Χρήστης:Botaki/Eurovoc

Από Βικιλεξικό
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ευθραυστότητα αντιθραυστικό επίπωμα χαρτοβάρελο χαρτοπολτός παθητικοποίηση φωτοπολυμερές σακίδιο κονσέρβα ράμα ρυθμιστήρας εφαρμόσιμος συσχετίζω σχετίζω προσάρτηση αναγνωρίζομαι ερμάριο καμπίνα κέλυφος μέτρο ρυθμός βαθμονομώ στρώμα βραχίονας στήλη ασυνέχειες επικλινής πέτρωμα πέτρωμα-ξενιστής σφήνα υποχώρηση εκσκαφή πυρηνοληψία λιθογόμωση καταβύθιση μετακίνηση υποστηλώματα τάση πλάκα συσχεδιάζω άλμα συντελεστής συμμόρφωση συμφωνία συμμόρφωση ασυνδεσιμικός κουβάλημα μεταφορά ολίσθηση γρύλλος γρύλος τριζόνι λεπιδόπτερα ρικίνη τραγάκανθα καράγια αμινο-εθυλ-εθανολαμίνη διμεθυλ-εθανολαμίνη π-φαινυλενοδιαμίνη παραφαινυλενοδιαμίνη εθυλενοδιαμίνη σουλφαθιαζόλιο αμινοφυλλίνη αντιστοιχία κοστοστρέφεια κοστοστρεφής διέλευση αποενεργοποιώ προτεροτίμηση μεταχρονισμός παραγωγή προσδιορισμένος προσδιορισμός αποκλισιόμετρο διάταξη δυσλιπιδαιμία μέριμνα φροντίδα φύλαξη φροντιστής διάλεκτος νηπιαγωγός άμεσα απευθείας παρουσίαση διάκριτος ακουστικό ομαδικός ενθηκεύω ενθυλακώνω μηχανίκευση κοχλίωση επιμηκυνσιόμετρο όρυγμα στρώση παρυφή τοίχωμα μέτωπο επιμηκυνσιόμετρο ακτινοθεραπευτής υπερδιάσταση σκλέντζα καθαρός τέταρτο σφραγιδοκύτταρο στενότητα σάπισμα σήψη ραδιοανοσοσύζευγμα επιπολασμός ανοσοαντιδραστικότητα φασματοσκοπία σήμανση υποδοχείς ζαλεναβίνη διδανοσίνη υποστρώματα νεοκαρζινοστατίνη εκσκαφέας γεωτρύπανο μεταφορά πυροδοτώ στήριξη ξεσκάρωμα βλάβη ομωνυμία μονοπεριγραφέας περιγραφέας-πηγή ορισμός θησαυρός-πηγή θησαυρός-στόχος βελογράφημα δόμηση επικύρωση περιγραφέας-στόχος συμβολισμός παρα-υπόταξη υποτοποθέτηση σερβοβαλβίδα δεξαμενή χειρορύθμιση σερβορύθμιση ενδείκτες εγκατάσταση υδροπνευματικός υδροστατική ύψος αεροκινητήρας συνδέσεις σύνδεσμοι ενίσχυση συνδέσεις σύνδεσμοι στόμιο πυκνωτής συλλέκτης αποχωριστής διαχωριστής ελαιοδιαχωριστής αποξηραντήρας λιπαντήρας ψυγείο θερμαντήρας προθερμαντήρας σιγαστήρας σιωπητήρας εξαεριστήρας εξαεριστικό σαλαμάστρα τσιμούχα άγκιστρο κλείδωμα σύρτωση συνδετήρας σύνδεσμος μοχλός χειρομοχλός ποδομοχλός εμβολέας ράουλο τρόχιλος αντιγραφέας ανάδραση ανατροφοδότηση θλιβόμετρο πιεσόμετρο θερμόμετρο ροόμετρο συνδεσμολογία σερβοκύκλωμα συντήρηση ορυκτέλαιο αφρός διαταραχή τυρβώδες φάση απόσβεση απώλεια διαρροή βάννα μονοσταθής δισταθής τετράοδος τρίοδος συμμετρία σωλήνας μούφα απόληξη τάπωμα εξαεριστικό ικανότητα χωρητικότητα αφυγραντήρας αφυγραντήρας ξηραντήρας ξηραντήρας σίτα μανόμετρο πιεσόμετρο θερμόμετρο παλμογεννήτρια βενζινοκινητήρας βενζινομηχανή ατμομηχανή σωληνώσεις συμπλέκτης προφυλακτήρας χειριστήριο υδατόψυξη αερόψυξη πρόσθετο ευστάθεια σταθερότητα σωμάτια σωματίδια μετανάστευση αντίθλιψη μάπα φλάντζα συνδέτες δίνη θόρυβος μειωτήρας στραγγαλιστικό αναβληστήρας διαχωριστήρας υπερκάλυψη μετατόπιση άνοιγμα μηδέν αντίθλιψη διαχωρισμός κατώφλι τσεμπέρι ψυγείο έννοια ένταση βάθος έκταση πλάτος σήμα εκπομπός πομπός σήμα σημείο όρος όνομα αριθμός συνώνυμο ομοιώνυμο ομώνυμο ομόγραφο ομόφωνο πολύσημο νόημα σημασία σύστημα γλώσσα λέξη φράση πρόταση κωδικοποίηση μετάφραση αποκωδικοποίηση διακωδικοποίηση κλειδί κωδικός επικοινωνία κωδικοποίηση επικοινωνητήρας επικοινωνητής αποκωδικοποίηση αποδέκτης παραλήπτης εντολή αγορά ενοίκιο μίσθωμα δάνειο ανταλλαγή δωρεά δώρο τιτλοδότηση τίτλος υπότιτλος εσώτιτλος εξώτιτλος πρωτουργός συγγραφέας εκδότης εντύπωμα μορφότυπο καταλογογράφηση ευρετηρίαση ευρετηριάζω μεταπαράταξη προπαράταξη ταξινόμηση ευρετήριο περίληψη σχόλιο σύνοψη σκελετός ανασκόπηση σχέση συμβατότητα διαπαραπομπή σύνδεση σύζευξη σύζευξη διάταξη διευθέτηση ταξινόμηση διευθέτηση ταξινόμηση τροποποιητής ποσοτικοποιητής ρόλος σχετιστής σύνδεσμος μονοόρος θησαυρός στοχοθησαυρός μικροθησαυρός μακροθησαυρός ταξινόμηση υπόταξη υπέρταξη αντιπαράθεση παράταξη ιεραρχία μονοϊεραρχία διαταξινόμηση πολυϊεραρχία διάταξη πίνακας αλυσίδα μόνωμα κατηγορία όψη εστία δεκαδική οψινόμηση οψίτυπος παρεμβολέας ομαδοσυμβολισμός συντήρηση τροποποιώ δελτίο κάρτα μικροεικόνες μικρομορφές μικροφόρμες μικροδιαφάνειες μικροφίσες μικροταινία μικροϋμένιο έρευνα αναζήτηση ανάκτηση αναζήτηση επιλογή αρχεία ταινιοθήκη φωτοθήκη φωνοθήκη μικροταινιοθήκη μουσεία βιβλιοθήκες βιβλιογραφία βιο-βιβλιογραφία παραβιβλιογραφία δαπάνες επιβαρύνσεις προσπάθεια αποτελεσματικότητα κέρδος απόδοση έξοδος συνάφεια σχετικότητα ευστοχία αστοχία κάλυψη επιλεκτικότητα ειδιότητα πρόσβαση εντεριώνη ψίχα επαναπριόνισμα ξανασχίσιμο εκγλύφω φραιζάρω τετραγωνισμός κουραστάρι πλάνη ροκάνι ξέστρο ξύστης ράσπα εξομαλύνω λειαίνω ξυλοτορνεύω τορναρίζω θραύσμα πριονίδια ροκανίδια δοκίδιο κορνίζα νημάτιο αρμογοκάλυμμα πηχάκι μαδέρι σανίδα κορμός κούτσουρο απορρίμματα σκύβαλα υπόλοιπα απόκλιση κάλλος τύλος ρωγμή βαθούλωμα κοίλωμα επικάλυψη τάβλα ξυλοκάρφι ξυλόπροκα πρόκα ταβλόπροκα βίδα κοχλίας καρρόβιδα διαχωρισμός μισό-μισό μοιρασιά σφήνα τάκος αρμογοκαλύπτρα πήχη στέκα χελιδονοουρά κόλλημα ψευδογλωσσίδι ψευτογλωττίδα πηχάκι σφήνα τάκος εντορμία μόρσο σκάρτσα εντορμία μόρσο σκάρτσα γόμφος δόντι μόρσο τόρμος τσατμάς βέργα πήχη πηχίσκος διαγώνιος ζευκτό ζεύγμα μακάστρα ψαλλίδι στέγη-ταράτσα οροφή ταβάνι μακροστήλιο δουροδόκος ποδιά ταμπάνι αμάρα λούκι οχέτιο υδρορρόη κορωνίς μαχιάς ημιεπιτελίδα αντηρίδα ντεστέκι παραστάτης πουντέλι γκιοστέκι ζεύγμα πλαγιοσύνδεσμος σταυρόξυλο αντιστήριγμα πουντέλι κλιτύς γείσωμα γρηπίδα ματσιπέτι πρόστεγο επιστέγαση πέτσωμα προστέγισμα αμφιδέτης σαϊτα ταμπάνι οροφή στέγη πιτάριο δουροδόκος τοίχωμα ξυλωσιά τοίχος ανώφλιο δουροδόκος ψευτοδάπεδο ψευτοπάτωμα πηχάκι δοκάρι δοκός γέμισμα παρκέτο υποδάπεδο θύρα πόρτα πορτόφυλλο υπέρθυρο υπερτόναιο γκαραζόπορτα παραπόρτι αυλόπορτα εξώθυρα πυλών πορτόφυλλο ακρογείσιο γείσωμα κατώφλιο υδροσόβη γείσωμα ποδιά παράθυρο παραθυρόφυλλο μπαλκονόπορτα πόρτα-παράθυρο τζαμλίκι παραπέτο ανώφλιο πρέκι αεραγωγός πάτημα αντιβαθμίδα υπέρεισμα κλίμακα σκάλα κλιμακοστάσιο πλατύσκαλο κλιμακόπλευρο μηκίδα σκαλομέρι ημικατώφλιο συρτάρι πήχη μακροστήλιο μακρυνάρι ορθοστάτης άβαξ επισανίδωμα πέτσωμα ταμπλάς τύμπανο παραστάτης υποστήριγμα καλούπωμα καλούπι μήτρα αρμοκαλύπτρα πηχάκι δοκός πατερό πατόξυλο βάστακας καβαλέτο ξυλογαϊδάρα ποδαρικό στρίποδο ικρίωμα πλατφόρμα σκαλωσιά ζυγό πλαγιόδεσμος σανίδωμα διαπερατότητα διείσδυση κατραμόλαδο κεδρέλαιο πισσέλαιο ξυλοφάγος απόπλυση αντοχή εμποτισμός μήνυμα επικεφαλίδα κείμενο πακετοτρόπος έμφραξη ανταγωνισμός επιλογή κλήση απάντηση εξακρίβωση ερωτηματοθέτηση ερώτηση ταυτότητα πολυπλέκτης συγκεντρωτής διεύθυνση διεύθυνση συγχρονισμός σύνδεση γραμμή γραμμή τετράκλωνο δίκλωνο σφάλμα αναγνώριση επανεκκίνηση απόρριψη αποδοχή παράθυρο εντολή απόκριση διαφάνεια απόρριψη μπλοκ πλαίσιο επιβεβαιωτικό αμφίδρομος μικροτηλέφωνο τηλέφωνο χειροσυσκευή μεταγωγέας επαληθεύω ελέγχω μετατροπέας συζεύκτης αποσύνδεση αποδέκτης διάλογος σκεδαστής παραμόρφωση διανέμω κατανέμω μοιράζω αμφιδρομητής ηχωπλεξία ακουστικό εξίσωση εξισορρόπηση ισοστάθμιση εξισωτής