηγορία
o απόπλους

οι απόπλοι
-'ους, -'οι με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.

Ποικιλίες

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο απόπλους οι απόπλοι
      γενική του απόπλου των απόπλων
    αιτιατική τον απόπλου τους απόπλους
     κλητική απόπλου απόπλοι

Κατηγορία 
όπως το απόπλους - 10 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 10 λέξεις 

-'ους ανισοσύλλαβα
Κατηγορία
o προπάππους

οι προπαππούδες
-'ους, -ούδες
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο προπάππους οι προπαππούδες
      γενική του προπάππου των προπαππούδων
    αιτιατική τον προπάππου τους προπαππούδες
     κλητική προπάππου προπαππούδες

Κατηγορία 
όπως το προπάππους - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

Κατηγορία
o βραδύπους

οι βραδύποδες
-'ους, -'οδες
 • Αρσενικά παροξύτονα αρχαιοπρεπή ανισοσύλλαβα σε -'ους με πληθυντικό -'οδες
  όπως βραδύπους και τα σύνθετα με το πους
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο βραδύπους οι βραδύποδες
      γενική του βραδύποδος των βραδυπόδων
    αιτιατική τον βραδύποδα τους βραδύποδες
     κλητική βραδύπους βραδύποδες

Κατηγορία 
όπως το βραδύπους - 1 λέξεις 
Συνολικά, μαζί με ιδιαίτερες κλίσεις - 1 λέξεις 

-ω αρσενικά

με -ω- στην κατάληξη
αρχαιόκλιτα αρσενικά σε -ων, -ωρ, -ως
 • Αρχαιοπρεπή ουσιαστικά, με τύπους της αρχαίας κλίσης.
Δείτε τα ιδιόκλιτα #από τα αρχαία


από τα αρχαία[επεξεργασία]

Κατηγορία:Ουσιαστικά ιδιόκλιτα αρσενικά (νέα ελληνικά)

Αρσενικά με τύπους από αρχαίες κλίσεις, ή αρσενικά με μερικές πτώσεις αρχαιότροπες. Ήδη συναντήσαμε τα πιο συνηθισμένα. Αρκετά, υπάρχουν και στο Παράρτημα:Ουσιαστικά κοινού γένους


-αξ

#-ας

#-ης

-ις όπως

#-ους

-υς όπως

 • ο ιχθύς, του ιχθύος, οι ιχθείς, των ιχθύων
 • ο μυς, του μυός, οι μυς & οι μύες, των μυών
 • ο πέλεκυς, του πελέκεως, οι πελέκεις, των πελέκεων

-ων

-ωρ

-ως όπως

 • Άθως/Άθωνας, του Άθω/Άθωνα/Άθωνος
 • χρως, του χρωτός / χροός (ανώμαλο)

ανώμαλα[επεξεργασία]

Δείτε το Παράρτημα:ανώμαλα ουσιαστικά

#Ετερογενή αρσενικά: με πληθυντικό ή πληθυντικούς ουδέτερου γένους
#Διγενή αρσενικά, με παράλληλο τύπο ουδέτερο