πομπός εκπομπή απομιμητής πλαισίωση καταγραφέας καταγραφικό σύρμα συχνότητα γεννήτρια ομάδα πρωτομάδα τριτομάδα υπεραρχιομάδα ερτζιανός ιεραρχία ιεραρχημένος έγκριση ασυμβατότητα διαλογικός ερώτηση ισόχρονος ταινία τσέρκι χιλιο- ζεύξη σύνδεση γραμμή λογικός δεσμίδα μέγα μάικ μικρόφωνο μικροσύστημα μινισύστημα μονομπλόκ πολυμπλόκ πολυπλεκτικός πολλαπλασιαστής βελτιστοποίηση φάση φωτονική φυσικός σταθεροζευκτικός επόπτης διάδοση πουπινισμός πουπινισμένος λήψη επανεκκίνηση αναγεννητής αναγέννηση αναμόρφωση κατανεμητής επαναλήπτης μέσα Επαναμετάδοση δορυφόρος σαρωτής δευτερεύων δευτερογενής επιλέγω επιλογή επιλογή ημιαμφίδρομος ημιντούμπλεξ ερωταπόκριση παράσταση παρουσίαση σηματοδοσία σηματοδότηση αυτοδύναμος σταθμός διακόπτης σύστημα τηλεαπεικόνιση τηλερρύθμιση τηλεανίχνευση τηλεπισκόπηση τηλεπισκόπιση τηλεπεξεργασία τηλέφωνο τηλεπιτήρηση τηλεμεταβίβαση εξωχρονισμός τερματικό αναμεταδότης αναμεταδότης κίνηση δοσοληψία συναλλαγή τηλεδοσοληψία τηλεσυναλλαγή διακωδικοποίηση διαμετακόμιση μετάδοση μεταβίβαση μονοκαναλικός χρήστης βιντεόφωνο εικονοσκόπιο εικονοτηλέφωνο εικονοτηλέφωνο εικονόφωνο οπτόφωνο λειτουργία μέθοδος τρόπος επιλέγω καλώ αρχιτεκτονική βιβλιοθήκη συνεκτικότητα Περιοριστής φράγμα ψηφιακός ραχοκοκκαλιά Επαναμετάδοση παραγαδιάρικο επιτροπίδιο παρατροπίδιο παρειά γέφυρα διάφραγμα φρακτή δρύφακτο θάλαμος αλίευμα κάθοδος διαμέρισμα δίοδος διάδρομος υπερκατασκευή διπύθμενα διπύθμενο βύθισμα ισαλόχρωμα παραπλεύρως εξαρτισμός εξοπλισμός αγκυροβολώ ιχθυότοπος ψαρότοπος αλιευτικό κατάκλυση διαβάθρα υαλοδείκτης υδροδείκτης γεννήτρια ηλεκτρογεννήτρια ανακρούω αναποδίζω γυροπυξίδα θερμαντήρας προθερμαντήρας τοιχισμός γάστρα παγοποίηση τρόπιδα καθελκύω μήκος εντερόνεια ανθρωποθυρίδα ιστός πετρελαιολέβητας αγωγός σωλήνας σωλήνωση προνευστασμός επίστεγο παράφραγμα αποπλέω ραδιογωνιόμετρο άγκυρα χειραγωγός τηλεχειρισμός εξαρτία διατοίχιση διατοιχισμός πηδάλιο αξιοπλοΐα πλοϊμότητα ναυαγός παραφωτίδα υαλοδείκτης σφηκίσκος ευστάθεια ατμομηχανή στείρα βάθρο βάση πρύμνη κιγκλίδωμα έχμα αναστολέας ανασχετήρας υπερκατασκευή υπερκατασκεύασμα επιθεώρηση δεξαμενή οίακας διαγωγή ύφαλα βαλβίδα δικλείδα επιστόμιο αεριστήρας ανεμοδόχος εξαεριστήρας θαλάσσερμα υδροθάλαμος υδροχιτώνιο παρίσαλος υδατοστεγής υδατοστεγανός υδατοστεγανότητα καιροστεγές χάσμα οιακιστήριο βαρούλκο έλικα συσσωρευτής παράτονος παταράτσα έρμαιο επιπλέον πρύμνηθεν απόνερα ομόρρους προσαραγμένο εμπρός πρόσω αεροθάλαμος αεροκιβώτιο αεροσυμπιεστής αεροψυκτήρας ζυγοστάθμιση αεροφράκτης επάνω αγκυρόδεσμος αγκυροβολώ αγκυροβόλιο αγκυρόσημο νεύρο ολκός πρόδρομος έρμα βαρίδι μολύβι σαβούρα κατακάθετος στόμιο ερματίζω ΑΜΤ αυτομετασχηματιστής τάκος τύλος αντλίο σκηνή πηδαλιούχος επωτίδα οπτήρας σκοπός φυλακή οφθαλμός καρυδόκομπος ερματισμός στειρόπους ράβδος σηματοδοτώ αλεώριο σημαντήρας υφαλοδείκτης φάρος φωτοσημαντήρας έντροχο κατάκλιτο αντιστοιχία διόπτευση αναδένω επισκαλμώ δέσιμο κόμπος σύνδεσμος κλίνη κοίτη ορμίζω παραβάλλω πλευρίζω προσορμίζω υπόφραγμα υδροσυλλέκτης εσωτρόπιο εντερονίδα μαγκώνω αλυσοδέτης μακαράς τρόχιλος καράβι βαρδαφόγος δοράτιο κέρκος προώστης ναύκληρος κρεμάθρα δέστρα κίονας παρατροπίδιο πυθμένας προπέτεια ζυγοδόκη επάρτης τροπίζω βραχίονας πλαγιοδέτης αστράβη καβόγαντζος αρμοκαλύπτρα πυρσωρίς μπιζότα αποθήκη προσήνεμα συντονισμός κατοχέας δακτύλιος κρίκος στύλος τύμπανο εκπίπτω μετατοπίζομαι παρασύρομαι πλευστότητα φορτωτήρας συμπυκνωτής ναυτολόγιο χειριστήριο σπιλάς χοιράς ύφαλος νομέας βυθίζομαι καταποντίζομαι πρότονος κάσαρο καμπούνι πρόστεγο κατάκλυση πυρασφάλεια πυροπροστασία πυρόσβεση πυρανίχνευση σημαία ψευδονομέας ψευδοτρόπιδα βαθμίδα ενισχυτικό ημίζυγο μεσόζυγο ανορθωτής μεσοδόκη αναστολέας επίσχεστρο κατοχέας θερμομόνωση μόνωση άγκυρα ισχάδα εσωτρόπιο καθέλκυση καθολκή καπόνια ναύδετο πλωτήρας κανθήλιο μετάκεντρο δέστρα αμφιδετώ αναποδογυρίζω ανατρέπομαι αντιολισθητικός πλοήγηση πλοηγία σκαλμοδόκη ραδιοεντοπιστής επιστρόφιο πλοηγίδα έκταμα σελίδα πηδόκρανο γόμφος θαιροθήκη ευδιαίος μεταγωγέας ζωστήρας αναφωτίδα παραφωτίδα λυκίσκος μπαντέκα κίονας ανάδρομος ράμπα ποδόστημα ενισχυτικό στοιβασία προσάραξη λώρος ψύξη αναπρώρηση ορθωτήρας ευλογίαση διαπερατότητα διαχωρητότητα εργατόκρανο θάμπωμα παροιακίζω οργυιά παλιρροιοστάσιο πλημμυρίς άπνοια νηνεμία στυπιοθάλαμος διαβάθρα καταιγίδα κύμα αντιμονή ουριοδρομώ νηογνώμονας χωρητικότητα εκτόπισμα διάναξη αντινομέας διάκενο περιθώριο αντηνεμώ κόμβος εξάς σφυρόκρουση προχώρηση έδρανο βάθρο βάση φυσητήρας σπηλαίωση σφήνα τάκος υποστήριγμα διάβρωση βλήτρο ξυλοκάρφι γόμφος πείρος παράβλημα περίζωμα πυρσός φλόγα φωτοβολίδα εμπλοκή ψέλιο ομμάτιο ακμή αγκύλιο ζωστήρας περίζωμα υπόζωμα δρομόμετρο αποθήκη ερμάριο ιλυοσυλλέκτης ηλεκτροπαραγωγή βάθμιση στάθμιση ΕΕΔ ασκούμενος εργάτης χειρώνακτες πτηνοτροφία διάβρωση θολερότητα κυτταροτοξικότητα εμβρυοτοξικότητα βιοσυσσώρευση πρωτοτροφικός διασκελισμός χιασματυπία φθοροδεσοξυουριδίνη ουαβαΐνη κλάσμα ογκομέτρηση τιτλοδότηση κουλομετρία υδρόλυση διενοφθαλμισμός κατάσταση εκσκαφή εξόρυξη καστάνια λουκέτο μάνδαλο συνδρομητής συνδρομή γκάζι επιτάχυνση συνοδός αποφορολογώ μούφα ψευδοσύμπλεξη χυτοχάλυβας χυτοχάλυβας λεβητοχάλυβας τίναγμα πέδηση φρενάρισμα φρενάρω πρόσφυση αναπληρωτής αντικαταστάτης βοηθός πρόσμιξη υπηρεσία είσοδος εισαγωγή στόμιο ανεμιστήρας εξαεριστήρας αερισμός εξαερισμός αερίζω εξαερίζω χόβερκραφτ τοιχοκόλληση σιδηροδρομικός μπρικέτα πλινθάνθρακας βελόνη βελόνη κλειδούχος αρχικλειδούχος μαγνήτιση εφαρμογή ρύθμιση ευθυγραμμία μετάβαση ρελαντί σπινθηρισμός αμορτισέρ αποσβεστήρας αναλυτής αντιθαμπωτικό αντιολισθητήρας αντισκωριακό ανθράκευση προσκρουστήρας ταμπόνι προσκρουστήρας εκτροχιαστής ανατροπέας ταχογράφος αρμός κέρματα ψιλά σφραγίζω ανθράκευση προσκέφαλο επένδυση χωρομέτρης απόσπαση στάθμευση στάση αφίξεις αρτηρία αναρροφητήρας απορροφητήρας συναρμολόγηση όρκιση όρκος ορκισμένος εφαρμοστήριο λεβητοποιείο μηχανοστάσιο τορνευτήριο αμαξοστάσιο ψεκαστήρας έκπτωση πτερύγωση κάδος ενάγων παραπονούμενος αυτοαγκίστρωση κομιτατέρ αυτολιπαντήρας αυτολίπανση αυτοματισμός αυτοφερόμενος αυτοκινητάμαξα αυτοσκληρυνόμενος αυτοαεριζόμενος προαποδοχή αβάνς προανάφλεξη πρόσημα άξονας άτρακτος πείρος παγολεκάνη αποσκευή χειραποσκευή ερμάτωση πέλμα μπαραμίνα Σ.Σ.Σ. τοιχοποιία ράβδος-πιλότος πικούνι έδραση βάση υποδοχή σκυρόδεμα σκωριομπετόν διωστήρας μοχλός μπιέλα ράβδος διακλαδίζω διακλαδώνω εισιτήριο ακροδέκτης σφήνωση επαγωγέας πυροκιβώτιο χρηματοκιβώτιο στυπιοθλίπτης εργαλειοθήκη φαρμακείο φαρμακοκιβώτιο τιμολόγιο ακροδέκτης οριοδείχτης βρύση επωτίς καπόνι μπουλόνι στεγανοποίηση μπουρέζα παλετοκιβώτιο ελιγμοδηγός σχεδιαστήριο τηλεφωνείο σμίλη αντιστήριγμα στόπερ παρακαμπτήριος καλάθι καφάσι κλούβα εσχαροκιβώτιο σφήνωση πρόβολος καντίνα πάσο ΕΓΕ αλυσοειδής κατενέρ άγκιστρο καρβουνάκι ανθρακεύω ημιέμφορτο όχημα-γερανός αμαξοποιία πετροδιώχτης λεβητοποιός προθέρμανση μηχανοστασιάρχης σταθμάρχης ελιγμοδηγός αρχιμηχανοδηγός μετρό τροχαλίας χρονομέτρηση ντάμπερ καβίλι κοπίλια πριτσίνι περικοχλιοστρόφιο κλιματισμός χώρισμα σιδηρογωνιά αχθοφόρος ραδιοεπικοινωνίες διακόπτης υδρόμετρο εργοδηγός σύνδεση σιδηροτροχιά-σύνδεσμος γείωση τροχοεπαφή διακόπτης επαφέας θερμοδιακόπτης θερμοεπαφέας εμπορευματοκιβώτιο-ψυγείο εμπορευματοκιβωτοποιώ αντιέλεγχος αντιδοκιμή αντιστρόφαλο κόντρα-μανιβέλα αντιτροχιά κόντρα-ράγια σιδερογωνιά σιδερογωνιά-στήριγμα διαστασιολογώ κουκέτα χύτευση ολισθητήρας κεραυνός σφύριγμα συρματοκόφτης κυματόρευμα διαδρομή σχίζομαι διασταύρωση διασταύρωση ζύγωθρο κυλινδρισμός πλακόστρωση πλάκα δαλτωνισμός δυσχρωματοψία λαβίδα πένσα τσιμπίδα καθαρίζω αποσυμπλέκω αποψίλωση ξεκαρβούνιασμα επιβραδυνσιόμετρο απόζευξη αποπαγωτικό εκπαγωτήρας απομείωση ξεχονδρίζω τροχίζω ημι-αλλαγή ημιδρύφακτο αποθήκη μηχανοστάσιο εκτροχίαση εκτροχιασμός εκτροχιάζω εκτροχιαστής ανωμαλία διαταραχή ενόχληση παρεμβολή γείωση ξεκάρφωμα ξεκαρφώνω εκβραχισμός απαγκίστρωση απόζευξη κάθοδος χαλάρωση ξηραντήρας ξηραντικό στεγνωτικό υποστροφή έκπτωση παράκαμψη ανενεργό ρυθμιστής διαθεσιμότητα χρονοδιακόπτης δισκόσημα παραμόρφωση ατμοθάλαμος κοιτώνας τορνεύω επεξεργάζομαι περικόπτω τετραγωνίζω σωλήνας-εκτονωτής πολυγράφηση υδατοστεγής θέρμανση θερμαίνομαι αμφιδένω ηλεκτροκινώ ηλεκτροβαλβίδα υπερεπιτάχυνση υπερεπιταχύνομαι διακλάδωση πάκτωση αναστέλλω δεσμεύω εμποδίζω κρατώ σταματώ ατμάμαξα ατμομηχανή ντιζελάμαξα ηλεκτράμαξα συμπλέκτης εντροχίαση επανεντροχίαση καπνοδόχος διαξόνιο αποθηκεύω μάτισμα αλεξίπυρος πυρίμαχος γώνιασμα ευθυγράμμιση εφαρμοστής μονταδόρος στηρίζω υποστυλώνω υπέρβαρο προδιέγερση αναροφητήρας αποστέλνω στέλνω εκμετάλλευση εξπρές μή-σιδηροδρομικός ζυγιστής ψευτοχαλινάρι λευκοσιδηρουργείο λευκοσιδηρουργός φορτωτική πλάνο τροχιοσειρά ελικοτόμος φιλιέρα τελείωμα φινίρισμα εύκαμπτος βελόμετρο σφυρηλάτηση σκευοφόροος-πόστα σκευοφόρος-ταχυδρομείο σκευοφόρος-λέβητας γανάτσα περισιδήρωση συντήκω τριβή διαδοκίδα χαλίκια στάντζα κλητήρας σταθμός-κέντρο στοίβαγμα στοιβασία συγκέντρωση σύνθεση ταξινόμηση διαχείριση διεύθυνση πάγωμα ψύξη ολίσθηση ολισθητήρας κομβοέλασμα λιπαίνω λιπαντήρας σφηνώνω καπναγωγός στάση επίτονα ελικοειδής σκεπάρνι εργατοώρες ξεναγός υστεροσίμετρο αδιέξοδο ίζημα λεβητόλιθος αντιμισθία επαγωγέας σύμβουλος-μηχανικός λιπαντήρας ενδοκυκλοφορία ενδοεπικοινωνία αναστροφέας-διακόπτης ζάντα σώτρο εκτασιόμετρο υδρορροή μούφα αρμός παρέκλιση χαλάρωση διαδοκίδα τρυπάνι φανοκόρος φανοκορείο ώθηση ανύψωση Υ.Τ. ντιζελάμαξα ντιζεληλεκτράμαξα ηλεκτράμαξα στροβιλάμαξα αεριοστροβιλάμαξα μηχανή-φρένο φορείο τιρφονέζα μακρογραφία ραδιομακρογραφία καστάνια εντολή διαδρομές-τύποι δρομολόγια-τύποι θεμέλιο θεμέλιο αυτοκινητάμαξες κάρβουνο επιπέδωση καλωδιώνω ρεγουλατόρος ρυθμιστής βήμα μέτρο ελιγμός αμαξοστοιχία-σαϊτα καταφύγιο ζάρωμα συρρίκνωση διάκενο ευρωπαλέτα μαρσ-πιέ πατινάρισμα λαγοπόδαρο πτερύγιο αναρτήρας φωτοελαστικομετρία έμβολο-βαλβίδα πλαστικοποίηση αμπραγιάζ σημειωτής δισκοφορέας τσιμούχες πεδιλοφορέας δυναμό πρόβολος δοκάρι-πέδη δοκάρι-φρένο αναβράζω προγραμματιστής αλεξικέραυνο ασφάλεια ψευδο-ολίσθηση καθάρισμα πυλώνας συναρμογή ραδιομακρογραφία βραδυπορία αμαξοστοιχία συρμός επαναπατρισμός ταχεία παλινδρόμηση οπισθοδρόμηση γκαρνισέζα γρύλλος επαναλείανση λείανση ξανατρύπημα επιθεώρηση βομβητής λεβητοστάσιο σκωριοποίηση διαχωρισμός τροχοπεδητής σερβοβαλβίδα δίσκος φυσητήρας υποσταθμός αποβάθρα τηλεαναγγελία σκαμπανέβασμα τιμολόγηση κόμιστρο εντατήρας εντατήρας μπανταζότορνος αμαξοστοιχία-συνεργείο σαϊτα τραμ τροχιοδρόμος τραμ τροχιοδρόμος τμήμα διασταύρωση αυλοσωλήνας στροβιλομεταλλάκτης στροβιλογεννήτρια στροβιλοαναστροφέας στροβιλοϋπερτροφοδότης τύμπανο επιθεωρητής επισκέπτης όχημα-πορθμείο κλινάμαξα σφόνδυλος περιήγηση περιοδεία όχημα-φρένο όχημα-δοχείο όχημα-σιλό αχθοφόρος διωστήρας-οδηγός σταθμάρχης κόκκινο θέρμανση υπερθέρμανση ντηζελάμαξα ηλεκτράμαξα αεριοστροβιλάμαξα ατμάμαξα αφυπνιστής ψευδοφορείο ρηγμάτωση ατμόφρενο αργία οχηματοχιλιόμετρο οχηματοχιλιόμετρα σύνδεση ντιζεληλεκτράμαξα ελιγμός μολυβδοσφραγίζω τροχοεπαφή κρεβάτι προαναγγελία προειδοποίηση εγγράφω δημοσιοποίηση μίσθωμα μίσθωση εντροχίαση επανεντροχίαση ανάληψη επανασφράγισμα προφυλακτήρας αναπήδηση σκαμπανέβασμα παρέκλιση κυλίνδιση κύλιση εξάρτηση σύμπλεξη λογιστήριο υποδιακλάδωση τιμολογούμενος φορολογούμενος υπερφόρτιση τιμολογητής ατμάμαξα επαγρυπνώ όχημα-αναψυκτήριο όχημα-κυλικείο όχημα-μπαρ όχημα-κινηματογράφος κλινάμαξα κλινοθέσιο όχημα-ντισκοτέκ κλινάμαξα κλινοθέσιο όχημα-ενυδρείο προσαρμογέας αθροιστής προειδοποίηση γήρανση ωρίμανση αεροδιάδρομος αερογραμμή αεροδιάδρομος αέρα-εδάφους ευθυγραμμιστής εναλλάκτης εναλλακτήρας υψόμετρο ενίσχυση πλάτος ανισόχρονος ανισοτροπία ιχνηλάτηση προσέγγιση οπλισμός ατμόσφαιρα ακοογραφία ηχοσύστημα ηχογράφημα αυτοσυσχέτιση αυτοματισμός αυτοματοποίηση οπισθοδιάστημα καρκίνοτρο καρκίνοτρον μπάρα ράβδωση φραγμένος λυχνιολαβή εννεακοσάδα πόλωση δικατευθυντικός μαυροπίνακας μπλοκ ομάδα πλοκάδα εμπλοκή σκόπευση αμφίδρομος αμφικατευθυντικό διακλαδωτήρας παρέμβαση επισύνδεση γέφυρα εγκάρσιος σημαντήρας παλμορριπή ριπή παρακάμπτω κλήση κλησιθήρας ακυρωτής πυκνωτής επίκτηση λήψη σύλληψη καρκίνοτρον φέρουσα αντηχείο μεταγωγή μεταλλαγή διαποδιαμόρφωση γράφημα εγγράφημα τερέτισμα κυκλωματοσκευή κυκλοφορητής απόλυση ομοκάναλος ομοκαναλικός νομισματοδέκτης νομισματοδόχη παραλληλιστής χρωματοαναλύτης μονοσκόπιο συνδυαστής εντολή σηματοφορέας εξαναγκασμένο συνεχές ελεγκτής σύγκλιση πυρήνας άλως στέμμα συσχετιστής σύζευξη πορεία αλληλοσυσχέτιση διασυσχέτιση σταυροδίπολο κυανοακετυλένιο κυάνιο κυανογόνο ταλάντωση αποσβέστης παύλα πακέτο απόφαση αποκωδικοποίηση αποεστίαση υποβάθμιση πολλαπλασιαστής καθυστέρηση αποπόλωση παράγωγος αποκορεσμός αποπεριπλέκτης αποψευδοτυχαιοποιητής αποευαισθητοποίηση αντιαυτοπεριδινούμενος αποσυντονισμός ψηφίο ψηφιακό-αναλογικό συνεχές-συνεχές κατευθυντικός παραμορφωσίμετρο κίνδυνος τηλεομοιοτυπία στιγμόγραμμα δικόρυφος αποδιέγερση οπισθέλκουσα επιστεγασμένος υπόστεγος διεγέρτης διάλειψη ντουμπλάρισμα σωλήνωση δίποδο αμφίδρομος αμφίπλευρος διπλοκατευθυντικός συνωνυμία γη-προς-διάστημα έκλειψη ιδιοσυνάρτηση ιδιοτιμή ηλεκτροοπτική ελλειπτικότητα εκπομπή έμφαση γαλάκτωμα κωδικοποιητής κωδικοποίηση μοντέλο πρωτότυπο ερώτηση εντροπία περιβάλλουσα εξίσωση διαφυγή διεγέρτης διαστολέας ελάττωση τηλεδιαφωνία τροφοδοσία φέροζκιουμπ πιστότητα φιλτράρισμα εστία εστίαση διαμεσολάβηση οκτάβα δορυφόρος δορυφόρος γεωστατικός γεωσύγχρονος παραδιαφωνία γυροσκόπιο γυροσυχνότητα γύροτρον μεταπομπή μεταφορά αρμονικές συμπι-αποσυμπιεστές ραδιοκύμα ετερόχρονος συχνόμετρο ομόχρονος κέρας κεραία-κέρας χοάνη χοανοκεραία υδροξύλιο ιδεόγραμμα φωτιστής κανάλι-είδωλο σήμα-είδωλο μπιτ-δηλωτής διασυνδεσιμότητα παρεμβολή συνεργασία ισοπροτίμηση χειρισμός πύλωνας υψόγραμμα απογείωση φωτοδίοδος ενισχυτής-περιοριστής ρύθμιση ντουπλάρισμα ακροατής λογοκανονικός μήκος μαγνητόσφαιρα τριτομάδα τριτοομάδα υπεραρχιομάδα προσαρμοσμένος διαφόριση μεσόχρονος μικροστοιχείο μικρομετεωρίτης μονοχρωματικός μονοπαλμός ηλεκτρογεννήτρια κινηματογράφος πολυαποπολυπλέκτης πολυκαναλικός πολυπλαίσιο πολυσημείο κανονικοποιημένος απόκρυψη μονόδρομος λειτουργία-διακοπή τηλεφωνήτρια τηλεφωνητής χειρίστρια χειριστής τοξοτροχιά πηγή εξαέρωση εξωζωνικός εξώζωνος υπεραπόκλιση υπερ-φωτισμός οζοντόμετρο αποπακετοποίηση αιχμή φωτοεκπομπός φωτογκραβούρα φωτοπολλαπλασιαστής φωτο-τρανζίστορ φωτοτρίοδος φωτοβολταϊκός πικ-απ επίπεδος πλασμόπαυση πλασμόσφαιρα πλησιόχρονος ενβυσμάτωση ισχύς ηλεκτροστάσιο ηλεκτροπαροχή τροφοδοτικό τροφοδοτικό προβλεψιμότητα προπαραμόρφωση προτεραιότητα δευτερεύουσα ψηφικελευστικό ψευδοθόρυβος παλμοσηματοδότηση τετραφωνία τετράποδο επίδοση κβάζαρ ραδιοαστρονομία ακτινοβολία ραδιοκύκλωμα ραδιοεντοπισμός ραδιοεκπομπή ραδιογαλαζίας ραδιοσυμβολομετρία ραδιοζεύξη ραδιοαναμεταδότης ραδιοαίθουσα ραδιοεξάντας ραδιοπηγή ραδιοφασματοσκοπία ραδιοαστέρας ραδιοτηλεγράφημα ραδιοτηλεγραφητής ραδιοτηλεφωνητής ραδιοτηλεσκόπιο ραδιοτηλέτυπο τηλεγραφομηχανή ραδιοτηλετύπημα ραδιοθεοδόλιχος βροχοστοιχείο βροχοαποπόλωση βροχοσταγόνα βροχοσκέδαση βροχοθύελλα θύελλα τυχαίος κάνναβος πλαίσιο γυρόμετρο έτοιμος αναμετάδοση επανεκπομπή αναβαθμονόμηση επαναδιακρίβωση αντίστροφος κόκκινο-πράσινο-μπλε επανείσοδος ανακλαστήρας άρνηση αναγέννηση αναδημιουργία σχέση ραδιοαναμεταδότης αναδιαμόρφωση τηλετροφοδότηση επαναβελτιστοποίηση επανακτινοβόληση ανασυναρμολόγηση ανάλυση αντηχείο συντονιστής επαναφορά επαναχρονισμός ρόμβος κουδούνισμα κωδωνισμός ριόμετρο δείγμα σκεδασίμετρο ψευδοτυχαιοποιητής ψευδοαποψευδοτυχαιοποιητής αυτοπαρεμβολή ημιγωνία αυτοσυσχέτιση σερβο-εξοπλισμός σερβοκινητήρας σερβοβάση σερβοδιάταξη σερβο-εξοπλισμός σερβο-βρόχος σερβομηχανισμός μορφοποίηση θήκη μανδύας οπλισμός περίβλημα περικάλυμμα καλύπτρα συρρίκνωση καλύπτρα φαίριγκ διάφραγμα κλείστρο φωτοφράκτης εναλλαγή σηματοδότης σηματομονάδα μονοπόλωση λόξωση πλάκα ολίσθηση συλλέκτης συλλέκτης κλίση κλιτύς σχισμή εξομάλυνση ηλιοστάσιο ηχογράφημα ηχογράφηση ηχοαναπαραγωγέας ηχοαναπαραγωγή ηχοπαγίδα σπινθηρισμός φάσμα ιδιοστροφορμή σπιν σύνδεση σταθεροποιητής εφεδρικός αστεροτετράδα θεοδόλιχος αρυθμικός στερεοφωνία υπο-διευθυνσιοδοσία υπο-διευθυνσιοδότηση υπόστρωμα υπερετερόδυνος τεταρτομάδα περιβάλλον επιτήρηση ενδοτικότητα σάρωση μεταβίβαση μεταγωγή όδευση σιγή τηλεσχεδίαση τηλεγραφείο ραδιοτηλεγράφημα τηλεφωνικός μαγνητοσκόπηση τηλεθεατής τηλεαυτογραφία τηλεγραφή τανυστής ΤΤΕ απόληξη τερματισμός χρονικό χρονοπλαίσιο διάλειμμα διακοπή χρονιστής ρολόι χρονισμός συμβιβασμός μετάβαση ηχομετάδοση ραδιοεκπομπός ραδιοπομπός διαφάνεια μετάθεση τρίμπιτ τριγωνισμός τρινισκόπιο αποκοπή ψαλιδισμός ζεύξη αβεβαιότητα υποφωτισμός κατάπτωση υπέκταση υποτίναξη αντιληπτότητα ευκρίνεια καταληπτότητα διέγερση πολυεπεξεργαστής βιντεοενισχυτής βιντεοεγγραφή μαγνητοσκόπηση βιντεοκασέτα εικονολήπτης κυματοδηγός συριγμός σφύριγμα μπλεντάζ είσοδος-έξοδος λυχνιολαβή παρακάμπτω άλως στέμμα λυχνιολαβή συνδιάλεξη συνομιλία διασταύρωση απενεργοποίηση ανισοτιμία αποτυχία βλάβη έντυπο συγκράτηση ταυτότητα ενδοδικτύωση ζεύκτης ζεύξη συντήρηση αστοχία τροποποιητής εκπηγάζουσα χαλασμένο υπέρθεση πακετοποίηση διορθώσεις διαδρομή άδεια επιτρεπτό επαναδιευθέτηση κειμενολέκτης κανονικότητα ομαλότητα απόλυση επαναπροσπάθεια επαναδρομολόγηση επαναφέρω δρομολογώ δρόμος δρομολογώ δρόμος οδός κέντρο-δορυφόρος υπόκεντρο εκπομπός πομπός χρηστικότητα αγνόηση πήδημα σταθμός-δούλος υπο-διεύθυνση υπο-πεδίο υπο-κεφαλίδα μεταγόμενος πινακοποίηση απολήγων τερματικός φορτίο μη-διαθεσιμότητα ημιαμφίδρομος μονοκατευθυντικός μονόδρομος μονόπλευρος στοιχείο τσιπ μετατροπέας απο-ευαισθητοποίηση ΘΡΕΑ εντοπισμός εντοπιστής μπλοκάρισμα εντοπισμός προ-γήρανση ψευδοτυχαίος αναμονή ραδιοτηλέφωνο επανακύκλωση φωνο-δοκιμές αυτοαναγνώριση διαχωριστής σκίαση χρονο-επιβλέπτης Κατώφλι κατώφλιο διαφανής χέρσο βιβλιοθηκονομία χαρακτηριστικό σύζευξη ορισμός έκταση πλάτος ένταση βάθος τομή κενό αναγνωριστικό φώνημα υποαλφάβητο ακρώνυμο αρκτικόλεξο πρόσφυμα αμφιλογία αμφισημία σύνθετο συμφραζόμενα παράγωγο ένθημα λέξημα λέξη πρόθημα ρίζα σημάντημα σημασιολόγημα στοιχειοσειρά επίθημα συλλαβή όρος διάλεκτος μεταγλώσσα αντικειμενογλώσσα γλώσσα-πηγή γλώσσα-στόχος εγκυκλοπαίδεια γλωσσάριο ανάδραση μινι-επικοινωνία θόρυβος κωδικοσύνολο μεταγραφή διανομή προδημοσίευση δημοσίευμα επιτομή δείγμα προαντίτυπο αλμανάκ ημερολόγιο χρονικά φόρμα περιοδικό δίπτυχο μονογραφία εφημερίδα ανθολογία συλλογή φυλλάδιο περιοδικό σειρά προεκτύπωμα πεπραγμένα πρακτικά έκθεση ανατύπωση επανέκδοση ανάτυπο σειρά διατριβή τόμος επετηρίδα επικεφαλίδα κάλυμμα πρόλογος μορφότυπο παραπομπή συνόψιση εισαγωγή εισροή επίκτηση βιβλιοθηκονομία φυλλοκατάλογος λήμμα λήμμα λήμμα-όρος κάρτα-μονάδα διάταξη παρεγχώρηση διαπαραπομπή σύνδεση τοποθέτηση ταξινόμηση δομοόρος τεκμηριοόρος επικεφαλίδα σύνδεσμος αναγνωριστικό προσδιορισμός προσδιοριστής υποεπικεφαλίδα μονοόρος βάρος βαρύτητα συσχέτιση παράταξη γένος είδος ανατμηματισμός βίαση πόλωση αλυσίδα σύνδεσμος παρεμβολή παρεμβολέας οκτάβα φάση κυβερνοσύστημα υποσύστημα υποπρόγραμμα συγχώνευση βελόνα εγκοπή θυρίδα σχισμή δοκιμή υπο-στόχοι πολυπλοκότητα επεκτασιμότητα καταλληλότητα πρακτιμόριο βιβλιοθήκη προγραμμοθήκη φωνοθήκη συνοψιστής αρχειοθέτης ταξινομολόγος ταξινομητής ταξινόμος πληροφορικός ορολόγος κυανοτυπία διαζοαντιγραφή διαζοαντίγραφο ηλιόγραφο αντίτυπο διπλότυπο μεγέθυνση ηλεκτροφωτογραφία ξηρογραφία ζελατινογραφία υψιτυπία πρωτότυπο μήτρα μικροκάρτα μικροαντίγραφο μικροδιαφάνεια μικροαναγνώστης μικρογραφία αρνητικό αρχέτυπο αρχικό πρωτότυπο φωτοστοιχειοθεσία φωτοσύνθεση φωτοαντίγραφο θετικό αναγνώστης-εκτυπωτής σμίκρυνση αναπαραγωγή αναπαραγωγογραφία ημιμικροφόρμα εκατογραφία θερμογραφία αλύσωση ενδιερώτηση εντοπιστής τηλεπροσπέλαση τηλεπρόσβαση απόσπασμα σύλλεκτα κοπιωπία μυωπία πρεσβυωπία οθόνη σειρά κυματισμός περιλαίμιο κόκκοι μόρια έκρηξη επαναφορά στηλοθέτηση κοιλία οδοντοστοιχία οδόντωση πρωκτός σύμπτωμα εκσπερμάτισμα θερμίδα ορεομυκίνη συμπλήρωμα ψήκτρα στέρνο στήθος ισχίο γαστρίτις ρουθούνι κατσικάκι πυθμένας δωδεκαδάκτυλος μαστίτιδα διασταύρωση περιώμιο λιρί πέροσις χρήστης χρώμα κάλυψη υπογράμμιση δένδρο δενδροδομή τίτλος λέξη-κλειδί μήνυμα γραμμή διερεύνηση σάρωση άνθισμα χρωμοδιακόπτης διαχρωμία αποέμφαση πεδίο πλαίσιο παραμόρφωση στάση φθορίζων επανατυλίσσω επαναφέρω αποφόρτωση απομαγνήτιση χρωμοτριάδα μετάδοση κατευθυντήρας χρονοδιακόπτης μεταίσθημα μαγνητοσκόπιο αμπελοκαλλιέργεια αμπελοκομία αμπελουργία αμπελογραφία αμπελομετρία φυτοφαρμακολογία οινολογία οινογραφία οινοτεχνία οινοτεχνική οινολόγος οινοτεχνικός ζυμοτεχνική οινοποιητική αμπελοοινοκαλλιέργεια σταφυλοθεραπεία αμπέλι αμπελώνας αμπελώνας αμπελώνας σέρρα ψυχροκήπιο κρυοστρωμνή ψυχροστρωμνή θερμοστρωμνή αμπελοκαλλιεργητής αμπελουργός διαχειριστής επιστάτης μορτίτης μεταφορέας βαρελοποιός οινοποιός αρχιτρίκλινος σταφυλοδόχος πιεστήρια οινοποιείο κάβα κελλάρι οιναποθήκη φιαλαποθήκη καταβόθρα εξαεριστήρας οιναποστακτήριο οινοπνευματοποιείο βαρελοποιείο εγκλιματισμός προσαρμογή βαθμοημέρα αλίπεδο πλαγιά ξερολιθιά γναφαλώδης βλεφαριδωτός βαμβακώδης τροπισμός ορθοφυής αμπελοειδή άμπελος κλήμα πρέμνο κορμός ριζίδια ριζίτσες βέργα βλαστός κληματίδα κόμβος διάφραγμα αύλακες ραβδώσεις ξυλοποίηση ξυλοποιημένος ταχυφυής μάτι οφθαλμός τσίμπλα αντικαταστάτης μπουμπούκι χλωρά παραβλάστημα παραφυάδα φυντάνι εξόγκωμα όζος γωνιώδης φύλλο νεύρα νεύρωση παράφυλλα κολεός λεπτακανθίζων κόλπος ραβδώσεις αύλακας λοβοί καρδιοειδές καρδιόσχημο σφηνοειδές βαθύκολπος ακρόσχιστος επίφυλος μελικηρώδες χλωρανθία καλύπτρα πιλίδιο σταφυλή σταφύλι αποτρυγίδι βοτρύδιο κουδούνι τσαμπάκι ράχη ράχις πτερύγιο ρόγα ρώγα χρωστήρας άχνη γίγαρτο κουκούτσι ράμφος καρίνα αγιγαρτία απυρηνία δάκρυσμα δακρύρροια φυλλοφυία γονιμοποίηση καρπόδεση ωρίμανση ωριμότητα φυλλόπτωση ευρωστία ρώμη πρώιμος φυτορμόνες ποικιλία κρασοστάφυλα σταφίδα βάφισσες βάψες γουλά χονδράδες διασταύρωση χίμαιρες πολλαπλασιασμός σπορείο σάγμα τάφρος εκρίζωση γραμμές σπορόφυτο στρωμάτωση θερμοθάλαμος σχάση σύνθλιψη πιάσιμο ριζοβόλημα παραβίωση ολοβίωση ημιβίωση εμβολιασμός μεταμόσχευση υποκείμενο συγκόλληση πιάσιμο αναμοχλευτήρας υπεδαφοκαλλιεργητής δισκοσβάρνη αξίνα βωλοσκόπος δικέλι λίσγος σκαπάνη τσάπα τσαπί χαράκτης σχοινίο σύρμα κλαδευτήρι γκατζούνι σάρακας σβανάς σερπέτα τερτσέτι εμβολιαστήριο μπολιαστήρι σχίστης σχιστήριο καλίμπρα αποξεστήρας εκριζωτήρας άγγιστρο δεσμός τανυτήρας κλίβανος καπνογόνο αντιχαλαζικά εκβραχισμός εκχέρσωση ξεχέρσωμα εκρίζωση φυτεία φύτευση μαρκάρισμα λάκκος αναμπέλωση επαναφύτευση ξαναφύτεμα αναμπέλωση αντικατάσταση παλούκι πασσαλίσκος πάσσαλοι στυλιάρια στύλοι φουρκάδες πασσάλωση στύλωμα στύλωση υποστήριξη υποστύλωση φουρκάδιασμα γραμμή κεφαλάρια πάσσαλοι στύλοι καψάλισμα αντηρίδα αντιστήριγμα άγκυρα υψίκορμος σπαλιέρα καφασωτό κρεβατίνα πέργκολα κλάδεμα κλάδευμα κλάδευση φορτίο αμολητή κορφολόγημα ξεβλαστάρισμα ξεφύλλισμα χαράκωμα χαραγή κύρτωση δέσιμο στήριξη δεσμός δέσιμο ξεφύλλισμα κορυφολόγημα άροση όργωμα αυλάκωμα σωρός ξελάκκωμα περιλάκκωση τσουγκράνισμα σκίαση ράχη βοτάνισμα ξεχορτάριασμα λεκάνη κοπριά φυλλοδιαγνωστική ξυλοδιαγνωστική κάψιμο καμμένη αποπληξία ελικοποίηση χαλαζόπληκτος ανισορραγία κουραντί μικρορραγία ξεπάγιασμα παγόπληξη αβλαστησία αβλάστητος ερυθρίαση αμαύρωση νηματώδεις οξονηματώδης ακαρίαση ακάρεα τετράνυχο ερίνωση φθειρίαση ψείριασμα φυλλοξήρα φυλλοξήρα κηκίδωση οζιδίωση φυματίωση ευδεμίδα κοχυλίδα οινόφθειρα τυλιγάδι κοκκοειδή κοχενίλλη αγρότις καραφατμέ εύμολπος σιδεροσκούληκα ρυγχίτης τσιγαρολόγος μηλολόνθη σκαθάρι φυλλοπέρθα χρυσοκάνθαρος βούπρηστι βούπρηστις περονόσπορος κηλίδα λαδιά μπάστρα στάχτη χολέρα ωϊδιο σήψη σαπίλα άνθρακας βλογιά εκσκωρίωση φόμοψη μελάνωση ίσκα πολυπορίαση ύσκα γκόμα κομμίωση μικροφυλλία αίρα αγριάδα ξεφλούδισμα ζεμάτισμα ράντισμα ψεκασμός θειάφισμα πλημμύρα προσκολλητικό κορακοκτόνο αραιωτικό γαλακτωματοποιητικό μυκητοκτόνα διαβρεκτικότητα διαβρεκτικό απωθητικό προσκολλητικότητα καπνίζω θειαφίζω θειοστεατίτης ζιζανιοκτόνα ζιζανιοκτόνο φυτοφάρμακο εγχυτήρας επιπαστήρας μπόμπα τορπίλλη θειαφιστήρας θειαφιστήρι ραντιστήρας ραντιστήρι ψεκαστήρας ψεκαστήρας εγχυτήρας λιπασματοδιανομέας βόστρυχος γλεύκος μούστος οινοκυανιδίνη ξανθοφυλλίνη οινιδίνη οινίνη φλοβαφένιο ταννίνη σταφυλοταννίνη πολυφαινόλες οινανθίνη σταφυλοσάκχαρα ιμβερτοσάκχαρο αραβινόζες εξόζες γλυκόζη δεξτρόζη σταφυλοσάκχαρο λαιβουλοζάνη εναντιόμορφα βουτανοδιόλη γλυκερίνη εστέρες αλδεϋδη φουρφουράλη ακετάλη ακετυλομεθυλοκαρβινόλη υδροξυμεθυλοφουρφουράλη πηκτίνη πρωτεϊνες εστεροποίηση συμπλοκή οξειδοαναγωγή τρυγητός τρύγος συγκομιδή τρυγητός διαλογή επιλογή σταφίδιασμα υπερωρίμανση υπερωριμότητα σακχαρομύκητας ζυμομύκητας τορούλα ζύμη ενζύμη καρβολυγάση καρβοξυλάση οξυδάση απένζυμο αποζυμάση αντιδιαστάση αντιενζύμη ιμβερτάση πηκτινάση πηκτάση οινοποίηση εκχύλιση καλαμοσάκχαρο σακχαρόζη θείωση αποθείωση γύψωση φωσφάτωση έκθλιψη θραύση σύνθλιψη απορραγισμός κοσκίνισμα αποστράγγιση διάβρεξη καπέλλο αφρός μετάγγιση διαύγαση διήθηση οινολάσπη υποστάθμη ξάφρισμα έκθλιψη πίεση στέμφυλα γαλέτα πλακούντας θρυμματοποίηση τρυγοκόφινο ανάφορο αναφορέας τρυγοκόφινο γόνδολα γεφυροπλάστιγγα σταφυλοδόχος ράμπα κόπανος θλιπτήριο θλιπτήριο-απορραγιστήριο απορραγιστήριο θλιπτήριο-στραγγιστήριο στραγγιστήριο πιεστήριο φορτίο διαθρυπτήριο απογιγαρτήρας θειωδομετρητής διηθητήριο φίλτρο γρίλια ψυγείο σερπαντίνα οινοδοχεία κάδος μαστέλλο θύρα πόρτα τραβέρσα μάνταλο σύρτης βαγένι βαρέλι βυτίο βυτίνη βυτίο βαρέλι βαρελιά λεκάνη βαρελοσάνιδο βαρελοσανίδα δούγα δούγια δόγα αυλακιά ολκός κεφαλοσάνιδα κεφαλόδουγες κοιλία κύρτωμα στεφάνη πλάνη εγκρουστήρας τριβέλι τρύπανο τριβέλι τρύπανο πείρος πώμα στρόφιγγα οπή στόμιο βύστρα επιστόμιο τάπα εκπωματιστήρας κόπανος ματσόλα γόμφος ξυλοκάρφι πείρος πείρος κάνουλα εκκενωτήρας εσχάρα στοίβα υπόβαθρι στήριγμα επιστοιβακτήρας στοιβαχτήρας στοίβα αποστάκτης επίπλασμα μαστίχα στόκος συγκόλλημα σίφωνας αναδευτήρας αναδευτήρας φυσητήρας γαβάθα σκουτέλι θρυαλλίδα φιτίλι βάστακας καβαλέτο βαρελοζυγαριά φιάλη λαιμός κολλάρος νταμιτζάνα φιαλοθήκη μετάγγιστρο συνδετήρας σύνδεσμος πλακίτσα καψύλλιο εμφιαλωτήρας εμφιαλώτρια αφρόμετρο συρραπτικό στροφείο σάκκος βραστήρας ατμιστήρας κρασοκανάτα λαγήνι ασκός φλασκί φλασκί ζεμάτισμα άτμιση θείωση θειάφισμα βούλωμα ξεβουλώνω αποθήκευση αερισμός απώλειες απογέμισμα μετάγγιση μετάγγιση άδειασμα εκκένωση τρύγα υποστάθμη οινολάσπη κολλάρισμα υπερκολλάρισμα ανάδευση ανάμιξη άντληση διήθηση φιλτράρισμα πιάσιμο ρούπωμα σταθεροποίηση ψύξη αλάτισμα υπεργύψωση εμφιάλωση αυτοξείδωση ίζημα κρούστα μάσκα ανάμιξη αλκοόλωση θέρμανση μαγείρεμα μαντερισμός ανάμιξη άφρισμα ανάδευση αντισηπτικό αβραστόλη θειαφόκηρο κόλλα αλβουμίνη ζελατίνη οστεόκολλα ιχθυόκκολα ιχθυόκολλα ψαρόκολλα διατομίτης μπεντονίτης καολίνης ιονταλλακτήρες ιοντοανταλλακτήρες περμουτίτης γλυκαντικό καραμέλλα δουλκίνη οινοτανίνη κιμωλία άγαρ άγαρ-άγαρ επώαση μεταφορά μεταφύτευση απομόνωση σχάση σποροπαραγωγή υμένιο ευρώτες μούχλα μικρόκοκκοι αλλοιώσεις υποξίνισμα οξίνιση πίκρανση άνθηση ανθισμένος εκτροπίαση πάχυνση μετάλλωση θόλωμα οινοβαρόμετρο αλκοολοσκόπιο οινόμετρο γλευκόμετρο αλκοολόμετρο οξύμετρο προχοϊδα ζεοσκόπιο χρωματόμετρο οινοχρωματόμετρο ιξωδόμετρο σιδηρόμετρο γυψόμετρο ασβεστόνερο τίτλος οξειδωτικό δείκτης ηλιανθίνη φαινολοφθαλεϊνη αναλύσεις προσδιορισμός χρωματομετρία βρασιμετρία πολωσιμετρία πυκνομετρία αποχρωματισμός αποτέφρωση τέφρα αλκαλικότητα αναγωγικά κρασί οίνος φυσαλλίδα κοκκινέλι μοσχάτο μοσχάτος ψημένο ψημένος αμοντιλάδο οινόμελο παλιόκρασο έκπλυμα δοκιμή δοκιμασία γνωσιγεύστης δοκιμαστής οινοθήκη κρασοχρονιά δροσερός παγωμένος καράφα χρώμα διαυγής καθαρός λαμπρός διαυγασμένος θολός θαμπός κίτρινο-πορτοκαλί κίτρινο-πορτοκαλλόχρουν κόκκινο-γκρενά ρουμπινί κεχριμπαρένιος κεραμιδί κεραμόχρους ιώδης πυρρόξανθος πυρρός καστανόχρωμος αχυρόχρους αχυρόχρωμος ανοιχτόχρωμος κηλιδωμένος υπορόδινος χρυσοκίτρινος μολυβδόχροος μολυβδόχρους οινανθικός άρωμα ευωδιαστός άρωμα αρωματικός άρωμα οσμή λεπτός ανθομύριστος ανθοσμίας ευωδιαστός μυρωδάτος αρωματισμένος βαλσαμώδης μοσχάτος βουτυρικός σηπεδονώδης γεύση αηδία ξηρός γλυκός γλυκύς γλυκύτητα γλυκερός γλυκοπικρίζω γευστικός τάγγισμα μαντερισμένος αλεπουδίλα αγουρίλα ξυνός ξυνούτσικος γλυκόξυνος όξινος σκληρός δριμύς δηκτικός διαβρωτικός άκαμπτος βακτηριδιακός πικρός ταγγός αψύς δριμύς στυφός πικάντικος παχύς αλατισμένος αλμυρός τραγίλα άνοστος φαρμακίλα σκορδίλα καθαρός υγιής κανονικός φυσικός ανόθευτος γνήσιος εμπορεύσιμος ώριμος ήρεμος γινομένος ώριμος παλαιός έντιμος λεπτός λεπτεπίλεπτος λεπτότητα διακεκριμένος εκλεκτός ευχάριστος συμπαθητικός ήπιος απαλός βελούδινος απαλός μεταξένιος ελαφρός φρέσκος ζωηρός ζωντανός άφτιαστος ακάμωτος απαλός μελένιος λιπαρός παχύς πλούσιος δυνατός ρωμαλέος σφριγηλός ισορροπημένος αρμονικός ανθεκτικός στερεός ανθεκτικός στερεός δουλεμένος νευρώδης ρωμαλέος γεμάτος πλήρης στρογγυλός σφαιρικός σαρκωμένος δυνατός ζεστός ψυχωμένος γενναίος σπιρτόζος πληρότητα πολτώδης σαρκωμένος σαρκώδης πλούσιος δυνατός ισχυρός άνοστος επίπεδος κοινός άμορφος άχρωμος ουδέτερος άνισος φευγαλέος σύντομος έτοιμος γινομένος καθησυχασμένος αδύνατος αδυνατισμένος εξασθενημένος αδύνατος ισχνός άτονος σαχλός ουδέτερος ευαίσθητος αψύς σφοδρός δριμύς βαρύς παχύς χονδροειδής αυστηρός σφικτός αλκοολώδης αεριώδης χαλασμένος θολωμένος γυρισμένος εκτροπιασμένος γλοιώδης ελαιώδης οξειδωμένος αλλοιωμένος εξαντλημένος ξεθυμασμένος άποτος νοθευμένος νοθευμένος νερωμένος υδαρής επιτηδευμένος γλυκασμένος σακχαρωμένος σταφίδα σταφίδα καταβύθιση καλαμωτή σταφυλόζουμο πετιμέζι σταφυλόμελο πετιμέζι γιγαρτέλαιο ξιδερό οξοδοχείο οξοδόχη άμβικας λαμπίκος βραστήρας καπάκι σκέπασμα κώδωνας κάδος αποθειωτήρας κλασμάτωση επιστροφή φλέγμα αναρροή ανόρθωση διόρθωση πνεύμα σπίρτο ανάμιξη απόσταγμα περιορισμός βινιέτα σφραγίδα συνεταιρισμός οινομεσίτης οινέμπορος αερόγραμμα αεροφιλοτελισμός βλάβη γραμματοθυρίδα έκπτωση κεντράρισμα ΔΕΕ καροτσάκι κλισέ κωδικοποιητής Καταστατικό ανταποκρίσεις τοκομερίδιο ταχυδρομείο απερικάλυπτος οδόντωση αεραποστολή αποζημιώνω περιοδικά απεικόνιση ομοίωμα φάκελλος αραίωση ταχυδρόμος ταχυδρόμος-οδηγός φεγιέ γραμματόσημο ατελής πρανές γλίστρα επιβαρύνω ηλιογραφία αντίστοιχος έντυπο διανομή κατανομή άγνωστος παραμετροποίηση εκκρεμότητα γράμμα επιστολή δέσμη μεγιστοποίηση μηχανοποίηση αζήτητο ανακοίνωση γνωστοποίηση οδοντόμετρο επίσημο αεροπορικώς μικρόδεμα φιλοτελισμός πληρεξούσιος δικαίωμα κόμιστρο τέλος πόστ-τσεκ πόστ-ρεστάντ προσφράγιση πρακτικό πρωτόκολλο έσοδα προοπτική διαμαρτύρηση άχρηστο απόδειξη σύσταση περισυλλογή αντιπροσωπευτικότητα διαχωριστήρας υπερφόρτωση τέλος τηλε-εκτύπωση μαρτυρία αποκωδικοποιητής χωνί στρατωνουρός χρεώγραφο ασυσκεύαστα χύδην χύμα χαρτογραφία συμφιλιώνω ΔΣ κακέκτυπο τσιγκογραφία χαλκογραφία ξακρίζω ψαλιδίζω τυπογράφος-εκδότης φωτοτσιγκογραφία δαντέλλες αποχαλυβώ διάψευσις διαψεύδω αποκληρία ξενοκληρία βιβλιοεκδοτική βιβλιοεμπόριο μήτρα εισάγω ενθέτω παραθέτω απόφθεγμα γνωμικό μόττο ρήσις ρητό εναρμονίζω συνδυάζω συντονίζω ταιριάζω διάλυσις κεραία επιχρυσωτής χρυσωτής επιχρύσωσις χρύσωσις πλάτη ράχη αντίγραφο άκουα-φόρτε ξάκρισμα ψαλίδισμα ξακρίζω ψαλιδίζω αποξάκριδο απόξεσμα γλυφίδα διαθέτω πουλώ συμβόλαιο συμφωνία έργο σύγγραμμα έκδοσις διαγράφω εξαλείφω σβήνω κλασέρ ηλεκτροτυπία γαλβανοπλάστης γαλβανοπλαστική ηλεκτροτυπία στοιβάζω συσσωρεύω τοποθετώ αποτυπώνω εντυπώνω τυπώνω αποτύπωμα εκμαγείο εκτύπωσις εντύπωμα παρένθεσις παρεμβολή κόλλα κόλλημα μελάνωμα μελανώνω χρωματογράφος χρωματογραφία επικεφαλίδα διάστιχο αφιέρωσις επιγραφή διόρθωση δοκίμιο δοκίμιο παροράματα παρόραμα διάστημα αραίωση αραιώνω διαχωρίζω γραβούρα στάμπα σφράγισμα σφραγίζω εκθέτω επιδεικνύω ετικέτα θήκη πανομοιότυπο σύμμικτα ανάλεκτα ανθολογία λίβελλος τεύχος ψευδότιτλος σχισμένος χαραγμένος αγκράφα πόρπη διόρθωση δοκίμιο φύλλο ψευτόφυλλο επιφυλλίδα παραφυλλίδα επιφυλλίδα φιλές βιβλιοδεσία επιμελωδήματα φιοριτούρες φιοριτούρες ανθέμιο ανθύλλιο ανθέμιο σελίδωση κατάστιχου στοιχειοχυτήριο στοιχειοχύτης στοιχειοχυσία φόρμα σελιδοποιώ συρράπτω πάτημα πίεση κακοτυπώνω μουτζουρώνω προμετωπίδα επικεφαλίδα τρίπτης τρίφτης εγκόλαμμα αιθάλη φούμο ανθρακογραφία σελιδοθέτης γαλβανό ηλεκτροτυπία γαλβανοπλαστική ηλεκτροτυπία ψευδόφυλλα γκοφράρισμα σχηματογράφημα σχηματοτύπωμα γκοφράρω σχηματογραφώ σχηματοτυπώνω φωτοτσιγκογραφία φωτοχαρακτική γομάρω κολλώ χαράκτης χαλκογραφία γκραβούρα χαρακτική ξυλογραφία εικονοποιεία εικονοποιείο εικονοπωλείο εικονοπώληση γουτταπέρκα γραμμοσκίαση γραμμοσκιά σήκωμα ηλιοτυποχαράκτης φωτοτυπογραφοχαράκτης ηλιοτυπία φωτοτυπογραφία εικονογράφος εικονογραφία εικονογραφικός εικονολογία εικονόφιλος ιδεογραφία ιδεογραφικός αγγλισμός γαλλισμός ιδιωματισμός εικονοπώλης απομίμηση σελιδοποιώ σελιδοθέτηση σελιδοποίηση προχρωματίζω εγχάραγμα εκτύπωση εντύπωμα τύπωμα έντυπο έντυπος μπροσούρα τυπωμένος φέϊγ-βολλάντ ασταρώνω προχρωματίζω αποτυπώνω εκτυπώνω εντυπώνω τυπώνω πιεστής αρχιτυπογράφος τυπογράφος αρχέτυπο αδημοσίευτο ανέκδοτο παρένθεση παρεμβολή παρεμβάλλω διάστιχο διαστίχιση διαστιχώνω μεσόστιχος ανατροπή αντιστροφή μεταβολή τίτλος επιστροφές ίασπις βιβλιοεργασία λαβί νερομπογιά λειψίας επεξήγηση παραπομπή λεξικογράφος λεξικογραφία λεξικογραφικός στοιχειοθετώ λεξικολογία λίβελλος διατύπωση φρασεολογία βιβλιοπώλης-τυπογράφος παλαιοβιβλιοπωλείο παλαιοβιβλιοπώλης παλαιοβιβλιοπώλης συμπλέγματα συστοιχείο στιχόμετρο κεφαλίδα πρόλογος λιθογραφία λιθογραφία λιθογραφώ λιθοτυπογραφία τεύχος φυλλάδιο αταίριαστο ελλιπές κηλίδωση μελάνωση κακοτυπώνω κηλιδώνω λεκιάζω λερώνω μουτζουρώνω μακέτα ομοίωμα πρόπλασμα μάρμαρο νερά παρασελιδόνω χαρτοθέτης καλύπτω μασκάρω σκεπάζω καλούπι μήτρα ανάλεκτα σύμμεικτα υπόμνημα σελιδοποιός σελιδωτής επιτήδευση λεπτολογία μικρολογία ψιλολόγημα χιλιοστό μινέρβα μικρογραφημένος μινιατουρισμένος σελιδοποίηση κακέκτυπο δίχτυ μονόχρωμος μονόχρωμος διαβρώνω τρώγω φθείρω μόρσο πατούρα μόρσο οδηγός βρέχω μουσκεύω υγραίνω κατάβρεξις ράντισμα ραντισμός αντίτυπο εκμαγείο καλούπι μήτρα χύσιμο προβειά ακρωτηριασμός σακάτεμα αυλάκωμα προσραφή σκιές αγοράζω μυθιστοριογράφηση διαγράφω εξαλείφω σβήνω χρωμολιθογραφία φωτοσκίαση σκιάζω οπισθογράφος ορθοχρωματισμός στοιχειοθέτης βιβλιοδέτης σταχωτής σελιδοποιώ παλαιογράφος παλαιογραφία πλάτη παλίμψηστον παγχρωματικός πολτός τετράδιο πανοτυπία τσιγαρόχαρτο παράγραφος περγαμηνοποιώ περγαμηνώδης περγαμηνοπώλης περγαμηνοποιός περγαμηνουργός λιμπρεττίστας ανάτυπο ανατύπωση αχνάρι στάμπο περκαλίνη γκραβούρα πίνακας φωτοεκτύπωμα φωτοχρωματικός φωτοχρωμία φωτοχρωμολιθογραφία φωτοχρωμολιθογραφία φωτοτυπία φωτοτυπικός φωτογλυπτική φωτογλυφία φωτογλυπτικός φωτοχαράκτης βαθυτυπία ηλιογραφία φωτοχαρακτική φωτολιθογραφικός φωτοεκτύπωση φωτογλυπτική κολλοτυπία φωτοτυπία φωτοτυποχαρακτική τσιγκογραφία φωτοτσιγκογραφία φωτοτσιγκοτυπο-χαρακτική φυλακτήριο κοπανιστήρας μπροσούρα φυλλάδιο λογοκλοπή σελιδοποιώ λογοκλόπος γυάλισμα λουστράρισμα στίλβωση πλάκα τυποσανίδα γυαλίζω λουστράρω στιλβώνω λουστραδόρος στιλβωτής βιβλιαράκι φυλλάδιο διπλώνω πτύσσω οδηγοί πολυχρωμία πολυτυπία στερεοτυπία επίλογος ταμπόν κόφτρα πιεστής εκτίμηση δημοσιευτής διορθώνω ξαναδένω φρεσκάρω ανανεώνω συμπληρώνω ξαναεπιχαλύβωση ξαναχαλυβοποίηση έλεγχος επαλήθευση ξαναστοιχειοθετώ ανασύνθεση ξαναστοιχειοθέτηση σμίκρυνση τροποποίηση αντιστοιχία σύμπτωση ρίγωμα χαράκωμα διαγραμμίζω ριγώνω χαρακώνω διαγραμμισμός χαράκωμα ανατυπώνω ξαναπιέζω ξανατυπώνω ανατύπωση ξανατύπωμα ανατύπωση ανατύπωση ημιδέσιμο παρασημείωση εσοχή ρίξιμο κτύπημα ανακούφωμα σταμπάρισμα ανακούφωμα έμφραξις βούλωμα κλείσιμο επεξεργασία ρετουσάρισμα ρετούς επεξεργάζομαι ρετουσάρω ρετουσαριστής επιστροφές διόρθωμα διόρθωση κόβω ξακρίζω ξακρίσματα περικόμματα χρυσωτήρας ερυθρογράφος σατινάρισμα στιλβούργηση σατινάρω στιλβουργώ στιλβωτής μεσεγγύηση τσιγαρόχαρτο σελιδοδείκτης τσιγκογράφος φωτοτσιγκογραφία παραπομπή στερεοτυπία στερεότυπος στερεοτυπώνω στερεοτυπωτής στερεοτύπης τσιγκογράφος στερεοτυπία τσιγκογραφείο στερεοτυπικός ξυλογραφία χαλκογράφος τάκος τακάκι σελιδοδείκτης κεφαλίδα εκτύπωση τράβηγμα τύπωμα επικεφαλίδα πανοδεσία παρτίδα οθόνη κεφαλάρι ραφίδωμα τρίχρωμος τριχρωματικός τριχρωμία γουρουνόδερμα στοιχειοθέτης τυπογράφος τυπολιθογραφία τυπόμετρο κωμειδύλλιο ασμάτιο κωμειδυλλιογράφος βερνίκωμα βερνίκωση επίχριση βινιέτα κορωνίς κόσμημα ξυλογράφος ξυλογραφία ξυλογραφία ξυλογραφικός ξυλογραφία ξυλογραφία τσιγκογραφία τσιγκογραφία αποξύρισις αποτριβή απόξεσις διάβρωσις εκτριβή λείανση τετμημένη διαπερατότης προσπελασιμότης εμπρησμός προσαρμογή πρόσφυσις συνάφεια Διαλύτης αδιαβατικός δυσθερμαγωγός επίκουρον επικουρικό προσθετικόν κορμίδιον προνύμφη αυτοφυής αικιδιοσπόριον αεροπλαγκτόν Προάνθηση Μετωριμότητα ηλικία Γήρανση συσσωμάτωμα σύγκριμα συσσωμάτωσις σύγκρισις αγρωστολογία αλιδάδα αλκαλο-λιγνίνη αλκαλοειδές αλληλοπάθεια ένωσις αλλόχθων αλλοπάτριον αλλοπολυπλοειδής Αλλούβιο Διλούβιο Σκολύτης ξυλέβορος αμμωνιοποίηση αμμωνιοποίησις αναστόμωσις ανεμογράφος ανεμογράφος ανεμόγραμμα ανεμόφιλος αγγειόσπερμα ζωομήν Ζωομήνας ψευδοδακτύλιος ανταγωνισμός άνθησις άνθρακας ανθράκωσις συνδετήρ απογαμία απομιξία αποσπορά αποθήκιον άγκιστρον αραβάνη δενδροκομία αμμώδης χείμαρρος ασκοκάρπιον ασκοσπόρια ασκός ασκός όψις φυτοκοινωνία ατμόμετρον Πρέμνο δόλωμα ιδιότης αυτοοικολογία αυτόχθων αυτόκαυστο αυτόκλειστο αυτόξενος αυτόοικος αυτοπολυπλοειδής αυξίνη ωξίνη μασχάλη όπισθεν αντίπυρ επαναδιασταύρωσις Οπισθοτομή αντίπυρ παγίδευσις βάλσαμον κοπάδι ποίμνιο δενδρόμετρον περίζωσις Πριονοταινία πριονοκορδέλλα αλυσοτρύπανον θύσανος αποφλοιώνω Σκολύτης εκφλοίωσις βαρόγραμμα βαρόγραμμα βασιδιοσπόριον βασίδιον βασεόφιλον πηχοσανίς άξονας σταβάρι ορθοστάτης βελόνη τεγίδα τάκος προσανατολισμός Τμήμα Πέλμα στρωτήρας κιβωτίδιον βαθμίς διατομή απόκλισις μεροληψία παραμόρφωση δρέπανον Ενσφήνωση βιοκοινωνιολογία βιοκοινωνία βιοκοινότητα φυτοκοινωνία φυτοκοινότης φυτοκοινότητα βιοσυστηματική βιοτικός πλαγιοκλίμαξ ανθρωπογενής βιότυπον βιότυπος Κέντημα Κενό λευκαίνω εφίδρωσις ελάττωμα σφάλμα εξόγκωμα φούσκωμα πολύσπαστον κυάνωση πριστήριον σώμα Κορμός κορμοί-οδηγοί βέλος βραχίων ανύψωσις ταλάντωσις σφύρα Υπερπήδηση επώασις βλάστημα κοσσιά κόσσα ανασταλτήρ εντατικοποίησις δεματίζω ψαμμόλιθος καύση καυστήρ λούπος εκχονδρίζω ασβεστοποίησις ασβεστόφιλος τύλος συγκώμωσις αρπάγη Πρόβολος υπέρτονον κρηπίς Κεφαλοποίηση κεφαλαιοποίησις Σκελετός φορεύς παλέττα κελύφωση σειρά κύτταρον κεντρομερίδιο πιστοποιημένος Μηλολόνθη μηλολόνθη βυθοκαθαρισμός περίζωσις χαμαίφυτον εργοτάξιον πυροσβεστείον εκμεταλλευσιμότης ξυλάνθραξ ξυλανθρακοκάμινος ανθρακοποιείον φορτίο φόρτωμα μάσημα σφήν χήλωση χίασμα τσίκλα κέντρισις τόρνος χλαμυδόσπορον χλωροφύλλη χασμόφυτον Ολισθητήρας Καθαρός τάκος καταληκτικός κλίμαξ Λιάνα Απαγορευμένος συνδεσπόζων συνεκτικότης αυχήν διάσελον σύριγξ Ψηλάφηση κολεόπτιλον ρίκνωσις εικονοσημείο υποστύλωμα καύση συμβιωτικός συσσίτισις κοινότης δασοσυστάς σύνθετος σύνθεσις σύνθεσις Συναλλαγή θραύσις ξήρανσις κονιδιοφόρος κονίδιο σποραγγειόσπορον συν-κοινωνία συν-κοινωνοί σταθερά ταξινόμησις επαφή συνεχής αντέρεισμα εδαφοτεμάχιον-μάρτυς κυλινδροταινία Βαρελοποιία Παραβλάστημα ενδοδερμίς κοτυληδών παρέκκλισις παχύφυλλον ρίκνωσις στρέβλωσις δασοσυστάς ξυλοκυτταρίνη στρεψοϊνία διασταυρώνω κρυπτόφυτον Αναγωγή δόντι κυστόλιθος ποδίσκος πλασμογονίδιον Δαμμάρα φουζαρίωσις βαθμοημέρα φυλλοβόλον στοιβάς αποΐνωση αποΐνωσις ξάση αποφυλλωτής αποδασώνω παραμόρφωσις στρέβλωσις απότηξις υποβάθμισις απογύμνωσις υποβάθμισις υποβάθμισις δενδρολογία δενδρόμετρον αποχαρακτηρίζω αποξηραντικόν ξηραντικό συντρίμμια διαμαντάρισμα διχογαμία δικοτυλήδονα κοίτασμα εμβάπτισις ρητινοσυλλέκτης διαταραχή μετατόπισις Περικοπή άγκιστρον κυριαρχία δόσις υποβαθμίζω επιπεδωτήρ συρτόδρομος Κοίτη Κατευθύνω Ξηρασία Όψιμος ξήρανση αντίσταση αντοχή Κύστη οικοκλίμα οικοδιάγραμμα οικοσύστημα οικότυπος εκτοπαράσιτο εκτοπαράσιτον εδαφικός παρυφωτής απορροή ευνουχισμός έμβρυο ξακρίδι εμφυτεία ενδόσπερμον τερματικό εμπλουτισμός εντομόφιλος επιχειρηματίας επικοτύλη επιδημικός επιφυτία επιδερμίς επιναστία επίφυλλος επίφυτον ημιεπίφυτον επιθήλιον επιζωϊκός επιζωοτικός Προληπτικός ερημόφυτον κορύμματα ευγονικός ευτροφικός μεσοτροφικός ολιγοτροφικός δυστροφικός Αειθαλής εξέλιξις εκμεταλλεύσιμος Τοποθέτηση εγχάραγμα πρόσοψις όψις φάσις Θραύση τονοδηγός ψευδοεγκάρδιον ψευδοκαπνός γένος χορτονομή προσαγωγός οδηγός σιδηρουχοποιητικός σιδηρούχος γονιμοποίησις ινοσανίδα ινόπλακα ινίδιον αγροϋδροχωρητικότης πλήσμα αποκαίδι ανακάλυψις πυροσβέστης Δασοπυροσβέστης επιβραδυντικό πυράνεμος κατάσβεσις Πυροφύλακας ακονίζω Σταθεροποίηση στερέωσις αναφλεξιμότητα θρυαλλίς Κηλίδωση επιπλέω σχεδία πλωτός δείκτης κροκίδα Κατολίσθηση υδροολισθωτήρ Πέλμα πέραμα πόρος δάσος αναδάσωσις κορμοπλατεία παραπροϊόν Δασοπροστασία καταπατητής πρέσσα μορφοποίηση μεταφορά φραζιπάν σκελετός Τραυματισμός συχνότης Ευθρυπτότητα σχίστης καυσόξυλο καυσόξυλο υπερδιάστασις Κηκίδα κηκιδόμυγα κηκιδόμυϊα πάχος γονιδιότυπος γονότυπος φυτρωτήριο ζιλγαί στραγγαλισμός επίκλισις αγρωστώδη βόσκησις κατσικοπόδαρο εκθάμνωσις πρόβολος διάκενον κολοφώνιον σφην δασοκτήμων κατοικία κοντομάδερο λιθόδεμα σκυρόστρωμα σκυρόστρωση σκλήρυνσις σκληρότης μεταφορεύς πάτος πυθμένας φουντί εγκάρδιον θερμοπομπός θερμοπληξία κληρονομητέον ετερόδικος ετερογαμία ετερογένεια πελεκητός διαχείμαση τάκος περιαυχένιον ολοκυτταρίνη ομοιοκλιματικοί ομογαμία ορίζων υγρογράφος υγρός υγρόφυτον υμένιον υπερπαρασιτισμός υπερπαράσιτον υφή υποκοτύλιον ανάφλεξη ιλλουβιακός εμποτισμός πυράκτωση αυτόχθον ιθαγενές έγκλεισμα μόλυσμα ενδοαγγειακός μπάλωμα απώλεια τόκοι πυθμήν φορτωτής καρυότυπος καταβατικός σφην ξηραντήριο σανιδοεπένδυσις καθαρισμός εκρίζωσις δαδί σειρά φυλλόστρωση ξηροτάπης ομβροδεξαμενή φορτίον φόρτωμα φόρτωσις απορρόφηση συγκράτηση σκαλώνω παγιδεύω κορμοτεμάχιο υλοτομία μετατοπιστής φορτωτής γαιομετρίδης στροφή λεπιώδης αποκλαδώνω λυσιγενής υψίπιλος φύτρον ανώροφος ρεγόλιθος μακί μακία περιθώριο μορφωτές προφάϊλερ προσαρμογή εκμεταλλευσιμότης ματσόλα εμπορεύσιμος μερίστημα μερίστωμα σκυρωτόν μεταμόρφωσις ολομετάβολον ημιμετάβολος μετάξυλο μιόμπο άκαρι πιεζόμετρο κηλίδωσις εδαφοκάλυμμα κρυπτοχούμος πολλαπλασιαστής αξία τιμή καθαρότης χρώση μεταλλακτός μυκήλιον μυρμηκόφιλος αζωτοδέσμευση νίτρωσις στρογγύλεμα αχρήστευση σύσφιξις ελαιορρητίναι τεταγμένη όργανον οργανόγραμμα ορογένεση ορογένεσις ορεόφυτον πρόδρομος ορθογωνιότης ορθοφωτογραφία παροχέτευση έκκεντρος υπερβόσκηση υπερκυριαρχία προσπερνώ ευγευστότης παμμιξία πανόραμα παράσιτο παρασιτισμός παρέγχυμα παρθενοκαρπία παρθενοκονία μοριοσανίδα πατάνα παθογόνο περιπολώ γενεαλογία εδαφογένεσις εκτυλίσσω λοστός τριβέλι φυτευτήρι πενταχλωροφαινόλη πεντοζάνη πεντόζη κιγκλίδωμα περίδερμα περιδέρμιον περιθήλιον διαπερατότης μετάθεσις εντομοκτόνο εντομοκτόνο εντομοκτόνον νανοφανερότυπον μεγαφανερόφυτον φελλογόνο ναδίρ φυλλογονία γεωμορφολογία δενδροκτόνον δρόμος-οδηγός κλίσις λιθόδεμα εντεριώνη ορθοστάτης άβαξ μαδέρι χονδροσανίς πλαστικότητα μοριοσανίς πτερύδιον καπλαμάς στρώμα στρώση κλαδονομή κορυφολόγημα επικονίαση επικονίασις πολυσυμπύκνωση πολυφάγος πολυπλοειδής τριπλοειδής πενταπλοειδής εξαπλοειδής έκσυρση πληθυσμός ακρίβεια προπαρασκευή πυροφύλαξ κεφάλαιο πρόφασις προσέγχυμα πρωτοπλάστης πρωτόξυλο κλάδεμα ψευδογκλέυ χρυσαλλίδα πυκνίδιον ομβροσκιά απόκλισις βοσκότοπος δασαρχείον προώθηση ακτινοτραχείδη ακτινοαγγειακό γλυφή ανασυνδυασμός επανύγρανση ανορθωτής αναδάσωση παλινδρόμηση μείωση παλινδρόμηση παλαιοσόλ κατάλοιπο κατάλοιπο αναβλάστηση περικελύφωσις υπερξήρανσις ριζόμορφα θραύστης μεριάς βελέσια αποστρογγύλωση ταινιολειαντήρας ταινιοτριβείο πλαίσιον πλαίσιον τενθρεδινίδες κλιμακωτός ογκομέτρηση κοκκοειδές σκληρώτιο χαρακιά χαράσσω απόξεση λιθορριπή σάρρα εκχλοάζω σπορά φυτάριον προέλευσις αυτοεπικονίασις διάτμησις διάτμηση λεπιώδης ανεμοφράκτης παρακράτημα βλαστός σιαλλιτικό υλοτόμιον πλευρά ηθμός χρυσαλίδωση πτέρνη λεπίς συλλέκτης λοξότητα μετατοπιστής τετραγωνίζω ανεμοθλασία εκθάμνωσις πηχάκι στρωτήρ εξίδρωσις κατολίσθησις χιονοθλασία φυτοκοινωνία χλωροτάπητας εδαφοσειρά είδος αφροκόρος αφροκόρος σάλια αμφιδέτης σχίζα καρποφόρος επαναφορά παραφυάς λεπίδα-χαράκτης γωνιοτομημένος δασοσυστάδα ανάπτυξις άμυλον στενόθερμο στερεοζεύγος κόπανος υπερβόσκησις σπόνδυλος μονόροφος διόροφος πολυόροφος συρτόδρομος πρέμνον υποείδος διαδοχή σειρά παραφυάς προσφορά δείγμα καμπυλότης παχύπους ταλλέλαιο τάξο διάρρηξις τελοφάσις σφυρηλάτηση δουλεία τερμίτης θαλλός θεοδόλιχος θεοδόλιχος κλίσις ξυλεία κορμοπλατεία κορμοπλατεία κορμοπλατεία λεπίς ιστός εξοχή κεφαλή τοπόφυσις ερπυστριοφόρος ερπύστρια τροχιόδρομος δένδρον-παγίς όδευσις κατεύθυνσις αγωγή υποστήριγμα πολύδισκος διαβρωμένο ζευκτόν εβαπορίτες κριός τερεβινθέλαιον υποτομή απαρύφωτος δισθενής τρισθενής τετρασθενής διαβιβαστής φορέας φυτοκάλυψις λειψάδα στρωματώνω στένωσις κυμματοειδής νεροχύτης αποσάθρωση πυραλίς έλος υγρότοπος μετατοπιστής δένδρον-μαστίγιον μάρανσις μαρασμός πτερύγιον δάσος ξυλόπλακα ξυλοκυτταρίνη μοριοσανίδα ξυλόστοκος εργαζόμενος διαχειριστής ωράριο τραυματοπαράσιτον περιένδυση περιένδυμα ξηρόφυτον ξύλον μετατόπισις προσαρμοστικότης ακέρβουλον ακροπόδιον προσκολλητικότης τρόχισμα αλλογαμία αλλοίωσις αμετάβολος ανωμαλία ΑΠΡΕΣΟΡΙΟΥΜ δενδρώδης αμμόφιλος διάβρωσις αυτοοικία αυτοπολυπλοειδία αυξίβλαστος βακτηριοκοινότης πεταύρωσις βιοκλίμα τραύμα καυσόξυλα καυσόξυλα ιστοκαλλιέργεια καμηλίδες χωρητικότης φυσητήρ προστέγισμα περιτόρνευμα πάσσαλος υδατόπυργος συρτόδ πιτυοκαμβιοειδής χιτίνη κλιμακτικός μορφάριθμος κολεόριζον αρίθμησις υπολογισμός κατάφλεξις ομοπαρασιτισμός αναμόχλευσις κρούστα αμάρα εκφράττω παρακμή αποχαρακτηρισμός διατομή ράχη ντεσιντόμετρο αικίδιον οικοφυλετικός οικότοπος ενδοθεραπεία επικάλυψις εφημερόφυτον δοκιμή ευρυθερμικός αραίωσις διαμόρφωσις ψευδοεγκάρδιον ιξός κλείσιμον λοξοϊνία βάθος πάχνη κώνος κηκιδόφιλος κηκιδογόνος φύλαξις παγοραγάς κλίση ετεροοικία δείκτης ξυλοσχίστης στοά επικήρυξις τοποθέτησις ωίδιον ομβρόφιλος λόχμη φελλοσανίδα φυτευτήριον στέππα ανανέωσις υπερβοσκώ ταχύμετρον τάπης τερεβίνθωσις θερμοπεριοδικότης μετατροπή δοκίς τροπόφιλος τροπόφυτα υποστήριγμα βραχύβλαστος σχίσις αγροϋδροχωρητικότης καδρόνι κεκορεσμένος σχίστης μορφή μορφικός μορφισμός σύρτης προσανατολισμός στρωτήρ στρωτήρας κέλυφος συμπίεση διαπυρισμός ενταφιασμός ιοντοανταλλαγή μεγακιουρί ραδιόλυση ράβδος αποθήκευση υπεραπανθράκωμα μεταστοιχείωση επεξεργασία τρίτιο μπιγέτα πρίσμα χελώνα προαποτύπωμα μηχανισμός άκμονας αμόνι ρύθμιση συναρμολόγηση σμίλευση επανασμίλευση τύπωση κοιλότητα αερόσφυρα ακαθαρσίες κέλυφος σφυρηλατήριο ηλεκτροκορούνδιο απολείανση ιμαντολείανση κλείσιμο στόμωση αυτοτρόχιση στοιβάδα τραχυγράφημα επαφέας ταινιοέλασμα λάμα περιθώριο πτύχωση απότμηση έμπηξη στρέβλωση αποκολλητής αποβολέας προωθητής τεμαχιοφορέας βαθούλωμα εξόγκωμα πρόωση ψευδόκοψη ψευδοαπόβλιττο συμπίεση επιπεδοποίηση ολκή φωσφάτωση ψαλιδισμός δίσκος πλάνιση εργαλειοφορείο διάνοιξη απόληξη πέρασμα ορθοστάτης λεπτοτόρνευση αποφλοίωση κεντράρισμα σπειροτόμος πινόλη προδιάτρηση κεντράρισμα αυλάκωση πρόβολος ρελαντί δυσκαμψία στιβαρότης γλείφανση σπειροτόμηση κολαούζο φιλιέρα σπειροτόμος-τρυπάνι κοπέας καλουπόφρεζα μαδρίνος κύλιση οδοντοστήλες σφηναύλακας εργαλειοφορείο φρεζοκεφαλή αντιστηρικτής εργαλειοφορείο εργαλείο δείκτης βελόνη βερνιέρος διόρθωση επιτάχυνση φίλερ μικρόμετρο μέτρο συμπίπτω πίεση σκληρομέτρηση αγηρανσία διεύρυνση διασταύρωση βαλβίδα δικλείδα κλαπέτο στροφέας χαράζω προσαρμογή προσαρμόζω εναλλαξιμότητα λειαίνω στροφέας χιτώνιο προεξοχή ημικουζινέτο ρουλεμάν βελόνη ράβδωση οδοντώσεις κολλάρο αποσυμπλέκτης στοιχείο μανιβέλα-γωνία στρόφαλος-γωνία μανιβέλα πλήμνη άξονας-ακίδα υπερπολλαπλασιαστής αντιστρέψιμο άτρακτος κοχλίας οδοντοτροχοί οδοντώσεις οδοντοτροχός οδοντοτροχός τροχός ενδιάμεσος εμπλοκή ζεύξη εμπλοκή ζεύξη απεμπλοκή απόζευξη κορώνα βραχίων μειωτήρας κώνος δορυφόρος οδοντοτομέας ατέρμων κνώδακας κνώδακας βαρελοκνώδακας τυμπανοκνώδακας οδήγηση οδηγός κυλισιοδηγός οδηγόδρομος ολισθητήρας ολισθοδηγός ολοσθόδρομος ολισθητήρας αυτοδηγός αυλακοκνώδακας οδηγαύλαξ οδηγαύλακα ακροδηγός τερματοδηγός ενδολίσθηση επολίσθηση ολίσθηση πρισματόδρομος χελιδονοουρά χελιδονοουρά χελιδονοουρά άντυγα ολισθητήρας αναστολέας καστάνια βλήτρο βλητροδόχη εγκοπή ολισθοδηγοί αλυσοτροχαλία αυτάτρακτος καλωδιοκίνηση σπείρωμα βήμα βήμα κοχλίας μασγαλάρισμα ρίκνωση ροζέτα κεφαλή κορμός στέλεχος κοχλίας μπουλόνι κοχλίας-περικόχλιο μπουλόνι κοχλίας λαμαρινόβιδα καρόβιδα πεταλούδα κοχλιοδακτύλιος πώμα τάπα ξυλόβιδα δακτύλιος ροδέλλα τροχίσκος κλειδί-σφυρί κλειδί-κροκόδειλος δακτύλιος κοπίλια σφήνα